Å lære spansk og hvordan bøye verb i forskjellige tider er bra for hjernen.

En studie av Ping Li, en professor i psykologi og lingvistikk, gikk ut på å gi intensivkurs i det kinesiske språk til 39 engelsktalende studenter i seks uker. De kom fram til at å lære et annet språk ikke bare øker kognitive funksjoner men også utsetter nedgang i kognitive funksjoner hos eldre.

To kvinnelig studenter som snakker
Å øve på et nytt språk sammen med en morsmålstaler er den beste måten å lære på (Kilde: Pexels)
De beste Spansklærerne tilgjengelig
Carolina
5
5 (29 Evaluering(er))
Carolina
370kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Fabian
5
5 (12 Evaluering(er))
Fabian
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Marina
5
5 (9 Evaluering(er))
Marina
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Cesar
5
5 (17 Evaluering(er))
Cesar
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Nicolás
5
5 (67 Evaluering(er))
Nicolás
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jessica
5
5 (6 Evaluering(er))
Jessica
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Adri
5
5 (10 Evaluering(er))
Adri
470kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Francesca
5
5 (22 Evaluering(er))
Francesca
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Carolina
5
5 (29 Evaluering(er))
Carolina
370kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Fabian
5
5 (12 Evaluering(er))
Fabian
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Marina
5
5 (9 Evaluering(er))
Marina
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Cesar
5
5 (17 Evaluering(er))
Cesar
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Nicolás
5
5 (67 Evaluering(er))
Nicolás
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jessica
5
5 (6 Evaluering(er))
Jessica
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Adri
5
5 (10 Evaluering(er))
Adri
470kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Francesca
5
5 (22 Evaluering(er))
Francesca
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Her er hvordan du kan bøye alle de spanske verbene:

La oss se på hvordan bøye verb på spansk.

Ser og Estar

Det spanske språket bruker to uregelrette verb for verbet «å være».

Dette betyr at de følger en uregelrett måte å bøye verbene på hvor vokalene blir diftonger (en kombinasjon av to vokale lyder i samme stavelse).

For et uregelmessig verb med diftong:

 • «I» og «e» blir «ie» (eller «ye» for verbet «errar», som betyr «å ta feil»).
 • «U» og «o» blir «ue» (eller «hue» for verbet «oler», som betyr «å lukte»).

Enten du bruker den Ser eller Estar spørs på konteksten av setningen. Faktisk så kan disse to verbene endre betydningen av adjektivet som følger etter.

Ser brukes for å beskrive noe permanent som ikke endres, for å beskrive en person eller et objekt.

Mens Estar brukes om hvordan noe er, slik som humør, helse, utseende, plassering av ting eller mennesker, som ikke er permanente.  Det brukes også for en handling som holder på.

Hvilket verb ville du brukt på spansk til å si «Jeg er norsk», «Jeg er en mann», «Denne mannen er ung»?

Bruk verbet «ser»: 

 • Jeg er norsk: soy noruego,
 • Jeg er en mann: soy un hombre,
 • Denne mannen er ung: Este hombre es jóven.

På den andre siden, om det er en midlertidig beskrivelse, bruker du «estar»:

 • Jeg var syk: Estaba malo,
 • Jeg er enig med deg: Estoy de acuerdo contigo,
 • Du leser Estas leyendo.

Her er en liste med adjektiv som endrer betydningen av setningen om du bruker «ser» eller «estar».

Du må først lære endingene til verbet for hver tid. Et godt tips for å lære verbtider på spansk er å lese ordet tre ganger, skrive det ned tre ganger, høre på det tre ganger og bruker det i tre forskjellige setninger.

Stressa student over bøker
Det kan virke som veldig mye når du først begynner, men det blir enklere med tiden. (Kilde: Pexels)

Indikativ modus

Preteritum brukes ofte på spansk.

Det brukes for å uttrykke en tidligere utført handling. Spansktalere bruker dette oftere enn perfektum som er nærmere presens.

Det finnes 4 tider i indikativ på spansk:

 • Presens indikativ
 • Fortid (perfektum og preteritum)
 • Preteritum imperfektum
 • Framtid (første furutum og preteritum futurum perfektum).

Få veiledning og hjelp med et spanskkurs.

