Når du skal lære fransk, er det mange ting som teller. Blant annet handler det om å finne rette lærer for deg. Ja, du leste riktig. Du tenker kanskje at: «finnes det noe som en rett lærer? Kan ikke hvem som helst, som kan fransk, være den rette?».

Svaret på det er «nei», og det av mange grunner.

Tenk på tidligere skoleerfaring:

 • Likte du alle lærerne? Startet du alle klassetimer med entusiasme og iver?
 • Har du hatt lærere som alltid var oppmerksom på dine behov og foretrukne metodikk, som var støttende og oppmuntrende?
 • Har du noen gang hatt en lærer som virkeliggjør emner og fag, så du kan se det hele for deg i hodet?

Det er akkurat dette som er viktig når du skal velge fransklærer. Du bør velge med omhu, så du får en lærer som lever opp til dine forventninger til å lære fransk som fremmedspråk. Du skal absolutt ikke ha en norsk fransklærer, som starter timen med «bon jour» og så legger om til norsk for å lære deg fransk!

La oss veilede deg frem til den rette fransklæreren for deg!

De beste Fransklærerne tilgjengelig
Manon
5
5 (5 Evaluering(er))
Manon
150kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Anna
5
5 (8 Evaluering(er))
Anna
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Caroline slattum
5
5 (5 Evaluering(er))
Caroline slattum
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Charlotte
5
5 (1 Evaluering(er))
Charlotte
200kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Adri
5
5 (6 Evaluering(er))
Adri
470kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Zhanna
5
5 (4 Evaluering(er))
Zhanna
450kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
A .
A .
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jelena
5
5 (1 Evaluering(er))
Jelena
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Manon
5
5 (5 Evaluering(er))
Manon
150kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Anna
5
5 (8 Evaluering(er))
Anna
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Caroline slattum
5
5 (5 Evaluering(er))
Caroline slattum
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Charlotte
5
5 (1 Evaluering(er))
Charlotte
200kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Adri
5
5 (6 Evaluering(er))
Adri
470kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Zhanna
5
5 (4 Evaluering(er))
Zhanna
450kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
A .
A .
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jelena
5
5 (1 Evaluering(er))
Jelena
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Grunner til å lære fransk

Det første du må ha klart for deg er hvorfor du vil lære dette herlige, romantiske språket a la Molière.

 • Ferierer du i Syd-Frankrike? Kanskje du saumfarer vingårdene i Bordeaux, eller legger ut på «backpakking» på pilegrimsveien? I så fall, bør du kunne fransk!
 • Kanskje du liker å dra på skiferie til Sveits, eller du planlegger å besøke familie i Canada. Begge landene er fransktalende. Du må imidlertid ta høyde for enkelte avvik fra det offisielle språket som snakkes i Frankrike.
 • Er du statsansatt, og skal til Belgia i sommer? Da må du ha et mer forretningsmessig ordforråd i fransk.
 • Kanskje vil franskkunnskaper gi deg lønnsforhøyelse, eller du sikter etter å bli en bedre «multitasker».
To kvinner arbeider på en laptop
Studier viser at de som er flerspråklige ikke bare unngår demens som gammel, men har en tendens til å bli mer verdsatt for sine organisasjonsferdigheter på arbeidsplassen. Fotokilde: Unsplash

Hvor godt kan du fransk? Starter du på null, som nybegynner i fransk? Eller er du på et middels nivå, men trenger trening på fransk uttale? Eller kanskje du trenger fransk leksehjelp? Forbereder du deg til eksamen i Fransk på videregåendenivå, eller på DELF-nivå?

Som du ser er det mange variabler å ta hensyn til før du velger den rette fransklæreren for deg.

Listen fortsetter…

 • Hva er dine sterke sider når du skal lære et fremmed språk – aspekter du mestrer ganske enkelt, og hva trenger du å arbeide mer med?
 • Noen elever utmerker seg i lytting og uttale, men sliter med lesing og skriving.
 • Vil du si at grammatikk, som er boltene og mutterne i alt språk, er en enkel sak for deg? Eller vil du si at din sterke side er franske ord og forståelse?
 • Heller du mer over til tradisjonell undervisning, med pult og kladdebok for å notere nøkkelord om fransk språk og kultur?
 • Eller heller du mer mot den hippe, moderne undervisningsmetoden med fart, sangglede og klapp i hendene?

