Litteratur står sentralt i norskfaget. Du blir ofte bedt om å sammenligne en eller flere tekster, og identifisere hvordan tekster endrer seg avhengig av om de leses ut fra et historisk perspektiv eller en samtidig kontekst. Målet er at eleven skal utvikle en dypere innsikt for ulike politiske, ideologiske og litterære strømninger. 

Synes du det høres komplisert ut? Fortvil ikke, det er faktisk ganske rett frem!

Å lese har mange fordeler, og kan forandre livet ditt til det bedre. For eksempel gjør lesing deg lykkeligere, ifølge forskere fra Universitetet i Liverpool. I en spørreundersøkelse med mer enn 4000 deltakere scoret lesere høyere på blant annet områder som livsnytelse og evnen til å hanskes med utfordringer.

Å sammenligne to tekster kan være en måte å arbeide med kritisk tenkning, kildebevissthet og dybdelæring på. Dybdelæring handler om å se nye sammenhenger, analysere, løse problemer og reflektere over egen læring.

Men hva skal du egentlig gjøre når du blir bedt om å tolke og sammenligne teksten? Det får du svar på her! I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvordan du effektivt foretar en sammenligning av tekster, og hvordan du skriver en god sammenligningsoppgave.

bok formet som et hjerte
Norskfaget er viktig. Å sammenligne to tekster er en vanlig oppgave på norsk skriftlig eksamen. Foto: Unsplash
De beste lærerne tilgjengelig
Eeke
5
5 (4 Evaluering(er))
Eeke
150kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kent
5
5 (8 Evaluering(er))
Kent
325kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Camilla malvine
5
5 (5 Evaluering(er))
Camilla malvine
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Euphy
5
5 (4 Evaluering(er))
Euphy
450kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Stefan
5
5 (1 Evaluering(er))
Stefan
150kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Cecilie
5
5 (9 Evaluering(er))
Cecilie
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Marija
5
5 (5 Evaluering(er))
Marija
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Euphy
5
5 (4 Evaluering(er))
Euphy
450kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Cecilie
5
5 (9 Evaluering(er))
Cecilie
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Syed
5
5 (35 Evaluering(er))
Syed
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Adri
5
5 (9 Evaluering(er))
Adri
470kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Astri elise
5
5 (3 Evaluering(er))
Astri elise
168kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Anne
5
5 (1 Evaluering(er))
Anne
400kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Maria
5
5 (3 Evaluering(er))
Maria
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Lars
5
5 (7 Evaluering(er))
Lars
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kevin
5
5 (3 Evaluering(er))
Kevin
200kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Ylva
5
5 (3 Evaluering(er))
Ylva
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Eeke
5
5 (4 Evaluering(er))
Eeke
150kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kent
5
5 (8 Evaluering(er))
Kent
325kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Camilla malvine
5
5 (5 Evaluering(er))
Camilla malvine
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Euphy
5
5 (4 Evaluering(er))
Euphy
450kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Stefan
5
5 (1 Evaluering(er))
Stefan
150kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Cecilie
5
5 (9 Evaluering(er))
Cecilie
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Marija
5
5 (5 Evaluering(er))
Marija
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Euphy
5
5 (4 Evaluering(er))
Euphy
450kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Cecilie
5
5 (9 Evaluering(er))
Cecilie
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Syed
5
5 (35 Evaluering(er))
Syed
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Adri
5
5 (9 Evaluering(er))
Adri
470kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Astri elise
5
5 (3 Evaluering(er))
Astri elise
168kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Anne
5
5 (1 Evaluering(er))
Anne
400kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Maria
5
5 (3 Evaluering(er))
Maria
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Lars
5
5 (7 Evaluering(er))
Lars
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kevin
5
5 (3 Evaluering(er))
Kevin
200kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Ylva
5
5 (3 Evaluering(er))
Ylva
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Hvordan skrive en god sammenligningsoppgave

Å sammenligne to tekster betyr at du skal fordype deg i dem. Det handler om å finne de aktuelle tekstene sine gode og dårlige sider, og dessuten likheter og forskjeller når det gjelder både form og innhold.

