Drømmer du deg bort til italienske fortauskafeer, er du hekta på italiensk musikk eller fotball, eller er det kanskje en helt annen grunn til at du har lyst til å lære deg italiensk?

Om du snart skal begynne på videregående, er det mye nytt å forholde seg til. I denne artikkelen gjør vi vårt beste for å oppklare litt i et felt som er vanskelig å orientere seg i, nemlig små språkfag.

Det italienske språket overses ofte på videregående, til fordel for de vanligste fremmedspråkene spansk, tysk og fransk. Mange er kanskje ikke engang klar over at flere videregående skoler tilbyr undervisning i andre språk enn disse tre.

Vi anbefaler å ta kontakt med Fremmedspråksenteret dersom du ønsker mer inngående informasjon om skolene i ditt område og din spesifikke situasjon.

bilde av et klasserom tatt fra bakerst i rommet, fokus er på ryggen til tre gutter som sitter bakerst
Sjekk om noen av skolene i ditt nærområde tilbyr italiensk. (Kilde: Unsplash)
De beste Italiensklærerne tilgjengelig
Francesca
5
5 (26 Evaluering(er))
Francesca
550kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Flavio nicolai
5
5 (2 Evaluering(er))
Flavio nicolai
200kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Andrea angelika
5
5 (3 Evaluering(er))
Andrea angelika
175kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Laura
5
5 (6 Evaluering(er))
Laura
325kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Melanie
5
5 (4 Evaluering(er))
Melanie
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Elisa
5
5 (4 Evaluering(er))
Elisa
370kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Marta
Marta
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Francesca
Francesca
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Francesca
5
5 (26 Evaluering(er))
Francesca
550kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Flavio nicolai
5
5 (2 Evaluering(er))
Flavio nicolai
200kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Andrea angelika
5
5 (3 Evaluering(er))
Andrea angelika
175kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Laura
5
5 (6 Evaluering(er))
Laura
325kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Melanie
5
5 (4 Evaluering(er))
Melanie
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Elisa
5
5 (4 Evaluering(er))
Elisa
370kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Marta
Marta
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Francesca
Francesca
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Hva har du rett på som elev?

Det er stor variasjon i språktilbudet på forskjellige videregåendeskoler. Som elev har du ikke rett på undervisning i et hvilket som helst fremmedspråk – det kan man jo forstå at ikke er praktisk gjennomførbart. Det du derimot kan, er å velge bort fremmedspråkundervisningen på skolen og gå opp til privatisteksamen i et alternativt språk.

Ikke et hvilket som helst annet språk, men listen er lang:

Albansk, amharisk, arabisk, bosnisk, dari, estisk, filipino, finsk, fransk, hebraisk, hindi, islandsk, italiensk, japansk, kantonesisk, kinesisk (mandarin), koreansk, kurdisk (sorani), latvisk, litauisk, lulesamisk, nederlandsk, nordsamisk, nygresk, oromo, panjabi, pashto, persisk, polsk, portugisisk, russisk, serbisk, somali, spansk, sørsamisk, tamil, tegnspråk, thai, tigrinja, tyrkisk, tysk, ungarsk, urdu, vietnamesisk og ungarsk.

Du har altså muligheten til å spesialtilpasse din egen utdannelse. Men er det verdt det?

Hvorfor velge privatisteksamen?

Du har ikke rett på undervisning i faget du går opp til privatisteksamen i. Kravene som stilles til deg, er likevel de samme som kravene som stilles til andre. Det er derfor grunn til å tenke deg nøye om før du kaster deg ut i privatisttilværelsen. Du må enten allerede ha et solid grunnlag i det språket du skal gå opp til eksamen i – i vårt tilfelle italiensk – eller så må du ha en god plan for hvordan du skal tilegne deg språkkunnskapen på egenhånd.

En vanlig grunn til å velge dette alternativet, er at man har foreldre som kommer fra et annet land eller selv kommer fra et annet land. Da kan man fokusere på å mestre foreldrenes eller sitt eget språk heller enn å sitte på skolebenken og lære seg noe som i praksis blir et fjerdespråk. Om dette er tilfellet, har du et godt grunnlag for å lykkes på privatisteksamen.

