Russisk er et fascinerende språk. Å lære et nytt språk er en fantastisk måte å utforske historien og kulturen til landet. I dette tilfellet, Det russiske keiserriket, tidligere Sovjetunionen (engelsk USSR), ikke minst arkitektoniske og skulpturale underverker, for eksempel Kreml i Moskva og St. Petersburg.

Russisk utgjør en del av de slaviske språkene, som igjen er et indoeuropeisk språk, i likhet med norsk, fransk og spansk. I tillegg til sitt eget skrivesystem, det kyrilliske alfabetet, har russisk mange grammatiske særegenheter som strukturelt sett skiller seg fra norsk og de fleste vesteuropeiske språk.

Mange tror det russiske alfabetet er veldig vanskelig, men med varierte øvelser og aktiviteter går det ganske fort å lære bokstaver og å lese enkeltord. Visste du at det russiske alfabetet brukes i flere slaviske språk som ukrainsk, hviterussisk, bulgarsk og serbisk?

Lær mer om russiske bokstaver og lyder.

Å lære mange nye ord er alltid en god idé (du har muligens lyst til å investere i en russisk-norsk ordbok eller app etterhvert), men på et tidspunkt må du takle russisk grammatikk... Eller, mer spesifikt, russiske verb og setningsoppbygging. Selv om det kan virke skremmende, glem ikke: russiske barn må lære det også, og det vil åpne opp en helt ny verden av russisk russisk litteratur. Ville det ikke vært gøy å kunne lese Tolstoj på orginalspråket?

Denne artikkelen viser en oversikt over noen av de mest typiske russiske verbformene! 

Умный учится на своих ошибках, мудрый учится на чужих - Den kloke lærer av andres feil, tosken bare av sine egne (Russisk ordtak)

Flott arkitektur i Russland
Lær en annen kultur å kjenne gjennom språket. Foto: Pixaby
De beste Russisklærerne tilgjengelig
1. kurstime gratis!
Mariia
4,9
4,9 (11 Evaluering(er))
Mariia
250kr
/t
1. kurstime gratis!
Roman
5
5 (6 Evaluering(er))
Roman
280kr
/t
1. kurstime gratis!
Kateryna
5
5 (4 Evaluering(er))
Kateryna
200kr
/t
1. kurstime gratis!
Victoria
Victoria
150kr
/t
1. kurstime gratis!
Anastasia
Anastasia
150kr
/t
1. kurstime gratis!
Valeriy
5
5 (3 Evaluering(er))
Valeriy
350kr
/t
1. kurstime gratis!
Zhanna
5
5 (3 Evaluering(er))
Zhanna
399kr
/t
1. kurstime gratis!
Ibrahim
Ibrahim
170kr
/t
1. kurstime gratis!
Mariia
4,9
4,9 (11 Evaluering(er))
Mariia
250kr
/t
1. kurstime gratis!
Roman
5
5 (6 Evaluering(er))
Roman
280kr
/t
1. kurstime gratis!
Kateryna
5
5 (4 Evaluering(er))
Kateryna
200kr
/t
1. kurstime gratis!
Victoria
Victoria
150kr
/t
1. kurstime gratis!
Anastasia
Anastasia
150kr
/t
1. kurstime gratis!
Valeriy
5
5 (3 Evaluering(er))
Valeriy
350kr
/t
1. kurstime gratis!
Zhanna
5
5 (3 Evaluering(er))
Zhanna
399kr
/t
1. kurstime gratis!
Ibrahim
Ibrahim
170kr
/t
Første kurstime gratis>

Personlige pronomen i nomiativ

Russiske verb må bøyes avhengig av hvilket personlig pronomen det er knyttet til. Personlig pronomen er ord som kan stå i stedet for et substantiv eller navn (han/han i stedet for en ting eller person)

De personlige pronomene er:

Tall og personNorsk subjektsformRussisk subjektsform
1. person entalljegЯ
2. person entallduТЬІ
3. person entallhan / hun / detОН / ОНА / ОНО
1. person flertallvi МЬІ
2. person flertalldereВЬІ
3. person flertalldeОНИ

HUSK! I russiske setninger, brukes personlige pronomen som et direkte eller indirekte objekt og kommer før verbet!

Grunnleggende verbbøying

Infinitivsform

Infinitiv er den ubøyde formen, grunnformen, et verb står i. Dannelse av verbtyper endrer infinitivsformen på en eller annen måte. I det indoeuropeiske språket betyr det at man vanligvis erstatter infinitivsendingen på verbet med en endelse som er mer spesifikk for verbformen. På noen språk kan forskjellige endinger legges til ordstammen i stedet for til infintivsendingen.

