Alle norske elever begynner i ung alder å lære engelsk på skolen, men det er ikke alltid foreldre klarer å holde tritt med barnets økende kunnskap.

Noen foreldre er rett og slett ikke så gode i engelsk som de skulle ønske de var.

De fleste foreldre er opptatt av sitt barns utdanning. Det innebærer ofte hjelp til å øve til prøver og med å forstå det barnet synes er utfordrende. Å være en hjelper blir imidlertid vanskelig dersom du ikke er i stand til å legge merke til feilene barnet gjør. Da kan det være lurt å vurdere å forbedre egen engelsk.

Uansett om du aldri helt har lært engelsk så godt som du ønsker eller bare har latt kunnskapen gå i glemmeboka, er det viktig at du som forelder føler at du er i stand til å gi barnet ditt den støtten som trengs.

Engelskundervisningen begynner allerede i 1. klasse. I løpet av de to første årene på skolen skal barnet allerede være i stand til å forstå enkle instruksjoner på engelsk og bruke noen ord og uttrykk knyttet til hilsing, høflighet og enkle beskrivelser av sine omgivelser og interesser. Les mer om læreplanmålene i engelsk for de yngste elevene på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Barn liker ofte å vise frem det de har lært, og som forelder er det viktig å støtte opp om barnets iver.

Dersom barnet føler at foreldrene ikke er interessert i læringsfremgangen deres, kan det gjøre dem mindre motivert til å bli flinkere i engelsk.

Derfor kan det være til stor nytte at barnet og forelderen lærer engelsk sammen!

Dette kan man gjøre gjennom privatundervisning. For å finne en privatunderviser er prosessen ganske enkel. Dersom du søker etter en engelsklærer i Oslo, er alt du trenger å gjøre å gå inn på Superprofs hovedsider, og søke etter "engelskkurs Oslo". Deretter kan du kikke på de ulike annonsene som dukker opp, og velge den læreren som passer for deg.

Er du på jakt etter privattimer i engelsk eller vil du lære språket over nett? Les mer om hvordan du kan finne den riktige undervisningen for deg her.

 

Foreldre og barn som lærer engelsk som andrespråk sammen

Det trengs bare litt viljestyrke for at en forelder skal klare å holde tritt med sitt barns fremgang i engelsk. Selv om foreldre ikke deltar i sitt barns skoleundervisning, kan de hjelpe med blant annet hjemmelekser og utvidelse av ordforrådet.

Dette er bare én av måtene foreldre kan gjøre svakheten sin om til en styrke og nyte fruktene av å lære engelsk parallelt med barnet sitt.

I mange tilfeller kan manglende engelskkunnskaper være en hindring i karrieresammenheng. Gode engelskevner er en styrke i en rekke sammenhenger, både profesjonelle og hverdagslige, tekniske og sosiale.

Familie på tre går på en grusvei i fjellene
Foreldre og barn møter utfordringer sammen. (Kilde: Unsplash)

Oppmuntre barnet ditt til å snakke engelsk med deg

Når barnet først lærer engelsk, vil en substansiell del av skoleundervisningen bestå av vokabular og bøyningsskjemaer, i tillegg til lange lister av sterke verb som må memoreres. Det kan virke tørt, teoretisk og abstrakt.

Dersom foreldrene ikke selv er komfortable med å snakke engelsk, har barn en tendens til å la engelsklæringen sin foregå i form av tekst.

Det kan være en effektiv læringsstrategi, men det fungerer ikke for alle, og barnet kan fort gå glipp av viktige aspekter ved språket. Det kan være snakk om muntlig flyt og lytteevner.

For lavmælte eller tilbaketrukne barn kan det fort hende sjenanse hindrer dem fra å ta ordet i timene på skolen. Konsekvensen av dette er at de ikke får fullt utbytte av læringssituasjonen.

Dersom disse barnas foreldre ikke snakker engelsk eller ikke er komfortable med å snakke engelsk, blir det enda vanskeligere for barnet å bli vant til å ta i bruk muntlig engelsk – de har jo ikke mulighet til å ha en samtale på engelsk med sine foreldre.

