Hvordan bli god i engelsk? Privatundervisning er en strålende måte å lære engelsk på

Men hvor mange privattimer trengs før du blir fornøyd med nivået du ligger på?

For å finne ut av hvilken undervisningstype som passer best for deg, har vi samlet litt informasjon i denne artikkelen som kan hjelpe deg på vei.

 

Fordelene med privatundervisning i engelsk

Det er mange måter å lære engelsk på, enten ved engelsk kurs på nett eller ansikt til ansikt med en lærer.

Privatundervisning regnes som en av de mest effektive læringsmetodene. Med spesialisert undervisning av høy kvalitet kan du gjøre stor fremgang på kort tid.

La oss ta en titt på de største fordelene med privatundervisning i engelsk:

 • Fokus på eleven

Fordi undervisningen er privat, får du all lærerens oppmerksomhet i timene. Det er ingen andre elever som også krever oppmerksomhet, verken fra deg eller fra læreren din.

Arbeidsforholdet garanterer at undervisningen er individualisert. Den tilpasses etter dine spesifikke behov, og det er lærerens oppgave å bli kjent med dine styrker og svakheter for å komme frem til læringsstrategiene som fungerer best for deg.

 • Gjør svakhetene dine til styrker

I privattimene kan du arbeide med det du synes er vanskelig så lenge du behøver. En slik grundig fremgangsmåte gjør kunnskapsgrunnlaget ditt solid, og det er den beste måten å gjøre fremgang.

Læreren legger undervisningen opp etter et tempo som passer deg. Dette gjør at dere aldri behøver å skynde dere forbi punktene som er utfordrende for deg. Den skreddersydde fremgangsmåten er ideell for å lære et fremmedspråk som engelsk fordi du jobber mot dine personlige mål, noe som ikke alltid er tilfellet i skolesammenheng.

 • Behold motivasjonen ved å holde språket relevant

Privatlæreren vil kunne tilpasse undervisningsmetodene til dine lærepreferanser og interesser. Hvis du for eksempel er glad i musikk, kan læreren bruke engelske sangtekster som utgangspunkt for undervisningen.

Ved å ta utgangspunkt i ting du liker, vil undervisningen bli morsom og motiverende, og derfor kommer du til å lære raskere.

 • Å lære av dine feil

Læreren er også den som retter arbeidsoppgavene dine og forklarer deg hvordan du skal gå frem for å finne det riktige svaret. Forklaringer og kommentarer på arbeidet ditt er viktigere enn de riktige svarene selv.

Læreren holder dessuten oversikt over fremgangen din, og motiverer deg til å nå målene du har satt deg.

 • Øve på engelsk uttale

Timer med en privatlærer er en fantastisk mulighet til å arbeide med uttalen din. Hvis læreren din er engelsktalende, kan du høre på engelsk bli snakket av noen som har et naturlig forhold til språkets muntlige flyt, og ikke minst har du muligheten til å snakke engelsk selv. Å spesialisere seg inn mot for eksempel amerikansk, britisk eller australsk uttale er et viktig element for å bli flytende i muntlig engelsk. Selvlærte engelsktalere er ofte ikke bevisst nok på nyanseforskjellene mellom forskjellige engelske dialekter.

Selv om du skriver god engelsk, betyr det ikke automatisk at du er komfortabel og kompetent i dagligdagse situasjoner, hvor taleferdigheter er alfa omega.

Å øve på å snakke er den viktigste faktoren for å lykkes med å lære engelsk, både til hverdagslig og profesjonell bruk.

To jenter sitter og snakker sammen foran en gul vegg
En samtale på engelsk med en venn. (Kilde: Unsplash)

Kvaliteten på undervisningen kommer an på av ditt valg av privatlærer.

 

Å velge læreren som passer for deg

Ditt valg av privatunderviser vil påvirke hvor lang tid det tar før du når målene du har satt deg.

Kvaliteten på denne tilleggsundervisningen er avhengig av at en rekke elementer er personalisert etter dine behov og ønsker. Dette betyr at selv om en lærer er dyktig, er hun ikke nødvendigvis den riktige læreren for deg.

Det viktigste når du leter etter en privatlærer i engelsk, er at du finner en lærer som tar i bruk metoder som passer dine behov, mål og læringsstrategier.

