Hvis du tar et russisk språkkurs eller prøver å lære et nytt språk på egenhånd, har du sikkert allerede erfart at det ikke er gjort på 1-2-3. Det er ikke nok å bare pløye seg gjennom en ordbok, pugge tall og ukedager (selv om det utvilsomt hjelper). Selvfølgelig, kan du lære mange russiske ord og uttrykk fra en russisk lærebok eller setningsbok, men på et tidspunkt vil du kanskje lære å si litt mer enn: "hei, hyggelig å møte deg", "hade", og stille enkle spørsmål som "snakker du engelsk?"

Hvis du vil utvikle russiskferdighetene dine og ha en lengre samtale, er det derfor lurt å lære seg grammatikken. Ønsker du å snakke russisk, i hvert fall sånn halvveis flytende, er ikke russisk vokabular det eneste du må arbeide med. Du må også studere uttalelse, det russiske alfabetet, ikke minst lære russisk setningsoppbygging for å kunne skrive på russisk!

Les videre: 10 tips til hvordan du lærer et språk raskt.

Her er en liten guide til hvordan du bygger russiske setninger, slik at neste gang du reiser på ferie til St. Petersburg, Moskva eller andre steder i det tidligere USSR, kan du gjøre deg forstått.

russisk skilt i grønne omgivelser
Å lære seg russisk grammatikk er viktig. Fotokreditering: elodieeyes på Visualhunt
De beste Russisklærerne tilgjengelig
Mariia
4,9
4,9 (12 Evaluering(er))
Mariia
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Roman
5
5 (6 Evaluering(er))
Roman
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Vadim
5
5 (5 Evaluering(er))
Vadim
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Irina
5
5 (8 Evaluering(er))
Irina
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kateryna
5
5 (4 Evaluering(er))
Kateryna
200kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Elena
5
5 (1 Evaluering(er))
Elena
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Valeriy
5
5 (4 Evaluering(er))
Valeriy
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Lajla
Lajla
200kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Mariia
4,9
4,9 (12 Evaluering(er))
Mariia
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Roman
5
5 (6 Evaluering(er))
Roman
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Vadim
5
5 (5 Evaluering(er))
Vadim
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Irina
5
5 (8 Evaluering(er))
Irina
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kateryna
5
5 (4 Evaluering(er))
Kateryna
200kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Elena
5
5 (1 Evaluering(er))
Elena
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Valeriy
5
5 (4 Evaluering(er))
Valeriy
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Lajla
Lajla
200kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Grunnlegende om russisk setningsstruktur

Alle språk har bestemte regler for hvordan ord og setningsledd skal følge etter hverandre i en setning. I norsk, engelsk og russisk er hovedmønsteret S-V-O:

subjekt - verbal - objekt 

På russisk bygger man opp de fleste setninger på følgende måte:

 

У меня простуда
Jeg er forkjølet 

Subjektet er i nominativsform (grammatisk kasus som skiller subjektet fra objektet i setningen), mens det direkte objektet er i akkusativform.

HUSK! Man må fortsatt bøye russiske verb på riktig måte. 

Her er en oversikt over noen av de vanligste russiske verbene.

Indirekte objekt

Indirekte objektet forteller hvem eller hva handlingen retter seg mot, dvs. at det forteller hvem som blir utsatt for eller mottar handlingen. Indirekte objekt kommer alltid foran det direkte objektet i norsk. Men på russisk er det viktig å merke seg:

 • Indirekte objekt kommer etter direkte objekt i en setning hvis man bruker preposisjonene "til", "før" eller "av" (jeg ga en bok til Sanya).
 • Eller før direkte objekt dersom det er ingen preposisjon (jeg ga Sanya en bok).

I dette tilfellet bortfaller substantivet. Subjekt er i nominativsform, mens direkte objekt er i akkusativform. Det betyr at et indirekte objekt kan plasseres enten før eller etter et direkte objekt, slik det blir gjort i dativform.

For eksempel:

Он пишет письмо родителям.
Han skrev et brev til sine foreldre.

Eller:

Он пишет письмо родителям
Han skrev et brev til foreldrene sine. 

Tabellen nedenfor viser en oversikt over dativ deklinasjon for de vanligste substantivendingene på russisk:

KjønnEndelseDativ entallDativ flertall
Hannkjønnkonsonantlegg til -ylegg til -ам
Hannkjønnerstatt -й med -юerstatt -й med -ям
Hannkjønnerstatt -ь med -юerstatt -ь med -ям
Hunkjønnerstatt -а med -еerstatt -а med -ам
Hunkjønnя (utenom -ия)erstatt -я med -еerstatt -я med -ям
Hunkjønn-ияerstatt -ия med -иerstatt -я med -ям (behold и)
Hunkjønnerstatt -ь med -и erstatt -ь med -ям
Intetkjønnerstatt -о med -y erstatt -о med -ам
Intetkjønn-е (utenom eksempel nedenfor) erstatt -е med -ю erstatt -е med -ям
Intetkjønn-це, -же, -ше, -ще erstatt -е med -y erstatt -е med -ам
hyggelig stund med bok, kaffe og blomster
Indirekte objektet forteller hvem eller hva handlingen retter seg mot. Foto: Unsplash

Ordrekkefølgen på russisk

Generelt kommer objektet etter verbet, men når objektet står som pronomenet kommer objektet alltid foran verbet.

я его знаю
Jeg kjenner ham.

