Det mongolske rike, eller Mongolriket som det også kalles, skylder mye av sin berømmelse til den beryktede høvdingen Djengis Khan – en mann hvis ettermæle skal ha det til at han tok livet av en million mennesker på en time, og fikk så mange barn at det i dag lever mer enn seksten millioner av hans mannlige etterkommere.

Men mongolene hadde langt mer ved seg enn legenden om en hypervoldelig rundbrenner. Det som gjorde dem til en suksess, var at de maktet å erobre det som skulle bli det største sammenhengende landområdet i historien, som strekte seg fra byer som Beijing ved Stillehavet i øst, til Donau og Persiagulfen i vest.

I denne artikkelen skal vi ta for oss det mest essensielle om Khan-dynastiene. Les her om du vil ha en oversikt over de største imperiene eller ønsker å vite mer om hva et imperium er. Enten du studerer historie på videregående nivå, eller bare har en generell interesse for nomadiske stammer og mongolske krigere som bidro til å bygge den moderne verden, er det bare å lese videre!

De beste Historielærerne tilgjengelig
Roy-olav
4,9
4,9 (18 Evaluering(er))
Roy-olav
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kristian
4,9
4,9 (7 Evaluering(er))
Kristian
329kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Magali
5
5 (2 Evaluering(er))
Magali
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Ariane
5
5 (3 Evaluering(er))
Ariane
270kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jo
5
5 (3 Evaluering(er))
Jo
240kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Henrik ameln
Henrik ameln
275kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Zsuzsanna
Zsuzsanna
200kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Christian
5
5 (1 Evaluering(er))
Christian
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Roy-olav
4,9
4,9 (18 Evaluering(er))
Roy-olav
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kristian
4,9
4,9 (7 Evaluering(er))
Kristian
329kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Magali
5
5 (2 Evaluering(er))
Magali
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Ariane
5
5 (3 Evaluering(er))
Ariane
270kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jo
5
5 (3 Evaluering(er))
Jo
240kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Henrik ameln
Henrik ameln
275kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Zsuzsanna
Zsuzsanna
200kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Christian
5
5 (1 Evaluering(er))
Christian
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Når og hvor eksisterte Det mongolske riket?

Da må vi faktisk begynne med selveste Djengis Khan, mannen bak imperiet. Han ble trolig født rundt år 162 i Delun-Boldog, en bosetting i nærheten av Ulan Bator – hovedstaden i dagens Mongolia.

Det vi for sikkert vet, er at han ledet Det mongolske riket til å bli verdens største landbaserte imperium, som på sitt største strekte seg over mer enn 23 millioner kvadratkilometer. Mongolene var i hovedsak nomader, men ettersom imperiet vokste, dannet de flere hovedsteder; i Karakorum; i Avarga; og i Khanbaliq – som er dagens Beijing.

Kart over Det mongolske rike
Det mongolske riket sånn det så ut under Djengis Kahn. Bilde: Visualhunt

Djengis Khan erklærte begynnelsen av imperiet i 1206. Men etter femti år med uovertruffen suksess, begynte det politiske systemet å gå i oppløsning. Mot slutten av 1200-tallet var imperiet sakte men sikkert i ferd med å bryte opp i fire forskjellige dynastier: Den gylne horde, Yuan-dynastiet, Tsjagatai-khanatet og Il-khanatet. I 1292 hadde disse grupperingene blitt relativt stabile.

De forskjellige grupperingene fortsatte imdlertid å kjempe mot hverandre. Og mye på grunn av at de var politisk uavhengige, begynte de å løse seg opp hver for seg. Yuan-dynastiets eksistens opphørte i 1368, Il-khanatet var borte i 1375, Tsjagatai-khanatet kollapset i 1687, mens Den gylne horde delte seg i fire mindre khanater (stater): Kasak, Sibir, Astrakhan, og Krim – som holdt ut helt til 1874, om enn som en slags vasall for osmanerne.

Det mongolske rikets opprinnelse

Før han ble titulert Khan, var Djengis kjent som Temüjin. Han kom fra en familie av khaner som regjerte et mindre khanat, som var forgjengeren til det som skulle bli det Det mongolske riket.

Etter mange års kamp mellom forskjellige stammer på de mongolske steppene, klarte den ambisiøse Djengis å samle dem alle gjennom erobringer og allianser. De viktigste stammene blant disse var merkitene, naimanene, keraitene, tatarene og uygurene, i tillegg til enkelte tyrkiske stammer.

I 1206 utnevnte Djengis seg selv som den øverste khanen over alle mongolene, og med status som enehersker, ga han seg ut for å erobre verden. Det var ingen tradisjon for dette i mongolsk tankesett, og man kan anta at denne nye autokratiske filosofien var noe han hadde plukket opp fra kinesisk kultur.

