Barn se på laptop
Et barn med dysleksi krever godt tilrettelagt tilnærming til faget, og gjerne en kombinasjon av flere læremetoder. Foto: Unsplash

Spansk er et av de mest talte språkene i verden, og mange begynner å studere språket allerede på ungdomsskolen.

Først og fremst må du se etter en god metode for å lære spansk, en metode som passer deg best. Det er flere metoder, og den som er best for andre er ikke alltid best for deg.

Når et barn sliter med problemer relatert til innlæring, så er det helt nødvendig å finne riktig metode. Det finnes mange ressurser du kan bruke for at barn med lærevansker som dysleksi ikke hindres i å lære spansk.

De beste Spansklærerne tilgjengelig
Fabian
5
5 (16 Evaluering(er))
Fabian
700kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Oda
5
5 (9 Evaluering(er))
Oda
220kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Carolina
5
5 (29 Evaluering(er))
Carolina
375kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Cesar
5
5 (23 Evaluering(er))
Cesar
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kristian
4,9
4,9 (8 Evaluering(er))
Kristian
549kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Nicolás
5
5 (68 Evaluering(er))
Nicolás
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jessica
5
5 (6 Evaluering(er))
Jessica
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Marina
5
5 (9 Evaluering(er))
Marina
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Fabian
5
5 (16 Evaluering(er))
Fabian
700kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Oda
5
5 (9 Evaluering(er))
Oda
220kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Carolina
5
5 (29 Evaluering(er))
Carolina
375kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Cesar
5
5 (23 Evaluering(er))
Cesar
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kristian
4,9
4,9 (8 Evaluering(er))
Kristian
549kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Nicolás
5
5 (68 Evaluering(er))
Nicolás
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jessica
5
5 (6 Evaluering(er))
Jessica
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Marina
5
5 (9 Evaluering(er))
Marina
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Å arbeide med dysleksi i spanskundervisningen

Du lurer kanskje på hva dysleksi er? Dette er lærevansker grunnet en nevrologisk ubalanse. Mennesker med dysleksi har større vansker for å lære å lese, og har samtidig konsentrasjonsvansker.

Det er tre typer dysleksi: fonologisk dysleksi, visuell dysleksi og en blanding av begge disse. Ved fonologisk dysleksi, som er den mest utbredte formen, har barnet problemer med å assosiere lyd med bokstaver.

Overfladisk dysleksi (visuell dysleksi) er vansker med å huske stavelser av ord og deres betydning. Den tredje typen er en blanding av disse to typene dysleksi.

Dysleksi oppdages som regel på skolen, hvor barnet sliter med lesing. Symptomene på dysleksi er ikke bare lesevansker, men også skrivevansker.

Vanskene øker når barnet skal lære et nytt språk. På grunn av dysfasi vil taleterapi være viktig for et barn med dysleksi.

Kan et barn med dysleksi lære et fremmedspråk som spansk når de sliter med morsmålet? Mange foreldre lurer på dette, spesielt fordi de ønsker å se barnet gjøre fremgang til tross for hemningen.

Det er fullt mulig for et barn med dysleksi å lære et nytt språk. Hvis barnet sliter med fonologi, vil vanskelighetene kunne overkommes ved å arbeide med dem. Her gjelder det å tilpasse læreprosessen etter definerte og effektive metoder.

Dette vil gjøre at barnet ditt kan lære et nyttig språk, som kan komme til nytte i privatlivet og arbeidslivet senere i livet. Dette vil også gi dem selvtillit.

Kanskje undrer du deg på hvordan lære spansk på riktig måte, da kan det vøre en god idé å forsøke deg på en privatundervisningstime for skreddersydd opplæring.

Å lære spansk til barn med dysleksi

Et barn med dysleksi har vansker med å knekke lesekoden, og problemet blir større ved innlæring av språk. Foto: Unsplash

Det er alltid en utfordring å lære et nytt språk, og vanskelighetene rammer individuelt. Om du for eksempel vil lære spansk på egenhånd, kan du ha vanskeligheter med å forstå visse aspekter ved spansk grammatikk. For barn med dysleksi kommer dette som regel av lesevansker.

Å lære å lese er en veldig stor utfordring for barn med dysleksi. Når de skal lese, har de vanskeligheter med å spalte ordene og transkribere lydene. Sammenhengen mellom grafemer og fonemer må derfor jobbes med i dybden.

Til dette anbefales bruk av dekoding. Selv om dette er en arbeidskrevende metode, så er det vel verdt strevet. Her skal man lage kort og assosiere bokstaver, stavelser og ord med tilhørende lyd. De fleste stavelser og prosesserte lyder vil så finnes i de fleste ord.

Disse metodene, og flere, følges av Superprofs lærere, som tilbyr undervisning for barn med dysleksi.

