De som kan forestille seg noe som helst, kan skape det umulige. - Alan Turing

Excel er en av de mest populære programmene i Microsoft Office-pakken. Enten du bruker tabeller, grafer, diagrammer eller regneark, har du muligheten til å jobbe mer effektivt med data. Så vel som addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, osv., kan du også bruke andre forskjellige funksjoner i Excel.

Hvordan bruker du noen av disse funksjonene og logiske operasjonene i Excel?

I denne artikkelen skal vi vise deg hvordan du kan ta i bruk noen av de beste funksjonene i Excel. Disse funksjonene kan hjelpe deg å bruke Excel mer effektivt, bruke betinget formatering og få mer ut av et Excel-regneark, arbeidsbok og tabeller.

De beste ITlærerne tilgjengelig
Kristian
4,9
4,9 (10 Evaluering(er))
Kristian
549kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kassi
5
5 (6 Evaluering(er))
Kassi
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Byamungu
5
5 (5 Evaluering(er))
Byamungu
800kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Espen
5
5 (7 Evaluering(er))
Espen
599kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Singh
5
5 (4 Evaluering(er))
Singh
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Mohamed
5
5 (5 Evaluering(er))
Mohamed
699kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Øyvind
5
5 (3 Evaluering(er))
Øyvind
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Johannes
5
5 (5 Evaluering(er))
Johannes
200kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kristian
4,9
4,9 (10 Evaluering(er))
Kristian
549kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kassi
5
5 (6 Evaluering(er))
Kassi
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Byamungu
5
5 (5 Evaluering(er))
Byamungu
800kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Espen
5
5 (7 Evaluering(er))
Espen
599kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Singh
5
5 (4 Evaluering(er))
Singh
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Mohamed
5
5 (5 Evaluering(er))
Mohamed
699kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Øyvind
5
5 (3 Evaluering(er))
Øyvind
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Johannes
5
5 (5 Evaluering(er))
Johannes
200kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Logiske operasjoner i Excel

Det er ikke ofte brukere av Excel kjenner til funksjonene HVIS, IKKE OG ELLER, selv om de kan være veldig nyttige når en lager regneark og tabeller. De lar deg anvende forhold til visse sett med data i rader og kolonner av Excel-data.

De kan være inkludert i en makro.

En makro er en handling eller et sett handlinger som du kan gjenta så mange ganger som du vil.

For å si det enkelt, er makroer en snarvei som gjør det mulig å gjenta flere handlinger innenfor Excel ved å bare trykke på en knapp. HVIS-funksjonen er en av de viktigste.

Ifølge Excel:

HVIS-funksjonen er en av de mest populære funksjonene i Excel, og muliggjør det for deg å trekke logiske sammenligninger mellom en verdi og det du forventer.

Denne funksjonen brukes vanligvis på slutten av en rad med data på et regneark. Du kan finne den på verktøylinjen. Du kan bruke funksjonen i en formel som kan ha to ulike resultater, A eller B, for eksempel. Ved å legge til uttrykket "HVIS" antyder du at hvis tilstanden blir oppfylt, vil resultatet bli A. Hvis ikke, vil resultatet bli B.

HVIS-funksjonen kan brukes med andre funksjoner som ELLER, OG og IKKE. Det er noen ganger får du resultater som ikke tilsvarer noen av dine forventede utfall.

Dette er grunnen til at du også kan bruke OG, ELLER, og IKKE ved siden av HVIS-funksjonen.

Etter at du har laget et regneark, kan du organisere det med logiske operasjoner. Det kan være en god idé å opprette et organisasjonskart for å holde styr på betingelsene dine.

Dette vil hjelpe deg å lage formler uten å glemme klammer, semikoloner osv. Semikolon er avgjørende for å skille mellom mulige resultater. Sørg for at du ikke glemmer at operasjonen din kan være USANN.

HVIS-Funksjonen i Excel

Ifølge Microsoft:

HVIS-ligning kan ha to resultater. Det første resultatet er hvis sammenligningen din er Sann, den andre er hvis sammenligningen din er Usann.

En HVIS-funksjon kan sammenligner en verdi sammen med en annen verdi gitt av brukeren. Dette gir deg en ny verdi som forteller om tilstanden er blitt oppfylt.

