Skrive et essay kan være både utfordrende og kjedelig, men også svært givende og spennende. Essayet er en skriftlig sjanger som vi kan finne i bøker, tidsskrifter, aviser og på nettet, for eksempel. Mange store forfattere har brukt essaysjangeren, og norsk litteratur har en sterk essaytradisjon i begge målformer.

Av kjente forfattere i 20. århundre kan vi nevne blant Nils Kjær, Sigurd Hoel, Gunnar Heiberg, Johan Borgen, Odd Eidem og Jens Bjørneboe

For å skrive et godt essay må man både øve og prøve seg fram.eksamen i norsk kan du få som oppgave: "skriv en kreativ tekst" eller "skriv en resonnerende tekst".

Når man skriver en kreativ tekst legger man vekt på å finne en original vinkel på emnet og bruke språket på en kreativ måte, mens når man skriver en resonnerende tekst, legger man vekt på å reflektere, argumentere og drøfte emnet.

Ettersom et essay kan utformes som enten en kreativ eller resonnerende tekst, står du fritt til å velge selv. Essayet passer for deg som liker å leke med språket og skrive poengterte, personlige fremstillinger. Men hvordan skriver du et godt essay? Les videre og finn ut!

flere bøker på rekke og rad
Norsk litteratur har en sterk essaytradisjon i begge målformer. Foto: Unsplash
De beste Norsk (bokmål) som fremmedspråklærerne tilgjengelig
1. kurstime gratis!
David
5
5 (12 Evaluering(er))
David
350kr
/t
1. kurstime gratis!
Jeanette
5
5 (8 Evaluering(er))
Jeanette
500kr
/t
1. kurstime gratis!
Irene
4,8
4,8 (10 Evaluering(er))
Irene
180kr
/t
1. kurstime gratis!
Roman
5
5 (5 Evaluering(er))
Roman
280kr
/t
1. kurstime gratis!
Victoria
Victoria
150kr
/t
1. kurstime gratis!
Jeanette
Jeanette
400kr
/t
1. kurstime gratis!
Yalda
Yalda
185kr
/t
1. kurstime gratis!
Benedicte
Benedicte
350kr
/t
1. kurstime gratis!
David
5
5 (12 Evaluering(er))
David
350kr
/t
1. kurstime gratis!
Jeanette
5
5 (8 Evaluering(er))
Jeanette
500kr
/t
1. kurstime gratis!
Irene
4,8
4,8 (10 Evaluering(er))
Irene
180kr
/t
1. kurstime gratis!
Roman
5
5 (5 Evaluering(er))
Roman
280kr
/t
1. kurstime gratis!
Victoria
Victoria
150kr
/t
1. kurstime gratis!
Jeanette
Jeanette
400kr
/t
1. kurstime gratis!
Yalda
Yalda
185kr
/t
1. kurstime gratis!
Benedicte
Benedicte
350kr
/t
Første kurstime gratis>

Hvordan planlegge essayskrivingen

Når du lager en plan, kan det være en god idé å begynne med et tankekart og en disposisjon. Det er en fin måte å organisere tankene dine på, og komme til raske konklusjoner. Skriv ned alle slags assosiasjoner, ideer, momenter og spørsmål som du kommer på.

Deretter må du ta en runde med deg selv og bevisst velge:

a) Hovedidé. Du må selv vite hvilket eller hvilke poenger du ønsker å fremheve før du begynner å skrive, og hvilken retning du vil lede leseren. Et essay inneholder gjerne episoder, anekdoter, personlige refleksjoner, assosiasjoner og tankesprang, men hovedideen din skal hele tiden ligge under teksten, som en rød tråd. 

b) Språklige virkemidler. Hvilke språklige virkemidler ønsker du å bruke eller legge vekt på for å nå frem til leseren? Eksempelvis gjentakelse, kontrast, språklige bilder, overraskende formuleringer, spørsmål, bokstavrim og ordspill.

Essayet må ha en klar problemstilling og du må klargjøre hvilke forhold du ønsker å sammenligne på en så presis måte som mulig. Problemstilligen må formuleres med tanke på oppgavens omfang.

Arbeidet med å forme et problem eller spørsmål kan gjerne starte med idémyldring. Kanskje dukker det opp nye spørsmål og vinkler du ikke hadde tenkt på?

