Å lære uregelrette verb kan være hardt arbeid. Det er ingen snarvei, så du må bare repetere oppgaver til du kan alle bøyingsformene utenat.

Men det er over 400 millioner spansktalere i verden, så det er verdt det.

Her er våre tips for å mestre spansk på egenhånd.

Hva er uregelrette verb på spansk?

Spansk verbbøying er uregelrett når stammen av verbet endres i en tid eller flere, i entall eller flertall.

Heldigvis så endres ikke endingene for hver verbklasse (3 verbklasser ender i AR, IR eller ER), selv ikke for uregelrette verb.

De beste Spansklærerne tilgjengelig
Carolina
5
5 (29 Evaluering(er))
Carolina
370kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Fabian
5
5 (12 Evaluering(er))
Fabian
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Marina
5
5 (9 Evaluering(er))
Marina
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Cesar
5
5 (17 Evaluering(er))
Cesar
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Nicolás
5
5 (67 Evaluering(er))
Nicolás
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jessica
5
5 (6 Evaluering(er))
Jessica
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Adri
5
5 (10 Evaluering(er))
Adri
470kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Francesca
5
5 (22 Evaluering(er))
Francesca
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Carolina
5
5 (29 Evaluering(er))
Carolina
370kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Fabian
5
5 (12 Evaluering(er))
Fabian
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Marina
5
5 (9 Evaluering(er))
Marina
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Cesar
5
5 (17 Evaluering(er))
Cesar
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Nicolás
5
5 (67 Evaluering(er))
Nicolás
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jessica
5
5 (6 Evaluering(er))
Jessica
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Adri
5
5 (10 Evaluering(er))
Adri
470kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Francesca
5
5 (22 Evaluering(er))
Francesca
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Diftong 

En diftong er når to vokaler uttales som en stavelse. Dette endrer hvordan verbet høres ut og skjer bare i presens verbklasser (indikativ, konjunktiv og imperativ).

Det er to typer diftonger:

 • Diftongen i «e» blir «ie»,
 • og diftongen «o» blir «ue».

Ta for eksempel verbet «pensar» (å tenke) , vi bøyer det slik: pienso, piensas, piensa, pensamos, pensáis, piensan.

Og for verbet «encontrar» (å møte) og dens pronominelle form «encontrarse», bøyes verbet slik: me encuentro, encuentras, encuentra, our encontramos, os encontráis, encuentran.

Student ved pult
Den beste måten å lære de spanske uregelrette verbene er å pugge dem. (Kilde: Unsplash)

Svake verb

Svake verb følger samme regel som diftong, men finnes i preteritum i tredjeperson entall og flertall samt presens

Dette betyr at for visse verb - slik som pedir, repetir, elegir, seguir, perseguir, sentir, servir, vestirse - blir «e» til «i» når den siste blir aksentuert.

For å lykkes i spansk øvelsene dine, kan du ta tabeller med verb slik som verbet «elegir» (å velge) i present og første futurum:

 • Presens indikativ: elijo, elige, elige, elegimos, elegis, eligen,
 • Preteritum: elegi, elegist, eligió, elegimos, elegisteis, eligieron.

Å huske å endre «e» til «i»  kan virke vanskelig men det er ingen snarvei: du må bare pugge de grammatiske reglene for å unngå feil.

De beste Spansklærerne tilgjengelig
Carolina
5
5 (29 Evaluering(er))
Carolina
370kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Fabian
5
5 (12 Evaluering(er))
Fabian
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Marina
5
5 (9 Evaluering(er))
Marina
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Cesar
5
5 (17 Evaluering(er))
Cesar
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Nicolás
5
5 (67 Evaluering(er))
Nicolás
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jessica
5
5 (6 Evaluering(er))
Jessica
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Adri
5
5 (10 Evaluering(er))
Adri
470kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Francesca
5
5 (22 Evaluering(er))
Francesca
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Carolina
5
5 (29 Evaluering(er))
Carolina
370kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Fabian
5
5 (12 Evaluering(er))
Fabian
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Marina
5
5 (9 Evaluering(er))
Marina
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Cesar
5
5 (17 Evaluering(er))
Cesar
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Nicolás
5
5 (67 Evaluering(er))
Nicolás
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jessica
5
5 (6 Evaluering(er))
Jessica
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Adri
5
5 (10 Evaluering(er))
Adri
470kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Francesca
5
5 (22 Evaluering(er))
Francesca
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Å pugge uregelrette verb

Nå som vi kan dette, hvordan kan vi virkelig lære disse verbene? Enten du øver til en test eller for en ferie i Spania, så må du til syvende og sist bare bruke tiden.

Det spanske alfabet er heldigvis veldig likt det norske, så du kan i det minste tolke verbene!

Her er våre tips:

Lær litt og litt om gangen   

Begynn med å lære en liten liste med de viktigste verbene framfor å prøve å lære alle samtidig.

Hjernen din klarer ikke huske på all informasjonen på en gang, så prøv med noen få ord om gangen og konsentrer deg om de.

Du kan for eksempel prøve å lære ti verb om morgenen, lese dem på nytt på formiddagen, lære ti til på ettermiddagen og lese alle på nytt før du legger deg om kvelden.

Test deg selv ved å skrive ned verb på norsk og prøv å huske hva de heter på spansk.

Når du begynne å føle at du mestret den første delen med verb, kan du ta noen tester på nett for å se hvordan du ligger an.  Du kan deretter gå videre til å lære flere verb.

Å lære spansk bør bli en del av din daglige rutine.

Følg disse tipsene så mestre du uregelrette verb på null komma niks!