Du begynner med å lese begge tekstene fra begynnelse til slutt. Det er viktig å lese dem grundig, kanskje til og med flere ganger. Det kan imidlertid være lurt å fokusere på én tekst om gangen, slik at du unngår å blande de forskjellige tekstene.

Deretter merker du deg viktige forskjeller:

 • Behandler tekstene temaet på ulik måte, og i tilfelle hvordan?
 • Bruker den ene forfatteren helt andre virkemidler enn det den andre gjør, og i tilfelle hvilke?
 • Tilhører tekstene to forskjellige sjangre, og hva er i tilfelle forskjellen mellom dem?
 • Er det stor avstand i tid mellom tekstene, og hvordan kommer det til syne?
 • Dersom budskapet i tekstene er forskjellig, hva går denne forskjellen ut på? (Kilde: NDLA)

Det kan være lurt å skrive notater eller stikkord underveis mens du leser. Det kan gjøre prosessen enklere for deg, og gjøre selve oppgaven lettere å gjennomføre. Hvis du velger å skrive notater, så bør du gå frem systematisk og analytisk. Prøv å kategorisere funnene dine, slik at du begynner refleksjonsprosessen tidlig og får mer ut av notatene siden. Notatene bør inkludere detaljer om de to tekstene, deriblant handling, tema og språklige virkemidler.

Et tips er å ha én problemstilling eller ett tema i tankene om gangen. Det er nemlig lett å bli overveldet når det koker som verst, noe som kan føre til kaos både i hodet og i notatblokka.

Les mer om hvordan du analyserer fiksjon.

student skriver notater
Det er lurt å fokusere på én tekst om gangen når du arbeider på en sammenligningsoppgave. Foto: Unsplash

Hvordan gjennomføre en tekstanalyse

I en sammenlignende oppgave blir du gjerne bedt om å gjøre en tekstanalyse. Ikke bare det, du må jo gjøre to! Men hva er egentlig en tekstanalyse, og hvordan går du frem for å gjøre du det?

En tekstanalyse er en utforskning av en teksts virkemidleroppbygning og innhold. Funnene dine systematiserer du, og du legger dem frem i en tekst eller et muntlig fremlegg.

Når du gjør en tekstanalyse, er det viktig at du unngår å synse, og i stedet alltid bygger argumentene dine på teksten. For å sørge for at du holder deg tett på teksten, og for å gjøre det lettere for leseren å forstå hva du skriver, er det viktig å inkludere sitater fra teksten - spesielt om du presenterer funnene dine i tekstform.

Inkluder imidlertid ikke sitater ukritisk. Det er viktig at det alltid er klart for leseren hvorfor du inkluderer et sitat. Hvert sitat bør eksemplifisere noe du beskriver, og du bør ta deg tid til å reflektere over sitatene du inkluderer.

Det finnes mange forskjellige typer tekstanalyse, og ofte lønner det seg å avgrense det man ser på til ett eller to elementer. Noen ganger gjør læreren eller oppgaveteksten det for deg, andre ganger er det du som må avgrense tekstens omfang.

Det lønner seg nemlig sjelden å prøve å skrive om alle en teksts trekk i en 1-2-siders oppgave. Du må så klart passe på å besvare oppgaven du er gitt, i tillegg til å uttrykke tydelig i innledningen hva du skal skrive om. Med det sagt er en fokusert tekst mye bedre enn en sprikende og overfladisk tekst som bare så vidt rekker å nevne et element før den går videre til det neste.

Men som sagt gjør ofte læreren avgrensningen for deg. Du kan for eksempel få i oppgave å gjøre en retorisk analyse. Da vet du at ett av tekstens elementer er viktigere for deg enn alle de andre, nemlig dens retoriske elementer. I en retorisk analyse er det din oppgave å undersøke hva forfatteren vil overbevise leseren om, og hvordan hen går frem for å overtale leseren.

Sammenligne forskjellige tekster

norsk skriftlig eksamen kan du bli bedt om å gjøre en analyse eller tolkning av en eller flere tekster. Begge deler handler om å arbeide med en bestemt tekst, men hvilket begrep som brukes, avhenger av hvilken tekst du arbeider med.

