Å være kompetent i engelsk er uvurderlig for dagens nordmenn – både i hverdagen og i arbeidslivet.

Dersom du ikke er like komfortabel med å snakke eller lese engelsk som du skulle ønske, kan privatundervisning i engelsk  være det du trenger.

Superprof forklarer hvordan du får best utnytte av privatundervisningen i engelsk.

 

De beste Engelsklærerne tilgjengelig
Mari
4,9
4,9 (20 Evaluering(er))
Mari
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Roman
5
5 (12 Evaluering(er))
Roman
550kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kristian
4,9
4,9 (7 Evaluering(er))
Kristian
549kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Daniel wilhelm
5
5 (6 Evaluering(er))
Daniel wilhelm
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Karen
5
5 (4 Evaluering(er))
Karen
380kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Deborah
5
5 (11 Evaluering(er))
Deborah
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Candice
5
5 (5 Evaluering(er))
Candice
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jeanette
5
5 (8 Evaluering(er))
Jeanette
560kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Mari
4,9
4,9 (20 Evaluering(er))
Mari
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Roman
5
5 (12 Evaluering(er))
Roman
550kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kristian
4,9
4,9 (7 Evaluering(er))
Kristian
549kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Daniel wilhelm
5
5 (6 Evaluering(er))
Daniel wilhelm
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Karen
5
5 (4 Evaluering(er))
Karen
380kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Deborah
5
5 (11 Evaluering(er))
Deborah
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Candice
5
5 (5 Evaluering(er))
Candice
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jeanette
5
5 (8 Evaluering(er))
Jeanette
560kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Å lære engelsk som andrespråk som lærerens eneste elev

Dessverre tenker noen elever at ekstraundervisning er en straff heller enn et gode. Det er ikke så rart, de har tross alt allerede 5-7 timer med undervisning hver dag. Det kan være mye for mange elever – spesielt hvis de allerede synes noe av undervisningen er utfordrende.

Å legge til et nytt lag i undervisningen kan være utfordrende, men det kan gjøre hele læringsopplevelsen bedre.

Tidene har utviklet seg, og man kan finne det meste ved søk på internett. Å finne en privatlærer i engelsk er intet unntak. Det trenger nemlig ikke å gjøres vanskeligere enn et enkelt søk på "engelskkurs Bergen".

Privatundervisning kan dessuten være mye morsommere enn den obligatoriske undervisningen eleven har på skolen.

Å være del av en klasse på 30 elever gjør at hver enkelt elev må klare å arbeide sammen med andre samtidig som de tar inn informasjonen som undervises i. Læreren må dessuten fordele oppmerksomheten sin på alle elevene, mens en privatlærer kan tilby tilpasset opplæring.

I en privatundervisningssammenheng går all lærerens oppmerksomhet til én elev. Det betyr at lærerens oppfølgning kan være svært grundig. Det blir lettere for læreren å få øye på elevens utfordringer, og undervisningsformen kan spesialtilpasses etter elevens behov.

Selv om noen elever ikke liker tanken på mer undervisning enn den obligatoriske, er det viktig å få dem til å forstå fordelene med privatundervisning.

Lærere begynner med å kartlegge elevens nivå, mål og stoffet de ønsker å gjennomgå. Slik kan de skreddersy undervisningen etter elevens behov.

Kvinne med et målebånd ser på skisser foran klær
Noe av det viktigste en privatlærer kan gjøre for deg, er å tilpasse undervisningen. (Kilde: Unsplash)

Dette betyr at eleven får muligheten til å tette eventuelle kunnskapshull. I tillegg kan de forberede seg på kommende skoleundervisning ved å gå gjennom pensum for neste skoleår.

Det er viktig for senere læring å tette kunnskapshull, og ny kunnskap er alltid nyttig.

Hos Superprof forstår vi hvorfor noen elever er negativt innstilt til ekstraundervisning, men vi kjenner stolthet når vi ser at de begynner å sette pris på de personlige og akademiske fordelene ved privatundervisning.

Dersom du tenker at privatundervisning tar fra deg fritiden din: Tenk på all tiden i fremtiden som frigjøres ved at du legger inn en innsats nå. Hvor mye tid som konkret du trenger for å få utbytte av undervisningen kan du lære mer om her.

 

Arbeid med utfordringene du har i engelsk med engelsklæreren din

For å få mest mulig ut av privatundervisninger, er det viktig å være bevisst på hvordan du planlegger timene.

Privatlæreren vil hjelpe deg med å lage en personalisert læreplan, basert på styrkene og svakhetene dine, i tillegg til målene du har satt deg.

