Om du er lei av å høre om tall, ligninger, algebra og geometri, slapp av! Matte kan også ta mer praktiske former.

Når barn begynner å lære enkel matte, lærer de ikke kun ved hjelp av tavleundervisninglæreboka og oppgaveløsing. Med unge elever tilnærmer man seg faget fra mange vinkler. Hvorfor ikke ta med seg dette videre i større grad?

Matematikken har sin plass i både historienkunsten og leken, og vi bruker den stadig i hverdagen uten engang å reflektere over det. Det finnes massevis av eksempler på at hverdagsmatte kan gi nyttig påfyll for dem som holder på å lære faget.

Når et barn blir klar over at matte er en fundamental del av livet deres, er de bedre rustet til å ta føringen i læringsprosessen og finne motivasjon til å jobbe. Privatundervisning eller skoleundervisning, læringsglede er like viktig uansett!

en linjal, en linjal med vinkel og et ark ligger på et arbeidsbord med rutemønster
Det skal godt gjøres å gå gjennom livet uten å måle litt. (Kilde: Unsplash)
De beste Matematikklærerne tilgjengelig
M . Zuhur
5
5 (14 Evaluering(er))
M . Zuhur
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Syed
5
5 (18 Evaluering(er))
Syed
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Dag-vidar
5
5 (14 Evaluering(er))
Dag-vidar
450kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Esmail
5
5 (8 Evaluering(er))
Esmail
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Håvar
5
5 (7 Evaluering(er))
Håvar
599kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Vadim
5
5 (7 Evaluering(er))
Vadim
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Haakon
5
5 (6 Evaluering(er))
Haakon
400kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kristian
4,9
4,9 (9 Evaluering(er))
Kristian
150kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
M . Zuhur
5
5 (14 Evaluering(er))
M . Zuhur
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Syed
5
5 (18 Evaluering(er))
Syed
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Dag-vidar
5
5 (14 Evaluering(er))
Dag-vidar
450kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Esmail
5
5 (8 Evaluering(er))
Esmail
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Håvar
5
5 (7 Evaluering(er))
Håvar
599kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Vadim
5
5 (7 Evaluering(er))
Vadim
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Haakon
5
5 (6 Evaluering(er))
Haakon
400kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kristian
4,9
4,9 (9 Evaluering(er))
Kristian
150kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Matematikkens plass i kunsten

Matematikk og kunst settes ofte opp som motsetninger. Vi knytter tydelige personlighetstrekk og livssyn til dikotomier som høyre og venstre hjernehalvdel og kunstnere og realister. Mange liker å identifisere seg ikke bare som del av en gruppe, men som en som absolutt ikke hører til i den motsatte gruppen.

Og så glemmer vi at de fleste har trekk fra begge kategoriene, at ingen bruker kun én av hjernehalvdelene sine, at det ligger stor kreativitet bak utviklingen av matematiske prinsipper og at matematikken utgjør et viktig grunnlag for komposisjonen av malerier, strukturen i et musikkstykke og så videre.

Av dette kan vi fort konkludere at matematikk ikke bare er viktig for dem som kaller seg mattehjerner.

Du har for eksempel kanskje hørt om det gylne snitt? Det er en formel som bestemmer forholdet mellom to deler av et linjestykke, og har vært viktig i komposisjonen av malerier og arkitektur siden antikken.

Eller hva med origami? Eller beregningene som kreves for å finne ut hvor stor vekt en skulptur tåler?

Matematikken har dessuten vært en viktig inspirasjon for en rekke kunstnere, blant annet Vasarely, Mondrian og Kandinskij.

Matematikken viser frem noe av skjønnheten sin gjennom kunsten. Her viser den for fullt at den ikke bare er et rigid rammeverk – den er også en kilde til kreativitet og utforskning.

10 fordeler med privatundervisning i matte finner du her!

Lær matte med spill og lek

Mattespill tilbyr alternative læremåter og nye muligheter til å få barn engasjert i stoffet.

Vi nevner noen av fordelene med denne typen spill:

 • Morsomme mattespill oppfordrer til å tenke kreativt
 • De lærer barn å organisere tankene sine
 • De gjør faget tilgjengelig og morsomt for elever som vegrer seg for å regne
 • De oppfordrer til å prøve seg frem, utforske og teste forskjellige fremgangsmåter

Mattespill er ofte basert på logikk og deduktiv resonnering. Enkle sudokospill kan hjelpe selv unge barn med å bli flinkere til å se mønstre.