De beste Historielærerne tilgjengelig
Roy-olav
4,9
4,9 (18 Evaluering(er))
Roy-olav
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kristian
4,9
4,9 (7 Evaluering(er))
Kristian
329kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Magali
5
5 (2 Evaluering(er))
Magali
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Ariane
5
5 (3 Evaluering(er))
Ariane
270kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jo
5
5 (3 Evaluering(er))
Jo
240kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Henrik ameln
Henrik ameln
275kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Zsuzsanna
Zsuzsanna
200kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Christian
5
5 (1 Evaluering(er))
Christian
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Roy-olav
4,9
4,9 (18 Evaluering(er))
Roy-olav
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kristian
4,9
4,9 (7 Evaluering(er))
Kristian
329kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Magali
5
5 (2 Evaluering(er))
Magali
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Ariane
5
5 (3 Evaluering(er))
Ariane
270kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jo
5
5 (3 Evaluering(er))
Jo
240kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Henrik ameln
Henrik ameln
275kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Zsuzsanna
Zsuzsanna
200kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Christian
5
5 (1 Evaluering(er))
Christian
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Mongolsk makt og styresett

Djengis Khans imperium hadde langt mer for seg enn å ri rundt på hesteryggen og gjøre blodpakter med alle mongoler de kom over, som mange i vesten kan virke til å tro. De var avhengige av et solid regjeringssystem for å opprettholde makten over så store landarealer, noe de også nøt godt av.

Militære seire

Under Djengis' kommando synkroniserte han hærer av mongolske krigere som red ut i alle retninger samtidig, sånn at man kunne kjempe friskt på alle fronter av imperiet. Det var denne målrettede og nådeløse krigføringen som gjorde dem nærmest ubeseirede, og ikke minst ga dem deres blodtørstige rykte.

Innen 1220 hadde mongolene erobret Sentral-Asia, Siberia, Iran og Afghanistan. Deler av den mongolske hæren fortsatte innover Midt-Østen, og tok over Tyrkia, Syria og Irak, med kanskje sin mest berømte beleiring av Baghdad i 1258 – på den tiden den islamske hovedstaden. De fortsatte videre gjennom Europa, og la Polen, Ungarn og Bulgaria i ruiner i 1242.

Alle disse militæraksjonene førte til en massiv flukt. Familien til Osman I – som senere skulle bli den første lederen av Det osmanske riket – flyktet fra mongolene og migrerte til Anatolia sammen med stammen sin.

Kina

En av mongolenes største bragder var erobringen av en stor del av Nord-Kina over en periode på omtrent seksti år. Da den femte store khan, Kublai Khan, etablerte Yuan-dynastiet i Khanbaliq i 1297, ble hele Kina satt under styret av en fremmed makt for første gang i historien, og mange kinesiske krigsfanger ble vervet til å kjempe for å fortsette mongolenes seiersgang i videre invasjoner.

Kublai Khan
Kublai Khan var en interessant fyr. Han grunnla to dynastier, overvant hele Kina, og var nysgjerrig på kristendommen – selv om Paven ignorerte khanens invitasjon av 100 misjonærer til riket, og khanen valgte å bli buddhist i stedet. Bilde: Visualhunt

Politisk makt

Det mongolske politiske systemet baserte seg på khanens enevelde, med familiens fulle støtte i ryggen. Med så vidt forskjellige land under seg, var befolkningen av et stort etnisk mangfold, og lojalitet til ett overhode ble tvunget på alle for å unngå opprør. Forfremmelser, utmerkelser og makt ble fordelt ut fra bragder, mens de etablerte aristokratiene i erobrede territorier ble kastet til side.

Mongolene bør også huskes for én ting i tillegg til sitt imponerende krigsmaskineri: den religiøse friheten de lovet folk i alle land de erobret, om de så var buddhister, muslimer eller jøder. Ledere for forskjellige religiøse og etniske grupper fikk sågar delta i et råd som skulle sørge for rettferdig behandling av alles særegne behov.

Hele Det mongolske riket måtte leve etter lover som ble definert av Yasa – en tekst som har gått tapt, men som antas å ha hatt et semi-religiøst innhold. Teksten beskrev både adekvat og uønsket oppførsel, og mange forbrytelser ble straffet med døden. Et ekstremt eksempel kunne være at en soldat i følge loven kunne tas av dage dersom han ikke plukket opp noe som personen foran ham mistet. Det kan man trygt kalle et strengt krav til galanteri!

Mongolene praktiserte også noe som kan virke overraskende moderne, nemlig et av de tidligste systemene for internasjonale diplomatpass. De hadde også et slags brevpostsystem, kjent som yam, som skal ha vært utrolig effektivt.

Paiza - mongolsk pass
Det mongolske passet, kalt "paiza" eller "gerege", gjorde det mulig for adels- og tjenestemenn å reise til og fra riket, og lokalbefolkningen var pliktig til å gi dem mat og husly. Ikke minst var det et taktisk trekk for å forbedre handelsforbindelser. Bilde: Visualhunt

Det mongolske rikets prestasjoner

Handel

Mongolene styrket og stabiliserte den berømte Silkeveien – handelsruten som koblet Østen til Vesten, og som strekte seg fra Beijing og Shanghai, til Anatolia i dagens Tyrkia. Det ble gitt tollfrihet til handelsmenn som ønsket å bruke ruten, og Marco Polo, den berømte italienske handelsmannen, var en av dem som utnyttet mulighetene. Det sies at Polo lot seg imponere stort over papirpengesystemet som var i bruk gjennom hele Det mongolske rikets eksistens.