De beste Russisklærerne tilgjengelig
Mariia
4,9
4,9 (12 Evaluering(er))
Mariia
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Roman
5
5 (6 Evaluering(er))
Roman
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Vadim
5
5 (5 Evaluering(er))
Vadim
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Irina
5
5 (8 Evaluering(er))
Irina
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kateryna
5
5 (4 Evaluering(er))
Kateryna
200kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Elena
5
5 (1 Evaluering(er))
Elena
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Valeriy
5
5 (4 Evaluering(er))
Valeriy
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Lajla
Lajla
200kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Mariia
4,9
4,9 (12 Evaluering(er))
Mariia
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Roman
5
5 (6 Evaluering(er))
Roman
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Vadim
5
5 (5 Evaluering(er))
Vadim
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Irina
5
5 (8 Evaluering(er))
Irina
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kateryna
5
5 (4 Evaluering(er))
Kateryna
200kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Elena
5
5 (1 Evaluering(er))
Elena
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Valeriy
5
5 (4 Evaluering(er))
Valeriy
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Lajla
Lajla
200kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Modifisere russiske substantiv og verb

Adjektiv og andre substantivmodifikatorer

Adjektiv kommer før substantivet som blir modifisert:

красный цветок
En rød blomst

 

большои дом
Et stort hus

Genitiv og andre substantivmodifikasjoner kommer etter substantivet.

Adverb og adverbiale setninger

Adverbiale setninger som indikerer tid, sted, stemning etc. plasseres vanligvis til slutt i setningen:

я иду в школу
Jeg skal på skolen

Riktig betoning av russiske ord

Det er viktig å nevne at subjekt - verbal - objekt er valgfritt. Russisk er et veldig fleksibelt språk, og rekkefølgen av ordene er ikke fullt så viktig for å bestemme betydningen. Det betyr at substantiv kan flyttes rundt for riktig intonasjon, eller når vi vil legge vekt på noe i setningen.

Ny informasjon har en tendens til å bli plassert ved slutten av en setning. På norsk kan vi for eksempel skille mellom:

 • Søsteren min er en arkitekt. Den viktige informasjonen er ikke søsteren, men nettopp det faktum at hun er en arkitekt.
 • Søsteren min er arkitekten. Søsteren er den viktigste informasjonen her, fordi det er hun som er arkitekten.

Når du snakker russisk, trenger du bare reversere ordrekkefølgen:

 • Моя сестра архитектор tilsvarer “søsteren min er en arkitekt.”
 • Архитектор моя сестра tilsvarer “min søster er arkitekten.”

Dette er den vanligste måten å bygge russiske setninger, men det finnes mange flere. Disse tipsene hjelper deg fokusere på hva du du har lyst til å si uten å bekymre deg for betoningen.

Men etter hvert som du går fra nybegynner til middels nivå (eller til og med avansert!), og lærer å lese russisk litteratur på originalspråket i stedet for oversettelsen, vil du legge merke til at mange forfattere som for eksempel Aleksandr Pusjkin og Lev Tolstoj eksperimenterer med skriftspråket.

Det er viktig å lære seg russisk grammatikk for å forstå hvilken funksjon et ord har i en setning. Hvis du reiser til Russland og lytteferdighetene dine utvikler seg, vil du også legge merke til ulike uttrykksmåter. Når du kan russisk flytende, kan du teste ut litt av hvert, for å finne ut av hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Dette er også noe du kan øve på i russisktimer med læreren din.

Oppdag russiskurs i Bergen!

gående mann og spørsmålstegn på vegg
Hvilken funksjon et ord har i en setning kan være betydelig. Fotokreditering: an untrained eye på Visualhunt

Hvordan stille spørsmål på russisk

Det finnes to typer spørsmål:

 • Lukkede spørsmål. Leder motparten til å gi korte svar, for eksempel "ja", "nei" eller "kanskje".
 • Åpne spørsmål. Gir et fortellende svar og må ofte besvares med hele setninger.

Ja/nei-spørsmål

Russiske spørsmålsord finnes ofte i begynnelsen av en setning. Altså, du trenger ikke endre på ordrekkefølgen, men bare legge til et spørsmålstegn på slutten, eller legge trykk på den siste stavinga i ordet når du snakker.

Он пишем письмо
Han skriver et brev

Он пишем письмо?
Skriver han et brev?

Vanlige spørreord på norsk er:

 • Hvem?
 • Hva?
 • Når?
 • Hvor?
 • Hvorfor?
 • Hvordan?

I tillegg finnes det mange flere spørreord som også blir brukt på russisk, for eksempel:

 • Hvem sin?
 • Hvor mange?
 • Hvor mye?
 • Hva slags/hvilken?

På russisk har man sitt eget spørreord for "hvor skal du" (куда) og "hvor fra" (откуда). 

Her en noen av de mest brukte spørreordene på russisk:

NorskRussisk
Hvemкто
Hvaпочему
Nårкогда
Hvorгде
Hvorforчто
Hvordanкак
Hvor mye/hvor mangeсколько

Plasseringen av et spørreord brukes til å endre betydningen av en setning eller for å legge til kontekst:

что зто
Hva er dette?

кто зто
Hvem er det?

где зто
Hvor er det?

Bemerk at noen av spørreordene må justeres. For eksempel, bortfaller både что (hva?) og кто (hvem?):

Nominativ AkkusativDativGenitivInstrumentalPreposisjon
что что чемучерочем чём
кто кого кому когокем ком

Også, hvem sin? (чей) må justeres i tid, form og kjønn med tanke på subjektet eller personen som det blir referert til.

Visste du at det finnes en rekke læringsverktøy for russisk, som kan hjelpe deg å lære språket raskere?

>

Plattformen som kobler privatlærere og elever

Første kurstime gratis

Likte du denne artikkelen? Vurder den!

5,00 (1 vurdering(er))
Loading...

Susanne