Pc-skjerm som starter opp
Det er mange nyttige programmer i Microsoft-Pakken. (Kilde: Unsplash)

En HVIS-ligning skrives som følger:

=HVIS(her skriver du inn tallene;SANN;USANN)

Du kan også bruke disse tegnen i Excel:

  • Likhetstegn (=)
  • Forskjellig fra (<>)
  • Større enn (>)
  • Større enn eller lik (>=)
  • Mindre enn (<)
  • Mindre enn eller lik (<=)

''Sann'' vil bli vist hvis den tilstand som er i HVIS-ligningen, blir oppfylt. Hvis ikke, vil "Usann" vises.

I motsetning til hva du tror, trenger ikke verdiene nødvendigvis å være tall. Hvis du setter inn tekst, vil formelen vise den teksten. Du kan skrive verdier eller tekst inn i cellene:

=HVIS(A2>10; "ja"; "nei")

=HVIS (A2>10, A4, 0).

Denne funksjonen kan brukes ved å legge til en verdi som "A" i den første cellen (A1) og "B" i den andre. For eksempel:

=HVIS(A2>B; "ja"; "nei")

Resultatet blir "ja" eller "nei" for hver celle.

Du kan også bruke HVIS-funksjonen når en rekke forhold må dekkes. Du kan flette inn HVIS-funksjoner inni hverandre.

I dette tilfellet vil betingelsene bli oppfylt på forskjellige stadier. En formel kan se slik ut:

=HVIS(B3>90; “A”; HVIS(B3>80; “B”; HVIS(B3>70; “C”)))

Hver ligning er basert på data fra forrige. Det må være et logisk hierarki.

Finn ut mer om hjelpsomme tastatursnarveier for Excel.

De beste ITlærerne tilgjengelig
Kristian
4,9
4,9 (10 Evaluering(er))
Kristian
549kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kassi
5
5 (6 Evaluering(er))
Kassi
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Byamungu
5
5 (5 Evaluering(er))
Byamungu
800kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Espen
5
5 (7 Evaluering(er))
Espen
599kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Singh
5
5 (4 Evaluering(er))
Singh
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Mohamed
5
5 (5 Evaluering(er))
Mohamed
699kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Øyvind
5
5 (3 Evaluering(er))
Øyvind
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Johannes
5
5 (5 Evaluering(er))
Johannes
200kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kristian
4,9
4,9 (10 Evaluering(er))
Kristian
549kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kassi
5
5 (6 Evaluering(er))
Kassi
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Byamungu
5
5 (5 Evaluering(er))
Byamungu
800kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Espen
5
5 (7 Evaluering(er))
Espen
599kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Singh
5
5 (4 Evaluering(er))
Singh
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Mohamed
5
5 (5 Evaluering(er))
Mohamed
699kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Øyvind
5
5 (3 Evaluering(er))
Øyvind
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Johannes
5
5 (5 Evaluering(er))
Johannes
200kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Hvordan HVIS- og OG-funksjonen brukes sammen

OG-funksjonen kan bli brukt i Excel og føyes til med HVIS-funksjonen. Bruk av OG reduserer lengden av formler og gjør de lettere å lese.

Diagram og søyler
Logiske operasjoner er nyttige hvis du bruker dem riktig. (Kilde: Pixabay)

Som vi tidligere har forklart, kan du føye til flere ligninger i en formel for å oppnå det ønskede resultat. Det betyr at den første ligningen blir sjekket før den andre kommer inn i bildet. Denne strukturen er uendelig og fokuserer på feil.

Ved å bruke OG-funksjonen kan du forenkle kompliserte formler. OG-funksjonen finnes for å sikre at hvis begge betingelsene blir oppfylt, vil resultatet av HVIS-funksjonen være Sant. Hvis en av betingelsene ikke blir oppfylt, vil resultatet bli Usann.

Dermed kan du lage en formel som:

=HVIS(OG(A1="SANN"; A3="SANN"; A3="SANN")=SANN; "ALT ER SANN"; "IKKE ALLE ER SANN")

Det negative resultatet tyder på at ikke alle er sanne, men det betyr ikke at alle resultater er usanne.

Lær mer om det grunnleggende i Excel!

Hvordan HVIS- og ELLER-funksjonen brukes sammen

For å lage formler i Excel kan du bruke logiske operasjoner som HVIS, OG og også ELLER. ELLER-funksjonen brukes på en lik måte som OG-funksjonen, for å forenkle visse formler. Det er en god måte å styre operasjonene på.

