De fleste som lærer engelsk som andrespråk, snakker svært alvorlig om sine studier, og bør være det. Men det står ikke noe sted at du ikke kan ha det gøy mens du lærer!

"Lek blir ofte snakket om som om det var en lettelse fra å lære noe på alvor". - Fred Rogers

Undersøkelser viser at det å ha det gøy med engelsk kan hjelpe deg til å lære mer effektivt, for jo mer komfortabel du føler deg mens du lærer engelsk vokabular og grammatikk, jo mer flytende kommer du til å snakke.

Denne artikkelen vil introdusere noen flere morsomme sider ved engelskopplæring som vil hjelpe deg på reisen din til å bli flytende på dette språket som du arbeider så hardt for å mestre.

De beste Engelsklærerne tilgjengelig
Mari
4,9
4,9 (22 Evaluering(er))
Mari
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Roman
5
5 (14 Evaluering(er))
Roman
440kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kristian
4,9
4,9 (7 Evaluering(er))
Kristian
549kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Daniel wilhelm
5
5 (6 Evaluering(er))
Daniel wilhelm
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Karen
5
5 (4 Evaluering(er))
Karen
380kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Deborah
5
5 (11 Evaluering(er))
Deborah
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Candice
5
5 (5 Evaluering(er))
Candice
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jeanette
5
5 (8 Evaluering(er))
Jeanette
560kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Mari
4,9
4,9 (22 Evaluering(er))
Mari
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Roman
5
5 (14 Evaluering(er))
Roman
440kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kristian
4,9
4,9 (7 Evaluering(er))
Kristian
549kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Daniel wilhelm
5
5 (6 Evaluering(er))
Daniel wilhelm
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Karen
5
5 (4 Evaluering(er))
Karen
380kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Deborah
5
5 (11 Evaluering(er))
Deborah
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Candice
5
5 (5 Evaluering(er))
Candice
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jeanette
5
5 (8 Evaluering(er))
Jeanette
560kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Dumme tungeglipp lager smil fra øre til øre

William Spooner, eller Lord Spooner, var en uoppmerksom lærer ved universitetet i Oxford som hadde den uheldige vanen å blande opp stavelser. Ofte var resultatene ganske morsomme!

Her er en vanlig, klassisk tungeglipp (spoonerism på engelsk):

Our lord is a shoving leopard (Vår herre er en dyttende leopard.). Riktig måte å si det på er: our lord is a loving shepherd (Vår herre er en kjærlig hyrde.

Tanken av en leopard som dytter noe er nok til å vekke latter!

Her er et annet skaperverk av Lord Spooners:

"You have hissed all of my mystery lectures" (på norsk ''Du har hvest alle mine mystiske forelesninger") - en setning som Lord Spooner utstøttet. Han mente å si ''You have missed all of my history lectures'', som på norsk blir "Du har gått glipp av alle mine historieforelesninger".

Selv om han er kjent for mange morsomme fraser, er det bare følgende sitat som tilskrives ham ved Oxford Dictionary of Quotations:

“The weight of rages will press hard upon the employer.”

Han mente faktisk "the rate of wages", og det betyr hvor mye arbeidsgiverne måtte betale arbeiderne sine, ville være en tung byrde.

Lær deg hvordan du kan lære engelsk på en enkel måte!

Å snakke med tungeglipp er en fin måte å ha det gøy på mens du snakker engelsk flytende!

Å leke med ord på denne måten bidrar til å lære hjernen å snakke på forskjellige måter. Prøv å bruke disse setningene i en daglig samtale:

  • stop chicks (chopsticks)

  • a knot of poodles (a pot of noodles)

  • veat and megetables (meat and vegetables)

  • a blushing crow (a crushing blow, som betyr en stor skuffelse)

  • a well boiled icicle (a well oiled bicycle)

  • fighting a liar (lighting a fire)

Du kan til og med finne opp noen selv!

Her har du noen gode eksempler på tungekrøll.

Husk: Det er akseptabelt å endre stavemåten av tungeglipp slik at de gir mening når en leser dem, så lenge de høres likt ut.

Finn de beste engelsk kurs Oslo her.

scrabble
Gjør eventyret ditt med engelsk gøy ved å spille forskjellige spill! (Kilde: Unsplash)

Utvid ordforrådet ved hjelp av ordleker

Ordfamilier er grupper av ord som ender med samme lyd, for eksempel bike, like, mike, tyke og dike.