Er franskkurs noe for deg?

Musikk og rytme

Ung kvinner lytter til musikk med hodetelefoner
Musikk i undervisningsøyemed er overraskende nyttig når du skal lære fransk! Fotokilde: Pixabay

Hva har musikk og rytme med fransk språk å gjøre, spør du deg kanskje? Nå har det seg slik at fransk er et rytmisk språk. I motsetning til norsk, trenger du ikke å grue deg til stavelser på fransk. Det legges ikke trykk på noe bestemt sted i et fransk ord, men hele ordet uttales med samme intensitet. Deler av setningene brekkes heller opp i rytmiske grupper etter syntaks.

Hvor i verden vil du finne en lærer som tar hensyn til alle disse aspektene i franskopplæring?

De beste Fransklærerne tilgjengelig
Manon
5
5 (5 Evaluering(er))
Manon
150kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Anna
5
5 (8 Evaluering(er))
Anna
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Caroline slattum
5
5 (5 Evaluering(er))
Caroline slattum
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Charlotte
5
5 (1 Evaluering(er))
Charlotte
200kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Adri
5
5 (6 Evaluering(er))
Adri
470kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Zhanna
5
5 (4 Evaluering(er))
Zhanna
450kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
A .
A .
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jelena
5
5 (1 Evaluering(er))
Jelena
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Manon
5
5 (5 Evaluering(er))
Manon
150kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Anna
5
5 (8 Evaluering(er))
Anna
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Caroline slattum
5
5 (5 Evaluering(er))
Caroline slattum
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Charlotte
5
5 (1 Evaluering(er))
Charlotte
200kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Adri
5
5 (6 Evaluering(er))
Adri
470kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Zhanna
5
5 (4 Evaluering(er))
Zhanna
450kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
A .
A .
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jelena
5
5 (1 Evaluering(er))
Jelena
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Finn rette læreren for deg

Hvilke kvaliteter skal en god lærer ha? Ikke alle egner seg som pedagog, til tross for å inneha all verdens kunnskap om faget.

En god lærer skal ha:

 • Tålmodighet
 • Selvsikkerhet
 • Medfølelse
 • Forståelse
 • Støtte alle elever, ikke favorisere eller dømme en elev nedenom og hjem
 • En lidenskap for undervisning
 • Evnen til å se ting fra flere sider, og forklare et fagemne på flere måter
To menn skriver på papir med penn
Det er viktig at læreren har tid til hver enkelt elev, og viser forståelse og sympati. Fotokilde: Pixabay

En annen grunnleggende kvalitet læreren må ha, er stor kunnskap om faget vedkommende underviser i. Franskundervisning, som ethvert annet fag, kan være frustrerende for en fransklærer.

Forestill deg at du har en fullsatt klasse, men kun noen av elevene har ønske om å lære noe om faget du skal undervise i. Midt i semesteret skal din evne til å lære bort bedømmes, basert på elevenes eksamenskarakterer.

Derfor scorer tålmodighet så høyt over ønskede kvalifikasjoner hos en lærer.

Slike scenarioer kan være tilfellet i fransktimene på en ungdomsskole. Ingenting sier at det må være slik for lærere som holder fransk kurs rundt i landet, på internett eller hjemme hos eleven.

Lær fransk på nettet for å kunne tilpasse dine undervisningstimer til din timeplan.

Et kriterium du skal se etter hos en god fransklærer er temperament.

Om du ser etter fransk kurs for nybegynnere, kan anmeldelser fra lærerens tidligere elever være en måte å få en ide om vedkommendes tålmodighet, forståelse og støtte.

Mange skolelærere sper på inntekten sin, eller dyrker lidenskapen for undervisning, ved å undervise i helgene og på kveldene.

