Vi forholder oss til sakprosa i svært mye av det vi foretar oss i hverdagen. De fleste leser trolig mer sakprosa enn skjønnlitteratur, men det kan ofte være like spennende! 

Ikke bare møter man på sakprosa i skolen som lærebøker og digitale læremidler, men også på arbeidsplassen, uansett hvilket yrke man har. Taxisjåføren bruker GPS, arkitekten leser plantegninger og skjemaer, og regnskapsmedarbeideren bidrar til bedriftens årsberetning.

Læreplanene i norsk legger vekt på å lære elevene å beherske ulike sjangere. Tolkning og analyse av tekst er en oppgave som stadig dukker opp på skriftlig eksamen i norsk. Det er derfor en god idé å øve deg på nettopp dette i løpet av skoleåret.

I denne artikkelen har vi samlet en rekke viktige punkter for å hjelpe deg!

en bok ligger på stranden med blå himmel i bakgrunnen
God forståelse av sakprosa er viktig i dagens arbeids- og samfunnsliv. Foto: Unsplash
De beste Norsk (bokmål) som fremmedspråklærerne tilgjengelig
1. kurstime gratis!
David
5
5 (12 Evaluering(er))
David
350kr
/t
1. kurstime gratis!
Jeanette
5
5 (8 Evaluering(er))
Jeanette
500kr
/t
1. kurstime gratis!
Irene
4,8
4,8 (10 Evaluering(er))
Irene
180kr
/t
1. kurstime gratis!
Roman
5
5 (5 Evaluering(er))
Roman
280kr
/t
1. kurstime gratis!
Victoria
Victoria
150kr
/t
1. kurstime gratis!
Jeanette
Jeanette
400kr
/t
1. kurstime gratis!
Yalda
Yalda
185kr
/t
1. kurstime gratis!
Benedicte
Benedicte
350kr
/t
1. kurstime gratis!
David
5
5 (12 Evaluering(er))
David
350kr
/t
1. kurstime gratis!
Jeanette
5
5 (8 Evaluering(er))
Jeanette
500kr
/t
1. kurstime gratis!
Irene
4,8
4,8 (10 Evaluering(er))
Irene
180kr
/t
1. kurstime gratis!
Roman
5
5 (5 Evaluering(er))
Roman
280kr
/t
1. kurstime gratis!
Victoria
Victoria
150kr
/t
1. kurstime gratis!
Jeanette
Jeanette
400kr
/t
1. kurstime gratis!
Yalda
Yalda
185kr
/t
1. kurstime gratis!
Benedicte
Benedicte
350kr
/t
Første kurstime gratis>

Hva er sakprosa?

Først og fremst, defineres sakprosa som tekster som ikke er fri diktning eller fiksjon. Felles for alle saktekster er at de handler om virkeligheten, om verden vi lever i. Tekstene kan være både skriftlige og muntlige. Utover dette kan saktekster være svært ulike. Alt fra matoppskrifter, sikkerhetsinstrukser, møtereferater og nyhetsartikler til brev, kåseri og essay. Informasjon på skilt og produkter er også sakprosatekster.

Man deler inn sakprosatekster inn i to hovedgrupper:

 • Funksjonell sakprosa - Her regner vi alle brukstekstene vi møter i hverdagen og i samfunns- og yrkeslivet. Disse tekstene har gjerne en helt konkret, praktisk funksjon: Branninnstruksen forteller oss hva vi skal gjøre hvis det brenner et sted, eiendomsbrosjyren informerer oss om nye eiendommer på markedet og matoppskriften hjelper oss å lage en ny matrett. I mange tilfeller er det uviktig hvem som har skrevet teksten. Det viktigste er at teksten gjør jobben sin, at den fungerer etter hensikten.
 • Litterær sakprosa - Sakprosatekster som er skrevet av navngitte forfattere og gis vanligvis ut av et forlag. Denne typen sakprosa finner vi som oftest i bøker og tidsskrifter, av og til også i andre massemedier, for eksempel: internett, bøker, TV, radio og aviser. Eksempler på litterær sakprosa er essay, kåseri, biografer og reiseskildringer.

Bøker engasjerer hjernen og gir flere kognitive fordeler. Forskere fra Yale University i USA har forsket på lesevanene til 3600 mennesker i over 50 år. Ifølge professor i epidemiologi hos Yale, Becca R. Levy, forlenger boklesing livet. Trenger du virkelig flere grunner til å begynne å lese!?

Sakprosasjangre

Å kjenne sjangeren til en tekst kan gjøre det lettere å forstå den. Valg av sjanger signaliserer i tillegg ulike formål med teksten. Det finnes det mange sakprosasjangre, for eksempel:

Biografer: Omhandler både virkelig og fiktive personer, men begrepet blir for det meste brukt om virkelige personer. Selvbiografen, hvor hovedpersonen er identisk med forfatteren, blir gjerne oppfattet som mer autentisk og ekte enn en biografi med en forfatter/biograf.

