For å lære hvordan bøye spanske verb, må du være nøye og hardtarbeidende. Du må først lære alle verb-endingene i hver tid og deretter pugge de uregelrette verbene.

Her er noen av våre tips for å meste verbtidene og verbformene på spansk, fra indikativ til kondisjonalis, gjennom konjunktiv og imperativ.

De beste Spansklærerne tilgjengelig
1. kurstime gratis!
Carolina
5
5 (20 Evaluering(er))
Carolina
330kr
/t
1. kurstime gratis!
Cesar
5
5 (10 Evaluering(er))
Cesar
300kr
/t
1. kurstime gratis!
Jeanette
5
5 (8 Evaluering(er))
Jeanette
500kr
/t
1. kurstime gratis!
Paula
5
5 (8 Evaluering(er))
Paula
270kr
/t
1. kurstime gratis!
Mina renée
5
5 (3 Evaluering(er))
Mina renée
300kr
/t
1. kurstime gratis!
Bárbara
5
5 (11 Evaluering(er))
Bárbara
350kr
/t
1. kurstime gratis!
Francesca
5
5 (12 Evaluering(er))
Francesca
350kr
/t
1. kurstime gratis!
Ignacio
Ignacio
130kr
/t
1. kurstime gratis!
Carolina
5
5 (20 Evaluering(er))
Carolina
330kr
/t
1. kurstime gratis!
Cesar
5
5 (10 Evaluering(er))
Cesar
300kr
/t
1. kurstime gratis!
Jeanette
5
5 (8 Evaluering(er))
Jeanette
500kr
/t
1. kurstime gratis!
Paula
5
5 (8 Evaluering(er))
Paula
270kr
/t
1. kurstime gratis!
Mina renée
5
5 (3 Evaluering(er))
Mina renée
300kr
/t
1. kurstime gratis!
Bárbara
5
5 (11 Evaluering(er))
Bárbara
350kr
/t
1. kurstime gratis!
Francesca
5
5 (12 Evaluering(er))
Francesca
350kr
/t
1. kurstime gratis!
Ignacio
Ignacio
130kr
/t
Første kurstime gratis>

Hvilke bøyninger brukes på spansk?  

De to mest brukte verbene på spansk er «ser» og «estar», som begge betyr «å være» på norsk.

Enten du bruker den ene eller andre spørs på konteksten av setningen.

Indikativ

De mest brukte verbtidene på spansk er indikative:

 • Presens indikativ
 • Preteritum
 • Preteritum imperfecto
 • Første futurum

Presens indikativ og første futurum er de enkleste å lære for elever. Hvorfor?

Fordi så snart du lærer de tre verbformene (verb med AR-ending, verb med ER-ending, og verb med IR-ending), kan du lære endingene for presens og bruke dem på hver verbform.

For eksempel:

 • Verb som ender med AR: o, as, a, amos, áis, an,
 • Verb som ender med ER: o, es, e, emos, éis, en,
 • Verb som ender med IR: o, es, e, imos, ís, en,

For futurum på spansk, trenger du bare skrive eller si infinitivsformen av verbet (hablar, conocer, llamarser, coger, hacer, haber, poner, salir, osv.) og legge til endingen for futurum(é, ás, á, emos, éis, án).

Det er mer enn én bøyning for preteritum: preteritum imperfecto, preteritum, pretérito indefinido og preteritum perfektum

For å uttrykke en gjentatt handling i fortid på spansk, så bruker man  imperfektum indikativ Dette gjøres enkelt ved å bruke infinitivsformen av verbet pluss en ending.

 • Første gruppe : aba, abas, aba, ábamos, abais, aban,
 • Andre gruppe : ía, ías, ía, íamos, íais, ían.

Preteritum brukes oftere på spansk enn perfektum.

Også her faller valget på konteksten: perfektum (bøyd haber + preteritum partisipp brukes om handlingen er knyttet til nåtiden mens preteritum brukes om handlingen er utført tidligere.

Pass på uregelmessigheter: det kan finnes diftonger (kombinasjonen av to vokale lyder i samme stavelse) i verblisten din.

