Mange vil være enige i at det er helt essensielt å forstå de mest grunnleggende prinsippene for regnskapsføring for å lykkes i forretningslivet eller som en entreprenør.

Regnskapsføreryrket har et ufortjent rykte på seg for å være kjedelig. Det er imidlertid ikke kjedelig i det hele tatt for dem som digger å analysere tall, gå i dybden på utgifter, avdekke feil og fusk i finanssektoren og finne måter å få så mye som mulig ut av en bedrifts økonomi på som mulig.

Ved årsslutt 2019 var det over 11 500 autoriserte regnskapsførere i Norge. Økningen de siste 20 årene har vært enorm: I 2000 var tallet omtrent 5 000. Kjønnsfordelingen blant autoriserte regnskapsførere er omtrent 42 % menn mot 58 % kvinner, og kvinneandelen er økende.

Gledelige tall både for regnskapsførere og regnskapsførerspirer er at antall oppdrag også har økt kraftig siden årtusenskiftet. Oppdragsmengden økte med over 50 % mellom 2008 og 2018. Over halvparten av disse utføres for ordinære aksjeselskaper. En stor andel utføres dessuten for enkeltpersonforetak, men tallene for denne typen oppdrag er synkende, i motsetning til tallene for aksjeselskap.

Selv om det er mye snakk om utfordringer på feltet knyttet til automatisering og digitalisering, og det er klart at bransjen er i endring, viser disse tallene et tydelig bilde av en bransje som fremdeles er full av livskraft. Det er altså fremdeles mange gode grunner til å studere regnskapsføring.

De beste Regnskaplærerne tilgjengelig
Patrick
5
5 (7 Evaluering(er))
Patrick
179kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Frode
4,8
4,8 (4 Evaluering(er))
Frode
490kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Mathias
5
5 (3 Evaluering(er))
Mathias
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Vetle
5
5 (3 Evaluering(er))
Vetle
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Tanwir
5
5 (4 Evaluering(er))
Tanwir
499kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Stian
5
5 (2 Evaluering(er))
Stian
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Osman
Osman
379kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Tormod
Tormod
498kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Patrick
5
5 (7 Evaluering(er))
Patrick
179kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Frode
4,8
4,8 (4 Evaluering(er))
Frode
490kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Mathias
5
5 (3 Evaluering(er))
Mathias
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Vetle
5
5 (3 Evaluering(er))
Vetle
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Tanwir
5
5 (4 Evaluering(er))
Tanwir
499kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Stian
5
5 (2 Evaluering(er))
Stian
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Osman
Osman
379kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Tormod
Tormod
498kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Begynn allerede på videregående

For noen har denne muligheten utløpt. Men dersom du fremdeles går på ungdomsskolen eller i 1. eller 2. klasse på videregående, er muligheten fortsatt åpen for å legge et godt grunnlag så tidlig som mulig.

Det finnes flere valgfag, alle innenfor retningen språk, samfunnsfag og økonomi, som er relevante for en som vurderer å bli regnskapsfører. Her ser vi litt nærmere på noen av dem.

ung mann med kaps og sekk ser mot en blå himmel, han har ryggen til kamera
Hvis du allerede vet hva du vil, hvorfor ikke begynne å lære om regnskap på videregående? (Kilde: Unsplash)

Entreprenørskap og bedriftsutvikling

Dette er et fag som gir innblikk i mange av sidene ved å drive en drift, fra idéutvikling til utvikling av produkter og tjenester, markedsføring, HMS og behandling av personal. Ikke minst, og mest relevant i denne sammenhengen, lærer man om en bedrifts økonomi, oversikten over den og reguleringen av den.

To av fagets læreplanmål er å utarbeide en årsrapport og føre og avslutte et regnskap i henhold til lover, forskrifter og regler. Dette er kunnskap som kommer godt med senere, og som kan gi et fortrinn på eventuelle senere studier.

