Historie om diplomati er en av de få aspektene av politisk historie som fokuserer på relasjoner mellom politiske enheter som ikke involverer våpen. Rollen som diplomat er å unngå konflikter og grensesikring ved å sikre allierte. Om du er en historiestudent eller du studerer politikk, bør du spesielt lese om diplomati og historien bak det.

Når vi tenker på diplomati, pleier vi å tenke på menn i grå dresser som diskuterer utenrikspolitikk. Det er lett å glemme at internasjonale relasjoner er ikke noe som kom først på 1900-tallet. Her er en av mange diplomatiske relasjoner som har påvirket global historie.

De beste Historielærerne tilgjengelig
Roy-olav
5
5 (16 Evaluering(er))
Roy-olav
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Magali
5
5 (2 Evaluering(er))
Magali
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Ariane
5
5 (3 Evaluering(er))
Ariane
180kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Christian
5
5 (1 Evaluering(er))
Christian
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jo
5
5 (3 Evaluering(er))
Jo
240kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Sigurd
Sigurd
210kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Andreas
Andreas
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Zsuzsanna
Zsuzsanna
200kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Roy-olav
5
5 (16 Evaluering(er))
Roy-olav
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Magali
5
5 (2 Evaluering(er))
Magali
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Ariane
5
5 (3 Evaluering(er))
Ariane
180kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Christian
5
5 (1 Evaluering(er))
Christian
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jo
5
5 (3 Evaluering(er))
Jo
240kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Sigurd
Sigurd
210kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Andreas
Andreas
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Zsuzsanna
Zsuzsanna
200kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Ekteskap og sammenslåinger

Viktige kvinner ble dessverre ofte byttet rundt som varer i diplomatisk historie. Kongelige kvinner var en viktig ressurs i monarkier.

Gifteringer på ordbok
I middelalderen var det vanlig å gifte bort kvinnelige familiemedlemmer for å skape gode internasjonale relasjoner. (Kilde Unsplash)

Kongelige gisler

For lenge siden i Midtøsten og oldtidens Egypt, ble allianser sikret med ekteskap. Siden polygami var vanlig for regjerende familier, var det ikke uvanlig å sende en datter som brud til nye allierte. Familien ville få jevnlige rapporter/oppdateringer gjennom ambassaden - ofte gjennom en offisiell representant med en ledsager - og hun kunne bli holdt som gissel mot den andres gode oppførsel.

I Kina ville de okkuperte territoriene forsyne innflytelsesrike familier for Keiserens husstand med døtre som koner eller konkubine i bytte mot tjenester.

I kristne Europa ble polygami sett ned på. Dette betyr at selv om elskerinnene til europeiske konger hadde makt, var de ofte brikker i forretninger innenriks enn utenriks Det var viktig hvem de valgte som partner siden de bare kunne ha en offisiell gemal.  Alle de kongelige familiene i Europa så på ekteskap mellom deres barn som skapelsen av allianser.

Selv om kvinnene ikke hadde mye å si, brukte mange av dem karisma og seksualitet for å nå egne mål og påvirke politikk både innenriks og utenriks. Noen av de mest kjente er Eleonore av Aquitaine, en fransk prinsesse som giftet seg med en engelsk konge og ble moren til Rikard Løvehjerte og senere Johan av England, og Katharina de'Medici, en italiensk adelskvinne som ble dronningen av Frankrike på 1500-tallet.

Gifte seg inn i familien

Om du ønsker å utvide territoriet ditt, har du flere valg.  Du kan så klart bruke makt, men du kunne være så heldig at naboen din trengte en mannlig arvtaker til tronen så du kunne gifte deg med dattera hans. Dette gjør at barna deres regjerer over begge kongedømmene.

Tidlig elfenbeinsetiketter fra oldtidens Egypt vider diplomatiske ekteskap mellom landeiere for å utvide områder rundt Nilen, noe som endret Nord-Afrikansk historie for alltid.

Diplomati gjennom gavegiving

Det var så klart ikke bra kvinner som ble byttet rundt. Mange samfunn bruker gavegiving for å forme relasjoner med andre grupper. De gamle egypteres diplomatisk korrespondanse nevner gaver som blir gitt mellom Egypt og Mitanni, inkludert hester, gullkalker, våpner og statuer.

Noen samfunn har gitt gaver til hverandre under store måltider med forventninger om å motta lignende seremonier i fremtiden med lik eller større verdi. Om man ser det fra perspektivet av økonomihistorie, kan gavegivingen representere det økonomiske båndet mellom to nasjoner.

