"Matematikk handler ikke om tall, ligninger, utregninger eller algoritmer: Det handler om forståelse." – William Paul Thurston

Uansett om vi liker det eller ei, må vi alle konfrontere matematikk i løpet av livet. Når man kommer over mer komplekse tema innenfor matematikken, som algebra, trigonometri eller kalkulus, ønsker man som regel å lykkes, og gjerne også å bli aller best.

Så hva gjør man for å nå til topps i klassen?

Man gir seg ikke med det man lærer i timene og av leksene. Ved å ta i bruk akademiske tilleggsressurser på nett kan enhver fomlende elev finne fotfestet og lage seg en plass i algebraens mangfoldige verden.

I denne artikkelen går vi gjennom noen av de beste nettbaserte ressursene for algebralæring. Det innebærer både forklaringer og eksempler i tekstform, spill og kvisser, videoer og podkaster.

Klar for å finne den veien som passer best for deg?

De beste Matematikklærerne tilgjengelig
Per christian
5
5 (12 Evaluering(er))
Per christian
425kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Vadim
5
5 (15 Evaluering(er))
Vadim
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Stephan hung
5
5 (13 Evaluering(er))
Stephan hung
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Thomas
5
5 (9 Evaluering(er))
Thomas
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Syed
5
5 (36 Evaluering(er))
Syed
650kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Haakon
5
5 (10 Evaluering(er))
Haakon
450kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kristian
4,9
4,9 (10 Evaluering(er))
Kristian
549kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
M . Zuhur
5
5 (20 Evaluering(er))
M . Zuhur
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Per christian
5
5 (12 Evaluering(er))
Per christian
425kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Vadim
5
5 (15 Evaluering(er))
Vadim
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Stephan hung
5
5 (13 Evaluering(er))
Stephan hung
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Thomas
5
5 (9 Evaluering(er))
Thomas
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Syed
5
5 (36 Evaluering(er))
Syed
650kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Haakon
5
5 (10 Evaluering(er))
Haakon
450kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kristian
4,9
4,9 (10 Evaluering(er))
Kristian
549kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
M . Zuhur
5
5 (20 Evaluering(er))
M . Zuhur
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

De beste nettsidene for å lære om algebra

Matte er kanskje det faget flest elever sliter med. Det kan delvis forklares med at matematikk krever stadig forståelse, ikke bare memorering, og at om man går glipp av kunnskap på ett område, kan det ha store ringvirkninger.

En annen forklaring er at matte har fått merkelapp som ekstra vanskelig og kjedelig, noe som både påvirker elevers innstilling til faget og kan gjøre dem mer usikre enn nødvendig på egne ferdigheter og forutsetninger.

Det har mange negative konsekvenser, men et lyspunkt er at matematikk også er et fag hvor elever har relativt lav terskel for å oppsøke hjelp. Kanskje du ønsker å forsøke privatundervisning matematikk?

Det fører naturligvis til at det finnes mange nettbaserte læremidler, ofte gratis. Hvorfor ikke sjekke ut den store verden av algebra online?

Spiller ingen rolle om du ser etter hjelp eller ekstra øvingsoppgaver i geometri, trigonometri, kalkulus eller algebra. På nettet finner du mer hjelp enn du noen gang vil være i stand til å ta imot.

Men hvor finner du så disse algebraressursene?

Fortvil ikke, vi presenterer her noen av de beste nettsidene for å ta kontroll over algebra, en gang fra alle.

matematikk.org

Matematikk.org drives av blant annet de matematiske instituttene ved mange av Norges største utdanningsinstitusjoner, blant annet NTNU, Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og Universitetet i Trondheim. Det faglige ansvaret for nettstedet ligger hos Matematikksenteret.

På matematikk.org finner du både nyttige beskrivelser og definisjoner av matematiske konsepter, øvingsoppgaver og flere forskjellige mattespill.

Kilde: Annie Spratt, Unsplash

Om du vil friske opp eller sanke mer algebrakunnskap, kan du blant annet lese om det følgende på matematikk.org:

 • Parenteser og faktorisering
 • Regning med fortegn
 • Fortegn foran parenteser
 • Første kvadratsetning
 • Andre kvadratsetning
 • Konjugatsetningen
 • Løsning av førstegradsligninger
 • Løsning av andregradsligninger
 • Regning med brøker og bokstaver
 • Lineær algebra
 • Parameterfremstilling

Matematikk.org er altså både trygt, troverdig og har et bredt tilbud av stoff.