Dette faget lærer deg å se situasjonen fra bedriftens side. Det kan være en styrke om du senere skal selge regnskapsførertjenestene dine. Ikke minst kan det å ha et innblikk i sin arbeidsgivers perspektiv rett og slett gjøre deg til en bedre regnskapsfører.

Husk at det også vil være mulig for deg å ta regnskap kurs med en privatlærer via Superprof. Velg ut en lærer og organiser deres undervisningstimer.

Næringslivsøkonomi: Økonomistyring

Dette faget er enda mer relevant for den regnskapsinteresserte enn entreprenørskap og bedriftsutvikling. Du kan ta faget økonomistyring enten i 2. eller 3. klasse. Det er første del av den overordnede kategorien næringslivsøkonomi, som også består av et annet fag, nemlig økonomi og ledelse, som bygger på faget økonomistyring.

Men la oss ta en titt på læreplanen for økonomistyring. Den er delt inn i tre hovedkategorier: næringsliv og samfunn, økonomistyring og etikk og miljø. Blant dem kan vi for eksempel se at du vil lære å:

 • Føre og avslutte regnskap for ulike forretningstilfeller i handels- og servicebedrifter og foreta årsoppgjørsdisposisjoner i samsvar med gjeldende regelverk
 • Utarbeide resultat- og balanserapporter for småforetak i samsvar med gjeldende regelverk
 • Vurdere lønnsomhet, likviditet og finansiering
 • Utarbeide og vurdere resultat- og likviditetsbudsjett for handels- og servicebedrifter
 • Gjøre rede for hvordan profesjonelle administrative IKT-baserte verktøy kan brukes i økonomistyringen
 • Gjøre rede for etiske dilemmaer og utfordringer i regnskapsarbeidet
 • Gjøre rede for krav som stilles til autorisasjon i forbindelse med regnskapsføring

Med andre ord er økonomistyring et fag som virkelig treffer blink for regnskapsinteresserte elever.

Et tredje fag som heller ikke er så dumt å vurdere dersom du kjenner at du virkelig brenner for regnskapsføreryrket, er rettslære. Kjennskap til norsk lov er en viktig del av regnskapsføreryrket. Faget rettslære omfatter naturligvis et mye bredere utvalg av lovområder enn dem som har å gjøre med økonomi, finans og regnskapsføring, men det vil gi deg et godt utgangspunkt når du senere vil måtte forholde deg til lov- og forskriftsparagrafer og jusspråk. Spesielt viktige lovområder for regnskapsførere er avgifts- og skatterett.

svart-hvitt-foto av en rettsbygning med søyler, på veggen står: "med lov skal man land bygge"
Kanskje ikke så overraskende må man ha en viss kjennskap til lov og rett når man driver med regnskap. (Kilde: Unsplash)

Finn hjelpen du trenger for å komme deg gjennom eksamen i regnskap her.

De beste digitale ressursene for regnskapsføring

Digitale hjelpemidler har virkelig gjort sitt inntog på regnskapsfeltet. De gjør det lettere for bedriftseiere og dem med enkeltpersonforetak å styre over sitt eget regnskap. Det gjør også at en del regnskapsførere nok har hatt noen dårlige netter og bekymret seg for hvordan arbeidslivet deres vil se ut noen år inn i fremtiden.

En privatlærer vil enkelt kunne gi deg regnskapskurs på nett ved hjelp av å dele sin skjerm i en videosamtale og vise deg tydelige oppsett av regnskap.

Men teknologien kan gjøre livet til regnskapsførere lettere også. Og uansett hva man tenker om den, er det beste å slå seg til ro med at den er her, og at den bare kommer til å fortsette å utvikles.

Her er noen populære programmer som kan gjøre regnskapsføringen lettere for småbedriftseiere.

Se flere regnskapsnettsider som er gode å kjenne til her.

