Er du ivrig etter å begynne å lære russisk og finne ut mer om tsarens land, eller planlegger du kanskje en tur til Moskva eller St. Petersburg i nærmeste fremtid? Har du lyst til å lære å lese Tolstoy eller Pushkin eller andre storheter i russisk litteratur på orginalspråket?

Fantastisk! Dette slaviske språket blir snakket av rundt 154 millioner mennesker over hele verden. Det er ofte vanskeligere å lære et språk jo mer ulikt det er vårt eget, men det betyr ikke nødvendigvis at språket er vanskelig i seg selv. Faktisk er norsk, svært vanskelig for noen å lære seg.

Selv om det kanskje i begynnelsen kan virke skremmende å lære seg et helt nytt alfabet og russisk grammatikk, fordi det tilsynelatende fremstår veldig forskjellig fra norsk, er russisk på mange måter et enkelt språk.

Når du har mestret det kyrilliske alfabetet og lært noen russiske ord og utrykk, er det på tide å lære russisk grammatikk. Men ikke glem å ha det gøy underveis! 

vakker bygning i moskva, russland
Hvert år besøker flere millioner turister Moskva. Kan du litt russisk blir det lettere å navigere seg rundt. Foto: Unsplash
De beste Russisklærerne tilgjengelig
Mariia
4,9
4,9 (12 Evaluering(er))
Mariia
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Roman
5
5 (6 Evaluering(er))
Roman
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Vadim
5
5 (5 Evaluering(er))
Vadim
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Irina
5
5 (8 Evaluering(er))
Irina
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kateryna
5
5 (4 Evaluering(er))
Kateryna
200kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Elena
5
5 (1 Evaluering(er))
Elena
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Valeriy
5
5 (4 Evaluering(er))
Valeriy
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Lajla
Lajla
200kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Mariia
4,9
4,9 (12 Evaluering(er))
Mariia
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Roman
5
5 (6 Evaluering(er))
Roman
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Vadim
5
5 (5 Evaluering(er))
Vadim
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Irina
5
5 (8 Evaluering(er))
Irina
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kateryna
5
5 (4 Evaluering(er))
Kateryna
200kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Elena
5
5 (1 Evaluering(er))
Elena
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Valeriy
5
5 (4 Evaluering(er))
Valeriy
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Lajla
Lajla
200kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Russiske verb

Substantiv og pronomen er viktig på alle språk. Verbet utgjør hoveddelen i en setning. Det handler om hvem som gjør noe til hvem eller hva (henholdsvis subjekt og objekt - nominativ og akkusativ), hvordan disse menneskene eller tingene beskrives (adjektiver) og hvordan, når eller hvorfor (adverb).

Hvordan identifisere russiske verb

På russisk kan infinitiv identifiseres uti fra endelsen: ТЬ etter en vokal og  -ТИ etter en konsonant. Det er imidlertidig viktig å merke seg at infinitivsendingen vanligvis bortfaller og blir erstattet når verbet blir bøyd.

Ulike bøyningsgrupper

Russiske verb blir delt inn to bøyningsgrupper, og bøyes forskjellig avhengig hvilken gruppe ordet tilhører. Uregelmessige russiske verb anses vanligvis som uregelmessige på grunn av endringer på ordstammen (det som er igjen av ordet dersom man tar bort bøyningsdelene) når de blir bøyd, men tilhører som regel til den første eller andre bøyningsgruppen.

Verbene i den første bøyningsgruppen har følgende endelser:

 • -ать 
 • -ять 
 • -еть 
 • -овать 
 • -нуть

 Verbene i den andre bøyningsgruppen får endelsen -ить.

Russiske verbtider

Heldigvis har ikke russisk like mange verbtider som norsk. Russisk har kun én fortidsformén nåtidsform, og to fremtidsformer, avhengig om verbet er perfekt eller ikke.

Noen grunnleggende russiske verb

Her er en oversikt over noen av de vanligste russiske verbene for å hjelpe deg med  å komme i gang med å lære å snakke russisk.