Læring gjennom lek har også flere fordeler enn å vise barn at matte kan være morsomt. Barna lærer å følge regler, respektere andre og lykkes uten å jukse.

en barnehånd griper om en kule på en kuleramme som ligger på gulvet foran hen
Kuleramme: Regnehjelpemiddel eller leke? (Kilde: Unsplash)

Stadig flere barn spiller mattespill på nett. Her glir lek sammen med repetisjon av stoffet de har gjennomgått i timen. Du har kanskje hørt om matteapper som Albert? Det finnes mye kvalitetssikret stoff på internett, og du trenger ikke å lete så lenge for å finne det.

Prøv for eksempel spillet Regneregnmatematikk.org.

De beste Matematikklærerne tilgjengelig
M . Zuhur
5
5 (14 Evaluering(er))
M . Zuhur
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Syed
5
5 (18 Evaluering(er))
Syed
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Dag-vidar
5
5 (14 Evaluering(er))
Dag-vidar
450kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Esmail
5
5 (8 Evaluering(er))
Esmail
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Håvar
5
5 (7 Evaluering(er))
Håvar
599kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Vadim
5
5 (7 Evaluering(er))
Vadim
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Haakon
5
5 (6 Evaluering(er))
Haakon
400kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kristian
4,9
4,9 (9 Evaluering(er))
Kristian
150kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
M . Zuhur
5
5 (14 Evaluering(er))
M . Zuhur
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Syed
5
5 (18 Evaluering(er))
Syed
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Dag-vidar
5
5 (14 Evaluering(er))
Dag-vidar
450kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Esmail
5
5 (8 Evaluering(er))
Esmail
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Håvar
5
5 (7 Evaluering(er))
Håvar
599kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Vadim
5
5 (7 Evaluering(er))
Vadim
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Haakon
5
5 (6 Evaluering(er))
Haakon
400kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kristian
4,9
4,9 (9 Evaluering(er))
Kristian
150kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Matematikk i hverdagen

Det er ikke så vanskelig å komme på mange bruksområder for matematikken i hverdagen. Uten en grunnleggende forståelse av tall, forhold og mengder ville vi stadig stoppet opp og ikke kommet oss gjennom helt hverdagslige aktiviteter. Det handler ikke bare om å forstå statistikken vi kommer over i avisartikler eller å avgjøre hvem som har vunnet et spill, men også om å være i stand til å lage mat og møte opp til rett tid.

Har du barn som har begynt å lære matte, er det sannsynlig at du har hørt spørsmålet: "Men hva er vitsen?" Dette er en strålende mulighet til å introdusere dem for matematikkens rolle i verden og i hverdagen.

For bruksområdene er mange:

 • Budsjettering
 • Gjennomgang av skattemeldingen
 • Bygging av gjenstander
 • Problemløsning med flere variabler
 • Beregning av prosenter
 • Vurdering av sannsynligheten for at noe vil skje
 • Måling av avstander og reiser
 • Vurdering av verdi for pris
 • Beregning av inntekt
 • Forståelse av renteutgifter
 • Beregning av proporsjoner
 • Forhandling

... og dette er bare en liten smakebit. Du finner matematikk i de fleste av livets elementer. For ikke å nevne at den er helt essensiell for at du skal kunne lese dette på mobilen eller datamaskinen din!

Få hjelp til å velge rett privatlærer i matematikk.

Matematikk på jobb

Her er noen eksempler på yrkesområder der matte spiller en viktig rolle.