Skjønnlitteratur og litterære sakprosatekster bruker ofte mange av de samme teknikkene og virkemidlene og tar opp de samme temaene. Du går imidlertid frem på forskjellig måte når du analyserer en sakprosatekst og når analyseobjektet ditt er en skjønnlitterær tekst.

En fellesnevner er at det er viktig med kunnskap om tematikk, sjanger, tidsepoke, budskap og språklige virkemidler.

Det er lurt å gå nøye gjennom teksten og fokusere på hvordan forfatteren formidler handlingen, holdninger og ideer til leseren. Tidsepoken teksten ble skrevet i, har mest sannsynlig påvirket forfatterens holdning og verdisett.

Hvis boken for eksempel ble skrevet på 1800-tallet, vil den skille seg tydelig fra et stykke litteratur publisert i det 21. århundre. Du skal godt gjøres å få toppkarakter i norskfaget hvis du ikke tar tekstens opprinnelseskontekst med i betraktningen i en eller annen grad.

Forskjellene mellom Norge i 1840 og 2022 kan gi deg masse interessant stoff til sammenligningen. Det er imidlertid viktig at tekstene hele tiden er utgangspunktet, og at eventuelle refleksjoner om det som skjer utenfor tekstene, knyttes til og belyser det som skjer dem.

Hvis tekstene du sammenligner, er fra samme historiske epoke, vil det følgelig føre til en annen type sammenligning. Forskjellige oppgaver vil kreve forskjellige fremgangsmåter, men du kan ta utgangspunkt i disse generelle rådene for å komme i gang:

 • Les oppgaveteksten nøye, og vær sikker på at du svarer på det den spør etter.
 • Sett deg godt inn i begge tekstene du skal sammenligne, og merk deg noen av de viktigste likhetene eller forskjellene.
 • Ha i bakhodet hva du har lært om i norsktimene, og trekk inn det som er relevant for oppgaven og tekstene. Det kan enten ha å gjøre med litteraturhistoriesjangerkunnskap eller litterære virkemidler.
 • Husk at alt du inkluderer, skal peke tilbake på tekstene du skriver om.

Lyst til å lære mer? Superprof tilbyr norsk hjemmeundervisning for alle nivåer! Ta et norskkurs på nett i dag.

Få oversikt over alle ideene dine

Lag et tankekart

Har du noen gang opplevd å sitte fast med en arbeidsoppgave, og ikke klart å tenke deg frem til nye ideer? Å lage et tankekart kan være et godt hjelpemiddel. For å lage et tankekart skriver du ned temaet ditt i midten av et ark. Deretter lager du "tankebobler" som springer ut fra temaet.

Gjennom et tankekart blir det enklere å få oversikt over alle de viktigste punktene i tekstene du sammenligner. Du kan til og med se nye forbindelser mellom dem.

Lær mer om hvordan tankekart kan være et nyttig verktøy, gjennom et norskkurs Oslo via Superprof.

Brainstorming

Brainstorming kalles gjerne idémyldring på norsk. Det er en nokså velkjent metode som kan hjelpe deg. Den bygger på tanken at hvis det kommer mange nok ideer, så vil det være minst én som er god nok. Post-it-lapper egner seg veldig godt til idémyldring, for eksempel. Lappene gjør det enkelt å assosiere fordi de er enkle å flytte på.

Tabeller og venndiagrammer

En tabell eller et venndiagram er muligens mer oversiktlig, men tar fort lengre tid å lage enn et tankekart. Når det er sagt, er en av fordelene med en tabell at likhetene og forskjellene kommer tydeligere frem. Det finnes ingen "tilfeldig tilgang" til hovedpunktene i en tabell.

Et venndiagram består av to eller flere overlappende sirkler. Det består ikke bare av sirklene, men også området rundt sirklene, som viser informasjonen som ikke faller inn under disse kategoriene.

Få inspirasjon fra andre

Gjennom et Google-søk kan du lett finne tilgjengelig informasjon om tekstene du sammenligner. Men pass på at du ikke plagierer andre. Direkte kopiering av andres verk er ulovlig, og må derfor omskrives og kildehenvises. Det kan være vanskelig å vurdere når du skal oppgi kilder.