Perfekt vs. ufullkommen

Skillet mellom perfekt og ufullkommen er viktigere på noen språk enn andre. Russisk har vanligvis to forskjellige verb av den perfekte og ufullkomne versjonen av en handling.

Uansett om et verb er perfekt eller ufullkomment, vil det påvirke meningen i setningen, men ikke selve bøyningen i presens (nåtid) eller preteritum (fortid). På grunn av logiske grunner, blir perfekte verb nesten aldri brukt i presensform.

Men hva er forskjellen perfekt og ufullkommen?

 • Ufullstendige verb beskriver en handling som finner sted akkurat nå, en handling uten merkbar begynnelse eller slutt, gjentatte eller uferdige handlinger.
 • Verb relatert til den perfekte formen uttrykker en handling som er ferdig, eller en engangshendelse.

Selv om det er en god idé å lære dem samtidig, ettersom noen har en ordstamme som ligner, er det fortsatt ikke det samme verb, men to helt forskjellige.

Russiske bevegelsesverb

Russiske bevegelsesverb beskriver handlingen om å bevege seg fra et sted til et annet. Vanligvis, når du snakker russisk, er det en forskjell mellom enrettet og multidireksjonelt. Det er viktig å lære seg begge disse versjonene når du studerer russisk.

 • Bestemte bevegelsesverb eller enrettet, brukes når bevegelsen går bare i én bestemt retning, finner sted bare én gang eller når bevegelsen foregår regelmessig, men bare i én retning.
 • Ubestemte bevegelsesverb eller multidireksjonelt, brukes når bevegelsen har ingen flere eller ukoordinerte bevegelser, bevegelsen er i flere retninger og finner sted regelmessig, frem og tilbake, men fant sted bare én gang, eller hvis bevegelsen er representert som en ferdighet eller vane.

Igjen, er det lurt å seg både det bestemte og ubestemte verbet samtidig, slik at du vet akkurat hvilken verbform du skal bruke når du har lyst til å si "gå"!

Verbet "å være"

Verbet "å være" på russisk har naturlig nok sitt eget sett med regler. Men i motsetning til de fleste andre språk, brukes verbet "å være" sjeldent som et hjelpeverb, for eksempel i fremtidsformene. Heldigvis, blir verbet utelatt i den muntlige samtalen, men du finner den noen ganger i formelle skriftlige tekster.

De beste Russisklærerne tilgjengelig
Mariia
4,9
4,9 (12 Evaluering(er))
Mariia
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Roman
5
5 (6 Evaluering(er))
Roman
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Vadim
5
5 (5 Evaluering(er))
Vadim
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Irina
5
5 (8 Evaluering(er))
Irina
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kateryna
5
5 (4 Evaluering(er))
Kateryna
200kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Elena
5
5 (1 Evaluering(er))
Elena
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Valeriy
5
5 (4 Evaluering(er))
Valeriy
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Lajla
Lajla
200kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Mariia
4,9
4,9 (12 Evaluering(er))
Mariia
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Roman
5
5 (6 Evaluering(er))
Roman
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Vadim
5
5 (5 Evaluering(er))
Vadim
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Irina
5
5 (8 Evaluering(er))
Irina
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kateryna
5
5 (4 Evaluering(er))
Kateryna
200kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Elena
5
5 (1 Evaluering(er))
Elena
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Valeriy
5
5 (4 Evaluering(er))
Valeriy
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Lajla
Lajla
200kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Russisk setningsoppbygging

Alle språk har bestemte regler for hvordan ord og setningsledd skal følge etter hverandre i en setning. Russisk setningsstruktur følger de samme reglene som norsk og engelsk. Hvis du holder deg til det vanlige hovedmønsteret S-V-O: subjekt - verbal - objekt, er sjansen for suksess stor når du snakker russisk.

Likevel, er det viktig å merke seg:

 • Indirekte objekt kommer etter direkte objekt i en setning hvis man bruker preposisjonene "til", "før" eller "av".
 • Eller før direkte objekt dersom det er ingen preposisjon.

