Matematikk er et av de viktigste fagene som undervises i på skolen. Barn begynner å lære om tall, rom og former allerede i barnehagen.

Gjennom grunnskolen og videregående skole får de en stadig dypere matematikkforståelse. De lærer å dele tall i mindre bestanddeler, tar for første gang i bruk en gangetabell og tegner geometriske former.

Senere i løpet undervises elevene blant annet i algebra, trigonometri, funksjoner og derivasjon.

Å mestre de grunnleggende ferdighetene vil øke elevens sjanse for å lykkes akademisk senere. Dersom eleven støter på hindringer, finnes det løsninger som kan være til hjelp.

Å legge vekt på matematikk helt fra barnehagen av, gir barnet et solid grunnlag for å resonnere, vurdere og tenke logisk senere i livet. Å spille matematikkrelaterte spill, gjøre oppgaver med barnet i ferier og å oppsøke en privatlærer i matematikk vil både øke deres interesse og forbedre deres ferdigheter.

De beste Matematikklærerne tilgjengelig
1. kurstime gratis!
Dag-vidar
5
5 (14 Evaluering(er))
Dag-vidar
450kr
/t
1. kurstime gratis!
M . Zuhur
5
5 (13 Evaluering(er))
M . Zuhur
190kr
/t
1. kurstime gratis!
Syed
5
5 (18 Evaluering(er))
Syed
500kr
/t
1. kurstime gratis!
Vadim
5
5 (4 Evaluering(er))
Vadim
250kr
/t
1. kurstime gratis!
Håvar
5
5 (7 Evaluering(er))
Håvar
450kr
/t
1. kurstime gratis!
Esmail
5
5 (8 Evaluering(er))
Esmail
200kr
/t
1. kurstime gratis!
Haakon
5
5 (6 Evaluering(er))
Haakon
400kr
/t
1. kurstime gratis!
Audhild
Audhild
400kr
/t
1. kurstime gratis!
Dag-vidar
5
5 (14 Evaluering(er))
Dag-vidar
450kr
/t
1. kurstime gratis!
M . Zuhur
5
5 (13 Evaluering(er))
M . Zuhur
190kr
/t
1. kurstime gratis!
Syed
5
5 (18 Evaluering(er))
Syed
500kr
/t
1. kurstime gratis!
Vadim
5
5 (4 Evaluering(er))
Vadim
250kr
/t
1. kurstime gratis!
Håvar
5
5 (7 Evaluering(er))
Håvar
450kr
/t
1. kurstime gratis!
Esmail
5
5 (8 Evaluering(er))
Esmail
200kr
/t
1. kurstime gratis!
Haakon
5
5 (6 Evaluering(er))
Haakon
400kr
/t
1. kurstime gratis!
Audhild
Audhild
400kr
/t
Første kurstime gratis>

Matematikk i barnehagen

Barnet møter først matematikkundervisning i barnehagen.

Undervisningen er bygget på lek, og har et mål om å stimulere barnas motivasjon for problemløsning og utvikle deres forståelse for grunnleggende matematiske begreper.

Allerede før de begynner på skolen, kan barn intuitivt gjenkjenne forskjellige størrelser uten å sette dem i forbindelse med tall.

Noen kan til og med sortere tall i rekkefølge.

Det barnet lærer i barnehagealder, forbereder ham eller henne til å starte på barneskolen.

De matematiske konseptene som små barn oppdager i barnehagen, kan deles i to grupper:

 • Å lære om tall og hvordan man bruker dem
 • Å utforske former, størrelser og rekkefølgerUndervisningsmetoder bør tilpasses etter barns behov, med utgangspunkt i deres alder.

For eksempel bør barn lære ved å:

 • Spille pedagogiske spill
 • Løse og rette oppgaver
 • Utfordre seg selv til å prøve å løse vanskeligere oppgaver
 • Øve til løsningsmetoden blir en refleks

Matematikkundervisningen i barnehagen gjøres med mål om at barnet ved skolestart skal være i stand til det følgende:

 1. Å bruke tall: Å sammenligne størrelser i sine omgivelser, å være i stand til å beskrive mengde
 2. Å studere tall: Å oppdage og undre seg over matematiske sammenhenger, å eksperimentere med telling
 3. Å utforske form, størrelse og mønster: Å gjenkjenne formers egenskaper og sortere og sammenligne dem etter dette, å bruke sansene til å utvikle romforståelse

Alle disse grunnleggende ferdighetene kommer til nytte senere i livet. De gir en person verktøy til å ta kontroll over sin privatøkonomi eller til å starte en virksomhet.

