Det er en grunn til at flere og flere nordmenn er opptatt av å forbedre franskkunnskapene sine og perfeksjonere uttalen. Fransk kan nemlig klassifiseres som en av de virkelige språkgigantene, ved siden av mandarin, engelsk, spansk og arabisk.

Nesten 300 millioner mennesker snakker fransk, og de er spredt over Europa, Nord-Amerika, Afrika og Oseania. For mange er det deres andrespråk, og derfor er det naturlig at fransk snakkes med en rekke forskjellige aksenter rundt om i verden.

Fransk er offisielt språk i 29 land i verden. Flesteparten av dem ligger i Afrika, og en del i Europa. En studie utført av Observatoire Francophonie viser at hele 90 % av franske språkkurs i 2018 ble holdt i Europa, Afrika og Midtøsten. Over store deler av verden er folk altså opptatt av å lære seg fransk.

Hva med å forsøke et fransk kurs?

Uansett om aksenten din er norsk, engelsk eller spansk, vil denne artikkelen gi deg tips om hvordan du kan perfeksjonere din muntlige fransk.

De beste Fransklærerne tilgjengelig
Adri
5
5 (9 Evaluering(er))
Adri
470kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jelena
5
5 (3 Evaluering(er))
Jelena
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Manon
5
5 (5 Evaluering(er))
Manon
150kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Thomas
5
5 (6 Evaluering(er))
Thomas
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Anna
5
5 (8 Evaluering(er))
Anna
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Caroline slattum
5
5 (5 Evaluering(er))
Caroline slattum
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Ilys
5
5 (3 Evaluering(er))
Ilys
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Alix
4,7
4,7 (3 Evaluering(er))
Alix
249kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Adri
5
5 (9 Evaluering(er))
Adri
470kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jelena
5
5 (3 Evaluering(er))
Jelena
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Manon
5
5 (5 Evaluering(er))
Manon
150kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Thomas
5
5 (6 Evaluering(er))
Thomas
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Anna
5
5 (8 Evaluering(er))
Anna
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Caroline slattum
5
5 (5 Evaluering(er))
Caroline slattum
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Ilys
5
5 (3 Evaluering(er))
Ilys
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Alix
4,7
4,7 (3 Evaluering(er))
Alix
249kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Hva består en fransk aksent av?

Det er lett å tenke at fransk kun er nyttig dersom man befinner seg i land som Frankrike, Belgia eller Sveits, men det kan også sette deg i kontakt med det globale fransklæringsmiljøet. Landene med flest fransklærende er Madagaskar, Marokko og Egypt.

Det er nyttig å vite hvor på et tastatur man finner de forskjellige aksenttegnene, hvordan cirkumfleks påvirker uttalen og når man skal ta i bruk akutt-tegnet. Mange fransklærere vil mene det er like viktig å lære seg en god aksent, som å lære seg grammatikk og vokabular.

Viktig for fransk uttale er blant annet aksenttegnenes rolle og diftonger. Det er på ingen måte nødvendig å kvitte seg med sin egen aksent – det er forresten en nesten umulig oppgave – men for mange er det en morsom utfordring å gjøre sin egen aksent så usynlig som mulig.

Det er viktig å forstå at det finnes en rekke forskjellige franske dialekter. Akkurat som mange tror at det finnes en standard-britisk eller -amerikansk dialekt, tror mange at fransk er én ting. Det stemmer ikke! Kulturforskjeller og geografi har skapt en rekke regionale forskjeller.

Et luftfoto av Paris viser Triumfbuen og de rette gatene som strekker seg derfra
Et fransk språkkurs kan sette deg i gang med å perfeksjonere uttalen din. (Kilde: Unsplash)

Inndelingen i dialekter i Frankrike kan beskrives som følger:

 • Det er varierende grader av ortografi og sporadiske vokalvariasjoner i følgende områder, men generelt uttales ord på lignende måte i Frankrikes nordlige områder: Normandie, Bretagne, Hauts-de-France og Grand Est, som blant annet inneholder de tidligere regionene Lorraine og Champagne.
 • Trykk og demonstrative pronomen kan variere fra by til by. Den parisiske dialekten er et amalgam av dialektene i regionen Île-de-France.
 • De sørlige dialektene i Frankrike er påvirket av det såkalte "langue d'oc", på norsk oksitansk. Oksitansk er, i likhet med fransk, et galloromansk språk. Fransk utviklet seg fra folkelig latin, og på 1100-tallet skjedde det en geografisk splittelse av språket. I Sør-Frankrike utviklet oksitansk seg, og i resten av landet vokste forløperen til moderne fransk frem. Med Ludvig 14. ble oksitansk avskaffet som undervisningsspråk, og fikk dermed en mindre privilegert og prioritert posisjon. Påvirkningen fra oksitansk i dagens sør-franske dialekter kan likevel fortsatt ses.

Dersom du er redd for ikke å høres ut som en ekte franskmann, er det godt å huske på at det ikke finnes noen absolutt standard for hva som er "ekte" fransk. Som den raske oversikten over Frankrikes uttalevariasjoner viser, er det et stort spenn i de franske dialektene. Og da snakker vi bare om variasjonene av fransk som finnes innenfor Frankrikes grenser.

Fra et lingvistisk ståsted deles den franske aksenten inn i tre komponenter:

 • Fonemuttale
 • Franske spesialtegn: Cirkumfleks, cedille, gravistegnet, ord uten aksent ...
 • Intonasjon

Det finnes mange ressurser for folk som er interessert i å lære mer om å snakke fransk.

