Man kan ikke snakke om verdenshistorie uten å nevne imperialisme, og verden som vi kjenner den i dag er for alltid preget av stormakter som Romerriket eller Det britiske imperiet. Men hvordan definerer man egentlig et imperium, og hva ligger i begrepet? Ikke minst: hva er forskjellen på et kongedømme, et land som bare er stort i omfang og et imperium?

La oss ta det som et lite historiekurs, og se nærmere på hva et imperium faktisk er, hvordan begrepet har blitt brukt i historien og hvor ideen kom fra. I de øvrige artiklene skal vi gå mer i dybden av seks av verdenshistoriens største imperier. Hva fikk dem til å blomstre, for så å forvitre? Men først, la oss få en liten oversikt.

De beste Historielærerne tilgjengelig
Roy-olav
5
5 (16 Evaluering(er))
Roy-olav
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Magali
5
5 (2 Evaluering(er))
Magali
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Ariane
5
5 (3 Evaluering(er))
Ariane
180kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Christian
5
5 (1 Evaluering(er))
Christian
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jo
5
5 (3 Evaluering(er))
Jo
240kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Sigurd
Sigurd
210kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Andreas
Andreas
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Zsuzsanna
Zsuzsanna
200kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Roy-olav
5
5 (16 Evaluering(er))
Roy-olav
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Magali
5
5 (2 Evaluering(er))
Magali
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Ariane
5
5 (3 Evaluering(er))
Ariane
180kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Christian
5
5 (1 Evaluering(er))
Christian
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jo
5
5 (3 Evaluering(er))
Jo
240kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Sigurd
Sigurd
210kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Andreas
Andreas
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Zsuzsanna
Zsuzsanna
200kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Hva er et imperium?

Et greit sted å begynne er definisjonen av et imperium. Det handler ikke egentlig om hvor mye land det klarer å legge under seg, heller ikke om hvor mange mennesker det styrer over. Det handler faktisk ikke om kvantitet i det hele tatt.

Det som gjør et imperium imperialt er i hovedsak to ting: for det første handler det om erobringer, at en hersker tar over flere forskjellige territorier. For det andre handler det om semantikk, altså at det er et spørsmål om språklige definisjoner.

Keiser Augustus
Augustus var Romerrikets første keiser, fra år 27 f.v.t., og den som for ettertiden sementerte selve begrepet "imperium". Bilde: Pixabay

Erobringer og territorier

I den første definisjonen peker historikerne på imperier som en samling territorier underlagt en sentralmakt, direkte eller indirekte. Dagens Russland, for eksempel, er ikke et imperium bare fordi det er enormt i størrelse.

Men om vi gjør en teoretisk øvelse der russerne invaderer Mongolia og bytter ut landets myndigheter med sine egne folk, da begynner det å ligne noe imperialistisk, med to territorier. Om de gikk enda lenger, erobret Kina og satte også dem under samme myndighet, da snakker vi. Eksempler som dette viser også hvorfor imperier ofte har et betydelig mangfold av etniske grupper, religioner, språk og kulturer.

Vi kan se på et eksempel fra virkeligheten, som Det osmanske riket. På et tidspunkt hadde osmanerne så vidt forskjellige land som Egypt, Bulgaria, Hellas og Libanon under seg, med sitt hovedsete primært i Tyrkia. Disse landene utgjorde imperiets forskjellige "ejaleter", altså administrative nivåer (noe tilsvarende fylkesnivåene i Norge), som alle ble styrt av fullmektiger under tilsyn av sultanen eller keiseren. Denne underordningen, som følger utvidelse og erobring av nye områder, anses som det definerende trekket ved et imperium.

Land og hav

Det er to hovedtyper av imperier innenfor denne tolkningen. Disse er kjent som terrestriske imperier (landherredømmer) og thalassokratier (havherredømmer).

Det mongolske riket er et godt eksempel på et terrestrisk imperium, ettersom det spredde seg utover fra de mongolske steppene under Djengis Kahns styre. I starten av imperiet invaderte Djengis Khan land i alle retninger for å overvinne og styre så mye som mulig på kortest mulig tid.

Der terrestriske imperier ofte er sammenhengende, så trenger ikke thalassokratier å være det. Det britiske imperiet er et eksempel på det, da det underla seg territorier over hele verden; øyer og havner så vel som stater – ved hjelp av den mektige kongelige marinen.

Om ordet "imperium"

Den andre definisjonen av et imperium er rett og slett at det definerer seg selv som et. Det kan være så enkelt som at et statsoverhode går fra å være konge til å bli keiser, for eksempel – noe som skjedde ganske ofte.

