Hvis du for tiden lærer engelsk, enten for å bruke språket i ditt daglige liv eller du er interessert i å studere dette språket som nesten to milliarder mennesker over hele verden kan snakke, vil arbeidet ditt sikkert lønne seg.

La oss se på grunnene til dette.

De beste Engelsklærerne tilgjengelig
Mari
4,9
4,9 (20 Evaluering(er))
Mari
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Roman
5
5 (12 Evaluering(er))
Roman
550kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kristian
4,9
4,9 (7 Evaluering(er))
Kristian
549kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Daniel wilhelm
5
5 (6 Evaluering(er))
Daniel wilhelm
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Karen
5
5 (4 Evaluering(er))
Karen
380kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Deborah
5
5 (11 Evaluering(er))
Deborah
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Candice
5
5 (5 Evaluering(er))
Candice
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jeanette
5
5 (8 Evaluering(er))
Jeanette
560kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Mari
4,9
4,9 (20 Evaluering(er))
Mari
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Roman
5
5 (12 Evaluering(er))
Roman
550kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kristian
4,9
4,9 (7 Evaluering(er))
Kristian
549kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Daniel wilhelm
5
5 (6 Evaluering(er))
Daniel wilhelm
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Karen
5
5 (4 Evaluering(er))
Karen
380kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Deborah
5
5 (11 Evaluering(er))
Deborah
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Candice
5
5 (5 Evaluering(er))
Candice
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jeanette
5
5 (8 Evaluering(er))
Jeanette
560kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Engelsk er språket i forretningslivet

Politiske og økonomiske evner blir vanligvis kjent som drivkraften for opprettelsen av et globalt språk.

Det britiske imperium ledet verden i århundrer før Amerika trådte inn som den globale lederen.

Selv om Amerika ikke har et offisielt erklært nasjonalt språk, bruker mesteparten av befolkningen og myndighetene engelsk.

Amerikas bruk av engelsk som sitt grunnleggende språk, betyr at engelsk forblir lingua franca; det språket som blir brukt av mennesker som har et annet morsmål, og et språk som alle virksomheter bruker i enhver internasjonal handel.

Møte
På formelle eller uformelle møter er engelsk det språket som oftest blir talt. (Kilde: Unsplash)

Hvordan kan en lære merkantil engelsk

Du bør ha en god forståelse av å snakke engelsk generelt før du lærer deg merkantil engelsk.

Som en person som lærer seg engelsk, kan du være usikker på grammatikken og ordforrådet ditt. Kanskje det å ta noen engelsktimer, enten via webkamera eller med en gruppe andre engelsk-elever, vil styrke selvtilliten din.

Du kan teste hvor flytende uttale din er ved å snakke med engelske morsmålsbrukere.

Du kan også ta quizer på nettet hvis du foretrekker å teste ferdighetene dine uten publikum.

Merkantil engelsk har sitt eget ordforråd

Det er viktig at du har et sterkt grunnlag i engelsk før du lærer ord og uttrykk som er relaterte til det business-område du ønsker å arbeide med.

Dette grunnlaget omfatter tidsformer av verb som også inkluderer uregelmessige verb og bøyingsklasser, bruk av adjektiv og adverb, setningsbygning, passende bruk av uttrykk og riktig bruk av idiomer og slang.

Lytteferdigheter er like viktige som lese-, snakke- og skriveferdigheter i business, derfor bør du bruke en rimelig del av studietiden din til lydmateriale.

Les mer om å lære business engelsk. 

Å lære engelsk åpner dører både yrkesmessig og økonomisk

Enten du lærer engelsk for å få en ny start i livet, ser etter å få bedre betalt i din nåværende jobb eller håper på en ny stilling, er det sikkert at innsatsen din for å lære engelsk vil resultere i belønning.

Det vitenskapelige miljøet er alminnelig enig om at folk som er tospråklige, har en økt oppmerksomhet og at de derfor er bedre arbeidere.

Personer som snakker flere enn ett språk, har også vist seg å være bedre til å fullføre prosjekter lenge før fristen, og å gjøre flere ting samtidig.

Ledere som ansetter arbeidere, særlig for multinasjonale selskaper, er klare over disse faktaene og foretrekker søkere som kan snakke mer enn ett språk.

En annen grunn til at flerspråklige personer aktivt blir rekruttert av store selskaper, er at de er absolutt nødvendige i dagens globale forretningsarena.

Du kan øke lønnen din med fem til 20%, bare fordi du kan kommunisere på mer enn ett språk!

I stedet for å ta imot en stilling i salg, markedsføring eller skipsfart, kan du skape en stilling for deg selv i ethvert globalt selskap du søker stilling hos, ved å foreslå å undervise deres engelskspråklige arbeidere ditt morsmål.