Jo større tilnærming det er mellom skriftlig og muntlig forståelse, desto enklere blir det for barnet å lære. Spansk er et transparent språk med enkel korrespondanse. Dette gjør at barnet utvider lærefeltet med et nytt fremmedspråk. For å gjøre dekoding av stavelser enklere, finnes det enkelte triks som kan brukes:

 • Velg dokumenter med håndskrift.
 • Velg stor skriftstørrelse, heller 14 eller 16 enn vanlig 12.
 • Bruk dobbel avstand mellom ordene for å gi romslighet i dokumentet.
 • Marker viktige ord med fet skrifttype.
 • Bruk skrifttypen Arial.
 • Noen skrifttyper er enklere for dyslektikere å lese. Det blir mindre forvirring mellom bokstaver som «b» og «d», om disse har større forskjeller.
 • Fokuser på tegnsetting for å gjøre det enklere å forstå og lese mer flytende.

Dette er alle ting en bør ta i betraktning også når du vil at barnet skal lære spansk med lærebøker.

De beste Spansklærerne tilgjengelig
Fabian
5
5 (16 Evaluering(er))
Fabian
700kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Oda
5
5 (9 Evaluering(er))
Oda
220kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Carolina
5
5 (29 Evaluering(er))
Carolina
375kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Cesar
5
5 (23 Evaluering(er))
Cesar
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kristian
4,9
4,9 (8 Evaluering(er))
Kristian
549kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Nicolás
5
5 (68 Evaluering(er))
Nicolás
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jessica
5
5 (6 Evaluering(er))
Jessica
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Marina
5
5 (9 Evaluering(er))
Marina
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Fabian
5
5 (16 Evaluering(er))
Fabian
700kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Oda
5
5 (9 Evaluering(er))
Oda
220kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Carolina
5
5 (29 Evaluering(er))
Carolina
375kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Cesar
5
5 (23 Evaluering(er))
Cesar
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kristian
4,9
4,9 (8 Evaluering(er))
Kristian
549kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Nicolás
5
5 (68 Evaluering(er))
Nicolás
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jessica
5
5 (6 Evaluering(er))
Jessica
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Marina
5
5 (9 Evaluering(er))
Marina
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Det er lettere å overkomme lesevansker på spansk enn i andre språk

Gutt med spansk barnebok
Å lære et nytt språk omfatter et nytt fonologisk system, et nytt vokabular og nye grammatiske regler. Hvordan kan et barn med dysleksi lære dette? Foto: Unsplash

Faktum er at ikke alle språk er like vanskelige for en dyslektiker å lære. Jo mer transparent språket er, desto enklere er det å assimilere. At et språk er transparent betyr at det er likheter mellom skriftlig og muntlig språk, som tillater en mye enklere fonologisk tyding.

Teknisk sett er det snakk om en enkel assosiering mellom grafemer og fonemer. Det finnes 190 grafemer og 35 fonemer. Det er nesten 200 måter å skrive et dusin lyder. Dette gjør at fransk er et veldig vanskelig språk for en dyslektiker å lære.

Derfor er det dobbelt så stor forekomst av dysleksi i Frankrike enn i for eksempel Italia, som har 33 grafemer og 25 fonemer.

Det vanskeligste språket for en dyslektiker å lære er definitivt engelsk. Her er det nemlig tusen grafemer og førti fonemer. Engelsk er så og si umulig for en dyslektiker å lære.

Engelsk er verdens mest talte språk, men for et barn med dysleksi er dette en uoverkommelig utfordring.

Barn med dysleksi vil møte på en rekke problemer med engelsk språk: mange konsonanter og vokaler som uttales annerledes enn på norsk. Transkripsjonen av fonemer til grafemer er vanskelig fordi det er flere grafemer til én fonem. Mange ord har fonetiske og ortografiske likheter.

Hva med spansk?

Spansk regnes som et veldig transparent språk. Derfor er dekoding enkelt fordi det er få fonemer og grafemer. Eleven har lettere for å assimilere ord og lyd.

Hvordan hjelpe noen med dysleksi å lære spansk: intervensjonsmetoder

Det finnes flere gode metoder for å lære spansk til et barn med dysleksi. Prøv noen før du tar et valg. Effekten vil selvfølgelig avhenge av eleven, så sørg for å velge en som i størst mulig grad vil gi eleven fremgang.

Hvordan lære spansk

Multisensorisk metode

Som navnet tilsier, så består denne metoden av å trigge flere sanser hos barnet. Prøv derfor å stimulere syn, hørsel og takt for bedre innlæring.

Foreslåtte metoder: kart illustrert med fargekoder, filmer, bilder, gjenstander... Prøv media: lydbøker, opptak... Du kan også med fordel bruke online spanskkurs og apper til å lære spansk på pc, nettbrett eller smarttelefon.