Essay: Et essay utforsker, stiller spørsmål, reflekterer og kaster lys over en sak. Du trenger ikke nødvendigvis komme fram til et endelig svar eller en konklusjon. Forfatteren kan også assosiere og trekke inn sine egne synspunkter og personlige erfaringer.

Tips til hvordan du skriver et godt essay.

Selvhjelpslitteratur: Denne sjangeren har blitt mer og mer populær de siste årene. Aldri før har så mange skrevet og kjøpt selvhjelpsbøker. Formålet er å gi råd til leseren angående problemer på det personlige plan. Hvordan oppnå suksess eller rikdom, er noen typiske eksempler på selvhjelpslitteratur.

Artikler: Noen artikler har som viktigste formål å informere og opplyse. Leksikonartikkelen og nyhetsartikkelen er gode eksempler på dette. Men ofte er hensikten like mye å overbevise. Vi kan dele artiklene inn i ulike undersjangrer, avhengig av målgruppe, språklig stil, bruk av kilder og referanser, og av hensikten med teksten. For eksempel går et vanlig hovedskille mellom journalistisk og vitenskapelig artikkel. 

Blogg: Vanligvis preget av en personal synsvinkel. Språket er ofte kreativt og eksperimenterende. Tonen kan være enten uformell eller formell, avhengig av hvordan forfatteren ønsker å formidle budskapet sitt. Blogger brukes ofte av ideelle organisasjoner eller store selskaper for å kommunisere uformelt med publikum.

OBS! Sakprosa trenger ikke begrense seg til tekster. For eksempel er en dokumentarfilm sakprosa, fordi den beskriver virkeligheten. Et fotografi er også sakprosa, så fremt det ikke er kraftig manipulert.

mørkhåret jente leser avisen på en kafé
Sakprosaen er overalt, hele tiden: nyhetsartikler, rutetabeller, bruksanvisninger, osv. Foto: Unsplash

Formål og målgruppe

Alle tekster er skrevet fordi forfatteren har et behov for å formidle noe. En velskreven tekst er godt tilpasset målgruppen den er skrevet for. En artikkel som handler om selfies vil sannsynligvis ha et mer uformelt eller enkelt språk siden målgruppen er barn og ungdom. Mens en fagartikkel som formidler flere forskeres motstridende synspunkt, muligens vil ha et mer komplisert språk eller en spesiell sjargong.

Tekster kan bygges opp eller komponeres på ulike måter, men de fleste har ei innledning, en hoveddel og ei avslutning.

Tema, motiv og budskap

Hvilket tema tar teksten opp?

Hva er motivet og budskapet i teksten?

Å tolke betyr at du skal forklare hva som etter din mening er budskapet i teksten. Noen ganger har forfatteren et klart ønske om å påvirke leseren gjennom det hun eller han skriver, mens andre ganger kan det være vanskelig å peke på noe entydig eller klart budskap.

Les mer om hvordan du tolker og sammenligner to tekster. 

De beste Norsk (bokmål) som fremmedspråklærerne tilgjengelig
1. kurstime gratis!
David
5
5 (12 Evaluering(er))
David
350kr
/t
1. kurstime gratis!
Jeanette
5
5 (8 Evaluering(er))
Jeanette
500kr
/t
1. kurstime gratis!
Irene
4,8
4,8 (10 Evaluering(er))
Irene
180kr
/t
1. kurstime gratis!
Roman
5
5 (5 Evaluering(er))
Roman
280kr
/t
1. kurstime gratis!
Victoria
Victoria
150kr
/t
1. kurstime gratis!
Jeanette
Jeanette
400kr
/t
1. kurstime gratis!
Yalda
Yalda
185kr
/t
1. kurstime gratis!
Benedicte
Benedicte
350kr
/t
1. kurstime gratis!
David
5
5 (12 Evaluering(er))
David
350kr
/t
1. kurstime gratis!
Jeanette
5
5 (8 Evaluering(er))
Jeanette
500kr
/t
1. kurstime gratis!
Irene
4,8
4,8 (10 Evaluering(er))
Irene
180kr
/t
1. kurstime gratis!
Roman
5
5 (5 Evaluering(er))
Roman
280kr
/t
1. kurstime gratis!
Victoria
Victoria
150kr
/t
1. kurstime gratis!
Jeanette
Jeanette
400kr
/t
1. kurstime gratis!
Yalda
Yalda
185kr
/t
1. kurstime gratis!
Benedicte
Benedicte
350kr
/t
Første kurstime gratis>

Språk og struktur

Komposisjon er noe av det beste du kan se på i analysen din! Komposisjon handler i bunn og grunn om hvordan teksten er bygd opp. Handlingen til en sakprosatekst kan være kronologisk framstilt, inneholde tilbakeblikk (retrospeksjon), frampek, parallelle hendelser, rammefortelling og en spenningsoppbygging.

