Hvorfor bør du studere historie og bli en historiker? Ønsker du å lære om tidligere samfunn, få en bachelor innen historie eller lære mer om tidlig moderne filosofi?

Du har nok hørt det tidligere, men de fleste som studerer historie velger en spesiell grad å spesialisere seg innen. Siden å gå igjennom alle de forskjellige grenene av historie kommer til å ta over hundre artikler, skal vi bare fokusere på noen av hovedgrenene. Forhåpentligvis finner du noe innen disse grenene som kan virke interessant å fokusere på.

De beste Historie - geografilærerne tilgjengelig
1. kurstime gratis!
Magali
5
5 (2 Evaluering(er))
Magali
250kr
/t
1. kurstime gratis!
Madeleine
Madeleine
200kr
/t
1. kurstime gratis!
Maren
Maren
250kr
/t
1. kurstime gratis!
Rakel
Rakel
200kr
/t
1. kurstime gratis!
Jo
5
5 (3 Evaluering(er))
Jo
240kr
/t
1. kurstime gratis!
Jakob
5
5 (4 Evaluering(er))
Jakob
350kr
/t
1. kurstime gratis!
Sigurd
Sigurd
210kr
/t
1. kurstime gratis!
Zsuzsanna
Zsuzsanna
200kr
/t
1. kurstime gratis!
Magali
5
5 (2 Evaluering(er))
Magali
250kr
/t
1. kurstime gratis!
Madeleine
Madeleine
200kr
/t
1. kurstime gratis!
Maren
Maren
250kr
/t
1. kurstime gratis!
Rakel
Rakel
200kr
/t
1. kurstime gratis!
Jo
5
5 (3 Evaluering(er))
Jo
240kr
/t
1. kurstime gratis!
Jakob
5
5 (4 Evaluering(er))
Jakob
350kr
/t
1. kurstime gratis!
Sigurd
Sigurd
210kr
/t
1. kurstime gratis!
Zsuzsanna
Zsuzsanna
200kr
/t
Første kurstime gratis>

Studere eldre historie

Om du ønsker å studere historie fra før middelalderen, bør du går for eldre historie. Du kan studere arkeologi, antropologi, filologi, eller bli historiker.

Eldre historie pleier vanligvis å dekke perioden fram til middelalderen. Alle tidepoker etter det pleier vanligvis å dekkes i vanlige historiestudier.

Hva er politisk historie?

Klistermerker som sier "jeg har stemt"
Politisk historie kan også sees på som historien om ideologier. (Kilde: Pexels)

Historiefaget på skolen fokuserer vanligvis på de største øyeblikkene: kriger, revolusjoner, valg. Dette er for det meste politisk historie og reflekterer forholdene mellom land og de indre maktproblemene.

Det er to måter du kan se på politisk historie:

 • Hver enkelt sak hver for seg
 • Fra et bredere perspektiv, hvor du også ser på politiske bevegelser, filosofi og evolusjonen av ideologier

Politisk historie som nasjonenes historie

Når du studerer politisk historie, ser du kanskje på verdenshistorien gjennom begynnelsen og slutten av nasjoner, hvordan de kommuniserer med hverandre og påvirkningen de har på områder som religion, kultur og språk.

Fra utviklingen av Alexander den Stores rike til Karl den Stores, fra kolonier til unioner, så har menneskets historie bestått av endringer av grenser og allianser. Bare i middelalderens historie kommer det fram hvor mye politiske grenser kan endres.

Politisk historie som politisk historie

Om du vil heller se på politiske systemer generelt, bør du vurdere å studere statsvitenskap.

De beste Historie - geografilærerne tilgjengelig
1. kurstime gratis!
Magali
5
5 (2 Evaluering(er))
Magali
250kr
/t
1. kurstime gratis!
Madeleine
Madeleine
200kr
/t
1. kurstime gratis!
Maren
Maren
250kr
/t
1. kurstime gratis!
Rakel
Rakel
200kr
/t
1. kurstime gratis!
Jo
5
5 (3 Evaluering(er))
Jo
240kr
/t
1. kurstime gratis!
Jakob
5
5 (4 Evaluering(er))
Jakob
350kr
/t
1. kurstime gratis!
Sigurd
Sigurd
210kr
/t
1. kurstime gratis!
Zsuzsanna
Zsuzsanna
200kr
/t
1. kurstime gratis!
Magali
5
5 (2 Evaluering(er))
Magali
250kr
/t
1. kurstime gratis!
Madeleine
Madeleine
200kr
/t
1. kurstime gratis!
Maren
Maren
250kr
/t
1. kurstime gratis!
Rakel
Rakel
200kr
/t
1. kurstime gratis!
Jo
5
5 (3 Evaluering(er))
Jo
240kr
/t
1. kurstime gratis!
Jakob
5
5 (4 Evaluering(er))
Jakob
350kr
/t
1. kurstime gratis!
Sigurd
Sigurd
210kr
/t
1. kurstime gratis!
Zsuzsanna
Zsuzsanna
200kr
/t
Første kurstime gratis>