Fordeler
Du får et større utbytte og du vil lykkes med engelskkunnskapene dine. (Kilde: Unsplash)

Engelsktimer er veien til høyere utdannelse

Uavhengig av alderen til eleven som kommer til Storbritannia, gjelder de samme grunnleggende aspektene ved språklæring:

 • verb, uttrykk og konjugasjon
 • bruk av adjektiver og adverb
 • riktig stavemåte
 • grammatikkregler
 • ordrekkefølge og setningsbygning
 • bruke tegnsetning på den riktige måten
 • snakke språket med riktig tonefall og bøying

Det er sant at elever som kommer til Storbritannia, arbeider svært hardt for å mestre alle sider ved engelsk, deriblant moderne idiomer og slang, for å bli immatrikulerte på noen av deres universiteter eller høyskoler.

Lær engelsk for å lykkes på skolen

Hvis du er en av mange internasjonale studenter med øyne på britiske universiteter, er det å studere engelsk grundig den beste måten å nå målet ditt på.

Engelsk som et fremmed språk i seg selv kan være vanskelig, men spesielt hvis det emnet du er engasjert i er vitenskap eller teknologi.

For å oppnå en avsluttende eksamen i disse fagene på et britisk universitet, må du mestre vokabularet som er knyttet til undervisningsfaget, så vel som å oppnå forståelse og å kunne skrive om det flytende på engelsk.

Forelesningssal
Med dine økte engelskkunnskaper kan du melde deg inn på et mer prestisjefylt universitet. (Kilde: Unsplash)
De beste Engelsklærerne tilgjengelig
Mari
4,9
4,9 (20 Evaluering(er))
Mari
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Roman
5
5 (12 Evaluering(er))
Roman
550kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kristian
4,9
4,9 (7 Evaluering(er))
Kristian
549kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Daniel wilhelm
5
5 (6 Evaluering(er))
Daniel wilhelm
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Karen
5
5 (4 Evaluering(er))
Karen
380kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Deborah
5
5 (11 Evaluering(er))
Deborah
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Candice
5
5 (5 Evaluering(er))
Candice
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jeanette
5
5 (8 Evaluering(er))
Jeanette
560kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Mari
4,9
4,9 (20 Evaluering(er))
Mari
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Roman
5
5 (12 Evaluering(er))
Roman
550kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kristian
4,9
4,9 (7 Evaluering(er))
Kristian
549kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Daniel wilhelm
5
5 (6 Evaluering(er))
Daniel wilhelm
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Karen
5
5 (4 Evaluering(er))
Karen
380kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Deborah
5
5 (11 Evaluering(er))
Deborah
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Candice
5
5 (5 Evaluering(er))
Candice
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jeanette
5
5 (8 Evaluering(er))
Jeanette
560kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Å lære engelsk er enkelt!

Med alle de uregelmessige verbene og regler for uttalen kan det virke som om engelsk er et vanskelig språk å lære.

La oss lette din bekymring for engelsk.

Å bygge et stort ordforråd i engelsk

Folk som lærer engelsk som andrespråk, bør ikke bekymre seg overdrevent over antallet av ord de kjenner, istedenfor bør en tenke på hvordan de henger sammen og hvordan de er knyttet til hverandre.

Å gruppere ord, kjent også som rim-ord, er en effektiv måte å øke ordforrådet ditt på.

For hvert skritt du tar mens du går, sier du et ord. Når du kommer fram til destinasjonen din er det mulig at du har gjennomgått en hel gruppe med ord!

Bøyingsformer av verb i engelsk

Tvert imot med det som blir fryktet av elever som lærer seg engelsk, er verb og deres mange bøyingsformer og bruk lettere på engelsk.

Det finnes uregelmessige verb i det engelske språket - verb som ikke følger samme mønster som andre. Likevel er det færre uregelmessige verb enn på spansk som har uregelmessige verb og bøyingsformer på 16 sider.

Alle engelske uregelmessige verb, bortsett fra 'å være' og 'å ha', er uregelmessige på den samme måten.

Regelmessige verb i engelsk er også lettere: Hvert enkelt verb har bare fire endinger. Sammenlign dette med et typisk fransk verb som har over 50 endinger en må lære seg.

Engelsk grammatikk er forholdvis enkelt

Å lære grammatiske unntak fremfor regler gjør det lettere å lære engelsk.

Det er bare fem hovedregler i engelsk grammatikk:

 • substantiv som ender med -ing (my breathing, housing, a closing)
 • substantiver som opptrer som verb (texting, medalling, stumping)
 • substantiver som fungerer som adjektiver (race horse, math teacher, ticket office)
 • adjektiver som fungerer som substantiver (the unemployed, the deceased, our elders)
 • adjektiver som ender på -ly (friendly, slowly, happily)

Se flere vanlige feil som gjøres av nordmenn når de snakker eller skriver engelsk.

Staving og skriving er lettere på engelsk

I motsetning til andre språk trenger ikke engelsk noen spesielle markeringer på bokstavene sine for å forandre eller opprettholde lyden av bokstaven.