Indikativ presens

Denne tiden brukes for å beskrive, påpeke, hevde eller argumentere for en situasjon av generell sannhet: «Huset er rødt», «du spiser et eple», «de bor i Mexico» («la casa es roja », «comes una manzana», «ellos viven a Mexico»), osv. Det er viktig å kunne bøye spanske verb i presens da dette er den mest brukte verbtiden. Dette er første steg mot å mestre verbbøying på spansk.

Siden dette er den mest brukte tiden, så det er nok den enkleste å lære.

Begynn med å lære de tre verbgruppene og deres endinger:

 • -AR verb (Andar, hablar, cantar, osv.) : o, as, a, amos, áis, an,
 • -ER verb (Beber, conocer, nacer, comer, tener, coger, osv.) : o, es, e, emos, éis, en,
 • -IR verb (Vivir, conducir, elegir, huir, osv.) : o, es, e, imos, ís, en.

Deretter bør du lære uregelrette verb hvor det er diftong eller svake vokaler (hvor vokalen «e» blir «i» i første-, andre- og tredjeperson entall).

Første futurum

Framtid er den enkleste å lære: den uttrykker det samme som på norsk – en handling som ikke er utført enda eller en hypotese), og skapes med en ending til infinitivsformen: é, ás, á, emos , éis, án.

Pass på: tolv spanske verb er uregelrette i framtid hvor det endres radikalt. Disse verbene er: caber (å passe), poner (å legge/sette), decir (å si/fortelle), haber (ha/eie), salir (å gå ut/dra), hacer (å gjøre/lage), poder (å kunne), tener (å ha/være), querer (å ønske/elske), valer (å koste/være verdt), saber (å vite/smake) og venir (å komme).

Det bør sies at på spansk, blir preteritum futurum perfektum uttrykkes enten som en hypotese i fortiden eller en handling som blir fullført i framtiden («skoleåret er over i juli»).

Dette gjøres ved bruk av hjelpeverb «haber» bøyes i første futurum + perfektum partisipp til verbet: habrás entendido (du måtte forstå).

Trenger du verb å øve på, har vi en liste med de mest brukte verbene på spansk.

Preteritum imperfektum

Denne tiden brukes for å uttrykke en tidligere handling som fortsetter.

For å bøye den, tar du infinitivsformen av verbet og endingene: aba, abas, aba, ábamos, abais, aban for AR gruppa, og for IR og ER verbgruppa: ía, ías, ía, íamos, íais, ían.

Tre spanske verb er uregelrette i imperfektum: «Ir», «ser» og «ver».

Preteritum

Denne tiden brukes for å uttrykke en tidligere utført handling.

Endingene er:

 • AR verb:  é, aste, ó, amos, asteis, aron,
 • IR og ER verb:  í, iste, ió, imos, isteis, ieron.

Disse 10 uregelrette verbene er mest brukt: «dar», «ir», «ser», «estar», «hacer», «poder», «poner», «querer», «tener» og «decir».

Perfektum

Denne tiden brukes om handlingen fortsatt kobles til nåtiden, om konteksten er nåtiden eller om handlingen har konsekvenser for nåtiden.
For eksempel, vi sier «ayer, ha nevado mucho, por eso hace frio todavia» for å si «det snødde i går, så det er kaldt i dag».
For å lage formen, tar vi hjelpeverbet «haber» i presens og legger til perfektum partisipp av verbet.

Preteritum perfektum

Brukes for å uttrykke en handling lenger tilbake enn preteritumet. Lages ved å ta imperfektum formen av hjelpeverbet haber pluss preteritum partisipp av verbet.

Liten påminnelse: «haber» i imperfekt : había, habías, había, habíamos, habíais, habían.

Eksempel: Jeg kjente Maria på skolen («Había conocido Maria a la escuela») eller jeg hadde spist alt («Ya había comido todo»).

Konjunktiv

Konjunktiv brukes mye på spansk. Det lar deg uttrykke ønske, betingelser, hypoteser som ikke er innsett enda eller tvil, råd og ordre.

Konjunktiv har mange uregelmessigheter og forskjellige former som spørs på setningen. Dette kan gjøre det vanskelig å lære dette moduset.

