De fleste nordmenn har en viss kjennskap til engelsk, men ikke alle føler seg komfortabel med å kommunisere på et fremmedspråk. Ikke noe er bedre for å øke motivasjonen for å lære seg engelsk flytende enn å ta timer med en privatlærer.

Når det gjelder å finne riktig lærer, kan det imidlertid være vanskelig å vite hva man skal se etter.

Her er våre råd til elever eller kunnskapstørste voksne, som ser etter en privatlærer i engelsk.

 

De beste Engelsklærerne tilgjengelig
Mari
4,9
4,9 (20 Evaluering(er))
Mari
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Roman
5
5 (12 Evaluering(er))
Roman
550kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kristian
4,9
4,9 (7 Evaluering(er))
Kristian
549kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Daniel wilhelm
5
5 (6 Evaluering(er))
Daniel wilhelm
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Karen
5
5 (4 Evaluering(er))
Karen
380kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Deborah
5
5 (11 Evaluering(er))
Deborah
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Candice
5
5 (5 Evaluering(er))
Candice
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jeanette
5
5 (8 Evaluering(er))
Jeanette
560kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Mari
4,9
4,9 (20 Evaluering(er))
Mari
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Roman
5
5 (12 Evaluering(er))
Roman
550kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kristian
4,9
4,9 (7 Evaluering(er))
Kristian
549kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Daniel wilhelm
5
5 (6 Evaluering(er))
Daniel wilhelm
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Karen
5
5 (4 Evaluering(er))
Karen
380kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Deborah
5
5 (11 Evaluering(er))
Deborah
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Candice
5
5 (5 Evaluering(er))
Candice
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jeanette
5
5 (8 Evaluering(er))
Jeanette
560kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Fordelene med privat engelskundervisning

Undervisning under fire øyne vs. gruppeundervisning

I motsetning til hvordan gruppeundervisning er, kan du med privatundervisning nyte fordel av lærerens udelte oppmerksomhet. Du har også mulighet til å stille alle spørsmålene du måtte lure på.

Privatundervisning innebærer at timene kan tilpasses lærehastigheten til en enkeltelev heller enn hele klassen.

Uansett hvilket nivå du ligger på i engelsk, vil læreren din være i stand til å undervise med utgangspunkt i dine behov og læremål.

Privatlærere kan utvide kunnskapen din og støtte deg i utdanningsløpet du følger, om det er på grunnskole-, videregående- eller universitetsnivå. Læreren vil dessuten kartlegge fremgangen din ved å utføre jevnlige tester av kunnskapen din, for eksempel om staving og grammatikk.

Disse små testene og kvissene lar læreren bli kjent med styrkene og svakhetene dine, og kan legge denne kunnskapen til grunn for fremtidig undervisning. På denne måten vil du få en effektiv utvikling i engelsk.

Slik skaper altså privatlæreren en skreddersydd læreplan for deg.

Om du ønsker å finne en privatlærer i en av Norges største byer, kan du for eksempel foreta et søk på "engelskkurs Oslo" eller "engelskkurs Bergen"

Det er lite prestasjonspress i privatundervisningssammenheng! Læreren tar imot alle dine spørsmål og all din undring, og du behøver ikke å bekymre deg for å prestere foran klassekamerater. Alene med en privatlærer er atmosfæren avslappet, noe som igjen vil gjøre deg mer avslappet i selve læringssituasjonen.

Nesten 4 av 10 elever kunne i 2018 ikke si seg enig i påstanden om at det er god arbeidsro i timene på skolen, viser elevundersøkelsen. Alene med en privatlærer, derimot, er barnet helt fritt for distraksjoner.

Å undervises vs. å være selvlært

En klar fordel med privatundervisning er at du har en støtteperson som vil hjelpe deg med alt fra å forbedre uttalen din til å legge merke til feil eller hull i kunnskapen din. Dette går du glipp av dersom du lærer språk på egenhånd.

Engelsk snakkes over store deler av kloden. Jevnlig øvelse vil gjøre deg vant til å formulere deg på engelsk, slik at du kan snakke engelsk med selvtillit i hverdagen.

Når man lærer et språk, er den første regelen at man må holde kunnskapen ved like gjennom regelmessig bruk.

Privattimer med en engelsklærer kan hjelpe deg med å bli like komfortabel med å uttrykke deg muntlig som du er med å uttrykke deg skriftlig – eller motsatt.

Dersom du synes det er vanskelig å ta i bruk engelske uttrykk og vendinger, kan du øve deg på å bruke dem i riktig kontekst sammen med læreren din. Den beste måten å lære nye ord på, er rett og slett å ta dem i bruk.

Læreren din vil være godt rustet til å foreslå videre læringsressurser som passer ditt kunnskapsnivå. Dette kan være til stor hjelp.

Dette er bare noen av fordelene ved å lære engelsk av en privatlærer. Du kan nyte godt av deres kunnskap og dyktighet når det gjelder å lære bort, og mot slutten av undervisningen vil du være på et helt annet kunnskapsnivå enn da du begynte. Gjerne vil du være i stand til å kommunisere, diskutere og debattere på flytende, avslappet engelsk.

to kvinner sitter ved et bord og snakker sammen
Å snakke engelsk med andre er den beste måten å få selvtillit og flyt i språket. (Kilde: Unsplash)

Utdannet engelsklærer eller engelskstudent?

