Det er 7000 språk som tales i verden i dag. Bare 23 av dem representerer det store flertall av verdens befolkning.

Det er blitt anslått at i 2015 over 1,5 milliard mennesker kunne drive et firma på engelsk, uansett hvilket morsmål de hadde. Det tallet har virkelig vokst siden da!

Selv om det ikke var noen politisk eller administrativ gruppe eller en vitenskapelig samling som med hensikt bestrebet seg på å gjøre engelsk til verdens business-språk, er det fortsatt slik at:

  • The World Government Summit er et toppmøte hvor ledere fra forskjellige regjeringer samles for å diskutere politiske saker med fokus på futurismen, og den holdes hvert år på engelsk i Dubai.
  • De forente nasjoner, en organisasjon som er aktiv på alle områder knyttet til humanitet, og består av deltakere fra nesten alle land i verden. Selv om enkelte nasjoner fremfører ideer på sitt eget språk, blir alle store konferanser holdt på engelsk.
  • Vitenskapsmenn fra hele verden utgir sine oppdagelser på engelsk som ble vitenskapens språk i 1920-årene.
  • Fra 2008 av må alle piloter og flygeledere bruke engelsk på alle internasjonale flygninger, uansett hvilket land de bor i.

La oss se nærmere på hvordan og hvorfor engelsk er blitt så viktig når det gjelder å drive virksomhet.

De beste Engelsklærerne tilgjengelig
Mari
4,9
4,9 (20 Evaluering(er))
Mari
320kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Roman
5
5 (10 Evaluering(er))
Roman
550kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kristian
4,9
4,9 (7 Evaluering(er))
Kristian
329kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Simge
5
5 (11 Evaluering(er))
Simge
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Magali
5
5 (3 Evaluering(er))
Magali
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Candice
5
5 (5 Evaluering(er))
Candice
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jeanette
5
5 (8 Evaluering(er))
Jeanette
560kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Sturla
4,8
4,8 (3 Evaluering(er))
Sturla
800kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Mari
4,9
4,9 (20 Evaluering(er))
Mari
320kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Roman
5
5 (10 Evaluering(er))
Roman
550kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kristian
4,9
4,9 (7 Evaluering(er))
Kristian
329kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Simge
5
5 (11 Evaluering(er))
Simge
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Magali
5
5 (3 Evaluering(er))
Magali
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Candice
5
5 (5 Evaluering(er))
Candice
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jeanette
5
5 (8 Evaluering(er))
Jeanette
560kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Sturla
4,8
4,8 (3 Evaluering(er))
Sturla
800kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Hvordan engelsk ble språket til business

Påvirkningen av hvilket som helst språk er en kombinasjon av: Antall land som bruker den som sitt morsmål, antall land som adopterer det som sitt offisielle språk, og antall land som lærer den på skolen som sitt fremmedspråk.

Begynnelsen av engelsk som et globalt dominerende språk startet med grunnleggelsen av det britiske imperium som på dets høyste punkt hadde kontroll over 23 prosent av verdens befolkning som undersåtter, og nesten en fjerdedel av verdens samlede landareal.

Nord-Amerikas tretten Kolonier som hevdet at de var uavhengige av Storbritannia i 1783, rettet et slag mot denne suvereniteten. Det var ikke før etter noen få hundre år senere da den amerikanske nasjonen vokset opp på den globale arenaen og innsatsen på å fremme engelsk som språket til business.

Lær mer om businessengelsk ved hjelp av et engelskkurs.

Det britiske imperium
Det britiske imperium, som ble sterkt redusert i 1920, hadde fortsatt makt over hele verden. (Kilde: Wikimedia Commons)

Hvorfor ble engelsk det sentrale språket i forretningslivet?

Historisk sett har den viktigste grunnen til etableringen av at et globalt språk vært den politiske og økonomiske makten.

Det britiske imperium drev den verdensomfattende økonomien og handelen i mange hundre år, fordi det var så mektig og vidtrekkende. Likevel da den første verdenskrig tok slutt, stod det mektige verdensriket i en usikker posisjon. Likevel hadde Storbritannia mange kolonier, og hvert eneste land som drev handel med Storbritannia, brukte engelsk for å kommunisere.

Amerika kom inn på den globale arenaen som en superkraft, akkurat da Storbritannias makt har blitt svakere, og Amerika er fortsatt dominerende i dag.

Selv om Amerika ikke har et offisielt erklært nasjonalt språk, bruker mesteparten av befolkningen og myndighetene engelsk.