Prøv å introdusere gester og lærespill (for lange lyder: åpne hendene; for korte lyder: klapp i hendene osv.).

Memorisering

Bruk memoreringsøvelser i hver spanskleksjon med fargekoder, lydstøtte eller gester. Mnemoniske hjelpemidler er ofte en god måte å lære på.

Avslutningsvis kan du oppfordre eleven til å lage egne kort for enkel bruk under undervisningen.

Ved å lære spansk online kan du få tilgang til mange ressurser som hjelper deg å forberede aktiviteter og strategier for å hjelpe barn med dysleksi å lære spansk. Veldig mange online spanskkurs har dette.

Ved bruk av kort for å lære ord, finnes visse regler en bør følge:

 • Vis norsk oversettelse ved siden av hvert spanske ord.
 • Bruk lyd og video for vokabular-trening, inkludert uttale.
 • Få ordet uttalt før du skriver det.
 • Ramse opp flere ord fonetisk hver dag for å unngå forvirring.
 • Marker de viktigste ordene med fargekode.
 • Marker vanskeligheter og uregelmessigheter.

For å memorere konjugering og grammatikk i spansktimen:

 • Klassifiser uregelmessige verb etter familie.
 • Utarbeid klare regler for hver syntaktiske kombinasjon.
 • Illustrer hver grammatiske regel med eksempler.
 • Bruk midler tilpasset hver øvelse.
 • Variere øvelsene på fire måter: lytting, tale, lesing og skriving.

De beste bøkene for å lære spansk

Vedrørende muntlig forståelse og uttrykk:

 • Bruk skriftlig materiale med nøkkelord for enklere lytteforståelse.
 • Overdriv intonasjonene, så eleven enklere kan forestille seg betydningen av teksten.
 • Arbeid i små grupper når det er mulig.
 • Sørg for å ha riktig uttale når du leser høyt.

Skriftlig forståelse og uttrykk må forklares med ulike midler:

 • Presenter tekster på en tydelig måte: understrek tema, introduser hovedfigurene...
 • La eleven få bruke ordkortene sine.
 • For at ikke eleven skal få panikk, må eleven gis tid til å lese, og sørg for at eleven leser alt riktig.
 • Illustrer tekstene med bilder.
 • Be eleven artikulere ordet hun / han skriver med lav stemme.
 • La eleven få bruke ord- og grammatikk-skjemaene sine for å unngå feil.

Hvordan lære spansk på nett helt gratis

Konsentrasjon og struktur:

Siden barn med dysleksi sliter med konsentrasjonsvansker, må to ting tas hensyn til under et spanskkurs:

 • Prøv å opprettholde et rolig og avslappet læremiljø. Barn med dysleksi er ofte hyperaktive. Jo mindre uroligheter det er i miljøet, desto bedre kan de konsentrere seg om arbeidet.
 • Sørg for organisering og struktur i timene: jo mer logisk og sammenhengende de er, desto mindre er faren for at eleven faller ut av temaet. Dette kan gjøres ved å alltid forklare timeprogrammet tydelig og klart i forkant av timen. Det anbefales å skrive dette på tavlen, slik at eleven kan situere seg.

I tillegg bør viktige og regelmessige elementer understrekes. Jo flere elementer eleven forstår, desto mer tillit vil de få. Husk å bruke de materialene som passer best for din elev.

Du kan lære spansk over hele Norge ved hjelp av en privatlærer og privatkurs nær deg. Se Superprofs oversikt over spansk kurs Oslo for eksempel før du velger den læreren som passer best til dine kriterier.

Elevutvikling

Liten jente med hodetelefoner
Et barn med dysleksi trenger mye ros og oppmuntring for å lære et nytt språk. Foto: Unsplash

Elever med dysleksi lider ofte av manglende selvtillit.

Vanskeligheter de opplever i timene, eller at de henger etter, er en stor stressfaktor. Dette kan føre til feil og at de ikke føler seg til rette i et dårlig tilpasset opplæringssystem.

Gi alltid eleven ros for fremgang og riktige svar. Oppmuntring i spansktimene vil øke selvtilliten, og dermed gi bedre lærevilkår.

Når du utarbeider et evalueringssystem, så sørg for å nevne alt som er positivt om elevens kunnskaper, og ikke fokuser på feil. Rams heller opp alle positive aspekter.

Avslutningsvis bør du evaluere øvelser i like deler (muntlig forståelse og uttrykk, samt skriftlig forståelse og uttrykk).

Ikke undervurder de ulike måtene å lære spansk på. Bruk av spanske filmer er kanskje ikke er opplagt valg, men det er absolutt mange fordeler med dette.

>

Plattformen som kobler privatlærere og elever

Første kurstime gratis

Likte du denne artikkelen? Vurder den!

5,00 (2 vurdering(er))
Loading...

Bente