Hvor mye koster et franskkurs?

Ting du skal tenke på ved valg av lærer

Det er forskjell på en fransklærer på barneskolen og en som vet å gi god voksenopplæring. Kanskje skal ungdommen i huset ut i den store verden og trenger en sterk post på CV-en. Da gjelder det å finne rette lærer til dette formålet.

En dyktig fransklærer skal følge franske lærebøker, og ikke avvike for mye fra hva den unge eleven forventer fra en privatundervisning i fransk. Læreren kan, og bør, introdusere nye ord og uttrykk tilpasset elevens alder.

Det ville eksempelvis være feil å diskutere konserter og andre aspekter ved fransk kultur med en syv-åring. Skulle derimot du som en voksen og kulturinteressert person ønske å mestre det franske språkets samtalekunst før neste reise, vil diskusjoner av kulturell art være det mest passende.

Lærer med fransk morsmål eller flerspråklig lærer?

Vi har en tendens til å forlange mye for pengene vi bruker, og det er slett ikke noe galt med det. Når det gjelder franskkurs, er det noe avvikende meninger om hvorvidt en skal engasjere en fransklærer med fransk som morsmål eller en fransklærer hvor morsmålet ikke er fransk.

Finn franskkurs Oslo.

Grunn til å velge, eller ikke velge, en lærer med fransk som morsmål:

Selv om en fransklærer med fransk bakgrunn selvfølgelig har en høy forståelse for språket, er det ikke sikkert vedkommende har svar på alt. Dette fordi man naturlig lærer morsspråket ved lytting og praktisering. Dermed kan fransk grammatikk være vanskelig å forklare for en fransklærer med dette morsmålet, uansett hvor høy utdannelse vedkommende har.

Vedkommende kan også ha tunnelsyn. Fransk uttale har visse aspekter ved seg som kan være vanskelige for ikke-fransktalende å uttale. Den franske «r»-en er et godt eksempel på dette. En annen ting er at vedkommendes norskkunnskaper kanskje ikke er gode nok til å forklare deg visse ting om fransk uttale eller grammatikk, slik at det blir umulig for deg å finspisse visse aspekter.

Hvordan øve på fransk?

Grunn til å velge, eller ikke velge, en flerspråklig fransklærer som har fransk som andrespråk:

Fransklærere i Norge må gjennom nøye opplæring for å bevise sine franskferdigheter, og må minst ha en bachelor-grad. Et ytterligere krav for fransklærere er at de må være lisensierte. Det vil si at de har gjennomgått en test som bekrefter kandidatens evne til effektiv undervisning.

Med et slikt utdanningsgrunnlag kan prisen på språkundervisningen være litt mer kostbar.

En franskveileder trenger derimot ingen lisens eller formell utdannelse for å gi fransk leksjoner.

En tommelfingerregel er at veilederen må ha minimum ett nivå høyere enn deg.

Om du for eksempel kan grunnleggende fransk, må veilederen din være på et middels nivå. Når du ser etter en veileder å lære fransk med, har du bare denne privatlærerens annonse og elevanmeldelser å gå etter.

Du kan også finne kursanbefalinger på Ofrench.com, som gir deg en oversikt over nettsider for franskopplæring i Norge.

Superprof er også en mulighet. Om du vil lære fransk for å få diplom, eller om du bare vil forbedre lytteforståelsen, så har Superprof en lærer for deg. En Superprof-veileder vil hjelpe deg med det du trenger hjelp med, enten det skulle være problemer med konjugering av verb, bruk av rett tid eller om du trenger leksehjelp i fransk.

Alt du trenger er Skype og viljen til å lære

Er du bekymret for om din Superprof-veileder er den rette for deg? De fleste Superprof-veiledere gir første time gratis, nettopp av denne grunnen. Så, hva venter du på? Allons-y!

>

Plattformen som kobler privatlærere og elever

Første kurstime gratis

Likte du denne artikkelen? Vurder den!

5,00 (1 vurdering(er))
Loading...

Bente