Amerikas bruk av engelsk som sitt grunnleggende språk, resulterer i at engelsk forblir det globale språket, et språk som alle virksomheter bruker i alle internasjonale transaksjoner.

Hvordan kan du dra nytte ut av dette? Les videre!

Hvordan kan en lære businessengelsk

Før du lærer deg business engelsk, bør du ha en god forståelse av å snakke engelsk generelt. En god måte å prøve å snakke flytende på er å snakke med engelskspråklige personer.

Hvis du heller vil teste evnene dine selv, kan du ta quizer på nettet.

Hvis du er usikker på grammatikken og ordforrådet, er det kanskje lurt å ta engelsktimer, enten på nettet eller sammen med en gruppe andre ESL-elever.

Ettersom business engelsk har sitt eget ordforråd, er det viktig at du har en god forståelse av grunnprinsippene i engelsk før du lærer uttrykk knyttet til det området innen business som du ønsker å fordype deg i.

Grunnprinsippene omfatter verbbøying, adjektiv og adverb, setningsbygning og riktig bruk av uttrykk.

Lytteferdigheter er like viktig som å lese- eller snakkeferdigheter i forretningslivet, derfor bør du bruke en stor del av studietiden til lydmateriale.

Øv sammen med en privatlærer i hovedstaden, se engelsk kurs Oslo.

Når du lærer businessengelsk, er det ikke like viktig å lære slang som om når du skal lære engelsk som andrespråk uten en bestemt hensikt. Likevel er det viktig å bli kjent med idiomer for å forbedre forholdet med dine internasjonale forretningspartnere.

Restaurant
Med dine engelskkunnskaper kan du åpne din egen restaurant. (Kilde: Unsplash)
De beste Engelsklærerne tilgjengelig
Mari
4,9
4,9 (20 Evaluering(er))
Mari
320kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Roman
5
5 (10 Evaluering(er))
Roman
550kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kristian
4,9
4,9 (7 Evaluering(er))
Kristian
329kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Simge
5
5 (11 Evaluering(er))
Simge
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Magali
5
5 (3 Evaluering(er))
Magali
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Candice
5
5 (5 Evaluering(er))
Candice
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jeanette
5
5 (8 Evaluering(er))
Jeanette
560kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Sturla
4,8
4,8 (3 Evaluering(er))
Sturla
800kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Mari
4,9
4,9 (20 Evaluering(er))
Mari
320kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Roman
5
5 (10 Evaluering(er))
Roman
550kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kristian
4,9
4,9 (7 Evaluering(er))
Kristian
329kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Simge
5
5 (11 Evaluering(er))
Simge
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Magali
5
5 (3 Evaluering(er))
Magali
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Candice
5
5 (5 Evaluering(er))
Candice
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jeanette
5
5 (8 Evaluering(er))
Jeanette
560kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Sturla
4,8
4,8 (3 Evaluering(er))
Sturla
800kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Hvilket område av businessengelsk interesserer deg?

Begrepet "Business English" er et slagord som omhandler mange typer av internasjonale forbindelser - fra turisme til politikk, handel og økonomi.

Én side ved businessengelsk er kommunikasjon der det er fokus på engelsk talespråk og språkferdigheter som trengs for å holde presentasjoner, møter og forhandlinger. Den siden ved businessengelsk som handler om skriveferdigheter, omhandler rapporter, korrespondanse og memoer.

Ordforrådet innen businessengelsk er rettet mot bestemte områder. Hvis interessen ligger i økonomi, er valuta, regnskapsføring og ansvarsforsikring, noen nye ord du kommer til å lære.

Hvis du er mer opptatt av turisme og besøksnæringen, vil ordforrådet ditt bestå av ord som innkvartering, destinasjon og billettformidling.

Det er alltid lurt å lære så mye du kan. Men du bør først forbedre engelsken din ved å fokusere på vokabularet og de engelske uttrykkene som er direkte knyttet til den industrien eller området du ønsker å arbeide med.

Når du har fått din drømmejobb, kan du bruke mer tid på å lære engelsk.

Om du ser etter kurs i et bestemt område, kan du finne engelskkurs Bergen her

Start ditt eget firma med dine nye språkferdighetene

Har du noen gang drømt om å eie din egen butikk? Importere varer fra hele verden og presentere dem for dine britiske naboer?

Hva med å åpne en restaurant? Eller barnepass?

Alle anledningene nevnte ovenfor kan være en motivasjon til å bruke dine nye ferdigheter. Organisering og kompetanse innen engelsk er absolutt nødvendig i bedrifter som har å gjøre med offentligheten.