Elefant
De fleste i middelalderen hadde aldri sett en elefant, utenom den til Karl den store.(Kilde: Unsplash)

Selv i samfunn hvor gavegiving ikke var en viktig del av internasjonale relasjoner, var det vanlig for diplomater å ta med gaver fra deres egne nasjoner. Dette er for eksempel hvordan Karl den store mottok en elefant fra kalifen i Bagdad. Gavene var ment for å vise verdsettelse for mottakerens høye status samtidig som de illustrerer rikdommen til giveren.

Traktater og avtaler: fredens byråkrati

Etterhvert som flere kunne skrive og lese ble det enklere å skrive ned de eksakte betingelsene til traktatene. De tidligste traktatene til den moderne sivilisasjon er fra omtrent 1276 fvt. og inneholder en liste med artiklene til fredsavtalen mellom Egypts farao Ramses II og Hattusili III, kongen av Hettitiriket.

Denne teksten har overlevd i både hittite og egyptiske versjoner og inkluderer artikler om felles finansiell og humanitær bistand, og utlevering av politiske kriminelle som flykter til et av landene.  Relasjonene mellom de to kongedømmene hadde også en rolle i medisinsk historie, da kongen av Hittiteriket ba om hjelp fra Ramses’ rettslege.

Når fredsavtaler mislykkes

Mange «fredsavtaler» mellom europeiske nasjoner og urbefolkninger på 1600-tallet stjal deres uavhengighet noe som førte til spredning av sykdommer og fattigdom. I noen tilfeller, har de europeiske avtalen ført til noe lignende slaveri.

I minst ett tilfelle har en fredsavtale i moderne historie først til en verdenskrig. Etter det tyske nederlaget i første verdenskrig, inneholdt Versaillestraktaten strenge restriksjoner i Tyskland. Økonomihistorie viser at restriksjonene førte til inflasjon, noe som ledet til nasjonalismen og et maktspill av den intellektuelle eliten med tvilsom etikk.

Føydale samfunn

En av de meste fascinerende og kompliserte måtene å beholde makt er føydalismen, som ble brukt i store deler av middelalderen. I noen tilfeller, kunne landets grenser endres basert på lojaliteten til føydalistiske underordnede.

Alt fra økonomi til landbruk ble inkludert i føydalismen.

Over tid, ble føydalistiske plikter arvet fra far til sønn og føydalistiske hierarkier ble strengere.

Absolutte monarkier kom og mesteparten av aristokratiet ble satt på samme nivå under kongen.

Allianser og konsekvenser

Noen kriger har startet fra diplomati på en indirekte måte. Enhver historiker kan fortelle deg hva som startet første verdenskrig. Det har iblant blitt sammenlignet med slåsskamp på bar. Den faktiske krisen virker først å være mellom to nasjoner, Serbia-Jugoslavia nasjonalister og Østerrike-Ungarn.

Etter krigene på 1800-tallet, hadde landene begynt å forme allianser for å fremme fred og handel. Dette systemet hadde dessverre laget to hoved grupper i Europa. Da erkehertugen, Franz Ferdinand, ble drept, ble Østerrike-Ungarns allierte dratt med inn i krig. Hver alliert hadde deres egne fiender og problemer, noe som førte til en av historiens verste kriger. Vatikanet forsøkte å starte en forhandel mellom det internasjonale samfunnet, men mislyktes.

FN-logo på mappe
I dag har vi foreninger slik som Forente Nasjoner, som fremmer internasjonale relasjoner. (Kilde: Unsplash)

Det var ikke før Wien-konvensjonen i 1969 at det var et forsøk på å regulere de internasjonale lovene på avtaler og hva som skjer om de skulle bli brutt.

I dag har vi FN, de forente nasjoner, og NATO; North Atlantic Treaty Organsiation, begge som Norge er en del av. Her er en liste over Norge traktater

Garantert gjensidig ødeleggelse

Enhver student av kulturhistorie kan fortelle deg at den viktigste krigen på 1900-tallet er den som aldri hendte. Det interessante med den kalde krigen er at en balanse ble skapt helt uten diplomati, men heller med en konstant trussel om krig mellom Sovjetunionen og den vestlige verden.  Trusselen om garantert gjensidig ødeleggelse forhindret all form for konflikt i flere tiår mens den førte til utvikling av teknologi.

Sann fred ble ikke oppnådd før Cubakrisen tvang to faktorer til å ignorere all kritikk og kommunisere.  Selv om den cubanske regjeringen under Castro fortsatte å være isolert og det ble først mulig å besøke Cuba nylig, førte hendelsene den dagen til at begge sider faktisk begynte å prate sammen. Dette gav verden et ekte håp for fred og viste viktigheten med forhandling fremfor å bare ha størst våpen.

>

Plattformen som kobler privatlærere og elever

Første kurstime gratis

Likte du denne artikkelen? Vurder den!

5,00 (1 vurdering(er))
Loading...

Hilde

Hilde har en bachelor i oversetting og interkulturell kommunikasjon, og er veldig interessert i språk og kultur.