Blir du smartere av å spille piano?

Bare tenk etter: Et musikkinstrument er intellektuelt krevende å spille, så selvfølgelig kan det ha en stimulerende effekt.

Men å øke intelligensen er aldri hovedmotivasjonen din når du lærer å spille piano eller andre instrumenter.

Istedenfor blir du tiltrukket av instrumentets skjønnhet, og elsker pianomusikk. Så mye at du orker slitet det er å ta pianokurs.

Men til syvende og sist, om strengeinstrumentet kan øke IQ-en og de kognitive evnene dine, er ikke det en god tilleggsmotivasjon for å lære å spille?

Som vi skal se, har en rekke studier undersøkt koblingen mellom intelligens og musikk.

De siste tiårene har forskerne gjennomført flere studier for å granske fordelene verdens flotteste instrument (hint: tangenter) har på helsa, velvære og intellektuelle evner.

Om du er nysgjerrig på studiene, er det bare å søke dem opp på nettet.

Men først, la oss begynne med den berømte «Mozart-effekten».

De beste Pianolærerne tilgjengelig
Marianna
5
5 (6 Evaluering(er))
Marianna
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Vadim
5
5 (4 Evaluering(er))
Vadim
550kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Patricia
5
5 (11 Evaluering(er))
Patricia
380kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Sabina
5
5 (4 Evaluering(er))
Sabina
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Juliana
5
5 (6 Evaluering(er))
Juliana
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kingsley
5
5 (5 Evaluering(er))
Kingsley
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Tore
5
5 (6 Evaluering(er))
Tore
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Euphy
5
5 (4 Evaluering(er))
Euphy
450kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Marianna
5
5 (6 Evaluering(er))
Marianna
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Vadim
5
5 (4 Evaluering(er))
Vadim
550kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Patricia
5
5 (11 Evaluering(er))
Patricia
380kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Sabina
5
5 (4 Evaluering(er))
Sabina
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Juliana
5
5 (6 Evaluering(er))
Juliana
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kingsley
5
5 (5 Evaluering(er))
Kingsley
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Tore
5
5 (6 Evaluering(er))
Tore
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Euphy
5
5 (4 Evaluering(er))
Euphy
450kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Smartere av å lytte til Mozart?

I 1993 brukte forskerne Frances Rauscher, Gordon Shaw og Catherine Ky klassisk musikk til å forklare et fenomen de kalte «Mozart-effekten», oppkalt etter det pianospillende geniet Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791).

Forskerne publiserte funnene i en artikkel i det britiske vitenskapstidsskriftet Nature. Siden har effekten blitt et slags nevromusikalsk fenomen verden over.

De tre forskerne hadde gjennomført et eksperiment der en gruppe studenter lyttet til en Mozart-sonate før de ble testet for evnen til å forstå mønstre. Forskerne påsto at mange av studentene ble bedre til å løse oppgavene.

Effekten forsvant derimot etter en liten stund (omtrent én time).

I 1997 ble et lignende eksperiment gjennomført med barn, og det viste at musikktimer gjorde barna i stand til å bedre sin «romlige intelligens».

Denne typen intelligens omfatter romfølelse, og evnen til å orientere seg, navigere og forstå bilder og mønstre. Dermed kan pianokurs for barn umulig være en dårlig idé!

Ett år senere ble et annet eksperiment utført på lab-rotter. Noen av gnagerne ble eksponert for Mozart-musikk fra de var små. De rottene som hadde lyttet til Mozart i oppveksten, gjorde det bedre enn de andre rottene når de skulle finne veien i labyrinter.

Siden disse forsøkene har legenden om «Mozart-effekten» spredt seg over hele verden, og blitt en slags myte. Men verdens vitenskapsfolk har uttrykt skepsis til eksperimentenes bevismateriale.

Ett eksempel er forskningen til hjerneforskeren Christopher Chabris som i 1999 samlet resultatene fra hele seksten studier av fenomenet.

Han konkluderte med at resultatene fra eksperimentene var for svake: Mozart-effekten ble ugyldiggjort.

Men det stoppet ikke folk fra å tro at man ble smartere av å spille Mozart.

I USA begynte husmødre og barnehager å spille komponistens musikk for barna sine.

Også her hjemme ble folk opptatt av klassisk musikk. Da skiskytteren Frode Andresen skulle bli pappa, uttalte han ifølge Psykologitidsskriftet at barnet skulle få høre mye på Bach og Mozart. Klassisk musikk var stimulerende, hadde han hørt.

