Utmerket
Anmeldelser

Vårt utvalg norsk bokmållærere

Se flere lærere

5.0 /5

Våre stjernelærere med et gjennomsnitt på 5.0 stjerner og flere enn 58 anmeldelser.

291 kr/time

De beste prisene: 98% av lærerene tilbyr første kurset gratis og gjennomsnittsprisen er 291kr/time

5 t

Våre lærere svarer vanligvis innen 5time(r)

Å lære har aldri vært
enklere

2. Planlegg dine norsk bokmålkurs online

Planlegg sammen med din privatlærer i norsk bokmål for å presisere dine behov og tilgjengeligheter.

3. Få ny kunnskap i ditt eget hjem.

Elevpasset gir deg ubegrenset tilgang til alle lærerne, mentorene, og underviserene på vår plattform i løpet av en måned. En periode for å oppleve nye erfaringer og ny kunnskap, i møte med fantastiske mennesker.

FAQ

📒 Hvordan fungerer Norsk bokmålundervisning online?

Du kan kontakte din lærere direkte via telefon eller e-post. Deres kontaktinformasjon finner du i den venstre margen av kursforespørselen. Du og læreren din kan dermed sammen finne ut av hvilken løsning som passer dere best. 

Det finnes mange ulike løsninger:

  • Skype
  • Google Hangout
  • Messenger
  • Teams
  • TSmarttelefon

Mange ulike verktøy for å kunne kommuniser med lyd og bilde ,også løsninger for å dele skjermen eller nettbrettet ditt.

300lærere tilbyr undervisning

online norsk bokmål.

🔎 Hvordan er lærere valgt for å gi norsk bokmålkursundervisning online?

Verifikasjon av personlig informasjon

Vi verifiserer identiteten, kontaktinformasjon (telefon, email og bilde), i tillegg til vitnemål, for alle våre lærere.

100% Evalueringer sertifisert- nettverkets beste verktøy

Til hver annonse; evalueringer og anbefalinger av våre elever er 100% sertifiserte.

Velg din lærer fra våre 300 profiler.

🎓 Hvor mange lærere er tilgjengelige for å gi norsk bokmålkursundervisning over webcamera?

300  Norsk bokmållærere tilbyr online undervisning i norsk bokmål.

Du kan kikke på profilene deres og velge den læreren som passer din lærebehov best.

Velg din lærer blant våre 300 profiler.

💸 Hva er gjennomsnittsprisen for norsk bokmålkursundervisning online?

Gjennomsnittsprisen for online Norsk bokmålundervisning er 291Kr.

Denne raten varierer basert på ulike faktorer:

  • Lærerens erfaringer i Norsk bokmål
  • Kursvarigheten

97% av lærerne tilbyr første undervisningstime gratis. Sjekk timesprisen for lærere i nærheten av deg.

🖋 Hva er gjennomsnittsevalueringen for online norsk bokmållærere?

Et utvalg av 58 anmeldelser,
gir  elevene en gjennomsnittsevaluering på 5.0 av 5.


Om det skulle oppstå et problem med en undervisning, er vårt kunderserviceteam tilgjengelig for å finne en løsning (på telefon eller e-post fem dager i uka).


(Under COVID-19 situasjonen er Superprofs kundeserviceteam like tilgjengelig for å besvare alle deres spørsmål)


For alle fag kan du
se elevanmeldelsene .

💻 Hvorfor velge online-undervisning?

Med så mye kommunikasjon som daglig blir benyttet gjennom digitale kanaler, er læring online blitt mer og mer plopulært blant våre elever.

Det er enkelt, da både elever og lærere som regel har erfaringer med digitale verktøy fra dagliglivet.

Det er trygt, tilgjengelig og praktisk! Uansett hvor du er, kan du komme i kontakt med din lærer gjennom få klikk.

300 Norsk bokmållærere er igjengelige 

her for å hjelpe deg.

Vil du ha undervisning i norsk bokmål?

Velg blant mange lærere innen norsk bokmål!

Se flere lærere Kom i gang

Ønsker du å lære norsk på nett?

Som elev og student har du mulighet til å lære deg norsk som fremmedspråk, men også utvikle ferdighetene dine innen lesing og skriving, og lære å tenke kritisk rundt norske tekster og diskurser. Norskfaget omfatter et bredt spekter av ulike felt. Fra lesing og skriving til den muntlige delen og grammatikk, noe som kan gjøre det vanskelig å holde seg oppdatert på alle aspekter innen norskfaget helt på egenhånd. Med andre ord kan en privatlærer i norsk gi god støtte og det du trenger for å lære faget. God forståelse av norskfaget vil hjelpe deg på flere områder i livet. Å skrive tekster vil være viktig i de fleste jobbsituasjoner eller hvis du skal studere ved et universitet eller en høyskole. Enten om dette er for å kommunisere med andre eller for å svare på oppgaver som skal leveres inn i forbindelse med eksamen. Det kan derfor være lurt med en privatlærer som sørger for at din skriftlig kompetanse er i stand til å kommunisere det du ønsker og på en forståelig måte. Sliter du med leseforståelse eller å analysere tekster, er også dette noe læreren din kan hjelpe deg med. God tekstforståelse er viktig for at du skal oppfatte det avsenderen ønsker å formidle til deg. Å være god på å analysere tekster, vil gi deg en bredere forståelse og en mulighet til å forstå det implisitte ved tekster. Dette vil hjelpe deg med å være kritisk til både skriftlig og muntlig formidling. Et annet viktig aspekt en privatlærer kan hjelpe deg med, er forberedelser til eksamen. Hvis du er stressa for eksamen eller oppdaget litt for mange hull det er vanskelig å gå løs på helt alene, vil en fagperson være til mye hjelp. Dere vil sammen kartlegge hva du må lære deg i forkant av eksamen og læreren din vil utarbeide en plan for undervisninga.