Med noen av disse virksomhetene vil du måtte navigere byråer som blant annet utsteder tillatelser og innkasserer skatter. Her vil evnen til kjennskapen av businessengelsk være til stor nytte for deg.

Lær deg hvordan du kan gjøre engelsk lettere med våre lærere.

Vil du bli en lærer?

Med dine nylig utviklete engelskkunnskaper kan du hjelpe andre å lære engelsk.

Du kan fremme dine tjenester som en engelsklærer for elever som øver på IELTS eller TOEFL, ved å henge opp annonser ved universiteter og supermarkeder.

Du kan lage en læreprofil på Superprof og lære engelsk på en morsom måte.

Ditt største salgsargument er at du har erfaring ved å lære engelsk som fremmedspråk. Du forstår hvor vanskelig grammatikk kan være og kan ha en enklere måte å undervise verbbøying og ordforråd på.

Les noen gode undervisningstips før du setter igang.

Vurder å undervise språket ditt til engelsktalende

Forskere er enige om at folk som er tospråklige har økt oppmerksomhet og er i stand til å konsentrere seg bedre under høytrykk i business-verden.

Arbeidsgivere prøver aktivt å finne kandidater som er to- eller flerspråklige, fordi de er absolutt nødvendige i dagens globale businessarena.

Har du tenkt på at kanskje våre britiske venner og naboer ønsker å lære et nytt språk, av ikke en annen grunn enn å øke lønnen sin?

Tenk på de landene som utformer økonomien, for eksempel Kina og India. Hvis du er har et morsmål fra et av disse landene, kan du godt lære en engelsktalende mandarin eller punjabi.

Du kan vinne kontrakter for å utdanne ansatte i et annet språk for et globalt firma, hvis du har gode ferdigheter innen å ha en samtale på engelsk, særlig hvis du kjenner til terminologien innen businessengelsk.

En annen mulighet du kan undersøke er å undervise engelsk på nettet, via Skype, til elever som lærer seg engelsk i hjemlandet ditt.

Nettundervisning åpner nye nivåer av kreativitet og muligheter for deg - Sylvia Guinan

Ved hjelp av innsatsen du legger inn for å lære språket, vet du hvordan du skal lære engelsk. Du kan lede engelskkurs ansikt til ansikt eller i små grupper veldig effektivt. Hvorfor ikke lære engelsk ved hjelp av filmer og sanger?

Eller, for elever som allerede lærer seg engelsk på skolen, kan du tilby hjelp med lekser, grammatikk og lytteferdigheter.

Denne business-muligheten er mindre krevende enn å undervise i et klasserom eller på et voksenopplæringssenter. Allikevel vil engelskkunnskapene dine være nødvendige når du skal fylle ut nødvendige skjemaer for å tilkjennegi ditt foretak.

oraklesvar
Det er ikke behov for orakelsvar: Fremtiden for businessengelsk er sikret! (Kilde: Unsplash)

Fremtiden av engelsk som språket til business

Lingvister bekymrer seg for at mandarin kan erstatte engelsk som språket til business på grunn av Kinas økende økonomiske makt.

Denne frykten blir intensivert fordi kinesisk er det mest utbredte språket i verden (engelsk faller på tredje plass på denne listen over globale språk).

Hva betyr det for deg som har arbeidet så hardt for å snakke engelsk flytende?

Ikke en ting, bortsett fra at du burde øve mer på engelsk.

  • Kinesiske skoler rekrutterer jevnlig mennesker med engelsk som morsmål til å undervise sine elever engelsk.
  • Firmaer som underviser på internett, dukker opp over natten og oversvømmer internettet med sine skreddersydde undervisningstimer.
    • Det finnes også en mengde video-undervisning
  • Slike land som Pakistan, Japan, Indonesia og Saudi-Arabia ansetter engelsktalende på alle sine internasjonale skoler for å forsikre seg om at den engelsken blir undervist på det høyeste nivået.
  • 67 land nevner engelsk som sitt viktigste språk, og ytterligere 27 land snakker engelsk som sitt offisielle andre språk.

Med kunnskap om alt dette kan du være sikker på at dine engelskkunnskaper vil være viktige i en lang tid fremover.

Finn ut hvordan det å lære engelsk kan gi deg større tilgang til høyere utdannelse og internett-ressurser.

>

Plattformen som kobler privatlærere og elever

Første kurstime gratis

Likte du denne artikkelen? Vurder den!

5,00 (1 vurdering(er))
Loading...

Martyna

Jeg er en oversettingsstudent som elsker å lære seg nye språk og reise. I tillegg er jeg glad i å lære nye ting og finne ut mer om forskjellige kulturer.