Trenger barnet ekstra veiledning? Hva med et privatkurs i nærheten av deg? Se Superprofs mattekurs bergen.

 

Matte gjennom tall og figurer
Leker med matematisk innhold lar barn utforske form, størrelser og verdier. Kilde: Unsplash

Matematikkundervisning i barneskolen og mattehjelp

Selv om Norge skårer generelt høyt i matematikk sammenlignet med de andre europeiske landene, er det fremdeles rom for forbedring. Nærmere 4 av 10 fjerdeklassinger presterer på lavt nivå i matematikk, viser TIMSS-undersøkelsen fra 2015. Mange kan dermed ha kunnskapshull når de begynner på ungdomsskolen.

Dette viser at det er rom for akademisk støtte til elever som strever med å lære seg matematikk.

Når elevene fullfører 7. klasse, forventes det at de kan bruke og diskutere metoder for regning, finne informasjon i praktiske sammenhenger, forklare fremgangsmåten og diskutere løsningen de har kommet frem til. Bevissthet om hvor en elev ligger i forhold til læreplanmålene, gjør at en matematikklærer kan justere undervisningsmetodene etter den enkelte elevs behov og evner.

Personalisert og skreddersydd støtte kan være akkurat det et barn trenger for å gjøre faglig fremgang og for å øke selvtilliten sin, både i klasserommet og utenfor.

Matematikkpensum for barneskolen deles i fire hovedgrupper:

 • Tall og algebra
 • Geometri
 • Måling
 • Statistikk og sannsynlighet

  Elevene lærer gradvis, og undervisningen i mellomtrinnet bygger på grunnleggende kunnskap fra småskoletrinnet.

I matematikkundervisningen lærer barneskoleelever det følgende:

 • Tallforståelse: Elevene manipulerer tall, deler dem i mindre enheter, tiergrupper og hundrergrupper og ser på tallenes egenskaper (for eksempel partall og oddetall)
 • Måling: Elevene lærer måleenheter for blant annet tid, vekt og romlig utstrekning, og de lærer å regne om mellom forskjellige måleenheter
 • Regning: Elevene lærer addisjon og subtraksjon, multiplikasjon og divisjon, skriftlig og som hoderegning
 • Geometri: Elevene lærer om egenskapene til to- og tredimensjonale figurer og om utregning av areal, omkrets og volum

 

Undervisningen og praktiske læringsstrategier lar elevene ta i bruk sine ferdigheter, blant annet problemløsning, konstruksjon av modeller, representasjon, resonnering, regning og kommunikasjon.

For å være i stand til å møte utfordringene elevene støter på, gjøres det underveisvurderinger av elevenes grad av måloppnåelse gjennom barneskolen, uten at det tas i bruk karakterer.

Lærere bør enten selv tilby eller foreslå å oppsøke supplerende støtte til elever som strever med å lære. Dette kan blant annet dreie seg om leksehjelp i matte.

Flere steder i landet arrangeres dessuten sommerskoler, hvor barn med utgangspunkt i aktiviteter som svømming og oppdagelsesturer, lærer om matematikk.

Skreddersydd støtte er essensielt i en elevs utdannelse. Dette gjelder spesielt i barneskolen, hvor barn lærer seg matematikkens grunnleggende prinsipper, som kommer til nytte gjennom resten av livet.

Hva med å forsøke en privatlærer? Enkelt som et søk på: "privatundervisning matte Oslo".

Barn som gjør mattelekser
Noen barn klarer enkelt å løse matteoppgavene på egenhånd, andre trenger mer hjelp. Kilde: Unsplash

Hoderegning for barn: kjerneferdigheter

Matematikk finnes overalt. Gjennom livet tar vi stadig avgjørelser som er basert på matematisk resonnering.

Derfor er det svært viktig at barn evner å se forbindelsen mellom hoveddisiplinene som utgjør et solid grunnlag for deres videre kunnskapsbygging.

De første utregningene et barn gjør, representerer et stort skritt i deres læring. Utover at barnet har lært gangetabellen utenat, viser det at han eller hun har valgt en logisk fremgangsmåte for å komme frem til en løsning.

Å vite hvordan pluss- og minustegnet ser ut eller å finne produktet og differansen er skritt på veien til en måte å tenke på som virker åpenbar for voksne, men som er avansert for unge elever.

Ved å ta i bruk aritmetikk for å løse et problem, gjør barn seg kjent med tallenes egenskaper og hvordan man manipulerer tall. Dette blir lettere med øvelse, og barnet vil etter hvert bli i stand til å gjøre enkle summeringer på refleks. Barn vil også ta i bruk teknikker og utvikle automatiske reaksjoner på problemer som kan løses med hoderegning.