Som hovedregel kan vi si at du skal oppgi kilde når du:

 • henviser
 • siterer
 • bruker indirekte sitater (parafraserer)

Les videre: Tips til hvordan du skriver et godt essay.

gule post-it lapper på vegg
God organisering av notater er alfa og omega. Foto: Unsplash

Hvordan strukturere teksten

Forskjellige oppgaver struktureres på forskjellige måter. Om du skal skrive en skjønnlitterær tekst, for eksempel, vil den se helt annerledes ut enn en analytisk sammenligning av to tekster. Her ser vi på hvordan du kan gå frem for å strukturere en oppgave med sistnevnte formål.

Hva skal man ha med i en tolkning?

Har du forberedt deg godt og laget en plan, er du allerede godt på vei. Du kan strukturere en tekstsammenligning med disse 4 stegene:

 1. Innledning som presenterer motiv og tema for begge tekstene og det viktigste de har til felles. Presenter hva avsnittet handler om, en kort presentasjon av virkemidlene du har funnet i tekst A, og hvordan disse virkemidlene bygger opp under temaet.
 2. Kort presentasjon av virkemidlene du har funnet i tekst B, og hvordan disse virkemidlene bygger opp under temaet. Fortell hvordan de ulike elementene fungerer i den enkelte teksten og hvilken betydning disse har for hvordan vi oppfatter teksten.
 3. En lengre sammenligningsdel der du tar for deg eksempler fra tekst A og sammenligner dem med eksemplene fra tekst B. Del denne opp i flere avsnitt, og fokuser på det som er likt eller nesten likt. Legg gjerne til flere likhetstrekk, men ikke for mange. Husk at sammenligningsdelen bør være omtrent like lang som tolkningen av den enkelte teksten, ca. 1/3 av hoveddelen.
 4. Konkluderende avslutning. Oppsummer det du har kommet frem til i tolkningen og sammenligningen din.

Husk å være tydelig omkring hvilken av tekstene du analyserer og tolker, og når du sammenligner dem. Det kan være en fare for at du gjentar deg selv for mye i sammenligningsdelen. Derfor er det viktig å være bevisst på hva du ønsker å fremheve i de ulike delene. Hvis noe må gjentas, må du prøve å variere måten du fremstiller det på eller ev. føye til formuleringer som "som påpekt tidligere" eller lignende.

Et tips er å presentere begge tekstene i én og samme innledning og oppsummere fra begge tekstene i avslutningen.

Generelt kan vi anbefale at du tenker gjennom hvilke elementer du vil presentere i teksten din, i hvilken rekkefølge de bør komme for å belyse poengene dine best mulig, og hvor mye hvert element skal fylle. En god disposisjon vil være nyttig å støtte seg til for å få teksten til å henge godt sammen.

Hvordan skrive avslutning på analyse?

Det kan være vanskelig å skrive en god avslutning. Heldigvis finnes det noen triks som gjør det lettere å sette punktum for teksten din.

En avslutning kan gjerne være kort, men den bør trekke frem de viktigste funnene du har gjort i løpet av oppgaven. Se gjerne på innledningen, der du kanskje har stilt spørsmål eller satt deg mål for teksten. Disse skal du oppsummere og svare på i avslutningen. Det du ikke skal gjøre, er å introdusere nye elementer eller argumenter.

Om du lagde en problemstilling da du begynte skrivearbeidet, er det på tide å hente denne frem. Klarer du å skrive et avsnitt som viser hvordan problemstillingen har blitt løst gjennom oppgaven, har du sannsynligvis skrevet en god avslutning.

Tenk gjerne på avslutningen som en hjelp for leseren - den skal minne hen på hva hen først og fremst bør huske etter å ha lest teksten din.

Å sammenligne tekster gjør deg i stand til å skrive enda bedre tekster på et senere tidspunkt. Hvis du øver, skal du se at det går enklere enn du tror!

Grunnleggende muntlige ferdigheter er integrert i kompetansemålene i norskfaget. Her er fire konkrete tips til en god presentasjon.

>

Plattformen som kobler privatlærere og elever

Første kurstime gratis

Likte du denne artikkelen? Vurder den!

4,00 (3 vurdering(er))
Loading...

Susanne

Kreativ skribent som elsker å lære nye ting. Hobbyene mine er kunst, musikk og planter, ikke minst skrive så busta fyker.