Norsk på skolen

Vi begynner å lære norsk fra det øyeblikket vi blir født. Først gjennom forandring i toneleiet og hvordan stemmen til omsorgspersonene forandrer seg i ulike situasjoner. Etter hvert begynner barnet å forstå ord som er hyppige brukt og tar de så i bruk på egenhånd. På skolen lærer vi å sette språket i et større system og språket kategoriseres gjennom grammatiske regler. På skolen kan man si at norskfaget er fokusert rundt tre hovedområder, hvor grammatikk på mange måter er en rød tråd gjennom dem alle. Dette er lesing, skriving og muntlig norsk.

Å snakke norsk

Muntlig norsk oppmuntrer til kognitiv, språklig og sosial utvikling hos unge mennesker, og er et viktig hjelpemiddel for å kunne uttrykke seg, forklare ideer og konsepter, samarbeide med sine jevnaldrende og delta i gruppediskusjoner i klassen. Å utvikle muntlig norsk hjelper også unge mennesker med ordforråd og grammatikk, i tillegg til å mestre lese- og skriveferdigheter. Det første og andre året viser elevene gode muntlige ferdigheter, ved å delta aktivt i klassediskusjoner, stille relevante spørsmål og leve seg inn i karakterer ved å utøve skuespill. Når de går videre på ungdomsskolen forventes det at de presenterer sammenhengende argumenter i klassediskusjoner. Pensum tilhørende den muntlige siden av norsk legger vekt på utviklingen av kommunikasjonsevner og kritisk tenkning. Dette er en stor fordel for deg, enten du skal underholde gjester på et middagsselskap, holde en presentasjon på jobben eller delta i et jobbintervju.

Å lese og skrive norsk

På grunnskolen fokuserer skriftlig norsk på to generelle områder: å uttrykke lyder ved bokstaver og tegn, og utforme tekster. Gjennom å skrive tekster, får elevene mulighet til å uttrykke ideene og meningene sine. Ved å etter hvert mestre mer avanserte tekster, kan elevene formidle tankene sine på en måte som er enklere å forstå for leseren. Etter hvert som alderen øker, vil man skrive akademiske tekster. Her er det viktig å mestre argumentasjon og ha en klar struktur på teksten sin. Arbeidet med tekst er også kreativt, og elevene lærer å bruke disse evnene i møte med språk og skriving. Lesing kan sies å ha to hovedfunksjoner i vår utdanning. På barneskolen leser vi høyt, lærer oss å gjenkjenne kjente ord og forstå nye. Når vi i økende grad fokuserer på innholdet i det vi leser, oppfordres vi til å gjøre noe som kalles “aktiv lesing” slik at vi kan beskrive, diskutere og analysere tekster. Denne ferdigheten hjelper oss med å stille spørsmål, ved å tenke kritisk om det vi leser. På den måten utvikler vi kunnskap om verden vi lever i og vår egen forståelse av den. Vi kan bruke denne ferdigheten på alle områder i våre liv og gjennom utdanninga, fra historie og politikk til kunst og musikk. Lesing hjelper oss også med å gi fantasien vår et ordforråd, slik at vi til og med kan uttrykke det mest abstrakte i våre hoder.  

Norsk språk og norsk litteratur

Ved grunnskolen og i høyere utdanning er norskfaget delt inn i norsk språk og norsk litteratur. Du studerer begge delene i grunnskolen, men på universitet og høyskoler kan du velge å spesialisere deg innenfor en av dem. Norsk litteratur er studiet av poesi, prosa og andre litterære verk. Studentene fokuserer på litterære perioder og litterære temaer. I arbeidet med artikler og andre tekster, må studenten bruke sin evne til kritisk tenking for å komme med kommentarer og under analyse av tekster. Du vil lære om den litterære kanon og få forståelse for politiske, økonomiske og historiske sammenhenger som påvirket forfattere og tekster. Noen litteraturvitere og studenter spesialiserer seg i verk av en bestemt forfatter, slik som Amalie Skram eller Knut Hamsun, mens andre velger å vie livet sitt til en litterær epoke som modernisme. Norsk språk er studiet av språket i seg selv, men det går langt utover grammatikken du lærer på barneskolen! Studier i norskfaget kan røre innom emner som sosiolingvistikk, psykolingvistikk og diskursanalyse. Du vil også lære om hvordan språk er et viktig virkemiddel og hvordan det brukes for å oppnå ulike funksjoner i tekster. Du vil ha mange karrieremuligheter som språkviter!  