Denne metoden vil sannsynligvis styrke ordforrådet og taleferdighetene dine, og kan til og med hjelpe deg å lære å stave ordene riktig.

Det er 30 alminellige språkfamilier på engelsk; nok til å vinne noen runder med rim-spill, selv med innfødte engelsktalende.

For å lære mer som de alminellige språkfamiliene, kan du finne en engelsklærer som tilbyr engelskkurs på Superprof.

Ord som rimer

Dette er en aktivitet der du sier eller skriver ned alle ordene som hører sammen til en språkfamilie. Ikke begrens deg til bare ord med bare ett- eller to stavelser! For å score flest mulig poeng, må du kunne ord med flere stavelser.

At, bat, hat, og mat tilhører samme familie, men det samme gjør caveat, automat og thermostat. Kjenner du ikke de ordene? Slå dem opp og legg dem til vokabularet ditt!

For å gjøre dette spillet mer utfordrende kan du sette en tidsgrense: To minutter til å skrive ned alle de ordene du kommer på som hører til samme familie. Du kan spille alene eller med venner.

De beste Engelsklærerne tilgjengelig
Mari
4,9
4,9 (22 Evaluering(er))
Mari
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Roman
5
5 (14 Evaluering(er))
Roman
440kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kristian
4,9
4,9 (7 Evaluering(er))
Kristian
549kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Daniel wilhelm
5
5 (6 Evaluering(er))
Daniel wilhelm
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Karen
5
5 (4 Evaluering(er))
Karen
380kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Deborah
5
5 (11 Evaluering(er))
Deborah
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Candice
5
5 (5 Evaluering(er))
Candice
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jeanette
5
5 (8 Evaluering(er))
Jeanette
560kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Mari
4,9
4,9 (22 Evaluering(er))
Mari
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Roman
5
5 (14 Evaluering(er))
Roman
440kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kristian
4,9
4,9 (7 Evaluering(er))
Kristian
549kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Daniel wilhelm
5
5 (6 Evaluering(er))
Daniel wilhelm
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Karen
5
5 (4 Evaluering(er))
Karen
380kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Deborah
5
5 (11 Evaluering(er))
Deborah
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Candice
5
5 (5 Evaluering(er))
Candice
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jeanette
5
5 (8 Evaluering(er))
Jeanette
560kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Bokstaver i alfabetet

Selvfølgelig kjenner du bokstavene i alfabetet, men hvorfor slutte der? Du kan bruke disse bokstavene som en måte å lære flere ord på, til og med om emner som geografi, dyr eller business.

Alt denne aktiviteten krever er at du tenker på et ord som er knyttet til det emnet du har valgt, for hver enkel bokstav i alfabetet.

La oss si at du lærer businessengelsk, og ønsker å gjøre bruk av denne morsomme, nye læringsaktiviteten. Listen med ord kan se omtrent slik ut:

Administration, Business, Client, Desk, Executive... og så videre, helt til Xenokurrency, Year-to-date og Zoning.

Hvis du ikke vet om et ord for en gitt bokstav, kan du slå det opp i ordboken eller på nettet!

Du trenger ikke å avslutte når du har gått gjennom alfabetet. Du er velkommen til å begynne på nytt og finne nye ord.

Når du først har lært et nytt ord, bør du naturligvis huske å undersøke alle dets beslektede ord og bruke alle minst fem ganger for å huske dem.

Les om hvordan engelsk kan være til nytte for deg.

ordspråk, dont worry be happy
Du kjenner kanskje denne frasen allerede? (Kilde: Pixabay)

Sammenligninger, ordspråk, idiomer og slang

Nesten alle kulturer har sitt eget ordspråk - korte uttalelser som gjenspeiler en alminnelig visdom, eller gir råd.

Det engelske språket har ingen mangel på slike uttrykk.

''Tis better to have loved and lost, than to never have loved at all'' (Det er bedre å ha elsket og tapt enn å aldri ha elsket i det hele tatt) er et eksempel på det. Du kan finne andre ordspråk i både klassisk og moderne engelsk litteratur.

En sammenligning er et uttrykk som sammenligner to objekter på en interessant måte.

Slike uttrykk som: ''as cold as ice'', ''as happy as a clam'' og ''as tough as nails'' er en effektiv måte å legge til dybde og mening i snakkeferdighetene dine.