En vinylplate med Mozarts «Requiem» og pianotangenter i bakgrunnen.
Mozart-effekten er i dag mer en legende enn et vitenskapelig bevist fenomen. (Bilde: Unsplash)

Gjør pianospilling deg smartere? Her er 10 grunner til å tro det!

1. Å lære å spille piano endrer hjernen

Kan pianospilling ha en direkte effekt på nevronene i hjernen?

Forskere ved Northwestern University i Chicago i USA har gått gjennom en stor mengde forskningsartikler om fordelene musikk har på helse og trivsel.

Ifølge dem er altså pianospilling ikke bare en hobby, men også en måte å bli smartere:

Når du lærer å spille piano eller et annet instrument, skapes nye forbindelser i hjernen! Disse forbindelsene ville ikke vært der, om det ikke var for spillingen.

Funnene deres ble publisert i forskningstidsskriftet Nature Reviews Neuroscience, med en klar konklusjon: Å lære å spille musikk har en betydelig innvirkning på evnen til å lære språk, på konsentrasjonsevnen, hukommelsen og til og med følelsene våre.

Start dine pianokurs Trondheim.

2. Pianomusikk kan øke velvære og minske stress

En rekke studier har vist at musikk kan redusere stress: pianospilling er dermed bra for helsa, og hjelper deg å finne roen, minske hverdagens bekymringer og bli kvitt stress.

Pianospilling ser ut til være like bra for deg som trening!

Men av helt andre grunner.

Først og fremst fordi pianoet tvinger pianisten til å rette oppmerksomheten mot tangentene, og ikke tenke på noe annet.

Når du spiller piano, hører distraksjoner ingensteds hjemme. Du må konsentrere deg om pusteteknikk, noter (hele, halve, fjerdedels- og åttendedelsnoter), musikkteori, harmonier, intervaller, skalaer og rytme. Alt dette hjelper deg å glemme stresset.

Dessuten øker andelen positive følelser når du spiller piano. Du blir fornøyd med deg selv og føler mestring når du hører dine egne fingre spille vakre melodier.

Noen forskere ville undersøke om stressreduksjon var forbundet med musikk, og tilbød en gruppe arbeidsfolk i krevende jobber å ta musikktimer. Resultatet var færre utbrente på arbeidsplassen, og flere som var fornøyd med livet.

3. Å lære å spille piano bedrer hukommelsen

Vitenskapsfolk ville undersøke om å lytte til musikk og spille et instrument bedret hukommelsen.

Derfor hentet de inn 22 barn i alderen 3 til 4,5 år til å delta i en undersøkelse. Femten av dem fikk pianoundervisning av en profesjonell pianolærer, mens sju fikk sangtimer.

Flere uker senere undersøkte forskerne hvordan det hadde gått: Pianokurs for barn viste seg å være svært effektivt!

Barna som fikk pianotimer hadde bedret visse kognitive evner med 34 prosent.

Avisa The Telegraph beskriver forsøket slik: «Ny forskning anslår at å spille et instrument jevnlig endrer menneskehjernens struktur, og bedrer hjernekapasiteten. Musikk kan bli brukt som terapi for å forbedre pasienters hukommelsesproblemer».

Ikke så rart, kanskje, om du tenker på hvor mange noter en pianist må memorere utenat!

En jente med øreklokker spiller på keyboard.
Forskere ga én gruppe barn pianotimer, og sammenlignet dem med en gruppe som fikk sangtimer. Barna som spilte piano scoret best i tester. (Bilde: Unsplash)

4. Musikk, teori og pianospilling fordrer tålmodighet

Skal du lære å spille hos en privat pianolærer eller på en musikkskole må du være tålmodig.

Først må du lære grunnleggende musikkteori for i det hele tatt å komme i gang med spillingen. Dette tar gjerne ett til to år, avhengig av hvor gammel du er.

Deretter må du øve og øve med pianolæreren i flere år, om du mener alvor med pianospillingen. Musikk og pianospilling er krevende, enten du har talent eller ikke.

Om det ikke ligger for deg å være tålmodig, kommer pianospillingen til å lære deg å bli hardtarbeidende.

Har du ambisjoner om å spille profesjonelt, er tålmodighet og utholdenhet avgjørende. Uten disse egenskapene kommer du til å gi deg ganske snart.

5. Pianospilling øker koordinasjonen

I tillegg til evnen til å improvisere og skape musikk, er koordinasjon viktig for den kunstneriske kvaliteten på musikken.

God musikk skapes når tanker, øyne og hender er koordinert. Pianisten må kunne tolke notearkene foran seg, og samtidig omforme noter og akkorder til håndbevegelser på pianoet.

Husk at du bruker begge hender: både høyre og venstre.

Og ikke glem føttene! De har én pedal hver – minst.