Men det finnes også andre grunner til å velge å ta et smalt språkfag som privatist. For eksempel kan man ha tatt italiensk i første klasse på VGS, og deretter flyttet og byttet til en som ikke tilbyr undervisning i italiensk. Om man da ikke ønsker å begynne fra begynnelsen av med et nytt språk, noe som vil innebære å ta igjen et helt år med enten spansk, fransk eller tysk, kan privatistløpet være et godt alternativ.

Eventuelt brenner man kanskje bare skikkelig for et språk man ikke kan få undervisning i på skolene i området man bor i. En så bestemt interesse er i seg selv et veldig godt utgangspunkt for å lære seg et nytt språk. Likevel er det viktig at man er klar over hva man begir seg ut på. Vi har tro på at du skal få det til – men vær klar over at det vil kreve større utholdenhet og selvdisiplin enn språkundervisning på skolen, der du følges opp og fremgangen din kontrolleres og støttes.

stoler og bord står én og én i et klasserom
Tar du italiensk som privatist, kommer du ikke unna eksamen – verken muntlig eller skriftlig. (Kilde: Unsplash)

Italienskundervisning på skolen

Heldigvis finnes det en del videregående skoler i Norge som tilbyr skoleundervisning i italiensk. Men hvordan fungerer det, og hvor tilbys det?

Det kan være vanskelig å finne ut hvor italiensk er tilgjengelig som valgfag, og ikke alle skolers nettsider er like informative. Bor du i Oslo, er du heldig. Osloskolene har nemlig en felles tredjespråkordning for små språkfag. De tilbyr elevene muligheten til å velge ikke bare de vanligste språkene, men også italiensk, mandarin, japansk, russisk, latin og tegnspråk.

Undervisningen i disse fagene foregår ikke i skoletiden, men på ettermiddagen, på Foss videregående skole, to dager i uka. Det tas forbehold om at et stort nok antall elever må melde seg opp til italiensk for at faget skal gjennomføres. Man melder seg på ved sin egen videregående skole, som videreformidler påmeldingen.

Merk at dette opplegget ikke inkluderer undervisning i italiensk III. Det tilbys kun undervisning i italiensk I og italiensk II. Det er mulig å ta italiensk III som privatist.

Oslo er ikke det eneste stedet med skoler som tilbyr italiensk språkundervisning. Noen eksempler er Tertnes VGS i Vestland og Thora Storm VGS i Trøndelag. Søk opp aktuelle skoler og undersøk hvilke språkfag de tilbyr eller be en lærer om hjelp til å finne ut om det finnes et italiensktilbud for deg.

Du kan finne lærere som tilbyr italienskkurs Bergen ved å bruke Superprof.

Private undervisningsalternativer og selvstudier

Heldigvis er det ikke umulig å finne undervisning i italiensk selv om det ikke tilbys på skolen din. Det finnes en rekke skoler som tilbyr undervisning til privatister, både over nett og i klasserom. Det gjelder for eksempel Sonans, K2 Utdanning, NKI og Bjørknes. Umiddelbart skulle man tro at disse var et naturlig sted å henvende seg.

Dessverre lider italienskprivatisten samme skjebne hos privatistskolene som hos mange av de vanlige videregåendeskolene: Italiensk er et for smalt fag til at undervisning tilbys.

Det som gjenstår av undervisningsmuligheter da, er privatundervisning og kurs i italiensk.

Ønsker du å lære italiensk, kan du finne italienskkurs Oslo på Superprof.

Italienskkurs

Et italienskkurs kan være en god idé i begynnelsen av prosessen med å lære språket. Det vil sikre at du får de rette grunnkunnskapene og sikre deg fra å gjøre tabber og misforståelser som gjør progresjonen din langsommere. Spesielt grammatikk og syntaks er viktig og nyttig å ha god kontroll på. De er uvurderlige verktøy i den videre språklæringen, og helt grunnleggende for at du skal kunne uttrykke deg på italiensk.

Vokabularet, som å lære å telle på italiensk, å bli komfortabel med høflighetsfraser og lære navnet på dager, måneder, dyr, mat og møbler er lettere å pugge seg til på egenhånd. Et nybegynnerkurs i italiensk vil imidlertid i de fleste tilfeller dekke det mest grunnleggende vokabularet.