Pax Mongolica, eller Den mongolske fred, la seg over kontinentet etter at man hadde sikret hele handelssenteret rundt Silkeveien, og en relativ kulturell og politisk stabilitet hersket i flere tiår. Ettersom hele Silkeveien var under mongolsk kontroll, blomstret handelen og spredte store mengder ny teknologi og andre ressurser, ikke minst kulturell eksport som kom fra Kina og helt til England (som bare et hundreår senere skulle starte sin egen imperialistiske karriere).

Kultur, vitenskap og teknologi

Selv om Det mongolske riket kanskje ikke var mest kjent for sin kunstproduksjon (mye av det er for så vidt gått tapt), skal mange i det mongolske aristokratiet ha vært entusiastiske støttespillere for kunstnere i territoriene under mongolsk kontroll. Arkitekter, gullsmeder og steinhuggere ble faktisk oppfordret til å flytte til Karakorum for å videreutvikle kunstuttrykket sitt da Djengis satt ved makten.

I forskjellige deler av imperiet – i Afghanistan, Kina under Yuan-dynastiet og i Den gylne horde, la både det mongolske systemet og freden som hersket til rette for at kunstnere kunne fortsette å jobbe som før. Etter sigende skal Djengis selv ha vært svært begeistret for de forskjellige kulturuttrykkene i imperiet sitt.

En teknologisk nyvinning som mongolene angivelig utviklet (som fortsatt er i bruk i dag), og som skulle vise seg å bli avgjørende for å vinne store territorier, var stigbøylen, som tillot de mongolske kavaleristene å stå oppreist mens de red.

Djengis Khan til hest
Djengis Khan malt i tradisjonell stil, med føttene godt plassert i sine praktiske stigbøyler. Bilde: Visualhunt

Det mongolske rikets fall

Arv og oppløsning

Den fjerde khanen, Möngke Khan, etterlot ingen arvinger. Da han døde i 1259 brøt det ut krangler internt i Tolui-familien over hvem som skulle ta over imperiet som ny khan, og det hele kulminerte i borgerkrig. Den varte til 1264, og med en rekke andre kriger i kjølvannet begynte imperiet å gå i oppløsning. Enden på det hele ble at riket til slutt brøt opp i fire separate dynastier.

Disse ble igjen alvorlig svekket ettersom århundrene gikk, og det var flere som visste å utnytte situasjonen. Yuan-dynastiet ble til slutt revet ned av det kinesiske Ming-dynastiet (etterkommere av Qing-dynastiet), mens Den gylne hordes områder ble erobret av Det russiske imperiet. Det som var igjen av Tsjagatai-khanatet sopte britene opp.

Mongolene hadde tradisjonelt hatt en nomadisk tilværelse, men mange var nå fastboende. Endringen i de politiske systemene og de lokale skikkene kan ha bidratt til at de nye dynastiene raknet. Den gylne horde, de mest nomadiske av de gjenværende fire fragmentene av det tidligere imperiet, var da også de som klarte å bite seg fast lengst.

Pestepidemi

Svartedauden herjet seg gjennom den mongolske befolkningen etter å ha sneket seg inn via handelsrutene i Silkeveien. Il-khanatet ble blant annet ødelagt av pesten, og Abu Sa'id Bahadur Khan ble trolig offer for pesten (enn om ryktene skal ha det til at han ble forgiftet av sin kone), og det gikk samme vei med sønnene hans. Etter dette siste, store nederlaget var il-khanatet for alle praktiske formål lagt i grus.

Slutten for imperiet

Det mongolske rike under én khan varte egentlig bare i 60 år, før Kublai Khan endte som det formelle overhodet med tre andre khaner i riket. De neste hundre årene var preget av ytterligere splittelse og motgang, før den siste spikeren i kista for imperiet ble hamret inn litt over hundre år senere, og i 1368 var det over.

Om du synes dette virker spennende og ønsker å lære mer om mongolene eller andre fascinerende epoker i verdenshistorien, som f.eks. det store romerske keiserriket, er det en enkel sak å få  privatundervisning i historie! Enten du ønsker å forbedre karakterene dine fra videregående eller om du må ta opp fag, kan Superprof hjelpe deg med å finne lærere som kan gi deg personlig tilpassede privattimer i historie, være det seg i Oslo eller mer enn 20 andre byer og tettsteder i Norge.

>

Plattformen som kobler privatlærere og elever

Første kurstime gratis

Likte du denne artikkelen? Vurder den!

5,00 (2 vurdering(er))
Loading...

Jorun

Språkdame med forkjærlighet for rettskriving generelt, skjønnlitteratur, strikketøy og katter spesielt.