Livet vi lever i dag er fortsatt fult av spor etter Romerriket. Vi finner det i språkene våre, i infrastrukturen og i lovverket. Men hva gikk egentlig for seg i denne eldgamle sivilisasjonen, hvilket politisk system hadde de, og hvordan klarte de å bli så innflytelsesrike?

På det meste hersket den romerske keiseren over fire millioner kvadratkilometer og omtrent sju millioner mennesker. Om vi antar at dette utgjorde 21 prosent av jordens befolkning på den tiden, så var Romerriket det nest største imperiet noensinne, etter Det britiske imperiet, og det strakte seg så langt som fra Britannia i vest, til Syria og Arabia i øst.

Det var romerne som sementerte begrepet "imperium" for ettertiden, da de tok "imperator" i bruk for å beskrive sin leder. Det norske begrepet "keiser" har vi adoptert fra det tyske "kaiser" som igjen kommer av "Cæsar". Cæsar var et familienavn som ble til en romersk tittel, og som gikk i arv sammen med "imperator".

I romernes tid var keiserkult en integrert del av tankesettet. Det innebar at keiserne var opphøyd til levende guddommer eller i direkte forbindelse med gudene. Julius Cæsar, f.eks., fikk det nye navnet Divus Julius – den guddommelige Julius etter sin død, som seg hør og bør etter at han tok sin plass blant gudene.

Vil du lese mer om hva som skal til for at et rike kan pådra seg status som imperium, så har vi en artikkel her som kan gi deg litt større innsikt.

De beste Historielærerne tilgjengelig
Roy-olav
5
5 (19 Evaluering(er))
Roy-olav
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kristian
4,9
4,9 (8 Evaluering(er))
Kristian
549kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Ariane
5
5 (3 Evaluering(er))
Ariane
270kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jo
5
5 (3 Evaluering(er))
Jo
240kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Henrik ameln
Henrik ameln
275kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Noor
5
5 (1 Evaluering(er))
Noor
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Magali
5
5 (2 Evaluering(er))
Magali
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Tyra
Tyra
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Roy-olav
5
5 (19 Evaluering(er))
Roy-olav
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kristian
4,9
4,9 (8 Evaluering(er))
Kristian
549kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Ariane
5
5 (3 Evaluering(er))
Ariane
270kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jo
5
5 (3 Evaluering(er))
Jo
240kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Henrik ameln
Henrik ameln
275kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Noor
5
5 (1 Evaluering(er))
Noor
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Magali
5
5 (2 Evaluering(er))
Magali
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Tyra
Tyra
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Når og hvor eksisterte Romerriket?

Så vidt vi vet regjerte de romerske keiserne mellom 27 f.v.t. til 395 e.v.t. Mot 400-tallet splittet imperiet seg i to avgrensede deler, Østromerriket og Vestromerriket. Etter et snaut århundre, i 476, ble keiseren i vest avsatt, og Østromerriket fortsatt under et annet navn, Det bysantinske riket.

Som med alle imperier, endret grensene til Romerriket seg ettersom forskjellige regenter tapte og vant slag mot andre makter. De la under seg territorier i det vi i dag kjenner som Iran og Persiagulfen i øst, gjennom Lilleasia, Europa sør for Donau, med Frankrike, Spania og det som nå er England. De regjerte også over territorier på Afrikas nordkyst med dagens Egypt, Tunisia, Algerie og Libya. Riket var i hovedsak sentrert rundt Middelhavet.

Romerrikets opprinnelse

Romulus og Remus
Romulus og Remus skal ha blitt satt i skogen for å skjule dem mot konspiratører, der skal de ha blitt ammet av en ulv og matet av en hakkespett. Bilde: Visualhunt

Roma ble grunnlagt i 753 f.v.t., i følge legenden av Romulus og Remus. Det ble en republikk mindre enn to hundre år senere, med dannelsen av det romerske senatet. Dette bragte med seg lederskap av dommere, som sammen debatterte og tok avgjørelser om hvordan man skulle styre det romerske samfunnet. De utvidet stadig sine territorier, men strekte seg ikke utenfor det moderne Italia sine grenser før 300 f.v.t. Selv om det ennå ikke kunne regnes som et imperium, så kan man godt si at romerne hadde et visst imperialistisk sinnelag allerede på denne tiden.

I 45 f.v.t., etter mange suksessfulle slag, ble en viss Julius Cæsar utropt som diktator på livstid. Men bare et år senere ble han utsatt for et attentat og døde. På grunn av sin popularitet blant de lavere klassene av romere, så førte dette til opprør, og til slutt borgerkrig.

Selv om Marcus Antonius og Octavius – som var Cæsars adopterte sønn, sammen gikk etter Cæsars mordere, så endte de to med å bli bitre fiender. Til slutt ble det krig, og i år 31 f.v.t. ble Marcus Antonius overmannet. Da var det fritt frem for Octavian å ta tronen, og han ble titulert princeps (civitatis) - den første (blant borgerne). Mange regner dette som selve øyeblikket da Romerriket ble et ekte imperium.