Superprof

Dersom du ønsker å fritt kunne velge din lærer selv, anbefaler vi deg å ta turen innom Superprof. Her kan du fritt søke etter fag og område, for så å få en resultatliste av lærere tilgjengelige for å gi undervisning.

Du finner lærere med alle mulige bakgrunner og erfaring innen sine emner. Det er dermed helt fritt frem å kontakte den læreren som passer deg best.

Du kan til og med finne lærere som tilbyr matteundervisning på nett dersom det ikke finnes lærere i nærheten av deg. Det vil også gjerne være rimeligere, da man slipper reiseutgifter.

matematikk.net

Et alternativ er matematikk.net (ja, det er lett å forveksle dem med matematikk.org!). Denne nettsiden har ikke et like ruvende og offisielt apparat i ryggen, men har lang fartstid: Nettstedet ble grunnlagt av en realfagslærer på videregåendetrinnet for hele 20 år siden.

Matematikk.net tilbyr et bredt og grundig undervisningsmateriell innenfor matematikkfaget. Informasjonen er kategorisert etter hvert spesifikke fag, og spesielt rettet mot videregåendetrinnet.

Dette kan altså sies å være siden å besøke for videregåendeelever som ønsker å få full oversikt over faget de tar, om det enn er P- eller T-matte, S1, S2, R1, R2 eller til og med X-matte.

En ulempe er at nettsiden ikke er spesielt moderne eller tilrettelagt for telefon, men klarer man å se vekk fra det, har man en rikholdig og god ressurs for algebralæring.

Khan Academy

Vi inkluderer også et mer internasjonalt alternativ som nylig har fått læringsmateriell på norsk. Khan Academy har som formål å tilby undervisning av høy klasse til alle, helt gratis. I likhet med de forannevnte nettstedene har Khan Academy ressurser og materiell både for elever, foresatte og lærere.

Det er gratis å opprette en bruker, og den gjør det enkelt og spennende å følge med på egen fremgang.

Vi anbefaler spesielt Algebra I-seksjonen på deres nettside. Listen som følger, gir en smakebit på hva denne inneholder:

 • Grunnleggende ligninger
 • Hvorfor vi gjør det samme på begge sider av likhetstegnet
 • Totrinns ligninger
 • Lineære ligninger med variabler på begge sider
 • Lineære ligninger med parenteser
 • Analysere antall løsninger i lineære ligninger
 • Ulikheter
 • Irrasjonale tall

Ikke alt læringsmateriellet hos Khan Academy er tilgjengelig på norsk enda. Om du ser etter algebramateriell utenfor det som er nevnt i listen, kan det derfor være bedre å oppsøke et annet nettsted. Med mindre du er komfortabel med å lese om matte på engelsk, da, så klart!

Gjør læring til lek og utforskning med spill og kvisser. (Kilde: Felix Rostig Unsplash)

Algebraspill

De mest populære spillene i dag har å gjøre med mytiske vesener, skyting og biltyveri. Det betyr ikke at ikke også et mattespill kan være god underholdning. Og skal man først lære om noe man egentlig helst skulle sluppet å lære noe om, er det ikke fantastisk å få gjøre det med et spill?

Som nevnt har matematikk.org flere mattespill, inndelt etter klassetrinn. For algebralæring anbefaler vi Matteknekker'n. Det er et regnespill for videregåendeelever i kvissformat som tester kunnskapene dine i algebra.

Regnemester er et spill som er tilgjengelig både på ungdomsskole- og videregåendenivå. Her må du løse diverse matematikkoppgaver mens du prøver å samle nok poeng til å gå seirende ut av spillet.

I Funbrains spill Math Baseball kan du justere spillet etter hva du ønsker å øve på. Slå på algebrafunksjonen og regne så godt du kan for å slå en home run.

Og til alle dere voksne som lurer i kulissene: Kast dere med, spill er ikke bare for barn!

Lær algebra med mattevideoer

Vi skulle gjerne gitt noen gode podkastalternativer for norske matteelever, men dessverre er valgmulighetene skrale. Om du vil ta med deg algebraen i ørene når du går på tur, blir det nok på et annet språk enn norsk.