Bare se på de forskjellige konjunktive tidene på spansk:

Presens konjunktiv

Som en generell regel, så er presens konjunktiv skapt med førsteperson presens form av verbet, eksempel: Tengo (jeg har) uten -o endingen og med konjunktiv endingen:

 • Verb som ender med AR: o, es, e, emos, éis, en,
 • Verb som ender med IR eller ER: a, as, a, amos, áis, an.

Konjunktiv brukes i hverdagstale, hver gang man uttrykker en hypotetisk tilstand.

Pass på: en uregelmessighet i førsteperson entall skaper samme uregelmessighet i alle personer i presens konjunktiv.

For eksempel, verbet «poner» (å legge) har den uregelrette stammen «pong» i første person entall presens («yo pongo»).

For å lage resten av presens konjunktiv til dette verbet med den uregelrette stammen «pong»: ponga, pongas, ponga, pongamos, pongáis, pongan, og så videre.

Å lage en liste over de uregelrette verbene er den eneste måten å lære dem på.

Planlegger med mål for uka
Skriver du ned målene og pugger godt, så når du dem raskere. (Kilde: Unsplah)

Preteritum konjunktiv

Om tilstanden eller forslaget ligger i fortiden, må du bruke preteritumsformen av konjunktivet.

Struktur:

 • Verb som ender med AR: stamme fra tredjeperson flertall + ara, aras, ara, áramos, arais, aran,
 • Verb som ender med ER og IR: stamme fra tredjeperson flertall + iera, ieras, iera, iéramos, ierais, ieran.

Konjunktiv brukes mye, selv muntlig på spansk, for å uttrykke en tilstand av tidligere kontekst.

For eksempel: «Hadde du fortalt meg om du visste?» «   »«si lo superia, me lo diría?» 

Det er mulig spansklæreren spør deg dette spørsmålet under spansktimene dine på nett.

Presens kondisjonalis og imperativ

Den siste gruppa med ofte brukte tider er kondisjonalis og imperativ.

Kondisjonalis

Kondisjonalis brukes for å uttrykke en handling som er urealisert eller uoppnåelig.

Denne lages ved å ta infinitivsformen av verbet pluss imperfektum endingen av hjelpeverbet «haber»:  ía, ías, ía, íamos, íais, ían.

For eksempel: «Om jeg kunne, hadde jeg dratt på en tur rundt verden» På spansk: «si lo pudiera, daría la vuelta al mundo».

Å bøye uregelrette verb i kondisjonalis er enkelt for du trenger bare ta uregelmessighetene av første futurum, og at vi bare trenger å endre endingen.

For uregelrette verb som caber, decir, haber, hacer, poder, poner, querer, saber, salir, tener, valer og venir, tar du den uregelrette stammen slik som i første futurum og legge til vanlig kondisjonalis endinger.

Imperativ

Imperativ brukes for å gi ordre: gjør dette, gjør det der, osv.

De uregelrette i denne tiden er lik de som er i presens og konjunktiv.

NB: når er personlig pronomen eller refleksivt pronomen brukes med imperativ, plasseres pronomen bak verbet.

For eksempel orderen «gi det til meg» blir til dámelo.

Struktur:

 • AR verb:  stamme + a, e, emos, ad, en
 • ER verb:  stamme + e, a, amos, ed, an,
 • IR verb:  stamme + e, a, amos, id, an,

Negativ imperativ

Denne formen av imperativ brukes for å uttrykke forsvar eller forbud.

Den lages ved å legge til negasjon til presens konjunktiv. Den følger samme uregelmessigheter som presens konjunktiv.

 • Ikke gå inn: no entre
 • Ikke kom: no vengas
 • Ikke syng: no cantéis
 • Ikke spis: no comas

I negativ imperativ går pronomen før verbet: no me lo des («ikke gi det til meg»), no me lo digas («ikke fortell meg»).

Så der har du det! Du kan nå grunnleggende verbbøying på spansk, Nå trenger du bare å fortsette å repetere øvelsene og begynne å bygge opp ordforrådet. Snart kan du begynne å lese spanske artikler og teste deg ved å bøye verbene du finner.

Prøv våre spansktimer i Oslo for å komme enda lenger!

 

>

Plattformen som kobler privatlærere og elever

Første kurstime gratis

Likte du denne artikkelen? Vurder den!

5,00 (2 vurdering(er))
Loading...

Hilde

Hilde har en bachelor i oversetting og interkulturell kommunikasjon, og er veldig interessert i språk og kultur.