For å gjøre dine skriveferdigheter mer beskrivende og morsomme, kan du hver uke lære og bruke noen av disse uttrykkene.

Bruk av sammenligninger vil hjelpe deg å utvide din kulturelle forståelse som er en viktig side ved språklæring.

Den beste måten for elever som studerer engelsk, til å ha det gøy med språket er idiomer.

Det engelske språket er fult av morsomme fraser som formidler dyp mening, for eksempel ''you hit the nail on the head!'' som betyr at du har gjort eller sagt noe helt riktig.

Vil du hoppe på karusellen og forbedre uttalen din ved å øve på disse meningsrike uttrykkene?

Slang hører med til uformelle ord og uttrykk, og det er vanligere når en snakker på engelsk enn når en skriver en formell tekst på engelsk.

Det finnes naturligvis slang-ordbøker på internettet, men den beste måten å lære og øve på slang er med en innfødt engelsktaler.

Lær mer om hvorfor engelsk er et verdensomfattende språk her!

Internettet har så mange praterom og sosiale medier som tilbyr deg muligheten til å oppnå en flytende tale og øve på den, så vel som å lære de mest oppdaterte slang-uttrykk.

Bokstavrim er en form for stilmessig skriving hvor den første stavelsen av en rekke ord har den samme første konsonantlyden.

Tungekrøll er en form for allitterasjon som ESL-lærere ofte bruker for å hjelpe elevene å øve seg på å snakke engelsk. Av og til kan de dumme setningene kreve en grundig uttale av engelsk vokabular for å bli forstått.

"Det er et lykkelig talent å vite hvordan man kan ha det gøy" - Ralph Waldo Emerson

ordbok
Å leke med det engelske vokabularet er en gøy måte å lære på. (Kilde: Unsplash)

Spill som vil forbedre dine engelskkunnskaper

Her er noen flere aktiviteter du kan delta i for å øke gleden ved å lære språket.

Tjue spørsmål

Du kunngjør en kategori - person, sted eller ting - men ikke gi noen flere beskrivelser. Spillerne kan ikke spørre flere enn 20 spørsmål for å gjette hva du tenker på.

Denne leken bidrar til å lære språket i sin alminnelighet og hjelper med uttalen og grammatikken.

Finn gode veiledere i Trondheim som kan hjelpe deg med denne leken, se våre engelskkurs Trondheim.

Stavekonkurranse

Stavekonkurransen er en aktivitet der spillerne staver ord høyt, i stedet for å skrive dem ned.

Spillet er ganske enkelt da du velger ord fra vokabularet du studerer og utfordrer andre ESL-elever til å stave de riktig.

Jo lengre dere spiller, jo vanskeligere bør ordene være. Du kan til og med presentere nye ord for å se om andre spillere kan stave dem fonetisk - ved hvordan de høres ut.

Visste du at det å lære engelsk på nettet eller med en privatlærer kan hjelpe deg å få tilgang til høyere utdannelse og flere internett-ressurser?

Bli med i en bokklubb eller leserkrets

Det finnes ingen bedre måte å utvide ordforrådet ditt på enn å lese en bok. Hvis du slutter deg til en lesegruppe eller en klubb, får du et større utbytte av å lese ved å drøfte boken med mennesker som også har lest den.

Når du drøfter litteratur med innfødte engelsktalere kan det hjelpe deg med å oppnå en større leseforståelse og til å sette pris på språket sammen med mennesker som har de samme interessene som deg.

En annen måte du kan dra nytte av gruppedeltagelse på, er å bli med i en filmklubb eller arrangere en filmkveld hjemme hos deg.

Å se filmer kan bidra til å forbedre dine engelskspråklige ferdigheter, og hvis du leser teksting mens du ser på, kan du forbedre engelsken din ved å lese mens du lytter.

Å studere engelsk bør bli tatt på alvor. Hvis det å lære engelsk bare blir gjort formelt - i et klasserom eller med en lærer - kan du kjede deg med alle grammatikkreglene og engelsktimene, derfor bør du finne måter å gjøre engelsk gøy å lære!

>

Plattformen som kobler privatlærere og elever

Første kurstime gratis

Likte du denne artikkelen? Vurder den!

5,00 (1 vurdering(er))
Loading...

Martyna

Jeg er en oversettingsstudent som elsker å lære seg nye språk og reise. I tillegg er jeg glad i å lære nye ting og finne ut mer om forskjellige kulturer.