Det russiske imperiet er et berømt eksempel. I Russland hadde konger engasjert seg i imperialistiske aktiviteter siden før Ivan den store, og erobret både territorier og landområder i mange år. Men det var ikke før i 1721 at Peter den store bestemte seg for å kalle Russland et imperium, og med et pennestrøk gå fra å være tsar til å bli keiser.

Romerriket gjorde noe lignende. Selv om Keiser Augustus var den første til å ta keisertittelen, så hadde senatet i Roma ekspandert sine grenser lenge før det.

På den annen siden begynte Korea av en eller annen grunn å kalle seg selv Det store koreanske keiserdømmet i 1897, selv om de ikke eide noe land utenfor sine egne grenser, og ble selv kolonisert av Japan åtte år senere.

Hvorfor faller imperier?

I dag kan man trygt si at alle imperier faller, uansett hvor mye utvikling og stabilitet de bringer til torgs for sine innbyggere. Selv Herodot, den greske historikeren og antropologen som levde før Romerrikets eksistens, var klar over dette. Men noen nøyaktig grunn til hvorfor imperier faller, kan ikke en gang historikerne gi oss.

Men faller gjør de. Grunnene er sammensatte, men ofte blir de som hersker selvtilfredse og svekkede. I andre tilfeller, som med Det mongolske rike, blir det for store områder å styre over. Andre igjen opplevde selv å bli invadert, som Romerriket og Qing-dynastiet. Fire av de imperiene vi skal se nærmere på endte opp med å falle eller bli betydelig svekket på grunn av krig. Tilfeldigvis var det akkurat den samme krigen.

De første imperiene

En eller annen form for imperialisme har trolig eksistert siden sivilisasjonens vugge. Men det som skjedde i Egypt ca 3000 år f.v.t., er det første vi med sikkerhet kjenner til. Kong Narmer av øvre Egypt erobret nedre Egypt, og bragte dem begge under ett styre. Omtrent seks hundre år senere erobret det akkadiske riket brorparten av Mesopotamia, som i dag består av Irak, Kuwait og deler av Syria, Saudi-Arabia og Tyrkia.

Shang- og Zhou-dynastiet eksisterte i Kina mellom 1500 og 770 f.v.t. Begge disse imperiene var enorme, og de eksisterte hele sju århundrer før Romerriket.

Narmerpaletten
Den berømte narmerpaletten viser kong Narmers forening av øvre og nedre Egypt. Bilde: Visualhunt

Romerriket

Ordet "keiser" er avledet fra det romerske "Cæsar" og deler betydning med det latinske "imperator" som igjen er avledet fra "imperare", betydende å lede eller kommandere, og har altså samme stamme som "imperium". De som først tok i bruk begrepet sånn vi kjenner det i dag, var romerne. De satte virkelig standarden for fremtidens vestlige imperialisme, og la det politiske og administrative grunnlaget for vestlige regjeringer som skulle følge.

Romerriket varte fra 27 år f.v.t. til 476 år e.v.t., og hadde sitt høydepunkt under Keiser Trajan, som på sin tid regjerte over 21 prosent av jordens befolkning. Det strakk seg fra Persia i øst til England i vest, med Middelhavet som sitt midtpunkt.

De beste Historielærerne tilgjengelig
Roy-olav
5
5 (16 Evaluering(er))
Roy-olav
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Magali
5
5 (2 Evaluering(er))
Magali
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Ariane
5
5 (3 Evaluering(er))
Ariane
180kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Christian
5
5 (1 Evaluering(er))
Christian
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jo
5
5 (3 Evaluering(er))
Jo
240kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Sigurd
Sigurd
210kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Andreas
Andreas
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Zsuzsanna
Zsuzsanna
200kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Roy-olav
5
5 (16 Evaluering(er))
Roy-olav
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Magali
5
5 (2 Evaluering(er))
Magali
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Ariane
5
5 (3 Evaluering(er))
Ariane
180kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Christian
5
5 (1 Evaluering(er))
Christian
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jo
5
5 (3 Evaluering(er))
Jo
240kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Sigurd
Sigurd
210kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Andreas
Andreas
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Zsuzsanna
Zsuzsanna
200kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Det mongolske riket

Det mongolske riket er kjent som verdenshistoriens største sammenhengende landbaserte imperium. I 1206 etablerte Djengis Khan sitt rike ved å samle de nomadiske stammene i Mongolia under ett. Etter det siktet han på å erobre verden, og han var ikke langt fra målet. Imperiet hans strakte seg fra Beijing i øst til Donau og Persiagulfen i vest, drøyt 23 millioner kvadratkilometer land!

