Endelig har du skjønt det: Selvlært er ikke nødvendigvis vellært. Du vil ta steget fra å øve på ditt favorittinstrument via videoer med piano på Youtube, til å finne en ekte pianolærer. Ingen flere interaktive leksjoner på nettet – nå skal du for alvor tre inn i pianoets verden!

Hvordan går du frem?

Du må forberede deg: Læring tar tid. Du må ha massevis av tålmodighet og utholdenhet.

Skal du lære å spille piano, må du også være klar over at støtte er viktig. Dine nærmeste støttespillere er venner og familie. Utenfor den innerste kretsen har vi støttespillere som kommer til å bli viktige i ditt musikalske liv.

Pianolæreren din er hovedpersonen i denne gruppa.

Og læreren din kommer bare til å bli viktigere og viktigere.

Læreren kommer til å bli en venn.

Dermed er det viktig å velge lærer med omhu. Du skal møte læreren hver uke, og sammen vende noteark på noteark. Dere skal rett og slett legge ut på en lang reise sammen, uansett om du er ung eller gammel, nybegynner eller viderekommen.

Og husk at det aldri er for sent å lære seg piano – du kan ha stor glede av instrumentet selv om du ikke skriver verdensberømte komposisjoner i en alder av 25.

La oss ta en titt på hvordan du kan velge riktig pianolærer.

De beste Pianolærerne tilgjengelig
1. kurstime gratis!
Sabina
5
5 (3 Evaluering(er))
Sabina
500kr
/t
1. kurstime gratis!
Patricia
5
5 (10 Evaluering(er))
Patricia
360kr
/t
1. kurstime gratis!
Giuseppe
Giuseppe
350kr
/t
1. kurstime gratis!
Juliana
5
5 (5 Evaluering(er))
Juliana
300kr
/t
1. kurstime gratis!
Audun
Audun
450kr
/t
1. kurstime gratis!
Gabriella
5
5 (7 Evaluering(er))
Gabriella
400kr
/t
1. kurstime gratis!
Diana
5
5 (3 Evaluering(er))
Diana
400kr
/t
1. kurstime gratis!
Euphy
5
5 (4 Evaluering(er))
Euphy
450kr
/t
1. kurstime gratis!
Sabina
5
5 (3 Evaluering(er))
Sabina
500kr
/t
1. kurstime gratis!
Patricia
5
5 (10 Evaluering(er))
Patricia
360kr
/t
1. kurstime gratis!
Giuseppe
Giuseppe
350kr
/t
1. kurstime gratis!
Juliana
5
5 (5 Evaluering(er))
Juliana
300kr
/t
1. kurstime gratis!
Audun
Audun
450kr
/t
1. kurstime gratis!
Gabriella
5
5 (7 Evaluering(er))
Gabriella
400kr
/t
1. kurstime gratis!
Diana
5
5 (3 Evaluering(er))
Diana
400kr
/t
1. kurstime gratis!
Euphy
5
5 (4 Evaluering(er))
Euphy
450kr
/t
Første kurstime gratis>

Hvordan er den perfekte pianolæreren?

Det finnes ikke én lærer som er perfekt for alle.

Valget av pianolærer avhenger av hva slags egenskaper og trekk du ser etter i en lærer, og dét igjen baserer seg på hvordan du er som person.

En lærer som er riktig for én elev, kan være helt feil for en annen. Dette betyr ikke at en pianolærer ikke er «god nok» for enkelte. Det handler rett og slett om kjemi.

Hender spiller piano foran pc-skjerm
Lei av leksjoner på internett? Finn heller en privatlærer av kjøtt og blod. (Bilde: Unsplash)

Mann eller dame: Hva er forskjellene?

Det er ikke kjønnsdiskriminerende å hevde at innholdet og tilnærmingen i pianotimene kan variere med kjønnet på læreren. Forholdet mellom lærer og elev kan arte seg forskjellig, avhengig av om læreren er mann eller dame.

Generelt kan vi si at du ofte er mer komfortabel med noen av kjønnet ditt, også når du spiller piano. Båndet mellom dere knyttes raskere, og dermed blir læringen enklere.

Bestemmer du deg for en lærer av motsatt kjønn, etableres tilliten saktere. Men på den annen side kan relasjonen mellom dere bli minst like sterk og dyp, og med mer kjemi.

Konklusjonen blir at det er fordeler og ulemper ved begge valgene.

Erfaring? Utdanning? Begge?

Kvalifikasjoner er nødvendig; det gjelder også for pianolærere. En musiker som skal bli pianolærer må kunne mestre en rekke teknikker, teorier og undervisningsmetoder.

  • Er erfaring tilstrekkelig for at en pianolærer skal duge? Kanskje, om vedkommende mestrer instrumentet til den grad at hen kan videreformidle viktig informasjon til eleven. Men erfaring er ingenting så lenge vedkommende ikke evner å undervise. Dette er det største hinderet for en musiker. Ikke alle mennesker er fødte pedagoger. En god lærer må kunne forklare tydelig, og forklare igjen. Og igjen. Vedkommende må ha evnen til å bryte opp komplekse leksjoner, og bruke enkelt språk. Hen kan ikke være sjenert. Men aller viktigst, en lærer må være vennlig! Et smil kan utgjøre all verdens forskjell når du er lei av å memorere skalaene dine.
  • Vitnemål og karakterer måler kompetanse. Kompetansen skal gjøre læreren i stand til å videreformidle kunnskapen sin raskt, og tilpasse seg elevens tempo. Et vitnemål fra et musikkonservatorium gir så klart en viss anelse om at du har kommet til rette person, en virkelig profesjonell musiker. Den eneste risikoen er at pianotimene kan bli i tørreste laget, litt «skoleaktige» og monotone.