Utfordringer med norskfaget

Vi trenger et felles språk for å kunne kommunisere med hverandre. I Norge har vi norsk, som hjelper oss med å formidle og uttrykke det vi tenker. Utviklingen innen teknologi påvirker måten vi samhandler med språk og litteratur fra de første årene på skolen og helt til voksen alder, noe har det aldri vært enklere å lære seg norsk gjennom de teknologiske hjelpemidlene som finnes. Tenk på hvor mange småbarn som har tilgang til nettbrett og smarttelefoner sammenlignet med for ti år siden. I stedet for å lese i bøker og bruke tid med hverandre, ser mange barn på videoer og spiller spill på nettbrett og smarttelefoner allerede før de begynner på skolen. Vi blir enda sterkere knyttet til teknologien når vi blir eldre siden vi i økende grad kommuniserer ved hjelp av korte meldinger, bilder og emoji på telefonene våre, i stedet for å sende sidelange brev som besteforeldrene våre gjorde. Når det gjelder lesestoff, oppfordrer sosiale medier oss til å lese tekster i kortform i stedet for lange artikler og historier som utforsker et tema eller perspektiv. Som et resultat er det mindre rom for oss å tenke kritisk og analytisk om det vi har lest, siden vi ikke har blitt presentert for det hele og brede bildet. Norskundervisninga gir oss derimot rom for å utvikle disse ferdighetene. Ikke kast den bærbare datamaskinen din ennå - teknologi er på ingen måte kun negativt. Ikke bare er det mange apper og nettsteder designet for å utvikle og dele nyttig informasjon om språk og litteratur, men vi kan også få tilgang til nettbasert undervisning på våre telefoner og bærbare datamaskiner. For eksempel et online norskkurs eller en lærer som tilbyr nettundervisning gjennom nettsteder som Superprof. Sist men ikke minst, er det jo den nye utviklinga innen teknologi som har utløst utviklinga i måten vi bruker språk og kommuniserer på - hva er vel et bedre tema å utforske i slutten av norskundervisninga? Samtidig har teknologien skapt mange flere hjelpemidler vi kan bruke for å lære.

Privatundervisning i norskfaget

Drømmer du om å bli journalist, forlegger, redaktør, markedsfører eller jobbe med formidling? Eller kanskje du vil forbedre den skriftlige og muntlige forståelsen din, slik at du kan gjøre det bedre på eksamen eller bli flinkere til å tenke kritisk om saker. Uansett hva ønskene og målet ditt er, vil en erfaren privatlærer i norskfaget kunne hjelpe deg med å nå disse. Med nettbasert undervisning mister du noen fordeler, men du får så mye mer som ikke er mulig i et klasserom. Du vil få stor fleksibilitet rundt både innhold, hvilke hjelpemidler dere tar i bruk og når undervisninga skal foregå. Læreren vil rette all oppmerksomhet mot deg og bruke alle sine ressurser for å gjøre deg flinkere i faget. Ved å ta nettundervisning finnes det mange måter å kommunisere på, men også flere læringsressurser dere vil ta i bruk. Det er kun du som setter grenser for hva dere kan ta i bruk! Det har aldri vært mer fleksibelt å få undervisning, siden den kan skje når og hvor som helst. Du trenger kun en datamaskin eller et nettbrett med kamera og mikrofon, og internettforbindelse. Med andre ord er det lett å kombinere nettundervisning med en ellers travel timeplan. Alt dette vil være med på å gjøre det enklere og mer effektivt for deg å bli god i norskfaget. Gjennom Superprof, kan du finne lærere som har norsk kurs online.

Finn en norsklærer

Du kan lete etter en privatlærer mange steder. Avisoppslag, lokale skoler, annonser på bussen eller anbefalinger fra venner kan alle være kilder til informasjon. Det kan derimot være vanskelig å orientere seg i alt dette, noe som gjør Superprof så genialt. Her er nemlig alt samlet på ett sted, og alt du trenger å gjøre er å skrive inn at du ønsker nettundervisning og velge faget du vil lære mer om. Du vil få opp alle potensielle lærere og deres profiler. Disse kan du bla i og gjøre deg kjent med lærerne, deres erfaringer og hvilke opplevelser tidligere elever har med dem. All denne informasjonen vil hjelpe deg i å falle på rett beslutning og komme i kontakt med en privatlærer i norsk online. Siden du velger nettbasert undervisning, vil du kunne velge i alle lærerne i hele Norge. Mulighetene vil med andre ord være veldig store og du er ikke begrenset av stedet du befinner deg. Når dere har kommet i kontakt med hverandre vil dere sammen utforme timeplanen og undervisninga som skal skje. Både tempo og intensiteten vil avhenge av hvordan du lærer best og hva målet med undervisninga er. Lykke til på jakten etter en privatlærer i norskfaget og finn ditt norskkurs online gratis!

Hva vil du lære?