Et essay har ikke like tydelige sjangerkrav som for eksempel en artikkel. Med andre ord, kan du bruke egne opplevelser og tanker på en helt annen måte for å presentere et emne på en ny og spennende måte. Det som er likt med et essay og en artikkel, er at essayet - i likhet med artikklen - er drøftende, faktabasert og ikke minst kunnskapsorientert.

Gjør research

Essayskriving er en oppgave som krever at du har innsikt og kunnskap i stoffet du skal presentere. Det betyr at du må gjøre grundig research på forhånd og fordype deg ordentlig i emnet. Sørg for at du har lært så mye som mulig.

Skriveprosessen kan ha ulike former. Derfor er det lurt å finne ut hvordan du fungerer best. Prøv gjerne ulike metoder, så blir du trygg på arbeidsmåten din.

Trenger du litt ekstra motivasjon? En privat norsklærer hjelper deg med akkurat det du trenger. Lurer du på hva du egentlig skal gjøre når du blir bedt om å tolke og sammenligne tekster? Her får du svaret!

oransje blyant og tom notatblokk
Grundig research er nødvendig før du tar fatt på skrivingen. Foto: Unsplash

Innhold

Utgangspunktet for et essay er gjerne at du har sett, lest eller opplevd noe uvanlig. Poenget er å få fram tanker og ideer du kanskje ikke vet hvor bærer hen. Disse poengene skal ofte føre til kritiske spørsmål om emnet som setter tankene i sving hos leseren. Den opprinnelige tanken utvikler seg til flere, som er krydret med små historier.

Med andre ord, er det som en spasertur med en venn der tanker og ideer om et emne blir luftet, drøftet og diskutert

"Inviter" leseren til å utforske emnet sammen med deg. Kommenter og still spørsmål. Det er mulig å gå flere sideveier, men pass på at du alltid ender opp på hovedveien igjen.

Eksempler på muntlige vendinger er:

 • Husker du da?
 • Har du noen gang tenkt på at?
 • Vet du hva som skjer når...
 • Jeg har ofte spurt meg selv om...
 • Flere ganger har jeg lurt på...
 • Jeg må innrømme at...
 • En gang skjedde...
 • Da jeg var liten tenkte jeg alltid at...

(Kilde: NDLA)

Hvordan strukturere et essay

Essayets format kan variere, men det er uansett smart å lage en disposisjon før du går i gang med skrivingen. Disposisjon er en plan for hva du ønsker å skrive om, og hvilken rekkefølge du skal nevne ting. Det er ikke nødvendig å presentere hendelsene linært. Husk å ha et kladdeark klart mens du lager disposisjonen!

Et essay kan både være personlig (knyttet til egne opplevelser) eller saklig (knyttet til en sak). Det er lov å hoppe både fram og tilbake i tid, og man kan ta med episoder, anekdoter, personlige refleksjoner, assosiasjoner og tankesprang underveis.

I disposisjonen bør du sørge for at alle elementene blir tatt med i oppgaven på en velfungerende måte, og har en meningsfull struktur. Det er naturlig at oppgaven har en innledning, hoveddel(er) og en avslutning.

Her en kort oversikt:

 • Du bør bygge opp et essay slik at det åpner med en innledning. Det kan være en god idé å introdusere oppgaveteksten i innledningen, for å vise at betraktninger og refleksjoner i essayet tar utgangspunkt i det forelagte tekstmaterialet. Innledningen skal være fengende og interessant, og vekke leserens lyst til å lese videre. Den kan for eksempel inneholde spørsmål knyttet til emnet eller innlede med noen overordnende problemstillinger, som du reflekterer over senere.
 • Deretter skriver du en hoveddel(er), hvor emnet for alvor tas opp. I denne delen tar du opp forskjellige betraktninger, refleksjoner og argumenter og utdyper og nyanserer emnet. Husk at selv om det er lov med sidesprang og uventende momenter, er det viktig å knytte teksten til hovedideen.
 • Hoveddelen skal føre frem til oppgavens avslutning. Avslutningen skal være åpen, men den kan også gjøre rede for flere synspunkter og legge opp til ytterligere refleksjon. Den bør inneholde en slags tvil eller tvetydighet, der den endelige konklusjonen overlates leseren.