Her kan en ond sirkel begynne. Barnet strever med å mestre engelsk uttale på grunn av manglende øvelse, og konsekvensen kan være at det blir vanskelig å holde tritt med klassekameratene.

Det beste når man skal bli flink til å snakke engelsk, er å ha en avslappet og naturlig holdning til aksenten sin. Man bør ikke være redd for å eksperimentere med uttale og intonasjon – noe man ikke kan gjøre med penn og papir.

 

Hvordan lære engelsk med rollebytte

Å la barnet ta rollen som sin forelders lærer kan være en utrolig effektiv læringsmetode å lære engelsk for barn. Heller enn å ramse opp ord og verbbøyninger kan barnet styrke kunnskapen sin ved å forklare grammatikkregler til foreldrene sine med den beste engelske uttalen de klarer.

Å forklare noe til en nybegynner, krever at man har en klar forståelse av det man lærer bort. I tillegg må man finne passende undervisningsmetode.

Dersom barnet strever med å forklare det de har lært, er det et tegn på at de ikke i tilstrekkelig grad har forstått. Et rollebytte er av denne grunn en god måte å holde øye med barnets fremgang for foreldre.

 

Ikke prøv å oversette engelsk ord for ord

Akkurat som alle moderne språk er engelsk breddfullt av idiomatiske uttrykk.

Ord kan ha flere betydningslag, og dersom du prøver å oversette et uttrykk ord for ord, kan dets betydning raskt forsvinne.

Det finnes utallige eksempler på uttrykk som betyr det samme på norsk og engelsk, men som likevel ikke oversettes direkte.

For eksempel sier vi på norsk det følgende: «Du skal ikke skue hunden på hårene». På engelsk sier man heller: «Don’t judge a book by its cover» – direkte oversatt betyr det at man ikke skal dømme en bok etter omslaget. Om man snakker om en hund eller en bok, er betydningen den samme – ikke la det overfladiske inntrykket styre synet ditt på noen. Det engelske uttrykket mister imidlertid dette betydningslaget dersom det oversettes ord for ord til norsk.

Voksne har en tendens til å gå inn i språklæring med en i overkant logisk holdning. For ofte lener de seg for tungt på oversettelsen av enkeltord heller enn å hente ut meningen fra hele fraser.

Engelsklærere oppmuntrer barn til å tenke på engelsk. Det vil gjøre dem bedre rustet til å uttrykke seg mer naturlig og spontant på fremmedspråket – som ikke lenger er fremmed.

Det engelske språket har mange morsomme elementer. Noen eksempler er drøvelkrøllere (eller tongue-twisters), slang, vitser og ordspill. Alt dette kan bidra til å opprettholde barnets engasjement mens de lærer seg engelsk.

 

Hvordan musikk kan hjelpe barn med å lære engelsk som fremmedspråk

Engelsk musikk finnes overalt. Det er stor sannsynlighet for at yndlingssangen til barnet ditt er engelskspråklig.

Som en måte å trene engelskforståelsen, kan foreldre be barnet forklare hva sangen betyr.

Jente synger og spiller gitar foran vegg for penger
Musikk kan være en morsom og effektiv måte å lære engelsk. (Kilde: Unsplash)

Barnet har sannsynligvis forstått de viktigste ordene og frasene, og vil være i stand til å ta dem i bruk i engelske hverdagssamtaler når det er relevant.

Musikk er også med på å påvirke barnets uttale. Uttalen kan raskt bli tydeligere amerikansk dersom barnet hovedsakelig lytter til amerikansk musikk.

 

Avtal et møte med engelsklæreren til barnet ditt for å se hvordan du kan hjelpe

Akkurat som man har foreldremøter på skolen, kan møter mellom foreldre og barnets privatlærer være nyttige. De gir foreldre en mulighet til å diskutere barnets fremgang og rådføre seg om hvordan de best kan hjelpe barnet i læringen.