Hva med å ta et sommerkurs i italiensk før skoleåret begynner, for eksempel?

Det som er viktig for deg som skoleelev å huske på, er at et privat kurs som regel ikke er lagt opp etter læreplanmålene du forventes å ha kontroll på når du kommer opp til eksamen. Det betyr ikke at du ikke kan få mye ut av et italiensk kurs, men det betyr at det ikke nødvendigvis gjør deg klar til å gå opp til eksamen. Derfor er det opp til deg å tette igjen de hullene som kurset ikke dekker.

Husk for eksempel at læreplanen for fremmedspråk ikke bare inkluderer mål om språkkompetanse. Det forventes også at du har kunnskap om italiensk kultur, historie og geografi, og dessuten evne til å reflektere over språket og egen læring.

jente står foran en murvegg og holder en stor bok helt inntil ansiktet sitt
Om du er glad i å lære og er god på å styre egne studier, er det en smal sak å ta italiensk som privatist. (Kilde: Unsplash)

Privatundervisning i italiensk

Et alternativ til et kurs, som vanligvis foregår gruppevis og med et fastsatt pensum, er privatundervisning. Det kan ligne et kurs, men privatundervisning foregår i mye større grad på dine premisser. Det betyr at du kan fortelle læreren din hva som skal være målet med undervisningen: å lære italiensk på en slik måte at du er forberedt når eksamen kommer. For når du er privatist, kan du være sikker på at eksamen kommer!

Selvsagt skal ikke læringen og språkgleden reduseres til den muntlige og skriftlige vurderingen ved årets slutt. Det er likevel bedre å være forberedt fra begynnelsen av enn å stresse over hva man egentlig må kunne i ukene før eksamen.

Det ideelle vil være å finne en italiensklærer som har erfaring med å undervise videregåendeelever. De vil være spesielt godt rustet til å hjelpe deg gjennom året.

Både når det gjelder privatundervisning og kurs kan du velge om du vil ta en konsentrert og intensiv variant eller en variant som følger deg gjennom hele eller store deler av skoleåret. Hva du velger, avhenger blant annet av hvor komfortabel du er med å styre egen læring og hvor mye du har anledning eller lyst til å betale for undervisningen.

Selvstudier

Selvstudier er en del av privatistløpet uansett om du velger å skaffe deg privat undervisning eller ei. Det som er opp til deg, er hvor stor denne delen blir.

Det er absolutt gjennomførbart å gjøre hele løpet uten italienskhjelp verken i form av en privatlærer eller skoleundervisning. Men! Det vil kreve mye av deg. Viktigst er det at du har viljen og interessen for språket: Den kan ta deg gjennom mange utfordringer.

Det er smart å ha god kommunikasjon med skolen din. Snakk med en veileder, for eksempel, for å forsikre deg om at du er på riktig vei. Du kan dessuten lære mye ved å spørre en lærer i et fremmedspråk som spansk eller fransk om hvordan de legger opp undervisningen og hvilke viktige ting du kan gå glipp av som privatist. Læreplanen for fremmedspråkene er nemlig den samme på tvers av språkene.

Deretter: Skaff deg en lærebok i italiensk for videregående! Den vil dekke pensum, og gir deg både trygghet og kunnskap.

Med det aller mest grunnleggende på plass, er det opp til deg hvordan du går frem. Et godt tips når eksamen nærmer seg, er å lete frem tidligere eksamener og teste deg selv. Du er sikkert klar over at det finnes en rekke gratis nettressurser for språkinteresserte. Apper som Duolingo, podkaster for nybegynnere i fransk og Youtube-videoer hvor det undervises i italiensk, for å nevne noe. Men husk å forankre læringen i pensum, og følg med på egen læring og progresjon.

Det er ikke den letteste veien du har valgt, men den er ikke desto mindre spennende og givende.

In bocca al lupo!

>

Plattformen som kobler privatlærere og elever

Første kurstime gratis

Likte du denne artikkelen? Vurder den!

5,00 (1 vurdering(er))
Loading...

Åshild

Jeg liker bøker, kunst og turer i skog og mark. Planene mine for nær fremtid er å lære meg spansk og å dyrke mine egne grønnsaker.