Oppdag norsklærere i Oslo!

student planlegger studieøkt ved datamaskinen
Å lage en disposisjon er en fin måte å organisere tankene dine på. Foto: Pixaby
De beste Norsk (bokmål) som fremmedspråklærerne tilgjengelig
1. kurstime gratis!
David
5
5 (12 Evaluering(er))
David
350kr
/t
1. kurstime gratis!
Jeanette
5
5 (8 Evaluering(er))
Jeanette
500kr
/t
1. kurstime gratis!
Irene
4,8
4,8 (10 Evaluering(er))
Irene
180kr
/t
1. kurstime gratis!
Roman
5
5 (5 Evaluering(er))
Roman
280kr
/t
1. kurstime gratis!
Victoria
Victoria
150kr
/t
1. kurstime gratis!
Jeanette
Jeanette
400kr
/t
1. kurstime gratis!
Yalda
Yalda
185kr
/t
1. kurstime gratis!
Benedicte
Benedicte
350kr
/t
1. kurstime gratis!
David
5
5 (12 Evaluering(er))
David
350kr
/t
1. kurstime gratis!
Jeanette
5
5 (8 Evaluering(er))
Jeanette
500kr
/t
1. kurstime gratis!
Irene
4,8
4,8 (10 Evaluering(er))
Irene
180kr
/t
1. kurstime gratis!
Roman
5
5 (5 Evaluering(er))
Roman
280kr
/t
1. kurstime gratis!
Victoria
Victoria
150kr
/t
1. kurstime gratis!
Jeanette
Jeanette
400kr
/t
1. kurstime gratis!
Yalda
Yalda
185kr
/t
1. kurstime gratis!
Benedicte
Benedicte
350kr
/t
Første kurstime gratis>

Virkemiddelbruk

Essayisten bruker flere litterære og språklige virkemidler, blant annet humor, ironi og gjentakelse.

Humor

Humor kan være ytringer, framstillinger eller lignende som er preget av humoristisk sans. Det kan for eksempel være vitser, morsomme historier eller hendelser.

Gjentakelse

Det som kan blir gjentatt er ord, setninger, setningsdeler, språklige bilder eller handlinger. Virkningen kan være å understreke det som er viktig i en tekst.

Ironi

Essayisten er ofte kritisk og ironisk. Ironien har en sentral plass, for man spissformulerer seg gjerne og setter ting på hodet. Skal ironi derimot oppfattes som vellykket, må den ikke bli oppfattet bokstavelig.

Avsnitt

Når du sorterer poengene, er det lurt å ha i bakhodet at gode essay ofte kobler sammen avsnittene på en naturlig måte.

Essay har ofte et sterk personlig preg, for eksempel jeg-form, du, vi, etc. Om du først bruker en bestemt form, for eksempel jeg-form, bør du være konsekvent og holde deg til det i resten av teksten din.

OBS! Vær klar over tonen og perspektivet i essayet.

Nøkkelen til et godt essay er omskriving

Å skrive et godt essay handler i bunn og grunn om å revidere og revidere og revidere igjen. Omarbeiding er en viktig del av det å skrive en tekst, og inngår som en del av skriveprosessen. Les først gjennom teksten for å luke ut mulige skrivefeil som har sneket seg gjennom, og en siste gang for å sjekke flyten.

Be en venn eller et familiemedlem om å lese gjennom teksten og gi deg konstruktiv kritikk, for eksempel

Ellers, kan det være lurt å ha en synonymordbok eller en vanlig ordbok tilgjengelig. Da kan du lettere piffe opp teksten.

Lær deg å bruke kilder riktig

Oppgaven skal på ulike måter vise henvisninger til de kildene du har brukt. Henvisningene kan stå som fotnoter, sluttnoter eller parantes i teksten.

Vær oppmerksom på:

 • Sitater skal alltid følges av en kildehenvisning.
 • Sitatet skal være helt nøyaktig gjengitt.
 • Dersom du har oversatt et notat fra et annet språk, skal du opplyse om det og helst gjengi sitatet i den formen det hadde i kilden i en fotnote eller sluttnote.
 • Ofte gjengir en med egne ord noe som andre har skrevet, også da skal du oppgi kilde.

I Kildekompasset får du eksempler på hvordan du kan føre opp alle typer kilder. Der kan du også lese mer om kildekritikk.

Et siste poeng, et essay burde ikke være for skråsikker, men åpen for ulike synspunkter. Poenget er ikke å komme frem til en bestemt konklusjon, finne et klart svar eller løse et verdensproblem for den saks skyld. Desto viktigere er grubling og stille tankevekkende spørsmål!

På jakt etter mer lesestoff?

Trenger du en lærer i Norsk (bokmål) som fremmedspråk?

Likte du artikkelen?

5,00/5 - 1 stemme(r)
Loading...

Susanne