Forholdet mellom konsonanter og vokaler og hvordan ordet blir laget, er nok til å angi hvordan hver stavelse i et hvilket som helst ord skal uttales.

Mange europeiske språk bruker aksenter - markeringer over vokaler - til å forandre hvordan disse vokalene høres ut. I romaniseringen av det kinesiske språket brukes det fire forskjellige aksenter for å angi i hvilken tone ordet skal uttales.

Å forstå og kjenne til stavelser - individuelle lyddeler som utgjør ord - er nyttig når det gjelder å optimalisere skriveferdighetene dine.

Å uttale ord er en vanlig teknikk som blir brukt av de engelske morsmålsbrukere for å lære elevene riktig stavemåte, en metode du også kan bruke for å forbedre lese-, skrive- og snakkeferdighetene.

Hvis du forstår og følger disse enkle reglene, blir engelsk et av de letteste språkene å lære i verden!

Bosatt i hovedstaden? Hva med et engelskkurs Oslo?

Scrabble
Det er lett å lære engelsk, særlig på nettet. (Kilde: Unsplash)

Lær engelsk ved hjelp av litteratur, popkultur og film

En av grunnene til at det å lære engelsk er så mye lettere å lære enn andre språk, er på grunn av den enorme mengden med materialer som finnes på engelsk.

Praktisk talt hvor som helst i verden kan alle som ønsker, få tilgang til bøker, musikk og filmer på engelsk. Takket være verdensveven blir til og med klassisk litteratur, som for eksempel Lord of the Rings og Wuthering Heights, lest og drøftet av elevene!

Hvordan er dette en fordel for deg?

Lære uttrykksmåten ved å se på filmer

De engelske morsmålsbrukere gjør overdrevne munnbevegelser for å lære barna hvordan de skal formulere ordene på den rette måten. Skuespillere følger den samme teknikken for å uttale ordene tydelig.

Du kan få nytte av skuespillernes aktsomhet ved å etterligne måten munnen deres beveger seg på, tonefallet og bøyingselementene.

Selv om amerikansk kino er ganske populært over hele verden, er også Storbritannia kjent for en betydelig rekke av suksessrike filmer.

Filmer, særlig nye publikasjoner, er en fin måte å lære slang og idiomer på. Sett filmen på pause for å skrive dem ned for senere bruk!

Husk at Superprof har en rekke privatlærere som tilbyr engelskkurs på nett.

Lære engelsk ved hjelp av litteratur

Ved å lese klassisk litteratur får du det beste bilde av den kulturelle utviklingen gjennom tidene, og det finnes engelske forfattere i overflod.

Når du leser disse klassikerne og andre bøker, bør du være klar over at teksten inneholder noen engelske ord og uttrykk som ikke lenger er i bruk.

Disse bøkene kan bidra til å forbedre engelsken din, men du bør ha en ordbok ved siden av deg. Skriv ned ord og uttrykk du ikke er kjent med, og slå dem opp mens du leser.

Å lese, synge og se på filmer er en morsom måte å forbedre engelskkunnskapene dine på. La oss se på flere måter engelsk er et morsomt språk å lære.

Engelskkurs kan være gøy!

Å leke med det engelske språket kan hjelpe elevene til å lære språket mer enn klassearbeid, fordi jo mer avslappet og komfortabel du er etter hvert som du lærer ord og grammatikk, jo mer forbedrer du evnen til å uttrykke deg flytende.

Her er et spill du kan utføre som har sammenheng med å lære engelsk, for å lindre stress som er til stedet ved alvorlig læring.

Tungekrøller og bokstavrim

Bokstavrim er en stilisert form for skriving hvor den første stavelsen av en rekke ord har den samme første konsonantlyden.

Tungekrøller er en form for allitterasjon som engelsklærere ofte bruker for å hjelpe elevene øve seg på å snakke engelsk. Av og til kan de dumme setningene kreve en grundig uttalelse av det engelske vokabularet for å bli forstått.

Finn engelsk kurs nær deg.

Engelsk er brukt over hele verden

Enten du studerer engelsk for å få arbeid i et av de beste firmaene i landet, for å skrive en tese for et vitenskapelig tidsskrift, eller for å hjelpe de rundt deg til å lære engelsk, er det garantert at du blir en del av et stort, globalt, engelsktalende samfunn.

Finn ut mer hvordan kjennskap til engelsk kan hjelpe deg med høyere utdanning!

>

Plattformen som kobler privatlærere og elever

Første kurstime gratis

Likte du denne artikkelen? Vurder den!

5,00 (1 vurdering(er))
Loading...

Martyna

Jeg er en oversettingsstudent som elsker å lære seg nye språk og reise. I tillegg er jeg glad i å lære nye ting og finne ut mer om forskjellige kulturer.