Diplomatisk historie

Et aspekt av politisk historie er diplomatisk historie. Diplomati har påvirket kulturer like mye som erobringer og krig. Diplomati kan ta mange former, fra ekteskap til fredsavtaler eller gavegiving.

Diplomati kan også skape like mye konflikt som det kan løse. Diplomati mellom to nasjoner av ulik status kan sette en av nasjonene i en dårlig posisjon da de ikke forstår helt hva de sier seg enig til, slik som i tidlig amerikansk historie. Diplomatiske bånd kan trekke forskjellige nasjoner inn i kriger, som kanskje ikke er helt relevant til dem.

For det meste, har diplomati reddet liv ved å ende eller unngå konflikt. Det er like viktig i dag som for flere tusen år siden.

Militæruniformer
Militær-historie er hva du får når demokrati kollapser. (Kilde: Unsplash)

Å studere diplomatisk historie

Diplomatisk historie er vanligvis ikke et eget studie, men du kan studere internasjonale relasjoner.

Økonomisk historie

Økonomihistorie er vanligvis en del av en grad innen økonomi eller samfunnsvitenskap, og ikke et eget studie. Grunnen til dette er at de fleste historiefag ikke lærer deg å lese statistikk, inflasjon eller andre området innen økonomi.

Økonomi, lik politikk, har endret verden på mange måter. I flere tilfeller, har økonomiske faktorer vært bakgrunn for mange politiske hendelser:

 • Migrasjon kan være på grunn av ideologiske faktorer, men også på grunn av fattigdom.
 • Mens mange prøver å flykte under økonomiske kriser, prøver andre å endre forholdene som de ser som grunnen til fattigdommen gjennom politisk revolusjon.
 • Noen bruker den økonomiske krisen til å øke følgere og distraherer fra fattigdom med bruk av nasjonalisme og beskylder en del av populasjonen for å ha forårsaket samfunnets problemer. Dette kan føre til fascisme eller krig.
 • Under økonomisk stabilitet, kan kunst og kultur blomstre og skape mye nytt.
 • Økonomisk stabilitet kan også føre til nye politiske filosofier.

Som du kan se, kan økonomi påvirke mange deler av samfunnets historie. Forskjellige økonomiske systemer kan også skape forskjellige samfunn med forskjellige verdier og etikk.

Sosial- og samfunnshistorie

Så klart inneholder enhver historiegrad noen fag fra sosial- og samfunnshistorie, men det blir ikke alt du studerer. Mens politisk, diplomatisk og økonomisk historie skal se på det store bildet, fokuserer sosialhistorie på livet til menneskene som lever med disse politiske og økonomiske systemene.

Det betyr ikke nødvendigvis at du kommer til å studere livet til en spesifikk person, men heller at du ser på mange av de mindre detaljene som ikke nevnes i historiefagene på skolen.

Hvilke hus menneskene bor i, hva slags verktøy de brukte, forskjellene mellom de forskjellige sosiale klassene og hvordan de kommuniserte.

Åker med planter
Sosialhistorie kan også inkludere landbrukshistorie. (Kilde: Unsplash)

Dette betyr ikke at kulturell historie ignorerer det store bildet. Du kan kanskje se på viktigheten av teknologi og politikk og hvordan dette former samfunnet i praksis. Du kan for eksempel se på:

 • Slaveri gjennom historien, hvordan dette har påvirket afrikansk historie.
 • Utbredelsen av kulturelle trender eller hvordan materielle goder kan påvirke samfunnet.
 • Statusen til spesifikke grupper av mennesker gjennom verdenshistorien, enten det er arbeiderklassen, homofile eller kvinner. Ønsker du å lære mer om den sistnevnte, bør du vurdere kjønnsstudier.