Trenger du noen verb å øve på? Sjekk vår liste med de mest brukte verbene på spansk.

Konjunktiv

Du lærer tidlig at presens konjunktiv og preteritum konjunktiv er ofte brukt på spansk.

Konjunktiv lar deg uttrykke ønske, betingelser, hypoteser som ikke er innsett enda eller tvil, råd og ordre.

Som en generell regel, så er presens konjunktiv skapt med førsteperson presens form av verbet, eksempel: Tengo (jeg har) uten -o endingen og med konjunktiv endingen.

For å huske alt dette, må du øve. Det er nok av sider hvor du kan finne tabeller over verbbøying som du kan pugge.

Det spanske flagget
Over 400 millioner mennesker snakker spansk (Kilde: Pexels)

De mest brukte verbene på spansk

For å lære verb bøying, må du først fokusere på de mest brukte verbene på spansk.

Det er ingen grunn til å lære alle verbene med en gang. Som Pareto-prinsippet sier: å lære 20 prosent av ordene, vil gi deg 80 prosent forståelse.

Vi begynner med å lære følgende verb: ser, estar, haber, tener, deber.

Det er nok av kurs og øvelser på nett som kan hjelpe deg pugge disse verbene.

Vi anbefaler å lage en liste over uregelrette verb (som inkluderer disse fem verbene) og pugge dem flere ganger i uka. Det beste er å øve litt om gangen og ofte.

Du kan deretter utvide området du pugger ved å legge til noen refleksive og pronominelle verb (hvor subjektet og objektet er det samme): llarmarse, levantarse, despertarse, acordarse, ducharse, lavarse, dormirse, vestirse, encontrarse.

Når du skal bøye disse verbene, trenger du bare legge til et personlig pronomen (me, te, se, nos, os, se) for hver person før det bøyde verbet.

For eksempel å bøye verbet å møte i presens indikativ, blir: me encuentro, te encuentras, se encuentra, nos encontramos, os encontáis, se encuentran.

Merk at verbet haber (å ha) er brukt som et hjelpeverb på spansk. Hjelpeverbet er brukt sammen med et hovedverb for å lage en verbfrase.    Haber er bøyd slik:

 • Presens: he, has, ha, hemos, habéis, han,
 • Perfektum: he habido, has habido, he habido, hemos habido, habéis habido, han habido,
 • Preteritum: hube, hubiste, hubo, hubimos, hubisteis, hubieron,
 • Første futurum: habré, habrás, habrá, habremos, habréis, habrán,
 • Presens konjunktiv: haya, hayas, haya, hayamos, hayáis, hayan,
 • Imperfektum indikativ: hubiera, hubieras, hubiera, hubiéramos, hubierais, hubieran.

Legger du merke til noe?

Haber er et eksempel på en diftong hvor to vokallyder brukes i samme stavelse.

For å hjelpe deg med å begynne, har vi laget en liste over de mest brukte verbene på spansk:

 • Abrir,
 • Andar,
 • Beber,
 • Buscar,
 • Cerrar,
 • Caer,
 • Cambiar,
 • Cantar,
 • Coger,
 • Cocer,
 • Conocer,
 • Comer,
 • Creer,
 • Dar,
 • Deber,
 • Decir,
 • Dormir,
 • Elegir,
 • Escribir,
 • Hacer,
 • Haber,
 • Ir,
 • Llegar,
 • Llamar,
 • Necessitar,
 • Oir,
 • Pensar,
 • Poder,
 • Saber,
 • Salir,
 • Seguir,
 • Sentir,
 • Trabajar,
 • Vivir,
 • Volver.

Å lære spansk i et spansktalende land er den beste måten å lære på og det er mye mer nyttig enn å lære det i Norge. Ikke bare fordyper du deg i språket, men du får også opplevd en helt annen kultur.

Men om du ikke kan reise, så har vi et tips: skriv alle verbene du kan komme på ned på et ark og bøy dem i hver mulige form.