Vi nordmenn er vant til å orientere oss i et digitalt univers hvor hovedspråket er engelsk. Likevel er det mange som ikke er komfortable med å lære om matte på et annet språk enn norsk: som om ikke matte var et eget språk allerede! Dersom språkbarrieren ikke er et problem for deg, er podkast et godt alternativ på travle dager.

bilde av ryggen til en gutt, han ser på en tv som er ute av fokus
Få opp litt algebra på tv-en! (Kilde: Unsplash)

Heldigvis finnes det flere norskspråklige undervisningsvideoer som er til god hjelp. Hver video fokuserer vanligvis på ett spesifikt matematisk konsept.

UiOs nettsider finner du for eksempel en samling snutter med repetisjon av matematikk på videregåendenivå. Disse videoene er beregnet på dem som skal begynne realfagsstudier på universitetet. Let gjennom listen etter et spesifikt konsept du ikke helt har grep om, eller bla deg gjennom alle videoene for å sjekke hvordan kunnskapen sitter.

Getsmart.no tilbyr en rekke lærerike videoer innenfor matematikkfaget. Videoene er sortert i underkategorier, og det er dermed lett å finne frem. Blant algebraleksjoner kan du blant annet få en innføring i grunnleggende regler, potensregning med variabler og kvadratsetningene. Videoene er gratis, men man må betale en avgift for å få tilgang til tilhørende læreplanmål, øvingsoppgaver og fasit.

Lærer du godt av tavleundervisning, er algebravideoer sannsynligvis midt i blinken for deg.

De beste måtene å lære algebra på

Selv elever som vanligvis møter skolearbeidet med entusiasme og engasjement, kan slite og miste motivasjon når algebra introduseres på pensum.

Hvorfor det?

Multiplikasjon og divisjon av brøker, variabler og lineære funksjoner bidrar alle til å gjøre algebra til en mangefasettert og kompleks undergren av matematikkfaget. Ikke alle elementene ved algebra er lett å forstå med intuisjon alene, og det kan gjøre det første møtet hardt.

Heldigvis finnes det mange tips og triks for å gjøre algebralæringen så sømløs og fornøyelig som mulig. Husk at alle lærer forskjellig, og ikke alle råd vil fungere for deg, uansett hvor godt de fungerer for klassekameraten din. Når det er sagt, legger vi her frem noen av de mest velprøvde og bredt effektive tipsene som finnes der ute:

 • Lær deg snarveiene: Når man hører ordet snarvei, er det fort gjort å få assosiasjoner til slurv og forhastet arbeid: ting som vanligvis ikke resulterer i arbeid av særlig høy kvalitet. Å finne snarveier er imidlertid i seg selv en form for problemløsning. Å legge litt ekstra arbeid i å finne ut hvordan man kan bli mer effektiv, kan ha store fordeler på lang sikt. Det kan gi gode studieteknikker og god orden og oversikt. Det er naturligvis helt essensielt å skille mellom snarveier som effektiviserer solid arbeid og snarveier som bare fører til slurv. Den første typen kan virkelig være en gave!
 • Samarbeid med klassekamerater og andre som er omtrent på ditt nivå: Støtte fra andre som går gjennom det samme som deg, er kjempeviktig. En studiegruppe kan hjelpe med å holde motivasjonen oppe, og man kan både lære bort til og lære av hverandre. Ikke undervurder læringsverdien av å forklare vennen din hva som er greia med andregradsuttrykk.
 • Finn en privatunderviser i algebra: En studiegruppe er et fantastisk initiativ, men ikke nok for alle. Dersom matten føles som en hengemyr, eller, motsatt, om du har lyst til å utfordres ekstra, vil du sannsynligvis få stort utbytte av å arbeide sammen med en privat mattelærer Oslo. Privatlærere er eksperter på sitt område, tilbyr et skreddersydd læringsopplegg og er tålmodige og støttende. Du har valget mellom undervisning ansikt til ansikt eller over nett.

For alle nysgjerrige sjeler, ikke minst for dem som har lyst til å sikre den karakteren på matteprøven, ligger internett og venter. Så hvorfor ikke skrive inn algebra i søkefeltet allerede i dag?

>

Plattformen som kobler privatlærere og elever

Første kurstime gratis

Likte du denne artikkelen? Vurder den!

5,00 (1 vurdering(er))
Loading...

Åshild

Jeg liker bøker, kunst og turer i skog og mark. Planene mine for nær fremtid er å lære meg spansk og å dyrke mine egne grønnsaker.