Det hjelper på fremgangen dersom barnet klarer å se hvordan matematikk kan tas i bruk i det virkelige liv. Visuell assosiasjon hjelper barnet med å sette pris på regningen og dens nytte fordi det synliggjør at arbeidet har et endelig mål.

Å mestre matte er avhengig av at man øver!

Verktøy for å hjelpe barn med å øve på matte

Strever barnet ditt med matematikk? Ikke la problemene utvikle seg.

Før du tar kontakt med en privatlærer i matte, er det verdt å vurdere en alternativ tilnærming til å hjelpe barnet ditt med å se matteoppgaver fra en ny vinkel.

Med lek og moro som utgangspunkt for læring, vil barnet ditt utvikle ferdighetene sine samtidig som han eller hun har det gøy.

Oppgaver i skoleferien

 Oppgavebøker hjelper barn med å opprettholde læringen og å memorere informasjon når de ikke er på skolen.

Barn som motiverer seg selv vil trives med å jobbe seg gjennom oppgavebøker, og kanskje ikke tenke på det som arbeid. Oppgavebøker kan tilby en "avkobling" fra tradisjonelle mattelekser.

Hvis barnet ditt derimot ser på arbeidsbøker som noe negativt, er det lite sannsynlig at han eller hun vil jobbe hardt og ta oppgavene alvorlig. I en slik situasjon vil barnet sannsynligvis få lite utbytte av arbeidet.

Derfor er det viktig for foreldre å oppmuntre barna sine, for å slik gi dem støtte i deres læring.

nettbrett med mattespill sammen med barn og foreldre
Pedagogiske apper kan gjøre mattelæringen mer spennende for barn. KIlde: Unsplash

Pedagogiske apper - Mattehjelp på nett

Barn elsker å leke med telefoner og nettbrett, noe som gir et perfekt utgangspunkt for å få dem til å spille pedagogiske spill!

Det er spesielt lett å finne apper for å lære seg gangetabellen. Barnet kan spore utviklingen sin, noe som gir motivasjon til å fortsette å forbedre seg.

Disse appene er vanlige spill med utfordringer man må overkomme, nivåer man må fullføre og en historie man følger.

Tegnefilmer

Det er enkelt å finne pedagogiske tegnefilmer på nett, og disse kan hjelpe med å forklare matematikk til barn.

 Å støtte barnet sitt på denne måten, gir dem muligheten til å lære matematikk ved hjelp av andre, og kanskje mer effektive, metoder enn de som tas i bruk på skolen.

Å lære om et nytt tema ved at det forklares visuelt, kan ha stor betydning for barnets forståelse.

Brettspill

Liker familien deres å spille spill sammen?

Dersom barnet ditt strever med sine matematikkferdigheter, hvorfor ikke foreslå å spille et pedagogisk brettspill laget for barn på deres alder?

Brettspill bidrar til å utvikle logisk sans og evnen til å resonnere, til å lære å regne og å utvide forståelsen for grafer. Brettspill lar barnet gjøre fremgang i matematikk uten å føle seg isolert.

Det kan gi barnet bedre selvtillit å ha det gøy sammen med sine foreldre, og brettspill kan skape en situasjon hvor barnet lærer uten å føle på et press.

I tillegg til å hjelpe barnet ditt med å lære seg matematikk ved å inkorporere det i spill, kan du også gjøre matematikk til en del av hverdagslivet.

Uten å presse dem for hardt etter et svar, kan du stille barnet ditt spørsmål for å hjelpe dem med å forstå hvilken nytte matematikk har i dagliglivet.

Et godt tidspunkt for å lære, kan være mens man baker en kake:

 • Jeg har et beger med 100 g mel, og jeg trenger 250 g mel til oppskriften. Hvor mange begre med mel skal jeg bruke?
 • Hvis jeg setter kaken i ovnen klokken 15.50 og den skal steke i 25 minutter, når er den klar til å tas ut?

 

Det finnes mange måter å få barnet sitt til å sette pris på matematikk og dens nytte, og det er verdt innsatsen: Å legge et solid grunnlag vil gjøre det lettere for barnet å bygge videre kunnskap senere.

Finn en lokal lærer for mattekurs eller en lærer for online undervisning for alle utdanningstrinn over hele Norge, på Superprofs glimrende undervisningsplattform!

Trenger du en lærer i Matematikk?

Likte du artikkelen?

5,00/5 - 1 stemme(r)
Loading...

Åshild

Jeg liker bøker, kunst og turer i skog og mark. Planene mine for nær fremtid er å lære meg spansk og å dyrke mine egne grønnsaker.