Nå som du har blitt introdusert til disse grunnleggende grammatikkreglene, og du føler deg klar til å takle russiske aviser og filmer, er det lurt å informere om:

Subjekt - verbal - objekt er ikke en offisiell regel på russisk, men bare et forslag til setningsoppbygging. Som mange andre språk (for eksempel tysk eller gresk), kan ordene flyttes rundt for å understreke betydningen i setningen.

På russisk kommer den viktigste informasjon slutten av setningen, så uansett hva du vil understreke, bør du legge det viktigste til slutt.

Lær mer om bøying av russiske verb.

mann studerer og skriver russisk hjemme
Når du begynner å få dreisen på grammatikken blir det enklere. Foto: Unsplash

Hvordan stille spørsmål på russisk

Å stille et spørsmål på russisk er ganske enkelt. Du må bare huske på følgende: hvis det er et ja eller nei spørsmål, trenger du ikke endre på ordrekkefølgen, men bare legge til et spørsmålstegn (ja, spørsmålstegn eksisterer i det russiske alfabetet også) på slutten, eller legge trykk på den siste stavinga i ordet når du snakker.

Hvis det er et spørsmål som krever mer informasjon eller et mer informativt svar, burde man plassere spørsmålsordet i begynnelsen av setningen.

Spill som læringsverktøy for å lære russisk

Når du lærer russisk, og går fra et nybegynnernivå til medium (eller til og med avansert!), må du lære grammatikkreglene og huske ordforråd, kanskje til og med kjøpe noen lærebøker. Dette kan være kjedelig... Heldigvis finnes det en rekke læringsverktøy for russisk som kan hjelpe deg med å mestre russisk grammatikk, for eksempel:

 • Russiske tall
 • Fortelle tid på russisk
 • Si hei på russisk og andre hverdagslige ord og uttrykk
 • Ukedagene
 • Preposisjoner, personlige pronomen, genitivsform osv.

Mange nettsteder for å lære et nytt språk på nettet, for eksempel Duolingo eller Babbel, tilbyr ulike morsomme øvelser og quizer for å forbedre språkferdighetene dine. Riktignok eksisterer det også en rekke andre spill for lære seg russisk!

Spill du kan spille alene

Du kan lage et minnespill med flashkort - i stedet for å skrive det norske ordet på den ene siden og det russiske på den andre siden, skriv heller ordet på et separat kort. Lag femten til tjue par (du kan alltids lage flere eller skifte ut noen kort senere), og sett dem med forsiden ned foran deg. For hver gang snur du to kort. Hvis de to kortene stemmer overens, plasserer du dem sammen. Hvis de ikke gjør det, snu dem igjen. Målet er å tømme bordet for kort foran deg. Du kan også spille med to eller flere personer (hvis du spiller med mer enn to personer, trenger du tjue til tretti kort).

Et annet tips for å lære russisk egenhånd, er å kjøpe livsstilsmagasiner (for eksempel Tara, LevLandling, Hjem og hageklubben eller noe i den duren) og navngi alle objektene du ser på bildene. Det er lurt å ha en russisk-norsk ordbok lett tilgjengelig som du kan bruke for å lære enda flere ord!

Du kan bruke samme magasin eller for eksempel et reisemagasin, og beskrive scenene på bildene. Du kan gjøre det ganske generelt: ("bildet viser en strand med folk som svømmer og soler seg", eller: "det er et bord ved siden av sofaen. I vinduskarmen er det en grønn plante. Til venstre for planten ligger en fjernkontroll). Du øver på å lage russiske setninger og ulike grammatiske elementer!

Spill du kan spille sammen med andre

Muligens den beste (og morsomste) måten å lære russisk, er gjennom forskjellige versjoner av mimeleken. Du trenger en rekke temaer eller ord som folk kan gjette, og for hvert ord, en serie med andre ord som ikke brukes eller vises. Det finnes flere versjoner av mimeleken, og du trenger minst fire personer for å danne to lag:

