Mange elever blir satt ut i det første møtet med alle de greske bokstavene og de andre symbolene i matematikkundervisningen og de andre realfagene. Man kan få en lignende reaksjon når man beveger seg inn i klassisk musikkteori.

Store deler av vokabularet innenfor musikk består av fremmedord. En rekke ord er hentet fra italiensk, og begrepsapparatet er langt fra det man er vant til fra dagligtalen.

Det er lett å tenke, noe defensivt, at vokabularet sikkert er unødvendig vanskelig. I virkeligheten er det en god grunn til at de noe avskrekkende ordene fremdeles er i bruk. Når man blir kjent med betydningen av dem, slutter de å fremstå pretensiøse, og man kan se verdien av dem.

Hvert musikkinstrument krever forskjellig teknikk og forskjellige ferdigheter for å spilles. Det samme kan sies om sang. Og når det kommer til sang, er det spesielt én ting som er viktig: klangfarge.

Det spiller ingen rolle hvilket toneleie du ser for deg at du hører til innenfor eller hva slags sjanger du ønsker å synge innenfor: Klangfarge er viktig uansett.

Et kor står i mørke, opplyst av rødt lys, og synger hengivent
Det er rom for mange klangfarger. (Kilde: Unsplash)
De beste Sanglærerne tilgjengelig
Åsa márgget (joik og samisk)
5
5 (5 Evaluering(er))
Åsa márgget (joik og samisk)
650kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Miriam johanne
5
5 (5 Evaluering(er))
Miriam johanne
400kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Thea
Thea
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Marianne
5
5 (1 Evaluering(er))
Marianne
600kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kingsley
4,8
4,8 (6 Evaluering(er))
Kingsley
400kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Lotte lise
5
5 (2 Evaluering(er))
Lotte lise
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Euphy
5
5 (4 Evaluering(er))
Euphy
450kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Pål
4,7
4,7 (3 Evaluering(er))
Pål
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Åsa márgget (joik og samisk)
5
5 (5 Evaluering(er))
Åsa márgget (joik og samisk)
650kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Miriam johanne
5
5 (5 Evaluering(er))
Miriam johanne
400kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Thea
Thea
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Marianne
5
5 (1 Evaluering(er))
Marianne
600kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kingsley
4,8
4,8 (6 Evaluering(er))
Kingsley
400kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Lotte lise
5
5 (2 Evaluering(er))
Lotte lise
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Euphy
5
5 (4 Evaluering(er))
Euphy
450kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Pål
4,7
4,7 (3 Evaluering(er))
Pål
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Men hva er egentlig klangfarge?

Den kan alternativt kalles timbre. Ordet dukker stadig opp, og kan referere til lyden laget av hva som helst.

Man bruker altså også begrepet for å beskrive kvalitetene ved lyden et instrument lager. Det må ikke forveksles med tessitura, som betegner den noe begrensede delen av en sangers register hvor sangeren klarer å opprettholde god og passende klang og volum.

Tessitura brukes for å skille stemmer fra hverandre: bass fra baryton, tenor og alt, mezzosopran og sopran, og så videre. Under sangtreningen kommer du til å oppmuntres til å synge innenfor en av disse stemmene.

Klangfarge, derimot, betegner karakteren eller kvaliteten til en musikalsk lyd eller stemme, ikke dens tonehøyde eller intensitet.

Det er denne typen lyd som gjør at vi kan gjenkjenne en spesiell sanger eller et spesielt instrument. For eksempel kan både en en gitar og et piano spille en C, men instrumentenes klangfarge gjør at vi likevel kan skille tonene fra hverandre. Det samme gjelder stemmer. Klangfargen inneholder all informasjonen vi trenger om instrumentet for å kunne skille det fra andre.

Konseptet om klangfarge er relativt nytt. Det ble utviklet innenfor feltene organologi, altså studiet av musikkinstrumenter, og psykoakustikk, studiet av oppfatning av lyd hos mennesker.

Klangfarge er knyttet til "fargen" på stemmer og instrumenter. Noen stemmer har en klang som av flere oppleves som behagelig og fin enn andre. Men en god klangfarge er ikke alt som trengs for å bli en god sanger. Neste steg er å synge rent og treffe tonene.

Tre tips for å finne din sangstemme

Husk at en sangers klangfarge og tessitura vil endres over tid. Det gjelder både for kvinner og menn. Endringen beveger seg vanligvis mot spekterets lavere ende – det er sjelden det motsatte er tilfellet.

Man sier vanligvis at klangfargen oppstår naturlig, som en konsekvens av sangerens strupehode, svelg, glottis og stemmebånd. Den endrer seg altså naturlig med alderen, men den kan også bearbeides bevisst ved hjelp av vokaløvelser.

Man kan se dette når sangere imiterer andre sangere ved å endre stemmen sin. En sangers klangfarge er så individuell og knyttet til deres anatomi at den ikke kan gås helt bort fra, men med større kjennskap til egen klangfarge vil man i mye større grad kunne manipulere den. Det er riktignok en stor utfordring som krever mye øvelse.

Det er spesielt tre ting å tenke på dersom man er interessert i å justere klangfargen sin.

1. Bli bevisst ditt register og tessitura

Finn ut hva som er den aller laveste noten du kan nå, og deretter den høyeste. Finn ut hvilke noter du uanstrengt når med bryststemmen din. Deretter kan du se hvilke noter du klarer å treffe med hodestemmen din. På denne måten vet du hvilke noter du har å jobbe med.

Dette arbeidet går lett dersom du har absolutt gehør eller dyp forståelse av musikkteori, spesielt dersom du dessuten har evnen til å presse deg selv til ditt ytterste. Dersom dette ikke er tilfellet, kan det være på tide å vurdere å skaffe undervisning i sang.