Det er viktig å si noe om hvilken sammenheng teksten står i for å forstå hva slags virkning den kan ha. Sammenhengen bestemmer i stor grad hvem det er som leser teksten og hvordan teksten blir lest og brukt. Hva slags jobb er denne teksten satt til å løse, og hvor godt gjør den jobben sin?

De mest relevante begrepene å trekke inn er etos, patos og logos. Her er en rask og stikkordsmessig oversikt:

Etos - Klarer teksten å vinne tillit hos mottagerne eller ikke? Hva gjør teksten for å vinne tillit hos mottageren, og hvordan gjør den det? I mange tekster vil innledningen ha en viktig etos-funksjon. Hvis teksten ikke vinner tilliten til mottageren fra starten av, vil ikke lese mottageren resten av teksten. Når vi snakker om etos, kan vi også bruke ordet troverdighet. Hvor troverdig er teksten? Hvilke virkemidler tar den i bruk for å oppnå det?

Patos - Blir ofte oversatt til "følelser". Her må du se etter i hvilken grad, og på hvilke måter, teksten appellerer til mottagerens fornuft eller vekker bestemte følelser.

Logos - Handler om de faktiske argumentene eller påstandene i teksten. Er argumentene relevante og verifiserbare? Eller synes du argumentene er mer tvilende?

Virkemidler

Sakprosaen benytter mange av skjønnlitteraturens virkemidler. Når man analyserer en tekst, er det alltid en god idé å se nærmere på de språklige og stilistiske virkemidlene. Det er viktig at det ikke bare blir ramset opp, men at det redegjøres for hvilken betydning de har for teksten, samt hvilken effekt de har på leseren.

Eksempler på språklige virkemidler er:

 • Allegori
 • Repetisjon
 • Ironi
 • Klisjé
 • Metafor
 • Sammenligning
 • Synonym
 • Underdrivelse

Vær bevisst når du leter etter virkemidler i teksten. Sitater og utdrag fra teksten bør være med i analysen for å eksemplifisere.

to personer ser på hverandre gjennom en bokhylle
Det er lurt å øve seg på tolkning og tekstanalyse i løpet av skoleåret. Foto: Pixaby

Hvordan skrive en sakprosa-analyse?

Når du skal skrive en sakprosa-analyse, er det mange faktorer du bør vurdere for å få de beste eksamensresultatene. Her er en punktliste som kan hjelpe deg når du skal analysere argumentasjonen i en sakprosatekst:

 1. Grunnleggende informasjon - Tittel, forfatter og sjanger. Vet du hvor og når teksten er skrevet, eller hvor den er hentet fra? Hvis du vet litt om bakgrunnen for teksten eller noe om forfatteren som er relevant, passer det å ta det med her. Deretter skal du presentere temaet, kortfattet og presis: Hva handler teksten egentlig om? Her er fire konkrete tips til en god presentasjon.
 2. Standpunkt og argumenter - Presenter standpunktet til forfatteren og de viktigste argumentene.
 3. Holdbarhet, relevans og styrke - Undersøk saksargumentene nærmere.
 4. Skjult argumentasjon - Hvordan appellerer forfatteren til følelsene hos leseren? Det handler om forfatterens troverdighet og autoritet. Hva er de viktigste språklige virkemidlene forfatteren bruker for å forsterke budskapet sitt? Hva oppnår forfatteren med å bruke akkurat det virkemiddelet?
 5. Teksten som helhet - Blir du som leser overbevist? (Kilde: NDLA)

For å bli god til å analysere og tolke en sakprosatekst, er det nødvendig å bruke god tid, lete etter virkemidler, og skaffe seg en god oversikt over teksten som helhet. Husk at en tekst kan tolkes på flere måter. En analyse bør ikke være for skråsikker. Dersom du oppdager flertydighet og ulike tolkninger av en tekst, er det bare et pluss. Når alt kommer til alt, er det viktigste at du begrunner din tolkning.

Et godt tips er å holde deg til teksten; her finner du alle svarene du leter etter!

Har du lyst til å forberede norskferdighetene dine ytterligere? Vi anbefaler private norsktimer og norsk nettundervisning med en lærer.

Oppdag norskundervisere i Bergen! 

Les og lær hvordan du skriver fiksjon.

Trenger du en lærer i Norsk (bokmål) som fremmedspråk?

Likte du artikkelen?

5,00/5 - 1 stemme(r)
Loading...

Susanne