Denne typen koordinasjon kan være medfødt, men den kan også læres, for eksempel med pianotimer.

Og apropos! Pianospilling krever riktig holdning, både for rygg, armer og håndledd. Antagelig får du god holdning av å spille piano!

6. Leseforståelsen bedres når du spiller piano

Å lære å spille piano er som å lære et fremmedspråk.

Dette språket består av noter, akkorder, nøkler (G og F), intervaller, harmonier og rytmer, og gjør deg i stand til å kunne lese noteark.

Notene er ikke bare symboler på et ark, men representerer en helt bestemt tangent på instrumentet, og en helt bestemt lyd i øret.

I tidsskriftet Psychology of Music skriver forskere om hvordan språkforståelsen bedres med musikk:

Barn som fikk musikktimer gjennom flere år med mye øving på rytmer og toner, viser overlegen leseforståelse sammenlignet med klassekameratene som ikke driver med musikk.

Vi kan trygt si at å identifisere helnoter, halvnoter og fjerdedelsoter gjør deg smartere!

Håndskrevne noter som er svært kompliserte, nesten uleselige.
En av Mozarts originale, håndskrevne kvartetter. Ikke rart man øker leseferdighetene med pianottimer! (Bilde: Visualhunt)

7. Du lærer musikkhistorie når du spiller piano

Pianister blir eksponert for århundrer med historie og kultur! Fra Bach til Beethoven, via Debussy, Vivaldi, Brahms, Chopin, Händel, Schubert og Verdi ... Du kommer til å lære mye om de store klassiske komponistene.

Når du spiller piano, begrenser du deg ikke til den klassiske musikken, heller. Du kan også lære om blues, jazz, R&B og folkemusikk.

Og hvorfor ikke undersøke opprinnelsen til pianoet selv, og instrumentets utvikling fra klavikord med fire oktaver?

Vi finner de første sporene av en tidlig form for det akustiske pianoet i 1709. Da ble det laget et instrument med tangenter man kunne trykke ned «piano» eller «forte» (det vil si svakt eller sterkt). Dette instrumentet ble forbedret av tyskeren Gottfried Silbermann i 1728, og testet av tidens berømthet, Johann Sebastian Bach.

8. Du får bedre karakterer når du spiller piano

Når vi legger sammen alle overnevnte punkter, kan vi trygt si at du blir smartere av å spille piano. Dermed kan du også få bedre karakterer på skolen.

Ta for eksempel det at pianospillingen bedrer leseforståelsen. Eller at den bedrer hukommelsen, og skaper nye hjerneforbindelser.

Og kanskje er musikkteorien det første «språket» du lærer i tillegg til morsmålet ditt. Å forstå musikkteori er det første tegnet på at du blir god med språk!

I det hele tatt finnes det mange gode grunner til at pianospillingen vil gi deg bedre karakterer.

9. Det krever disiplin å lære å spille piano

Det tar mange år å lære å spille piano. På lang sikt er som nevnt utholdenhet viktig.

Men på daglig basis er disiplin den avgjørende egenskapen.

Du klarer ikke å lære vanskelige stykker på piano om du er uorganisert og mangler respekt for notene på arket foran deg. Du må være flittig underveis i timene.

Men du spiller ikke bare sammen med læreren. Du må øve på piano på fritiden også, jevnt og trutt i tidsrommet mellom timene. Du kan ikke slappe av og henge med venner like mye som før.

Dermed øver du opp disiplin, en egenskap som kommer godt med på andre arenaer i livet, for eksempel på jobb.

10. Ditt sosiale liv blir bedre når du spiller piano

Paradoksalt nok kan pianospillingen gi deg bedre sosial intelligens. Selv om du som oftest spiller piano alene, kreves det likevel mye øvelse sammen med pianolærer. Nybegynnere begynner ofte på en musikkskole der de kan lære musikkteori gruppevis med andre elever.

Men å spille piano behøver ikke være en ensom aktivitet. Først må du ta timer hos en god lærer og mestre enkle sanger. På den måten kan du bli bedre, og etter hvert spille i band og sammen med venner!

Og hvorfor ikke prøve seg på å stå på scenen, foran beundrende publikummere?

Hos Superprof kan du finne en lærer som tilbyr pianokurs Oslo eller en annen norsk by!

Og om du heller er på utkikk etter leksjoner for barn, har Superprof flust med lærere som tilbyr nettopp det.

Ingen tid å miste!

>

Plattformen som kobler privatlærere og elever

Første kurstime gratis

Likte du denne artikkelen? Vurder den!

5,00 (1 vurdering(er))
Loading...

Maria