Her er et råd for å hjelpe deg med å finne den ideelle læreren for deg:

Velg lærer etter dine egne behov

Velg en engelsklærer som har evnen til å tilrettelegge undervisningen etter dine behov. Hvis du for eksempel ønsker å fokusere på å lære engelsk for næringslivet, er det viktig at du finner en lærer som kan lede deg gjennom dette feltet.

For å finne en privatlærer i nærheten av der du bor, trengs kun et enkelt søk på nett etter "engelskkurs Bergen", være tilstrekkelig for å gi mange gode resultater.

Hvorfor undervisningsmetode er viktig

Læreren din bør være i stand til å justere metodene for undervisning, repetisjon og øving etter din læringsstil. Som alle elever er forskjellige, er også alle lærere det. De underviser derfor på forskjellige måter. Av denne grunn er det essensielt at du spør privatlæreren om hvordan de legger opp timene sine før du går videre med dem.

Det er også viktig å velge en privatlærer som er vant til en spesiell type elev. Hvis du er en forelder som leter etter privatundervisning i engelsk for barnet ditt, er det viktig at du finner en lærer som er vant til å undervise barn. Dersom du selv ønsker å bli bedre i engelsk, om det er for din egen skyld eller for å bedre kunne hjelpe barnet ditt, kan du lese mer om engelskundervisning for voksne her.

Bruk språkferdighetene dine

Den beste måten å lære engelsk på, er å snakke språket. Derfor bør læreren din snakke til deg på engelsk i timene. Slik vil du gjøre størst fremgang, selv om det kan være vanskelig eller ubehagelig i begynnelsen.

Husk at undervisningen er til nytte for deg

Privatlæreren din er der for å lytte til deg og for å ta til seg kommentarene dine, slik at hun kan tilby virkelig skreddersydd undervisning.

Du bør være i stand til å diskutere styrkene og svakhetene dine, i tillegg til tingene du bekymrer deg for, med engelsklæreren din.

Se etter balansert undervisning

Dine engelskkurs bør dekke alle områdene det er forventet at du kjenner til på et visst kompetansenivå.

Lærere bør ikke utelate viktige elementer av det engelske språket fra undervisningen. De bør heller ikke hoppe over emner du synes er vanskelige. Dette kan ha store konsekvenser for din overordnede engelskkunnskap.

Du bør arbeide med tale, leseforståelse, skriveferdigheter, lytteferdigheter, grammatikk, vokabular og ordbøyning på samme tid. Slik utvikler du ferdighetene til å bruke engelsk i virkelige, naturlige situasjoner.

Oppretthold motivasjonen til å lære

Velg en lærer som gir deg oppgaver å arbeide med mellom timene.

Å lære et språk handler om å bruke det jevnlig. Du burde bruke engelsk hver dag, ikke bare i ukentlige undervisningstimer.

Du bør sikte mot å dekke alle språkets aspekter i repetisjonsøvelsene: både staving, idiomatiske uttrykk, vanlige språklige vendinger og verbbøyning.

Hvis du vil lære deg å snakke engelsk med så få feil som mulig, kan du for eksempel prøve en kviss på nett som tester kjennskapen din til engelsk grammatikk. Bli vant til å bruke substantiver, adjektiver og preposisjoner riktig, eller utforsk engelsk slang. Prøv for eksempel en kviss herfra.

Forbedre aksenten din

En god aksent er toppen av kransekaka og rosinen i pølsa når det kommer til språkkompetanse.

Derfor er en engelskspråklig privatlærer perfekt for å hjelpe deg med å forbedre uttalen din. Dette vil gjøre det lettere for engelskmenn og amerikanere å forstå deg.

Engelsk gardist står vakt
En vaskeekte engelskmann kan lære deg engelsk uttale bedre enn noen annen. (Kilde: Unsplash)

For å finne den optimale læreren for deg, kan du sjekke undervisningsplattformer som Superprof. Her kan du lese om og kontakte privatlærere i ditt område eller lærere som underviser over nett.

Superprofs store utvalg av privatlærere gjør sannsynligheten stor for at du vil finne en dyktig og passende lærer som kan hjelpe deg med å oppfylle ditt språklige potensial.