Ligninger
Sørg for at du lager en plan før du lager en formel. (Kilde: Unsplash)

Problemet med OG-funksjonen er at alle forhold må bli oppfylt for å få et positivt resultat. Takket være ELLER-funksjonen kan du få et positivt resultat så lenge en av betingelsene blir oppfylt.

Når en av betingelsene er oppfylt får du et positivt resultat. Får å oppnå et negativt resultat må ingen av betingelsene være oppfylt.

Akkurat som ved hjelp av OG-funksjonen, gjør ELLER-funksjonen det mulig a du kan bruke bare to funksjoner i stedet for flere.

OG- og ELLER-funksjonene kan brukes sammen innen en HVIS-formel. Dette gjør det mulig å lage alle slags formler. På den måten kan du kombinere OG (alle forhold må oppfylles) og ELLER (én betingelse må oppfylles).

Ved å bruke disse tre funksjonene samtidig gjør du det mulig for deg å arbeide med tre forhold samtidig. I tilfelle du vil ha én betingelse som skal oppfylles, og minst en av de to andre som skal oppfylles, kan du bruke OG-funksjonen og så en ELLER-funksjonen mens du fletter dem i en HVIS-formel.

IKKE-funksjonen i Excel

Med IKKE-funksjonen er det mulig å få et positivt resultat hvis en betingelse ikke blir oppfylt. Du vil fortsatt bruke HVIS-funksjonen for å introdusere betingelsen, men du må bruke IKKE-funksjonen for å snu om på resultatet. Denne funksjonen gjør det mulig for deg å få et positivt resultat av en uoppfylt betingelse.

Graf
Du kan bruke Excel for hverdagslige beregninger. (Kilde: Unsplash)

Dette vil også fungere på samme måte som disse tegnene: <>.

Derfor:

= HVIS(A1<> ''Britisk''; ''Fremmed'', ''Europeisk'')

Vil gi det samme resultatet som

=HVIS(IKKE(A1= ''Britisk''; ''Fremmed'', ''Europeisk'')

IKKE-funksjonen kan også introduseres innfor HVIS-formelen ved siden av OG- eller ELLER-funksjonen. Mens formler blir mer kompliserte, vil du kunne utføre større logiske operasjoner automatisk i Excel. Åpne et regneark og lek med dette.

La oss ikke glemme at Microsoft har sine egne innebygde hjelp-sider, slik at du kan finne instruksjoner for hva du trenger å programmere ved å bare søke på det.

Hvis du fremdeles trenger hjelp, kan du vurdere å sjekke ut Superprof for privatlærere som har erfaring innen IT.

Lær deg å bruke Excel med en privatlærer fra Superprof

Superprof gir deg tilgang til stor database med privatlærere. Alt du trenger å gjøre er å oppgi postnummeret og emnet du leter etter en lærer for, og du vil bli vist alle lærerne i område dit, så vel som de som tilbyr nettbasert undervisning.

Det finnes tre typer undervisning på Superprof: Ansikt til ansikt, nettbasert undervisning og gruppeundervisning. Hver av de har sine fordeler og ulemper.

Ansikt til ansikt er vanligvis den dyreste, men den er også den mest kostnadseffektive formen for undervisning da du er den eneste eleven i klassen og læreren fokuserer bare på deg.

Nettbasert undervisning har en tendens til å koste mindre siden læreren ikke trenger å bekymre seg over reiseutgiftene til og fra eleven. Selv om dette ikke er ideelt for emner som krever en praktisk fremgangsmåte, kan de være effektive for tekniske emner som IT.

Gruppeundervisning er vanligvis den billigste formen per time, fordi prisen for undervisningen er delt mellom alle elevene som er til stede. Dette betyr naturligvis at du får mindre personlig oppmerksomhet fra læreren din.

Ikke glem at mange privatlærere tilbyr den første timen med undervisning gratis. Du kan bruke denne tiden til å se om du kommer overens med dem og hvis deres undervisningsforslag er rett for deg. Gjerne snakk også om hva du ønsker og forventer av dine privatlærere.

Bare søk på hva du vil lære og hvor du bor, og du vil finne mange lærere som tilbyr timer.

>

Plattformen som kobler privatlærere og elever

Første kurstime gratis

Likte du denne artikkelen? Vurder den!

5,00 (1 vurdering(er))
Loading...

Martyna

Jeg er en oversettingsstudent som elsker å lære seg nye språk og reise. I tillegg er jeg glad i å lære nye ting og finne ut mer om forskjellige kulturer.