Octavius ble kjent som Augustus, og han skulle dominere senatet som var, i alle fall i navnet, fortsatt den høyeste autoriteten i Roma. Augustus' dynasti ledet romerne gjennom en periode av enestående fred og velstand, kjent som pax romana – romerfreden.

De beste Historielærerne tilgjengelig
Roy-olav
5
5 (19 Evaluering(er))
Roy-olav
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kristian
4,9
4,9 (8 Evaluering(er))
Kristian
549kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Ariane
5
5 (3 Evaluering(er))
Ariane
270kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jo
5
5 (3 Evaluering(er))
Jo
240kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Henrik ameln
Henrik ameln
275kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Noor
5
5 (1 Evaluering(er))
Noor
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Magali
5
5 (2 Evaluering(er))
Magali
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Tyra
Tyra
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Roy-olav
5
5 (19 Evaluering(er))
Roy-olav
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kristian
4,9
4,9 (8 Evaluering(er))
Kristian
549kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Ariane
5
5 (3 Evaluering(er))
Ariane
270kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jo
5
5 (3 Evaluering(er))
Jo
240kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Henrik ameln
Henrik ameln
275kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Noor
5
5 (1 Evaluering(er))
Noor
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Magali
5
5 (2 Evaluering(er))
Magali
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Tyra
Tyra
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Romerrikets gullalder

Det julo-claudiske dynasti

Augustus var den første keiseren i det som skulle bli det julo-claudiske dynastiet. Han styrte riket med stor suksess, og utvidet territoriet som imperiet hersket over. Han invaderte deler av Egypt, Tunisia, Libya og Algerie, så vel som det meste av de nordlige middelhavslandene. Han førte også romersk kontroll over den iberiske halvøy – dagens Spania og Portugal, og inngikk fredsavtaler med Partia i Iran, for å sikre seg stabile grenser på de østlige frontene.

Det julo-claudiske dynastiet ble styrt av Tiberius, Caligula, Claudius og keiser Nero. Claudius igangsatte erobringen av Britannia, en prosess som fortsatte gjennom store ekspansjoner under keiser Vespasians styre, og resulterte blant annet i den berømte Hadrians mur for å sikre grensene mot nord, og Skottland i særdeleshet.

Nero var berømt for sin lunefulle natur, og han regjerte halvhjertet gjennom det året da Roma brant, i 64 e.v.t. Da han han ved hjelp av en tjener begikk selvmord, ledet det til en borgerkrig kjent som "Året med de fire keiserne", i 69 e.v.t. Nero var den siste av sin slektslinje, og dette ble kroken på døra for det julo-clauduiske dynastiet.

Det russiske imperiets Peter I den store var spesielt inspirert av Romerriket da han valgte å gå fra tsar til keiser.

Det flaviske dynasti

Det flaviske dynastiet startet samme år som borgerkrigen brøt ut, med keiser Vespasian på tronen – den siste i rekken av Året med de fire keisere. Hans store arv som keiser var å starte byggingen av Colosseum, kanskje Romas mest berømte bygning. Hans etterkommere, keiser Titus og keiser Domitian, fullførte og oppgraderte praktbygget. Colosseum er også kjent som det flaviske amfiteater.

Titus ble ansett som en meget dyktig regent, tross at han ble offer for en rekke problemer han ikke rådde over. Utbruddet av vulkanen Vesuv i 79 begravde Pompeii og Herculaneum i aske, og byene var fullstendig ødelagte på få minutter. Og i tillegg til den største bybrannen i fredstid, så herjet pesten i Roma i år 80. Den uheldige Titus døde dessuten i ung alder, og ble avløst av sin yngre bror, Domitian, i 81.

Keiser Titus
Denne bysten var opprinnelig av Caligula, men ble endret for at den skulle ligne keiser Titus. Bilde: Visualhunt

Domitian ble knivstukket og drept av sine egne tjenere i 96. Han var kjent som en tyrannisk type, og hadde ikke særlig stor oppslutning i folket. Han ble den siste flaviske keiseren, og Nerva, en av hans rådgivere, tok over tronen.

Det nerva-antoninske dynasti, eller De fem gode keiserne

Dynastiet som Nerva grunnla er kjent som Det nerva-antoninske dynasti. Det besto av sju påfølgende keisere, der Nerva selv, Trajan, Hadrian, Antonius og Marcus Aurelius utgjorde det som ble kjent som De fem gode keiserne.

Trajan, som var den eneste romerske keiseren som ikke var født på den italienske halvøya, førte imperiet videre inn i sin mest omfattende periode noensinne. Han beseiret Dakia, som i dag består av Romania, Moldova, deler av Bulgaria, Ungarn, Ukraina, Slovakia, Serbia og Polen, samt det gamle riket Partia – som utgjør deler av dagens Iran.

Det nerva-antoninske dynastiet regjerte mellom 96 og 192. Under den siste keiseren fra dynastiet, Commodus, begynte trolig prosessen av det som skulle bli begynnelsen på slutten for Romerriket.