Del verbene inn i grupper

Spanske verb kan deles inn i tre hovedgrupper.

Den første gruppa er verb som ender på AR, den andre ender på ER og den siste ender på IR.

Du kan deretter dele dem inn i enda mindre gruppe ved å gruppere dem etter de som har diftonger eller ved å gruppere dem etter de med lenger endringer.  «-acer», «-ecer», «-ocer», «-ucir», «-uir» («nacer», «hacer», «conocer», «conducir», «construir», osv.).

Du kan også lage en liste over verb som ikke følger noe mønster, passer inn i noen gruppe og er uregelrette i hver tid: «ir», «decir», «haber», «oír», «poder», «ser», «tener», «venir», «querer».

Få hjelp til fremgang, ta en titt på Superprofs spanskkurs.

Lær ved bruk av setninger

Lær spansk ved å lage enkle setninger som ikke bare hjelper deg med grammatikken men også med ordforrådet.

Eksempler:

 • Jeg tror jeg er syk: Pienso que estoy enfermo,
 • Han sa at du må dra: Dijo que tenía que salgas,
 • Kjenner du ham? Nei, jeg kjenner ham ikke: Lo conoces ? No ! No lo conozco.

En annen idé: heng post-it lapper rundt forbi i rommet ditt med forskjellige uregelrette verb skrevet ned. Hver gang du går forbi en lapp, kan du prøve å bøye verbet.

Les mer om hvordan bøye verb på spansk!

Post-it notisblokk
Prøv å pugge verbene ved hjelp av Post-it lapper. (Kilde: Unsplash)

Uregelrette verb som ikke tilhører noen gruppe

Mange av de mest brukte verbene er helt uregelrette, slik som: «ser» (å være), «estar» (å være), «ir» (å gå), og «haber» (å ha).

Enten Ser eller Estar brukes basert på kontekst, enten det er permanent (ser) eller midlertidig (estar). Verbet «haber» brukes som et hjelpeverb og brukes ofte i perfektum.

Verbene «haber» og «ir» er uregelrette for hver person (førsteperson, andreperson, tredjeperson, osv.):

 • Ir : voy, vas, va, vamos, vais, van.
 • Haber: he, has, ha, hemos, habéis, han.

Her er en liste over flere verb uten gruppe som du kan lære:

Verb som endres til «oy» i førsteperson:

 • Dar,
 • Estar,
 • Ser,
 • Ir.

De som endres til «-go».

 • Caer,
 • Traer,
 • Oir,
 • Valer,
 • Salir,
 • Hacer,
 • Poner,
 • Tener,
 • Venir,
 • Decir.

Og andre som er helt tilfeldige!

 • Andar,
 • Caber,
 • Haber,
 • Saber,
 • Poder,
 • Querer,
 • Ver.

Uregelrette verb som følger et mønster

Enten de er diftonger, det er en vokalendring eller de bare blir uregelrette basert på tiden, så finnes det mange uregelrette verb. 

Om du trenger hjelp og veiledning nær deg, sjekk ut Superprofs spanskkurs Oslo.

To personer med datamaskiner
Du kan få hjelp av en privatlærer til å lære uregelrette verb. (Kilde: Unsplash)

Vi kan ikke liste alle verbene i en artikkel men her er noen som kan grupperes sammen, noe som gjør dem enklere å huske:

Når «e» blir «ie» og «o» blir «ue»:

 • Acertar, adquirir, apretar, atravesar, atender, ascender,
 • Cegar, cerrer, confesar, concernir, contar,
 • Despertar, desterrar, defender, discernir,
 • Empezar, enterrar, encender, entender, extender,
 • Fregar,
 • Helar, hender
 • Merendar, mover, morir,
 • Negar, nevar,
 • Pensar, Plegar, perder, preferir,
 • Reventar,
 • Segar, sembrar,
 • Tropezar, tender.

Når «e» blir «i»:

 • Colegir, competir, concebir, conseguir, corregir,
 • Derretir, despedir,
 • Elegir, embestir, expedir,
 • Gernir,
 • Impedir, investir,
 • Medir,
 • Pedir, perseguir, proseguir,
 • Regir, rendir, repetir,
 • Seguir, servir, sonreír, soñar,
 • Vestir.

Når «i» blir «y»:

 • Afluir, argüir, atribuir,
 • Concluir, constituir, construir, contribuir,
 • Destituir, discminuir, distribuir,
 • Excluir,
 • Huir,
 • Incluir, influir, instituir, instruir,
 • Obstruir,
 • Restituir, retribuir,
 • Substituir.

Og når «c» blir «zc»:

 • Acaecer, acontecer, amanecer, anochecer, apetecer, atardecer,
 • Carecer, crecer,
 • Desaparecer, deslucir,
 • Embellecer, enloquecer, enriquecer, ensordecer, estremecer,
 • Lucir,
 • Merecer,
 • Nacer,
 • Obedecer, oscurecer,
 • Pacer, placer, parecer, padecer, pertenecer,
 • Renococer, relucir, renacer, restablecer, etc.

Vi vet det er mange verb å lære... Men ikke vær redd, det viktigste er å forstå diftonger og å kunne de mest brukte verbene.

Trenger du flere, kan du finne lister over flere verb på spansk; både regelrette og uregelrette.

Lykke til!

Suerte!

>

Plattformen som kobler privatlærere og elever

Første kurstime gratis

Likte du denne artikkelen? Vurder den!

5,00 (1 vurdering(er))
Loading...

Hilde

Hilde har en bachelor i oversetting og interkulturell kommunikasjon, og er veldig interessert i språk og kultur.