Infinitivsendinger

På russisk ender infinitivsord som oftest med  -ТЬ etter en vokal eller -ТИ etter en konsonant. I disse tilfellene, droppes -ТЬ eller -ТИ og erstattes med passende verbendelse.

Noen verb ender med -ЧЬ, men dette er ikke en infinitivsendelse. Med andre ord, vil endelsen bli lagt til etter -ЧЬ, i stedet for at man erstatter den.

Bøyningsgrupper

Russiske verb blir delt inn to bøyningsgrupper avhengig av infinitivsendingen.

Den første bøyningsgruppen inkluderer verb med følgende endelser:

 • -ать
 • -ять
 • -еть
 • -овать
 • -нуть

Den andre bøyningsgruppen inkluderer verb som ender med:

 • -ить

Refleksive verb

Refleksive verb er verb der verbets objekt og subjekt peker til det samme (for eksempel, jeg koser meg, de legger seg). Et refleksivt verb må alltid stå sammen med et refleksivt pronomen.

På russisk gjør man ganske enkelt:

 • Når verbet ender på en vokal, legger man til -съ
 • Når verbet ender på en konsonant, legger man til -ся 

Slik bøyer man "å kle seg", одевать:

Jeg kler meg - Я одеваю

Å kle seg - одеваться:

Jeg kler meg selv - Я одеваюсь

Hun kler seg selv - Она одевается 

På russisk bruker man også refleksivformen når det handler om:

 • Gjensidighet. På norsk skriver man "hverandre" (For eksempel vi skrev til hverandre i fem år, vi elsker hverandre), mens på russisk bruker man den refleksive formen.
 • Intransitive verb (verb som ikke kan ta objekt. For eksempel vi satt to timer på legevakten)
 • Verb som beskriver en tilstand eller emosjoner. På norsk skriver sier man "å ta feil", mens på russisk er det et refleksivt verb (ошибаться) med en refleksivendelse.
 • I noen tilfeller i passiv verbbøying
Russiske bøker i bokbutikk
Snart kan du lese russiske bøker på orginalspråket. Foto: Unsplash

Uregelmessige verb

I likhet med andre språk, bøyes ikke alle russiske verb på samme måte. Uregelmessige verb kan ha forskjellige bøyningsendinger, eller ordstamme (den delen som er felles for alle bøyningsformene av et ord) og endres i forskjellige verbtider.

På russisk endrer de fleste uregelmessige verb verbstammen, men tilhører forstatt den første eller andre bøyningsgruppen. Les videre for å finne ut hvordan russiske uregelmessige verb fungerer!

De beste Russisklærerne tilgjengelig
1. kurstime gratis!
Mariia
4,9
4,9 (11 Evaluering(er))
Mariia
250kr
/t
1. kurstime gratis!
Roman
5
5 (6 Evaluering(er))
Roman
280kr
/t
1. kurstime gratis!
Kateryna
5
5 (4 Evaluering(er))
Kateryna
200kr
/t
1. kurstime gratis!
Victoria
Victoria
150kr
/t
1. kurstime gratis!
Anastasia
Anastasia
150kr
/t
1. kurstime gratis!
Valeriy
5
5 (3 Evaluering(er))
Valeriy
350kr
/t
1. kurstime gratis!
Zhanna
5
5 (3 Evaluering(er))
Zhanna
399kr
/t
1. kurstime gratis!
Ibrahim
Ibrahim
170kr
/t
1. kurstime gratis!
Mariia
4,9
4,9 (11 Evaluering(er))
Mariia
250kr
/t
1. kurstime gratis!
Roman
5
5 (6 Evaluering(er))
Roman
280kr
/t
1. kurstime gratis!
Kateryna
5
5 (4 Evaluering(er))
Kateryna
200kr
/t
1. kurstime gratis!
Victoria
Victoria
150kr
/t
1. kurstime gratis!
Anastasia
Anastasia
150kr
/t
1. kurstime gratis!
Valeriy
5
5 (3 Evaluering(er))
Valeriy
350kr
/t
1. kurstime gratis!
Zhanna
5
5 (3 Evaluering(er))
Zhanna
399kr
/t
1. kurstime gratis!
Ibrahim
Ibrahim
170kr
/t
Første kurstime gratis>

Presens

Den gode nyheten om russisk presens er at det bare finnes én form. I motsetning til norske verb, som har flere, for eksempel presens perfektum, presens futurum, presens partisipp osv...

Presens brukes for å uttrykke:

 • En handling som skjer akkurat nå (говорю, jeg snakker)
 • Handlinger som skjer regelmessig eller i framtiden (månen står opp og går ned) eller som skjer til vanlig (Каждое утро я встаю в 7 часов, jeg stå opp kl. 7.00 hver morgen) 
 • Handling eller situasjon som startet i fortiden og som fortsatt pågår

Tabellene nedenfor viser hvilken suffikser som erstatter infinitivsendelsen i de fleste verb.