Romerrikets prestasjoner

Akkurat som i Det britiske imperiet og Det mongolske riket, ledet romerne riket sitt gjennom en lengre periode med fred – i det minste innenfor sine egne grenser – under den tidligere nevnte romerfreden som tillot handelen å blomstre som aldri før.

Romerriket etterlot seg en enorm arv i form av teknologiske nyvinninger, særlig i byggingen av infrastruktur, som (påfallende rette) veier og akvedukter. En akvedukt er en slags kunstig kanal som brukes til å flytte vann, og romerne brukte dem til å føre vannforsyninger inn i byer, markeder og til gårdsbruk. Akvedukten i Segovia, bygd under Domitian, Nerva og Trajan, er et berømt eksemplar.

Akvedukten i Segovia
Akvedukten i Segovia er 28 meter høy og over 800 meter lang. Den står seg bemerkelsesverdig godt etter nærmere 2000 år, og er et flott vitnesbyrd på romernes byggfaglige overlegenhet. Bilde: Visualhunt

Når det kom til kunst, så utmerket romerne seg i poesi, drama og skulpturering. Alle som har studert latin vet at vi fortsatt forholder oss til mange begreper etter romerne, og det har i stor grad påvirket måten vi skriver, leser og uttrykker oss på. Latin ble det politiske og juridiske språket over hele Europa i store deler av det kommende millenniet. Selv i våre dager sniker det seg stadig inn i dagligspråket. Hvor ofte hører man ikke noen si "carpe diem", f.eks.?

Etter at Konstantin den store konverterte, ble kristendom den offisielle religionen i det som var igjen av Romerriket etter splittelsen. Dette førte til at den kristne tro spesielt, og jødekristen kultur generelt, spredte seg fra øst til vest og gjennom hele imperiet.

Romerriket deles i to: Øst og vest

Etter Marcus Aurelius, den siste av De fire gode keiserne, tok sønnen Commodus over, og riket begynte å svekkes. I 192 ble Commodus drept, noe som utløste Året med de fem keisere. Massiv politisk ustabilitet i imperiet fulgte, og det hele kulminerte i det som ofte refereres til som Det tredje århundrets krise, eller "soldatkeisernes epoke". Krisen ble utløst av Septimius Severus' maktovertakelse i 193, og det satte i grunn standarden for det som var igjen av århundret.

Etter flere invasjoner fra barbarene gjennom de neste tiårene, og med pester og naturkatastrofer som herjet i imperiet, tok Diokletian over som regent i 284 og fikk en slutt på krisen. Måten han gjorde det på, var rett og slett ved å dele riket i to.

Østromerriket, senere kjent som Det bysantinske riket, ble styrt av Diokletian selv fra Bysants, senere Konstantinopel (og etter det Istanbul), mens Vestromerriket flyttet sitt sentrum fra Roma til Milan.

Romerrikets forfall og endelikt

Til slutt kollapset også de to nye uavhengige delene av Romerriket, selv om Østromerriket varte mye lenger under dekke av Det Bysantinske riket. Faktisk helt frem til det falt for Det osmanske riket i 1453

Den italienske barbarkongen av Italia, Odovakar, var den som til slutt sørget for sammenbruddet for Vestromerriket, som allerede var temmelig svekket av inkompetente ledere og invasjoner fra vandalene (ja, de het faktisk det!), østgoterne og vestgoterne. Odovakar, som selv var goter basert i Nord-Italia, kastet Romulus Augustus, den siste vestromerske keiseren, i 476.

Konstantin den store, den første kristne keiseren, tok tilbake land han hadde tapt under Det tredje århundres krise, samtidig som Justinian (527–565) satte seg fore å gjenerobre vestdelen av det gamle Romerriket.

Justinians bidrag til lovverket, flere store byggeprosjekter – som Hagia Sofia, og et stødig lederskap under en tid med stor velstand, har gjort ham kjent som Justinian den store – den siste romerske keiser. Selv om det så lovende ut en stund, kom det en byllepest rundt 540, og riket gikk inn i en nedgangstid som mer eller mindre ble en defintiv slutt for romermakten.

Vil du vite mer?

I denne artikkelserien har vi skrevet om de seks viktigste imperiene i verdenshistorien. Om du vil forstå verdenshistorien, er imperier som Romerriket eller Qing-dynastiet helt essensielt. Vil du gå dypere i materien, enten du trenger å forbedre karakterer eller ta opp et fag, kan Superprof sette deg i kontakt med kvalifiserte privatlærere. Opplegget er fleksibelt, enten du ønsker privatkurs i historie i Stavanger, eller nesten hvor som helst ellers i landet.

>

Plattformen som kobler privatlærere og elever

Første kurstime gratis

Likte du denne artikkelen? Vurder den!

5,00 (2 vurdering(er))
Loading...

Jorun

Språkdame med forkjærlighet for rettskriving generelt, skjønnlitteratur, strikketøy og katter spesielt.