Programvare for regnskapsføring

To programmer for å gjøre regnskapsføringen lettere og mer oversiktlig:

 • Viken: Viken retter seg mot små og mellomstore bedrifter, og har et mål om å være forståelig selv for nybegynnere. Her kan man fakturere, ordne med lønn og føre regnskap og årsavslutning.
 • Tripletex: Innovative løsninger for å forenkle arbeidshverdagen. I dette programmet kan man både føre regnskap, styre med lønn og fakturere kunder. Systemet er fleksibelt, og tilrettelegger for kontroll over alle sidene av regnskapet. Dessuten kan ansatte selv føre timer i en app, noe som forenkler arbeidet med lønnsutbetalinger.

Ressurser for salg og betaling

Det kan være irriterende å måtte vente på betaling fra kunder. Om man ikke har oversikt over hva man skyldes, er det dessuten fort gjort å gå glipp av en betaling fordi man ikke får fulgt den opp.

 • PayPal: Betalingstjenesten er et godt alternativ for dem som sender fakturaer for å få betalt for arbeidet sitt. PayPal er både trygt og sikkert, og det brukes av over 200 millioner mennesker verden over. Det fungerer spesielt godt for å fakturere og motta betaling på tvers av valutaer og fra internasjonale selskaper.
bilde ovenfra av papirer for skatt som skal fylles inn, en kalkulator og en penn ligger på dem
Gjør det økonomiske arbeidet så lett og sikkert som mulig. (Kilde: Unsplash)

Trygg fildeling

Fildeling er nyttig i mange sammenhenger. Men noen filer er både personlige og konfidensielle, og det trengs derfor tilstrekkelig sikkerhet når de sendes. Her er noen gode ressurser for å sende filer sikkert:

 • The Box: Dette programmet lar deg styre sikre filer, dokumenter og notater fra hvor som helst i verden. Alle dokumentene lagres trygt i skyen, og kun dem med autorisert tillatelse har tilgang til dem. Alle involverte kan redigere, dele råd og skrive elektroniske beskjeder.
 • Share File: Både tidsbesparende og trygg, med avansert kryptering.

Ressurser for produktivitetsstyring

Det er en klisjé, men tid er penger. Smart og produktivt arbeid vil med all sannsynlighet gjøre bedriften din mer vellykket. Her ser vi på et av de beste programmene for å holde oversikt over tidsbruken sin:

 • Calendly: Dette programmet hjelper deg så du slipper å sende e-post på e-post frem og tilbake for å avtale et møte. Legg inn tidspunktene når du er ledig, og Calendly vil gjøre mye av jobben for deg. Del linken på nettsiden din eller i en e-post til en kunde, og det er opp til dem å velge et passende tidspunkt. En funksjon i programmet sørger for at man unngår forvirring om tidssoner, dersom du har internasjonale kunder. Calendly passer både for regnskapsførere og bedriftseiere som ønsker å få timeplanen til å gå opp på en minst mulig komplisert måte.

Internett er fullt av nyttige råd for regnskapsføring. Ikke minst finnes det både kurs og privatundervisning for dem som ønsker ekstraundervisning i regnskap. Uansett om du er i ferd med å starte en egen bedrift eller lurer på om du skal begynne å studere økonomi og administrasjon for å bli en autorisert regnskapsfører: Det kan være et strålende valg!

Om du allerede studerer med mål om å bli regnskapsfører, er det også mange gode grunner til å skaffe seg en ekstralærer i regnskapsføring. Bli enda tryggere på faget og egen kompetanse med en lærer som har god tid til å se deg, dine styrker og dine utfordringer.

Om regnskapsundervisning ikke er noe for deg, hvorfor ikke heller sjekke ut en av de mange bøkene som finnes om temaet?

>

Plattformen som kobler privatlærere og elever

Første kurstime gratis

Likte du denne artikkelen? Vurder den!

5,00 (1 vurdering(er))
Loading...
oversetter

Åshild

Jeg liker bøker, kunst og turer i skog og mark. Planene mine for nær fremtid er å lære meg spansk og å dyrke mine egne grønnsaker.