Person som skriver spansk
Øv på å skrive fulle setninger og bøye verb i forskjellige former (Kilde: Unsplash)

Hvordan lære å bøye uregelrette verb på spansk

Å lære et nytt språk krever at du lærer grammatikken, verbtidene, og skrivereglene. For å gjøre dette, må du repetere grammatikk øvelsene om og om igjen.

Øver du til eksamen? Her er en liste med uregelrette verb på spansk.

Første tips er å lære litt og litt om gangen. Skriv ut sider til å pugge og øv jevnt på dem.

Lær verb etter hvordan de er gruppert og øv på å bruke dem i setninger.

Andre tips: beskriv hverdagssituasjoner.

Istedenfor å bare pugge verb utenat, kan det være enklere å huske verbene om du bruker dem i korte setninger.

 • Pienso que obtendré mis examenes: Jeg tror jeg vil gjøre det bra i eksamene mine.
 • Tengo que trabajar mucho para mejorar mis notas: Jeg må jobbe hardt for å forbedre karakterene mine
 • Si tuviera dinero, iría en América Latina: Hadde jeg hatt råd, hadde jeg reist til Latin-Amerika
 • ¡ Claro ! Conozco este hombre, ¡ era mi vecino el año pasado ! : Så klart kjenner jeg denne mannen! Han var naboen min i fjor!

Du kan deretter lage en haug med enkle setninger for å lære de forskjellige verbtidene og uregelrette verb på spansk.

Dette gjør at du lærer flere setninger men viktigst av alt er å huske verbene og ikke bare setningene.

Ser du etter en nettside for å bøye verb på spansk?

denne siden kan du finne verb bøyd i hver tid.  Denne siden er perfekt å bruke når du ikke er helt sikker på endingen til et verb.

Når du lærer spansk og uregelrette verb, er det viktig at du passer på stavingen.

«E» blir ofte «ie» eller «o» blir «ue», «c» blir «zc», eller «i» blir «y» i første person, andre person, tredje person entall eller flertall.

Dette betyr at det finnes uregelrette verb som ikke følger noen regler, slik som reglen at «e» blir «ue»:

 • Acertar, adquirir, apretar,
 • Empezar, enterrar, encender, entender,
 • Pensar, Plegar, perder, preferir.

«E» blir «i»:

 • Colegir, conseguir, corregir,
 • Pedir, perseguir,
 • Seguir, sonreír, soñar,
 • Vestirse.

«C» blir «zc»:

 • Acaecer, acontecer,
 • Crecer, conducir,
 • Embellecer, enriquecer,
 • Nacer.

Lær hvordan man mestrer verbbøying på spansk.

Ta kurs eller timer for å forbedre spansken din

Spansk er et av de mest studerte språkene i verden, og en av de mest effektive måtene å lære på er en-og-en timer hjemme. Spanskkurs kan ha en rekke fordeler for din fremgang.

To personer peker på tavle
Spansk grammatikk kan virke enklere om du får hjelp av en person med spansk som morsmål. (Kilde: Unsplash)

Spansklærerne hos Superprof kan hjelpe deg å forbedre spansken din ved å :

 • Øve på uregelrette verb
 • Lære forskjellen mellom Ser og Estar
 • Øve på verbtidene (imperfecto, første futurum, preteritum perfektum, preteritum, preteritum partisipp, konjunktiv, kondisjonalis osv.) og når man skal bruke hvilke.
 • Forbedre vokabularet.
 • Lære deg de vanskeligste reglene ved spansk grammatikk.

Et annet alternativ til privattimer hjemme er å finne en språkskole i nærheten hvor du kan lære spansk fra en med spansk som morsmål.

Hva er neste steg? Ta spansktimer i Oslo eller ellers i Norge slik at du kan forbedre aksenten din og begynne å lese spansk litteratur for å virkelig komme inn i spr

Trenger du en lærer i Spansk?

Likte du artikkelen?

5,00/5 - 1 stemme(r)
Loading...

Hilde

Hilde har en bachelor i oversetting og interkulturell kommunikasjon, og er veldig interessert i språk og kultur.