 

Fordelene med å lære engelsk med en privatlærer

Uansett om læreren du har på skolen er dyktig, vil ikke timene være like effektive som de ville vært dersom undervisningen foregikk i ditt eget hjem.

Mellom timene må du

 • Repetere det som har blitt gjennomgått på skolen sammen med privatlæreren din
 • Gjøre leksene læreren din har gitt deg
 • Øve på engelsk utenfor klasserommet

For at undervisningen skal være så effektiv som mulig, kommer læreren din til å gi deg råd om hvordan du best kan øve på engelsk hjemme. Noen ganger kan det også være lurt å rådføre seg med sine foreldre hjemme. Men hva gjør man når de ikke har høy nok kompetanse til å hjelpe sine barn med engelskleksene?

Vi anbefaler at du unngår lærere som ikke støtter selvstudier i tillegg til skoleundervisningen.

 

Få maksimalt utbytte av engelskundervisningen med en engelskspråklig privatlærer

Jo bedre kvaliteten på undervisningen er, jo færre timer trengs for at du gjør fremgang.

Når det gjelder spørsmålet om hvor mange timer som trengs før du når ønskelig nivå i engelsk, har svaret å gjøre med undervisningen.

Graden av personalisering, kvaliteten og metodene for undervisning og oppmuntring spiller en viktig rolle.

Her er noen praktiske tips som sparer deg tid og penger på privatundervisning:

 • De første to punktene har allerede blitt nevnt: Finn en lærer som passer deg og kan undervise deg i ditt eget hjem
 • Snakk engelsk utenfor undervisningen, gjerne med familie eller venner
 • Vurder å tilbringe tid i et engelskspråklig land – da vil du tvinges til å bruke engelsk hver dag
 • Noter deg undervisningens viktigste punkter og vokabular i løpet av timen. Da har du alltid noe å gå til hvis du står fast eller trenger hjelp
 • Ikke vær redd for å stille læreren spørsmål, verken i eller utenfor timene. Læreren er der for å hjelpe deg med å gjøre best mulig fremgang
 • Se på engelske filmer, tv-serier og youtube-videoer. Hvis du synes det er vanskelig, kan du ha norsk undertekst i begynnelsen, men prøv å utfordre deg selv med å se med engelsk undertekst eller uten undertekst. Da blir du vant til å høre engelsk, og det blir lettere å forstå hva som sies
 • Syng med når du hører på engelsk musikk, og les gjerne sangtekstene
 • Les bøker, aviser og magasiner på engelsk
Stabler av gammeldagse tv-er står på et rødt teppe i et mørkt rom
Engelsklæring som unnskyldning for å se mer på tv. (Kilde: Unsplash)

Hvor mange privattimer trenger du for å bli god til å snakke engelsk?

Til slutt: Hvor mange privattimer bør du forvente å måtte ta før du er så god i engelsk som du ønsker å være?

Dessverre finnes det ikke noe enkelt svar på dette spørsmålet. Hver elev er forskjellig.

Det kommer for eksempel an på nivået du ligger på når du begynner undervisningen.

Hvor god kontroll du har på det engelske språkets byggesteiner, spiller en stor rolle for hvor lang tid det vil ta før du mestrer språket.

Målet ditt er også en viktig faktor. For hva er egentlig et «godt» nivå i engelsk? Behov varierer fra person til person, og bare du kan svare på hvor målstreken ligger.

Dersom du allerede er dyktig i engelsk og målet ditt er å kunne tas for en engelskmann eller amerikaner mot slutten av kurset, vil du sannsynligvis trenge langt færre timer enn en som ikke mestrer språket enda.

Det ville være meningsløst, til og med skadelig, å sette tall på hvor mange timer som trengs for å nå et tilfredsstillende engelsknivå. Det er tross alt kvaliteten som er viktig – ikke kvantiteten.

Trenger du en lærer i Engelsk?

Likte du artikkelen?

5,00/5 - 1 stemme(r)
Loading...

Åshild

Jeg liker bøker, kunst og turer i skog og mark. Planene mine for nær fremtid er å lære meg spansk og å dyrke mine egne grønnsaker.