Å sette av tid til å lage en detaljert læreplan vil hjelpe læreren din med å forstå hva du behøver og med å overvinne utfordringene du har med engelsk.

Det er også nyttig å fastslå styrkene dine sammen med læreren. Dette vil kunne styrke selvtilliten din, og dermed være en støtte når du arbeider med utfordringene dine.

Dersom eleven har tydelige vansker med å uttrykke seg muntlig på engelsk, kan læreren legge vekt på å la samtalen foregå på engelsk. Slik blir eleven vant til å bruke sitt andrespråk. Ofte er det akkurat erfaring som trengs for å bli komfortabel.

På skolen kan det være en utfordring for eleven å få uttrykke seg på engelsk i så stor grad som trengs for å få nok øvelse. Privatundervisning er en mer konsentrert undervisningsform.

En privatunderviser hjelper ikke bare eleven med å få en dypere forståelse av språket, men hjelper også med å forbedre lytte- og skriveferdigheter og uttale.

Dersom for eksempel grammatikken er din største utfordring, kan privatlæreren be deg om å fylle inn manglende ord i en tekst.

Læreren kan også gi deg tilgang til kvisser og grammatikkoppgaver som lar deg øve på bøyning av verb, substantiver og adjektiver.

Engelskforståelsen din måles ut fra kompetansen din i en mengde disipliner – blant annet grammatikk, staving, uttale og flytende bruk av språket, både muntlig og skriftlig.

 

De beste Engelsklærerne tilgjengelig
Mari
4,9
4,9 (20 Evaluering(er))
Mari
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Roman
5
5 (12 Evaluering(er))
Roman
550kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kristian
4,9
4,9 (7 Evaluering(er))
Kristian
549kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Daniel wilhelm
5
5 (6 Evaluering(er))
Daniel wilhelm
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Karen
5
5 (4 Evaluering(er))
Karen
380kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Deborah
5
5 (11 Evaluering(er))
Deborah
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Candice
5
5 (5 Evaluering(er))
Candice
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jeanette
5
5 (8 Evaluering(er))
Jeanette
560kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Mari
4,9
4,9 (20 Evaluering(er))
Mari
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Roman
5
5 (12 Evaluering(er))
Roman
550kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kristian
4,9
4,9 (7 Evaluering(er))
Kristian
549kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Daniel wilhelm
5
5 (6 Evaluering(er))
Daniel wilhelm
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Karen
5
5 (4 Evaluering(er))
Karen
380kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Deborah
5
5 (11 Evaluering(er))
Deborah
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Candice
5
5 (5 Evaluering(er))
Candice
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jeanette
5
5 (8 Evaluering(er))
Jeanette
560kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Ansett en engelsklærer for hjelp til lekser og forberedelser til prøver

Engelskundervisning har to hovedmål. Det første er å forstå faget, det andre er å få utbytte av den nye kunnskapen i form av forbedrede karakterer.

Disse to henger sammen. Først når du har forbedret engelskkunnskapene dine kommer karakterene dine til å forbedres.

Privatlærere går aktivt inn for å oppmuntre elevene sine til å nå begge disse målene.

I løpet av skoleåret har eleven flere prøver i engelsk, og det er sannsynlig at man i løpet av grunnskolen og videregående kommer opp til eksamen i engelsk.

Tenåring skriver på et hvitt ark på en pult
En privatlærer kan hjelpe deg med prøveforberedelser. (Kilde: Unsplash)

Vi anbefaler at du benytter deg av engelsklæreren din når du forbereder deg til engelsk skriftlig eksamen eller engelsk muntlig eksamen. Det er verken like gøy eller like effektivt å pugge alene som å gjøre det sammen med andre.

Det er viktig å være organisert når eksamen nærmer seg. Det skal vanskelig gjøres å finne et bedre øvingsverktøy enn en privatlærer som har solid kunnskap om faget, om målene dine og om læringsstrategiene som gjør at du klarer å arbeide deg forbi alle hindringene du støter på.

Den personaliserte fremgangsmåten er det som gjør privatundervisning så effektivt.

En potensiell arbeidsgiver kan gjøre antagelser om hvor god du er til å kommunisere på engelsk ut fra karakterene dine. Det er derfor viktig å ta på alvor karakterene på vitnemålet ditt.

Hvis disse viktige eksamenene og avgangsfagene ligger foran deg, kan det være nyttig å komme på forskudd med privatundervisning på nett eller ansikt til ansikt.

Privatlærere i engelsk er vant til å hjelpe elever i oppløpet til eksamen. De er erfarne med prøveforberedelser og med å hjelpe elever med å forbedre sin eksamensteknikk.