Det finnes stor variasjon i erfaringsnivået til privatlærere, spesielt når det gjelder erfaring med å lære bort. Blant annet er privatundervisning en populær bigeskjeft blant universitetsstudenter.

Så hvordan vet du hva du skal se etter når du leter etter den riktige læreren for deg? Privatlærere, og kanskje spesielt privatlærere i engelsk, kommer fra en rekke forskjellige bakgrunner. Noen er utdannede lærere, mens andre studerer engelskfaget på universitetet.

Det finnes også mange med engelsk som morsmål som står til tjeneste som privatlærer.

  • Universitetsstudenter

Studenter er ofte flinke til å lære bort til unge elever. Dette er fordi de kan kjenne seg igjen i elevens læringsutvikling og undervisningssituasjon, og de er ofte nærmere eleven i alder enn andre privatlærere.

Derfor legger studenter ofte opp undervisningen tettere opptil det som er pensum på skolen. De vil være godt rustet til å hjelpe elever med å forberede seg på hva lærere og sensorer tar utgangspunkt i når de vurderer et arbeid.

Fordi de selv er i en læringssituasjon, er studenter dessuten godt rustet til å hjelpe eleven med å finne repetisjonstaktikker og puggemetoder – for eksempel i møtet med vanskelige verbbøyninger.

Utdannede lærere

Selvsagt har lærere et stort reservoar av erfaring og ekspertise som studenter ennå ikke har opparbeidet seg.

Lærere vet hva elevene deres ser etter og ønsker og oppnå selv før deres første time. De har også en idé om hva som er de mest utfordrende områdene innenfor fagfeltet.

Med denne kunnskapen i grunn, kan lærere forberede elevene sine på utfordringene som ligger foran dem, og dessuten ta viktige grep for å hjelpe eleven når han eller hun støter på hindringer.

Profesjonelle lærere vet hvor de skal finne de beste grammatikkøvelsene og arbeidsheftene, noe som er en viktig støtte i læringsprosessen.

  • Valget er opp til eleven

Til syvende og sist velger du selv din privatlærer.

I tillegg til at du velger ut fra prisnivået som passer deg, vil den optimale privatlæreren for deg være en som lett justerer undervisningen etter dine behov og tar presset ut av læringssituasjonen.

Noen vil føle seg roligere sammen med en profesjonell lærer, mens andre bedre trives med en yngre privatlærer som de i større grad kan identifisere seg med.

 

Viktige kvaliteter i privatlæreren som passer for deg

Etter at du har funnet deg et kurs ved hjelp av et søk på "engelsk kurs", hva skjer videre?

For å få mest mulig ut av engelskundervisningen i Oslo eller andre steder i Norge, må du optimalisere timene.

Følgende er noen av måtene man kan gjøre nettopp det:

Bli bevisst hva du trenger

Det høres kanskje åpenbart ut, men helt fra den første privattimen med engelsklæreren din er det viktig at både du og læreren vet hvor du står.

Dette er viktig for at læreren skal kunne planlegge fremtidige timer og tilby passende undervisningsmateriell.

Bestem deg for hvilke tema du vil at undervisningen skal dekke

Har du mest lyst til å forbedre ordforrådet ditt? Eller er du opptatt av å ha stålkontroll på bøyning, verbtid og tekstforståelse? Uansett om du vil forbedre din tekniske forståelse av engelsk eller perfeksjonere britisk uttale og slang, står privatlæreren klar til å hjelpe deg med å nå målene dine. Hvor lang tid det kan ta for å oppnå dine mål kan du lese mer om her.

Husk å ta i bruk engelsk utenfor timene

Jo mer engelsk du snakker og jo mer engelsk du skriver, jo mer naturlig vil språket føles.

Ikke glem at også ting som å se på en engelsk tv-serie eller film trener engelskmusklene dine. For ikke å snakke om å lese en god engelsk bok!

En gutt leser en bok med lommelykt under dyna
Å lese en engelsk bok er en strålende måte å øve mens man koser seg. (Kilde: Unsplash)

Men hva gjør egentlig en privatlærer god?

Gode engelsklærere tar jobben sin på alvor. De har dessuten engelskkompetanse som i det minste nesten tilsvarer morsmålsnivå. De deler av kunnskapen sin til elevene ved hjelp av effektive metoder.

Når det gjelder grammatikk, vil dyktige privatlærere undervise i hvert enkelt aspekt ved grammatikken når det blir relevant for eleven, heller enn å dele ut et stort sett grammatikkregler som eleven må pugge.

Lærere bør dessuten forsikre seg om at undervisningen er balansert. Det innebærer å ikke legge alt for stor vekt på ett enkelt område, men fordele oppmerksomheten på både vokabular, grammatikk, skriftlig formidling, muntlige evner og lytteevner.

Ikke noe aspekt ved språket bør overses.