 

Den første bøyningsgruppen i presens:

Я
ТЬІ-ешь
ОН / ОНА / ОНО -ет
МЬІ -ем
ВЬІ -ете
ОНИ -ют

Den andre bøyningsgruppen i presens:

Я-ю (-у)
ТЬІ-ишь
ОН / ОНА / ОНО -ит
МЬІ -им
ВЬІ -ите
ОНИ -ят (-ат)

Preteritum

I likhet med presens, har russisk kun én preteritumsform. Når det kommer til bøying fungerer det litt annerledes enn presens. For å indikere noe som allerede har skjedd (om fortiden), legger du til endelsen  til verbstammen og deretter endelsen.

 I preterium er плавать, å svømme, плавал 

Etter dette, trenger du bare huske én ekstra hannkjønnsform pluss flertallsendelsen. Ganske alright, ikke sant?

Verbbøying preteritum:

Hannkjønn (Я,ТЬІ, ОН)Ingen endelse (utenom suffiksen -л)
Hunnkjønn (Я,ТЬІ, ОНА)suffiks + -а
Intetkjønn (ОНО)suffiks + -о
Flertall (МЬІ, ВЬІ, ОНИ)suffiks + -и
Person studerer russisk hjemme
Russisk presens er ganske enkel. Foto: Unsplash

Presens futurum

Vi bruker presens futurum for å fortelle at noe skal skje senere. I russiskundervisningen må du av og til snakke om ting som ikke har skjedd ennå. Da er det nyttig å vite at russisk har to former av presens futurum: futurum exactum og futurum simplex.

Futurum exactum

Russiske verb med et perfektivt aspekt benytter futurum exactum. Futurm exactum beskriver noe som avsluttes i fremtiden før noe annet skjer. For eksempel er "jeg vet", eller i noen tilfeller "jeg lærte", en enkel handling, mens "jeg fant ut" innebærer en rekke handlinger. "Jeg gikk" versus "jeg vandret" er et annet eksempel.

På norsk påvirker ikke skillet mellom et perfektivt og et imperfekt verb grammatikken mye. Men på russisk har perfektive verb ingen presensform. På russisk bruker man presensendinger for å indikere en hendelse som forventes eller planlegges å skje før en annen hendelse (for eksempel, han har allerede spist før han blir hentet).

Dette er ikke uvanlig - vi bruker ofte presensformen til å indikere fremtidige handlinger (i morgen skal jeg på kino).

Futurum exactum bøying:

 Første bøyningsgruppeAndre bøyningsgruppe
Я-ю (-у)
ТЬІ-ешь -ишь
ОН / ОНА / ОНО -ет -ит
МЬІ -ем -им
ВЬІ -ете -ите
ОНИ -ют -ят (-ат)

Futurum simplex

Futurum simplex uttrykker fremtidige handlinger sett fra nåtiden, og dannes som oftest ved hjelpeverbene skulle og ville i presens og hovedverbet i infinitiv på norsk. På russisk blir hjelpeverbet быть, "å være",  plassert foran verbet og bøyd, mens verbet som beskriver handlingen forblir i infinitivsform.

For å oppsummere, er futurum simplex:

быть + infinitiv

Selvfølgelig må быть bli bøyd og deretter må man sette til riktig endelse. Som på de fleste andre språk, er "å være" et uregelmessig verb. Det samme gjelder på russisk, men ordstammen er litt modifisert i futurum simplex.

For eksempel bøyer man verbet чиать, "å lese", som følger:

Ябуду чиать
ТЬІ будешь чиать
ОН / ОНА / ОНО будет чиать
МЬІбудем чиать
ВЬІ будете чиать
ОНИ будут чиать

Dette er bare noen av de få grunnleggende verbformene til dette østslaviske språket. Vi har ikke engang begynt på preteritum, futurum perfektum, konjunktiv eller imperativ stemning! Hvorfor ikke be din russisklærer om hjelp til å lære dem?

Det finnes en rekke læringsverktøy på russisk som kan hjelpe deg med å mestre russisk grammatikk.

Et russisk språkkurs er en formidabel mulighet til å utvikle språkkunnskapene dine! Superprof har mange dyktige lærere som underviser i russisk. Hvorfor ikke begynne med et kveldskurs i russisk?

Les og lær mer om fordelene med russisk privattimer.

Trenger du en lærer i Russisk?

Likte du artikkelen?

5,00/5 - 1 stemme(r)
Loading...

Susanne