 • Klassiske mimeleken. Det ene laget velger et ord, og det andre laget er delt inn i en skuespiller (eller to) som må spille ut noe for å hjelpe lagkameratene(e) gjette ordet. De har ikke lov til å snakke eller bruke gjenstander i improvisasjonen.
 • Taboo. Det finnes flere versjoner av Taboo, bare med litt forskjellige navn. Du må beskrive et begrep eller et ord uten å røpe eller si det ut høyt. Dette er muligens den beste aktiviteten for å lære et nytt språk. Noen versjoner av spillet kommer til og med på russisk, slik at du ikke trenger å lage kortene selv (selv om det er en god øvelse i seg selv).
 • Pictionary. Den samme ideen, men begrepet må formidles ved tegning (ingen skriving tillatt). Dette spillet får du kjøpt i de fleste spillbutikker.
personer spiller et bordspill
Det eksisterer en rekke forskjellige spill for å hjelpe deg med å lære russisk. Foto: Unsplash

Russisktimer i nærheten av deg

Den beste måten å lære et nytt språk er gjennom et språkkurs. Selvfølgelig er det mulig å kombinere et russiskkurs med forskjellige leksjoner eller øvelser på nettet, for å få det beste ut av to verdener.

Men bør du velge gruppetimer eller privattimer? Og hvordan jeg finner jeg russisktimer i nærheten av meg?

Fordeler og ulemper med å lære et nytt språk på en språkskole vs. privattimer

Hvis du er heldig nok til å bo et sted hvor de tilbyr russiskkurs på en språkskole eller et universitet, har du to valg. Enten lære språket der, eller ta privattimer. Det er kanskje flere russiskkurs i Oslo eller rundt Oslo-området, men det finnes mange tilbud i hele Norge.

Så hva bør du velge?

 

AspektGruppetimerPrivattimer
TidTvinger deg til å sette av en fast tid hver uke.Du kan endre timeplanen hvis du ikke får fri fra jobb.
LæringStreng læreplan og nøye planlagte øvelser. Fungerer bra hvis du har en tendens til å sakke litt akterut underveis i undervisningen.Tilpasset opplæring og læreplan. Du kan gå videre i ditt eget tempo. Perfekt hvis du synes det er vanskelig å lære et nytt språk.
TilbakemeldingDu lærer av spørsmålene andre studenter stiller læreren.Læreren din vil hjelpe deg med å finne ut og jobbe med dine svake punkter.
MotivasjonAlle er i samme båt som deg. Du har kanskje et større støtteapparat og flere studiekamerater, men får du mest ut av læringen i en gruppe eller alene?Læreren din vil legge merke til mangel på motivasjon og hjelpe deg med å overvinne den ved å tilpasse undervisningsstilen eller tilby en miks av forskjellige øvelser.
Hvis du går glipp av en timeDu må ta igjen det tapte!
Det er ikke noe å ta igjen, siden timen rett og slett ikke fant sted. Bare fortsett der du slapp når du treffer russisklæreren din igjen.

Finn en russisklærer i nærheten av deg

Hva hvis du bor et sted hvor russisk ikke er et særlig populært språk å lære, og du trenger en privatlærer. Hvor kan du finne en? Her er noen tips:

 • Er det et universitet i nærheten av deg? Mange russiske studenter i Norge er ivrige etter å tjene noen ekstra kroner og synes det gøy å lære bort russisk språk og kultur. I tillegg er det en god måte å bli kjent med nye folk!
 • Er det et russisk samfunn i byen din eller nærområdet? Søk etter russisk-ortodokse kirker på nettet, og hvis du finner en i nærheten, kan du kontakte dem og spørre om det er greit om du legger igjen et notatet på meldingstavlen deres, eller om presten kan anbefale noen til deg.
 • Eller se på nettet! Her på Superprof har vi mange lærere som tilbyr privatundervisning i russisk og grammatikkhjelp fra A til Å.

Med disse tipsene er du klar til å ta spranget og forbedre lytteforståelsen og aksenten din til et mer avansert nivå, kanskje til og med bestille neste ferie til Russland!

Les og lær mer om fordelene med russisk privattimer.

>

Plattformen som kobler privatlærere og elever

Første kurstime gratis

Likte du denne artikkelen? Vurder den!

5,00 (1 vurdering(er))
Loading...

Susanne