Dette innebærer å gjøre seg kjent med fagets innhold og elevens mål og å forberede eleven til eksamensdagen. Udir har en oversikt over karaktersnitt i engelsk på grunnskolen.

 

Øv deg på å snakke engelsk med engelsklæreren din

Som nevnt tilbyr ikke standardisert skoleundervisning elevene mange nok muligheter til å snakke engelsk. Ikke alle har heller mulighet til å praktisere hjemme med sine foreldre, noen foreldre kan dessuten føle at deres engelskkunnskaper ikke strekker til for å hjelpe deres barn med engelskleksene.

Å lære språkets grammatikk prioriteres ofte over å bli flytende i muntlig engelsk, men på hvilket punkt blir tale viktigere?

Sjelden i skolesammenheng får du muligheten til å være i dialog med en som har engelsk som morsmål lenge nok til at læringsutbyttet blir maksimalt.

Privatlæreren din har kanskje selv engelsk som morsmål, og kan hjelpe deg inn i en rutine hvor du jevnlig snakker engelsk. Dette er essensielt om du vil ha bedre flyt når du snakker engelsk.

Det kan være vanskelig å utforme setninger når man snakker, selv om man har god kunnskap om engelsk grammatikk og et godt vokabular. Dersom du ikke er vant til å snakke engelsk, er det vanlig å måtte pause midt i setninger for å finne det riktige ordet.

Mangel på erfaring kan gjøre deg usikker i muntlige sammenhenger.

Det kan imidlertid bøtes på. Jo mer du snakker, jo mer vant blir du til engelsk uttale, og jo lettere blir det å uttrykke deg fritt og fullstendig på engelsk.

Samtale er den beste metoden for å gjøre rask fremgang i muntlig engelsk. Når du snakker med medelever og lærere på engelsk, bruker du språket til å diskutere interessene dine, i tillegg til å bli trygg på å utforske og uttrykke deg innenfor en mengde samtaleemner.

En lærer som har engelsk som sitt morsmål, er til spesielt stor hjelp med uttale, slang og idiomatiske uttrykk – ting som gjør engelsken din mer naturlig og flytende.

Du kan enkelt finne engelskspråklige lærere som gir engelskkurs på nett, ved å ta et søk på Superprofs plattform. Der kan du filtrere søkeresultatene etter lærere som har engelsk som morsmål.

Et gammelt slott i Skottland ved sjøen i tåke
Skotsk eller irsk slott? (Kilde: Unsplash)

Lær deg å skille mellom irsk og skotsk uttale, eller bli kjent med forskjellene mellom engelsk og amerikansk vokabular.

Å forstå hva andre sier er tross alt helt sentralt for all kommunikasjon!

Alle disse tingene kommer med øvelse – noe en privatlærer kan tilby.

 

Bli kjent med kunnskapen du har før du begynner engelskundervisningen

Man kan kalle det en slags språklig EU-kontroll. Det går ut på å kontrollere at grunnkunnskapene dine er som de skal. Kontrollen gjøres i samarbeid med privatlæreren, og er viktig selv om du kanskje ser på deg selv som en kompetent bruker av det engelske språket.

Noen ganger er middelmådige prestasjoner et resultat av dårlige læringsstrategier eller manglende innsats.

Likevel: Dersom det finnes hull i basiskunnskapene dine, er det vanskelig å bygge en avansert forståelse av språket. Du kan da komme til å støte på utfordringer når engelskundervisningen når et høyere nivå.

Superprof anbefaler derfor at elever gjør alt de kan for å få best mulig utbytte av privatundervisning. Dette innebærer både kartlegging av kunnskap og sementering av en solid språklig grunnforståelse.

Det er opp til deg å velge en privatlærer som oppfyller dine personlige behov.

Sammenlignet med mange andre språk er engelsk verbbøyning relativt enkel. Du bør kjenne reglene ut og inn – og også de sterke verbene.

Å repetere grunnleggende setningskonstruksjon og grammatikk kan virke kjedelig, men god forståelse er nødvendig for å ha kontroll over engelsk syntaks.

Å snakke og skrive engelsk med få feil gjør at du kan modifisere språket ditt til forskjellige situasjoner, noe som gjør deg til en mer attraktiv arbeidstaker.

Sett i gang, foreta deg et søk etter "engelsk kurs", og finn din lærer allerede i dag.

>

Plattformen som kobler privatlærere og elever

Første kurstime gratis

Likte du denne artikkelen? Vurder den!

5,00 (1 vurdering(er))
Loading...

Åshild

Jeg liker bøker, kunst og turer i skog og mark. Planene mine for nær fremtid er å lære meg spansk og å dyrke mine egne grønnsaker.