Djengis Khan på seddel
I Mongolia anses Djengis Khan fortsatt som en stor folkehelt, selv om han nok har et litt mer frynsete rykte i Vesten. Han har sågar prydet 1000 tugrik-seddelen. Bilde: Visualhunt

Men selv om dette skapte en enestående fredsperiode i landene han erobret – kjent som "Pax Mongolica" (den mongolske fred) – så varte imperiet i sin helhet bare til 1294, da det brøt sammen og delte seg i fire. Disse ble i sin tur politisk uavhengige, men brøt til slutt sammen de også, en etter en.

Det osmanske riket

Etter at Romerriket ble delt i to, ble den østlige delen til det vi i dag kjenner som Det bysantinske rike, som hadde sin base i Konstantinopel.

Dette varte til 1453, til Konstantinopel ble erobret av Mehmet II erobreren. Han var etterkommer av den første osmanske keiseren, Osman I, som i 1301 etablerte sitt dynasti som skulle legge grunnlag for Det osmanske riket. Som den første osmaneren tok Mehmet keisertittelen, og etter ham ble riket ledet fra hovedsetet i Istanbul (som Konstantinopel da ble hetende) i over seks århundrer.

Imperiet spredde seg over tre kontinenter, og utmerket seg ved å tangere både erobring av landområder og marine ferdigheter. Selv om sultanen var muslim, var imperiet mangfoldig og uten noen generell form for religiøs tvang.

Qing-dynastiet

Qing-dynastiet så dagens lys i Mandsjuria, Nord-Kina, på 600-tallet, og skulle bli det lengstlevende kinesiske dynastiet, og det største imperiet i Kinas historie.

Qing-dynastiet definerte grensene til det moderne Kina, og det forente mandsjuer, mongoler og Han-kinesere under ett og samme styre. Det var ikke før på 800-tallet at problemene startet, med fremveksten av kristendom og utbrudd av opprør og revolusjon gjennom hele århundret.

En annen grunn til at Qing-dynastiet mistet fotfeste, var at de ikke maktet å modernisere seg, og i møte med langt mer teknisk avanserte makter sto de dermed sjanseløse i krig.

Det russiske imperiet

Det russiske imperiet var bare én av flere realiseringer av det russiske kongeriket, med Ivan den grusomme som i 1547 offisielt etablerte det russiske tsarriket. I 1791, under Peter den stores styre, endret det navn til Det russiske imperiet, og ble noe av en verdensmakt.

I sin glansperiode, med Peter og Katarina den store ved tronen, var det russiske imperiet enormt etter å ha utvidet territoriet sitt over tre kontinenter: Europa, Asia og Nord-Amerika – der de eide Alaska. Det var faktisk så stort at det er ansett som det tredje største imperiet i verdenshistorien, etter det britiske og mongolske.

Katarina den store
Den tyskfødte imperatritsa Katarina II var meget reformvennlig, og bidro til å føre Russland inn i opplysningstiden. Bilde: Unsplash

Det russiske imperiet begynte etter hvert å miste taket, og tider med motstand og attentater truet stabiliteten til tronen stadig mer. Monarkiet ble til slutt styrtet i 1917 av den bolsjevikiske revolusjonen, som gjorde imperiet om til en republikk – en stat med et valgt overhode.

Det britiske imperiet

Ingen historielærer kommer utenom Det britiske imperiet, og det er ingen overdrivelse å si at det har formet den moderne verden som vi kjenner den i dag, med sin ufattelig store utstrekning av kolonier og øvrig innflytelse. Etter at spanjolene og portugiserne utforsket det amerikanske kontinentet, begynte britene, på den tiden England og Skottland hver for seg, å kolonisere landområder over hele verden.

Det britiske imperiet var på sitt aller største på 1800-tallet, og hadde både kolonialistisk og administrativ tilstedeværelse på alle verdens kontinenter, fra Australia til Karibia, og med hele India og store deler av Afrika mellom der igjen. Hele 23 prosent av verdens befolkning var på et tidspunkt under britisk styre.

Men imperiet begynte å gå i oppløsning etter hvert som britene ble svekket og koloniene stadig kjempet hardere for uavhengighet og autonomi.

Vil du vite mer om imperiene som endret verden? Ta et historiekurs, og finn en av Superprofs eminente historielærere i ditt område ved å bruke søkefeltet under.

>

Plattformen som kobler privatlærere og elever

Første kurstime gratis

Likte du denne artikkelen? Vurder den!

5,00 (2 vurdering(er))
Loading...

Jorun

Språkdame med forkjærlighet for rettskriving generelt, skjønnlitteratur, strikketøy og katter spesielt.