 • Forsikringsvirksomhet: De som jobber innenfor forsikring, bruker matematikk for å beregne den økonomiske risikoen selskapet utsetter seg for og forholdet mellom antatte utgifter og inntekter. Blant annet er god forståelse av statistikk og bruk av databaser med informasjon viktig for å ta riktige valg.
 • Bankvirksomhet: Fra kommunikasjon til sikkerhetstiltak og investering – det meste i bankverdenen sirkler om tall. Som forsikringsbedriftene må bankene stadig vurdere risiko, i tillegg til å justere renten, vurdere hvilke søknader om lån som skal innvilges og så videre.
 • Konsulentvirksomhet: Konsulenter jobber innenfor en rekke fagfelt, og det er naturligvis stor variasjon i hvilken rolle matematikken spiller. Ofte er imidlertid statistikkforståelse viktig, i tillegg til at det viktig å gjøre gode vurderinger av prisen på tjenestene man tilbyr.
 • Luftfartsingeniørvirksomhet: Folk med god matematikk- og fysikkforståelse gjør sitt beste for å gjøre moderne transport så trygg og miljøvennlig som mulig. Hvem vil vel fly med et fly som er utviklet av en som ikke er helt trygg på beregningene de gjør?
 • Astronomi: Vi hadde ikke forstått mye av rommet vi svever ("faller" er vel egentlig en mer presis betegnelse) i, dersom vi ikke hadde noen skarpe mattehjerner som gjorde beregninger av bevegelse, tyngdekraft og lyshastighet, for å nevne noe.
bilde gjennom teleskop av en stjernetåke (Orion)
Uten matematikken hadde vi forstått betydelig mindre av verdensrommet. (Kilde: Unsplash)
 • Energisektoren: Her er forskning, undersøkelser, tester og utvikling mye av kjernen i virksomheten. Med klimatrusselen som henger over oss, trenger vi mer enn noensinne hjelp fra matematikken til å finne gode løsninger.
 • Logistikk og planlegging Matematikere brukes ofte til å optimere virksomheten og dermed redusere kostnader.
 • Utdanning: Velger du å bli lærer, vil du få dele kunnskapen din om et emne du er opptatt av. Lærere har en utrolig viktig samfunnsfunksjon. Om du ønsker deg en jobb med mening, er dette virkelig veien å gå. Det er mange veier å gå, både gjennom lærerhøyskolen og ved å studere faget ditt – i denne sammenhengen regner vi med at det er matematikk – opp til mastergradsnivå, for så å bygge på med pedagogikk og bli lektor. Eller du kan velge å ta en alternativ vei og bli privatlærer i matematikk, enten som deltidsjobb eller på fulltid. Til dette trenger du ikke noen spesiell utdannelse, men det kreves naturligvis både kunnskap og engasjement for å gjøre en god jobb.

Finn et mattekurs som kan hjelpe deg på vei mot din drømmekarriere.

Finn en privatlærer i matte – eller bli det selv

Dersom du er like opptatt av matte som vi er, hvorfor ikke prøve deg som privatlærer? Tilleggsundervisning i matte er helt uvurderlig for elevene som trenger ekstra hjelp for å klare å henge med i timen. Det er også et flott alternativ for de elevene som vil legge inn en ekstra innsats for å gjøre det skikkelig bra eller forberede seg til videre studier i matematikk.

Du kan undervise elever over nett eller hjemme hos dem, men du lurer kanskje på hvor du kommer i kontakt med potensielle elever? Portaler som Superprof er et godt alternativ: Her lager du en profil, og elever på jakt etter en lærer vil få deg opp dersom du faller innenfor kriteriene deres.

Markedet for privatundervisning blomstrer, og du kan bli en del av det! Jobben er fleksibel og lett å tilpasse studier. Du velger selv hvor mange timer du jobber og hvilken timepris du setter.

For deg som er på jakt etter en privatlærer, er dette godt nytt. Det er mange lærere å velge mellom. Og dersom du mot formodning ikke skulle finne noen aktuell lærer i nærområdet ditt, kan du søke etter lærere fra hele landet som underviser digitalt.

En privatlærer kan tilby andre fremgangsmåter i læringen enn tradisjonell undervisning gjør, men den aller største grunnen til å velge privatundervisning er den spesialtilpassede og tette oppfølgningen eleven får.

Hva skal vi si? Matematikk kan være ekstremt komplisert, og noen ganger er det frustrerende, men irrelevant er det i hvert fall ikke, uansett hva du driver med.

Via Superprof, kan du finne privatlærere som tilbyr mattekurs ansikt til ansikt eller mattekurs på nett.

>

Plattformen som kobler privatlærere og elever

Første kurstime gratis

Likte du denne artikkelen? Vurder den!

5,00 (1 vurdering(er))
Loading...

Åshild

Jeg liker bøker, kunst og turer i skog og mark. Planene mine for nær fremtid er å lære meg spansk og å dyrke mine egne grønnsaker.