De beste lærerne snakker engelsk i så stor grad det er mulig i timene. Dette er for å oppmuntre elevene til å samtale på engelsk, noe som vil føre til at de får en naturlig følelse for språket.

Det finnes imidlertid noen unntak til denne regelen. Dersom eleven for eksempel har utfordringer med et tema og ikke forstår den engelske forklaringen, er det bedre at læreren midlertidig går over til å snakke norsk med eleven.

Når du øver på muntlig engelsk, bør læreren la deg snakke uavbrutt og uten å rette på deg mens du snakker. Gode privatlærere noterer seg heller utfordringer mens eleven snakker, og slik kan man i fellesskap diskutere hva som er riktig etterpå.

Det viktigste for å opparbeide seg gode evner i muntlig engelsk, er at eleven er motivert til å snakke engelsk og føler seg fri til å uttrykke seg på et annet språk enn sitt morsmål.

Ved å oppmuntre ivrige elever vil deres selvtillit stige, noe som igjen vil føre til at de får bedre flyt i sin engelsk.

Læreren vil gi eleven lekser mellom timene. Det kan for eksempel være en tekst å lese eller en ordliste. Selv om mange foreldre kan hjelpe til med disse leksene, kan enkelte mangle den kompetansen som trengs. En kan derfor nyte fordeler av å ha en privatlærer med god kompetanse innen faget.

De aller beste privatlærerne har upåklagelig engelskuttale. Eleven vil da kunne herme etter læreren for å forbedre sin egen uttale. Dette er helt essensielt i utviklingen av en god engelsk aksent.

Du kan dessuten også lære engelsk over nett med en privatlærer fra Superprof.

 

Hvor du finner den beste engelsklæreren for deg

Det er viktig å være grundig i jakten på en engelsklærer.

  • Lokale annonser

Hold utkikk etter annonser i aviser og på oppslagstavler i ditt nærområde.

Privatlærere som underviser hjemme hos elevene sine, annonserer ofte sine tjenester i hjembyen sin. Slik vet de at de lett kommer seg hjem til elevene for undervisningstimene.

Kvinne klatrer i klatrevegg med sikring
Det er viktig å finne en samarbeidspartner som tar godt vare på deg. (Kilde: Unsplash)

Ulempen med slike lokale annonser er at du ikke kan være sikker på at underviseren er kompetent og prisen rettferdig.

Det kan hende den tilgjengelige privatlæreren ikke er kvalifisert til å gi deg den undervisningen du behøver, eller kanskje er timeprisen deres for høy.

Uansett hva som skjer, bør du være varsom og omhyggelig når du tar kontakt med slike undervisere. Dersom de har inkludert telefonnummeret sitt eller mailadressen sin, er det lurt å ta kontakt for å få et bedre inntrykk av hva de tilbyr.

Aller best er det å møte dem. Slik får du et inntrykk av samspillet deres før du forplikter deg til et undervisningsforhold.

  • Undervisningsbyråer

Fordelen med å bruke et undervisningsbyrå for å finne en privatlærer, er at de ansatte setter seg inn i dine spesifikke behov og mål.

Timeprisen er fastsatt av byrået, som både sørger for at privatlæreren de tilbyr er kvalifisert og at forståelsen av situasjonen til hver enkelt elev og familie er god. Byrået tilbyr eleven en lærer på grunnlag av tilgjengelighet, utdanningsnivå og målsetting.

Privatlærere overvåkes ofte av byråene, og må avlevere rapporter om sine elevers fremgang.

Selv om slike prosedyrer kan berolige foreldre og elever, kan det være tungvint for læreren. Ofte kan de begrenses av byrået, og ikke stå fritt til å ta i bruk egne undervisningsmetoder.

  • Sosiale medier og jungeltelegrafen

Hvorfor ikke spørre venner, skolelærere eller kolleger om råd for å finne engelsklæreren som passer for deg?

Fordelene ved å lete blant mennesker du kjenner, er at du stoler på dem som gir deg råd.

  • Nettsider

Det finnes mange nettsteder for læring og undervisning. De kan tilby mange forskjellige perspektiver på markedet for privatundervisning. Å ta engelskkurs på nett, kan være et godt alternativ i en ellers hektisk hverdag.

Noen nettsider fokuserer på undervisning av fremmedspråk, mens andre tilbyr et større utvalg av tjenester.

I de fleste tilfeller velger teamet bak nettsiden privatlærere ved å be dem om å skape en profil som viser deres spesialiteter, tilgjengelighet og prisnivå.

Slik er nettplattformene i stand til å kun ta inn privatlærere som tar undervisning og kunnskap på alvor.

Akkurat som når det gjelder lokale privatlærere, anbefaler vi at du tar kontakt med en potensiell privatunderviser og avtaler et møte før du tar et endelig valg.

>

Plattformen som kobler privatlærere og elever

Første kurstime gratis

Likte du denne artikkelen? Vurder den!

4,00 (2 vurdering(er))
Loading...

Åshild

Jeg liker bøker, kunst og turer i skog og mark. Planene mine for nær fremtid er å lære meg spansk og å dyrke mine egne grønnsaker.