Å gå over engelskundervisningen med barnet er ikke alltid noe som faller foreldre inn. Man kan for eksempel være redd for å påvirke barnet i feil retning ved å snakke med dårlig uttale eller gi gale svar.

Det engelske språket er relativt teknisk. Nordmenn sliter for eksempel ofte med å skille mellom uttalen av «v» og «w». Mange synes også det er vanskelig å uttale «th», fordi man må bevege munnen på en måte som ikke faller naturlig.

På skolen arbeider barn med tekstbøker og lydklipp for å få en bedre aksent og intonasjon. Hovedandelen av lærere deler undervisningen opp i lese- og skriveundervisning, grammatikkøvelser og lytteøvelser. En bred tilnærming lar elevene bli kjent med hvordan engelsk fungerer.

Skolelærere og privatlærere står dermed i en ideell posisjon til å anbefale videoer og nedlastbart MP3-materiell som støtte til undervisningen.

Finn engelsk kurs for å få den ekstra støtten ditt barn trenger.

Invester i læringsmateriell for engelskundervisning

Engelsk har en solid rolle som internasjonalt språk. Av denne grunn er det helt avgjørende at elever arbeider jevnlig med engelsk. Dette gjør at man stadig kan lære nye ting, heller enn å måtte bruke tid på å gjenlære ting man har glemt. Les mer om hvor fort man kan lære engelsk her.

Dersom et barn sliter med å skrive på engelsk og foreldrene legger merke til at måloppnåelsen er under middels, kan de gi den unge eleven en energiinnsprøytning ved å kjøpe en bok med engelske oppgaver for barn. På denne måten kan barnet arbeide seg gjennom tema for tema, og slik oppnå solid forståelse.

Denne typen arbeidsbøker og oppgaver for barn er rimelige, og med dem følger en fasit. Det gjør at foreldre ikke behøver å bekymre seg for å gi barnet feil svar.

Akkurat som med hjemmelekser, kan barnet vise arbeidet de har gjort til privatlæreren og forhøre seg om feil eller ting de ikke har forstått.

Å gjennomføre vanskelige grammatikkøvelser og kvisser om bruken av substantiv, staving, adjektiver, verbtider og fremmedord kan hjelpe elever med engelskferdighetene sine. Det hjelper også med å forberede dem til fremtidige prøver.

 

Ta i bruk undervisningsressurser for engelskfaget

Det finnes en mengde engelsk øvelsesmateriell myntet på unge engelskelever på nett.

Tidsskrifter, aviser og til og med spill kan gi barn god innsikt i engelskspråklig kultur og tradisjoner, i tillegg til at det fungerer som et sted hvor barnet kan ta i bruk kunnskapen de allerede har for å lære mer.

Det finnes også en rekke nettsider som lar barn lære engelsk gjennom lek. Et engelsk spill for barn kan være både morsomt og lærerikt, og gir verdifulle språkferdigheter som vil komme til nytte hele resten av livet.

 

Nettbaserte engelskkurs for foreldre

Hvorvidt et barn lykkes med å lære engelsk, kommer an på den kollektive innsatsen fra eleven selv, foreldrene og læreren. Derfor er det veldig viktig å velge riktig privatlærer.

Det gir et sosialt forsprang å kunne skrive solid engelsk og å være i stand til å kommunisere muntlig med flyt og selvtillit. Dessuten er det til nytte i arbeidslivet.

Far og datter arbeider i et blomsterbed
Når man gjør en innsats sammen, blir fruktene ekstra søte. (Kilde: Unsplash)

For å hjelpe barnet på best mulig måte, kan foreldre melde seg opp til kveldskurs eller privatundervisning på nett. Det finnes nok av undervisere som tilbyr engelskkurs på nett. Begge alternativer er rimelige og effektive måter å lære engelsk og kan ha store fordeler for videre utvikling av engelskkunnskapene.

Trenger du en lærer i Engelsk?

Likte du artikkelen?

5,00/5 - 1 stemme(r)
Loading...

Åshild

Jeg liker bøker, kunst og turer i skog og mark. Planene mine for nær fremtid er å lære meg spansk og å dyrke mine egne grønnsaker.