Å studere sosial- og samfunnshistorie

Mange historiestudier tilbyr kurs på forskjellige områder innen sosial- og samfunnshistorie, men samfunnsvitenskap er nok det nærmeste vi har i Norge.

Om du ønsker et bedre innblikk innen sosial eller kulturell historie, bør du vurdere et årsstudium innen sosiologi eller psykologi.

Ferdighetene du trenger om du skal studere historie

Så hvilke ferdigheter kan hjelpe deg ved å studere historie? Disse områdene kan gi deg en liten fordel:

 • Arkeologi
 • Lingvistikk
 • Litteratur
 • Filosofi
 • Teologi
 • Filologi
 • Latin eller gresk

Du får ikke lært alt av historie fra å høre på forelesninger, du må også ha de rette ferdighetene for å kunne analysere kildematerialet og ta i bruk kunnskapen på rett måte. Hvilke ferdigheter gjelder dette?

Kildearbeid og undersøkelse

Dette høres kanskje enkelt ut. Du leser et par bøker, setter sammen informasjonen fra dem og kommer fram til en konklusjon. Selv om historie kanskje kan høres litt ut som journalistikk, så er det noe annet når det kommer til kildearbeid.

Du må kunne tolke primær- og sekundærkilde rett, men hva er forskjellen mellom de to?

En primærkilde er en original kilde fra tidsperioden du studerer. De finnes i forskjellige former: enten det er arkeologiske funn, manuskripter eller andre skriftlige dokumenter som kvitteringer eller brev.

De er ofte vanskelig å tolk for du mangler kontekster fra tidsperioden og samfunnet materialet stammer fra. Objektene kommer ofte fra gravkammer, så det er usikkert hvor mye de ble brukt i hverdagen eller hvordan. Manuskripter kan referere til hendelser eller mennesker som ikke nevnes andre steder, eller så kan de anta at leseren vet noe som ikke kan bevises eller refereres til noen andre steder.

Hva hadde en historiker fra fremtiden tenkt om "å google" om navnet på verdens mest brukte søkemotor ikke lenger er kjent? Hadde de forstått hva vi mener med "Snapchat" om applikasjonen ikke har eksistert på flere hundre år?

Dette er grunnen å tolke primærkilder krever kritisk tenking, men ikke like mye som sekundærkilder.

En sekundærkilde er arbeid andre historikere har gjort i samme eller lignende fag, eller om en artefakt som er relevant til din forskning. Dette vil spare deg for mye arbeid, men bare med litt. Siden enhver historiker tar med sine egner perspektiver og tolkninger inn i analyser og tolkning, må du kunne vurdere dette kritisk og upartisk. Det er viktig at kildematerialet ikke påvirkes av en annen historikers mening.

Hvilke jobber kan du få med en grad innen historie?

Om du spør en historiker (eller en arkeolog eller filolog) hvilke type jobber du kvalifiseres for når du fullfører historiegraden, er det mulig du ikke får det svaret du ønsker.

Historie er et arbeidsområde det er veldig vanskelig å finne jobb innen, med mindre du skal jobbe som historielærer. De fleste jobbene er veldig få og kommer ikke ofte så mange historikere ender opp i et helt annet yrke når de fullfører graden.

Jobber innen historieyrket er beryktet for å ønske mange års erfaring selv for enkle jobber, så utnytt enhver mulighet med studentjobber, feltarbeid og lignende for å bygge opp erfaring ved siden av studiene.

Nå som du har blitt advart, her er noen av arbeidsområdene du kan jobbe innen:

 • Professor ved et universitet. Du må holde forelesninger og ha relativ høy utdanning for å kunne jobbe innen dette.
 • Forsker ved et museum eller lignende. Disse jobbene involverer vanligvis prosjekter.
 • Kurator ved et museum. Det er litt mer administrasjonsarbeid enn de andre jobbene, men du jobber mye med mennesker og kan presentere feltet ditt som interessant til besøkende.

 

Trenger du en lærer i Historie - geografi?

Likte du artikkelen?

5,00/5 - 1 stemme(r)
Loading...

Hilde

Hilde har en bachelor i oversetting og interkulturell kommunikasjon, og er veldig interessert i språk og kultur.