Ideelt sett finner du en pianolærer som finner balansen mellom disse ytterpunktene. En som både har kompetansen i orden, med vitnemål fra en utdanningsinstitusjon, og de mellommenneskelige evnene og den nødvendige pedagogiske teften.

En som er mer som en kompanjong enn en lærer.

Men det er opp til hver enkelt elev å finne ut hva slags lærer som passer dem.

Hva med alder? En jevnaldrende eller en med livserfaring?

Også alderen avhenger av elevens personlighet og preferanser. Hva tror du passer deg?

Vi kan dele elevene i to kategorier: De selvstendige og de som trenger tett oppfølging.

En selvstendig elev trenger ikke en lærer som er tilstede dag og natt. Og læreren bør ikke være for autoritær. Denne typen elev trenger først og fremst en mentor som kan åpne døren til en ny verden de kan utforske.

En slik elev forstår intuitivt at hovedvekten av øvingen gjøres mellom timene, og gjør mesteparten av arbeidet på egenhånd. Læreren veileder, som en kaptein på ei skute. Båten flyter av seg selv og seiler med vinden, mens kapteinen rettleder og peker ut retningen.

En elev som jobber selvstendig gjør fremsteg raskere. Hovedutfordringen for læreren er å få eleven til å unngå distraksjoner, ikke spore av, og konsentrere seg om én ting av gangen. Eleven har selv drivkraften som får vedkommende til å lære effektivt.

Denne styrken er dessverre noe en elev som trenger tett oppfølging mangler. Disse elevene er typisk unge (ofte barn) og uerfarne. Eller kanskje de er vant til strikte, tradisjonelle undervisningsmiljøer.

Om det stemmer, er selvdisiplin og evnen til å finne egen motivasjon ofte fraværende. I så fall er en akademisk anlagt lærer gull verdt. En slik lærer vil ta eleven under vingen og gi god oppfølging.

Der den selvstendige eleven gjør mesteparten av arbeidet mellom timene, er det motsatte tilfelle hos en som trenger mer støtte.

Deremed blir det viktig å gjøre fremskritt i løpet av selve pianotimen. Utover det kan det også være en god idé å la et familiemedlem veilede eleven når vedkommende øver hjemme.

Ung mann sitter og tenker foran piano i stue.
Det finnes to typer pianoelever. De som øver selvstendig hjemme, og de som trenger mer oppfølging (Bilde: Unsplash)

Hva skal pianolæreren kunne tilby eleven?

En pianolærer er ikke en skolelærer, og lang mindre en førskolelærer. Skolekunnskap er ikke pianolærerens anliggende. Men pianolæreren kan tilby andre egenskaper, som ofte blir tillagt mindre vekt i skolesystemet.

Organisatoriske evner

Å spille og lære piano er metodiske prosesser. Du må ta et steg av gangen og gradvis nå neste nivå. Det krever organisatoriske ferdigheter å legge opp undervisningen på en logisk måte, der komplekse sanger følger litt enklere sanger.

Læreren har stor innflytelse på dette feltet. Læreren kan til enhver tid finne den ene sangen blant flere tusen som passer perfekt nivået du er på. Dette skyldes lærerens kompetanse og praktiske erfaring.

Arbeidsmoral

Det sier seg selv at arbeidsmoral er essensielt i pianospilling. En pianolærer må være perfeksjonistisk. Både når det gjelder å hjelpe deg, og for sin egen skyld. Kreativitet og effektivitet er pianistens beste allierte.

Arbeidsmoralen kan forhindre at du faller ned i enkelte fallgruver. For eksempel kan du være fornøyd, ja selvtilfreds, med et stykke som er korrekt spilt, men som mangler liv (melodisk variasjon eller personlig stil, for eksempel).

Du kommer også til å ville gjøre flere ting samtidig. For eksempel vil du kanskje lære musikkteori og musikkhistorie samtidig som du lærer å spille piano. Men dette er tre ulike disipliner.

For ikke å snakke om forskjellige stiler (klassisk, jazz, folkemusikk ...) du har lyst til å prøve ut!

Det kreves gode organisatoriske evner og hardt arbeid fra lærerens side for å guide deg gjennom alle tre disiplinene, og alle stilartene du vil prøve ut.

To hefter oppslått på noteark.
Musikkteori, musikkhistorie og pianospilling er tre ulike fag. En god lærer kan organisere undervisningen slik at du lærer alle. (Bilde: Unsplash)

Riktig lærer: Et viktig valg

Kvalitet er et abstrakt begrep. Jeg tror vi kan slå fast at pianolæreren bør være fleksibel og tilpasse seg elevene som betaler dem.

Når lærerens og elevens trekk er en god match, kan et solid forhold utvikle seg mellom de to.

Valget av pianolærer er ingen lett beslutning å ta: Det avgjør intet mindre enn din musikalske fremtid! Denne fremtiden kan være mørk om forholdet mellom lærer og elev halter.

Ikke undervurder avgjørelsen. For når du endelig finner den riktige læreren for deg der du bor, blir det som å skimte en flekk av blå himmel innimellom skyene, eller høre en vakker melodi blant falske toner.

Dessuten kan avgjørelsen åpne dører i fremtiden, både personlig og jobbmessig.

Så, hva sier du? Kanskje du er den neste Mozart?

Trenger du en lærer i Piano?

Likte du artikkelen?

5,00/5 - 1 stemme(r)
Loading...

Maria