En kvinne, opplyst i oransje i et mørkt rom, synger foran en sirkelbakgrunn
God kjennskap til egen stemme skaper en sanger med selvtillit og ro. (Kilde: Unsplash)

2. Ta sangtimer

Det krever en stor innsats å bli en dyktig sanger – og innsatsen må legges inn både i syngingen selv og i mestringen av vokalteknikkene du bruker. Det er dessuten viktig å unngå å få dårlige vaner, noe som ofte kan gjøre mye arbeid bortkastet. Når det kommer til å synge riktig, finnes det lite som er bedre enn en sanglærer av god kvalitet.

En sang- eller musikkskole er et fantastisk sted å finne en sanglærer. Det er også mulig å bruke Superprof sine nettsider til å finne privatlærere som holder til i nærheten av deg eller tilbyr undervisning over nett.

Det kan virke avskrekkende å lære seg alt på egenhånd: teori, sangteknikk, pusteøvelser ... en privatlærer kan lede deg gjennom mylderet med sikker hånd.

3. Syng så ofte du kan

Det finnes mange muligheter for å synge – i dusjen, mens du henger opp klesvasken, mens du sitter i bilen. Forskning viser dessuten at det kan gi en lykkefølelse å synge, så hvorfor ikke gjøre det, egentlig?

I tillegg til å trene stemmebåndene vil jevnlig sang gjøre deg bedre kjent med din egen klangfarge. Dessuten vil du sannsynligvis utvide repertoaret ditt betydelig. Dette kan spesielt spille en viktig rolle i tenårene, når sangstemmen din endrer seg.

Pass på å merke deg hvor mye du synger, slik at du ikke overbelaster stemmen eller blir utbrent. Ikke glem at du alltid bør gjøre oppvarmingsøvelser før du synger. Sanglærere kan dessuten gi deg sangøvelser og trene deg opp i forskjellige teknikker under sangtimene, slik at du unngår å overbelaste stemmen.

De fem aller beste tipsene for å forbedre stemmekvaliteten din

1. Forbedre registeret ditt

Registeret ditt inkluderer alle notene du kan synge, og det forandrer seg over tid, både naturlig og som konsekvens av arbeidet og øvelsene du gjør.

Maria Callas var langt fra fornøyd med kun å bli sett på som en sopran. Det kan faktisk være en risikabel praksis å bli for komfortabel innenfor én spesifikk stemme – som vi har snakket om, kan stemmen din forandre seg, og da er det en fordel å være innstilt på å kunne være fleksibel.

Å synge skalaer og øve på melodier som beveger seg i enten de nedre eller øvre ekstremitetene til registeret ditt er den aller beste måten å "tøye" registeret. Jo mer man øver, jo større betaling for strevet vil man få.

En mikrofon står foran en svart bakgrunn
Ta frem mikrofonen eller hårbørsten og utforsk grensene av registeret ditt. (Kilde: Unsplash)

2. Vær bevisst på holdningen din

Sang er i aller høyeste grad en fysisk aktivitet. Fysiognomi spiller en stor rolle når man synger, og det samme gjelder holdningen man har. Man bør alltid være avslappet når man synger. Stress vil påvirke prestasjonen og stemmen negativt.

Desuten bør man stå, dersom det er mulig. Om man må synge mens man sitter, bør man prøve å sitte så rett som mulig. En ortodoks tilnærming til musikk er en stor fordel, både når det gjelder volum og hvordan man vurderes av et publikum.

3. Forbedre pusteteknikken din

Konstant trykk er den beste måten å modulere stemmen uten for stor vanskelighet. Når man synger, må man puste på en bestemt måte. Fokuser på pusten i mellomgulvet. Det finnes en rekke øvelser man kan gjøre for å få bedre kontroll på pusten.

Uten å ta i bruk mellomgulvet er det umulig å nå stemmens fulle styrke. Det kan gjøre det vanskelig å få solistroller, for eksempel. Det er derfor viktig å ikke undervurdere viktigheten av sangteknikk. Korsang er gøy og givende, men de fleste som synger, har en liten drøm om å stå fremst.

4. Arbeid med uttalen

God artikulasjon er uvurderlig for å bli en virkelig god sanger. Det er spesielt viktig å uttale vokalene riktig. Øvelser i artikulasjon vil gjøre en sanger bedre til å uttale sangtekster, men de gjør også sangeren bedre i stand til å synge klarere og tydeligere.

God artikulasjon vil hjelpe deg med å opprettholde intensiteten og tilstedeværelsen når du synger. Å synge og å snakke for en forsamling har mer til felles enn man kanskje skulle tro. Når man snakker for en forsamling må man uttale hvert ord tydelig, og i opera, for eksempel, må man klare å synge forståelig – til og med overbevisende – på språk man ikke kan, som italiensk, fransk og tysk.

5. Velg hvilke sanger du vil synge

Repertoaret du velger er viktig for fremtiden din som en sanger. Du bør velge sangene som passer best til din tessitura og som beveger seg innenfor stemmeleiene du passer best innenfor. Jevnlig sangundervisning kan også hjelpe deg med å unngå å overanstrenge deg eller miste stemmen.

Du er ikke den første personen som legger ut på denne reisen, og du vil heller ikke være den siste. Her kan du lese om flere måter du kan drive med stemmetrening i hverdagen.

>

Plattformen som kobler privatlærere og elever

Første kurstime gratis

Likte du denne artikkelen? Vurder den!

5,00 (1 vurdering(er))
Loading...

Åshild

Jeg liker bøker, kunst og turer i skog og mark. Planene mine for nær fremtid er å lære meg spansk og å dyrke mine egne grønnsaker.