Hvordan uttaler man bokstavene "e" og "r" på fransk?

Det er alltid viktig å ha god kontroll på grunnleggende ferdigheter når man lærer seg noe nytt.

Det gjentas ofte at den franske aksenten er monoton. Med det mener man at hver stavelse uttales med samme trykk og samme lengde. Til tross for at fransk har mange likhetstrekk med de andre romanske språkene, som italiensk og spansk, er uttalen spesiell.

Den første og siste stavelsen uttales ofte i samme tonelag, noe som kan være vanskelig å venne seg til for utenlandske franskelever. For å klare seg i skogen av fransk uttale er det viktig å legge et solid fundament.

Finn ditt franskkurs Oslo.

Uttale (eller ikke) av "e"

 • Riktig uttale av stum "e" oppnås ved ikke å uttale vokalen i slutten av ord som "devinette", "demoiselle", "cerise" og så videre
 • "E" i følgende ord uttales som "è": "Destin", "respect", "respirer" og så videre
 • "E" i følgende ord uttales som "é": "Dessin", "descender", "resusciter" og så videre

Skarre-r

For de nordmennene som ikke er så heldige å komme fra en sørlands- eller vestlandsby, kan den franske r-en by på utfordringer. Riktignok er det allment akseptert at rulle-r-en er vanskeligere å uttale enn skarre-r-en, men en ny lyd krever likevel litt øvelse.

Skarre-r-en har faktisk sin opprinnelse i Paris, og den gjorde sitt inntog i Norge på 1800-tallet. Grunnen til at den fikk fotfeste akkurat i byene på Vest- og Sørlandet, er primært at de har vært de mest aktive handelsbyene.

En mann plukker ut en bok fra en hylle i et bibliotek
Utfordring: Les en bok på fransk! (Kilde: Unsplash)
De beste Fransklærerne tilgjengelig
Adri
5
5 (9 Evaluering(er))
Adri
470kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jelena
5
5 (3 Evaluering(er))
Jelena
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Manon
5
5 (5 Evaluering(er))
Manon
150kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Thomas
5
5 (6 Evaluering(er))
Thomas
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Anna
5
5 (8 Evaluering(er))
Anna
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Caroline slattum
5
5 (5 Evaluering(er))
Caroline slattum
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Ilys
5
5 (3 Evaluering(er))
Ilys
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Alix
4,7
4,7 (3 Evaluering(er))
Alix
249kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Adri
5
5 (9 Evaluering(er))
Adri
470kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jelena
5
5 (3 Evaluering(er))
Jelena
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Manon
5
5 (5 Evaluering(er))
Manon
150kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Thomas
5
5 (6 Evaluering(er))
Thomas
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Anna
5
5 (8 Evaluering(er))
Anna
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Caroline slattum
5
5 (5 Evaluering(er))
Caroline slattum
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Ilys
5
5 (3 Evaluering(er))
Ilys
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Alix
4,7
4,7 (3 Evaluering(er))
Alix
249kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Hvordan uttaler man stumme bokstaver på fransk?

Uttalen av stavelser og ord faller naturlig for dem som har fransk som morsmål. For en som holder på å lære seg fransk, kan det derimot by på store utfordringer. Stumme bokstaver er bokstaver som skrives, men ikke uttales. Franske dialektvariasjoner kan gjøre det ekstra vanskelig å lære seg når man skal uttale et bokstav og når man ikke skal det.

Én regel du kan ta med deg, er at bokstaver med diakritiske tegn, altså tegn som er plassert over eller under bokstaven, alltid uttales. Det finnes hele 23 bokstaver i det franske alfabetet, som forresten er identisk med det engelske, som kan være stumme. Det gjør det spennende og utfordrende å lære seg fransk uttale.

Noen eksempler på ord som har en stum bokstav i midten, er: "compter", "comptabilite", "grand-pere" og "grand-mere". I ord som "fond", "rond" og "long" er derimot den stumme bokstaven plassert i ordets slutt.

Ta språkkurs i fransk i Norge

En velprøvd og effektiv metode for å lære seg et nytt språk, og spesielt uttale, er å omringe seg med fransk tale og kultur. Det kan bety å flytte til Frankrike, eller det kan bety å ta et franskkurs med en lærer som har fransk som sitt morsmål. Med en av Superprofs privatlærere kan du få hjelp til å lære fransk, og effektivt perfeksjonere uttalen din.

Det som er så bra med en lærer, er at det ikke spiller noen rolle hvilket land man bor i. De vil uansett kunne forberede deg for kunnskapskravene som er fastsatt av EU. Nivåene bestemmes av ferdigheter. A1 betegner en nybegynner, mens et C2-nivå viser at man mestrer språket fullstendig.

Det finnes en rekke gode læringsressurser for dem som er interessert i å lære seg fransk. For eksempel kan man finne Facebook-grupper som styres av en lingvist eller en franskprofessor, eller man kan finne språkutvekslingssider. Når du leter etter kurs, kan det være lurt å tenke på at forskjellige undervisningstyper og programmer har forskjellig prisnivå.

En mann med øretelefoner går nedover et folksomt fortau i en by
Det er både gøy og effektivt å forbedre uttalen sin ved å høre på fransk radio eller musikk. (Kilde: Unsplash)

Hør på andre for å forbedre egen uttale

Det er umulig å legge for mye vekt på viktigheten av muntlige ferdigheter og forståelse. Ikke bare er det viktig for forståelsen av muntlig språk, det er også en fantastisk måte å lære seg et nytt vokabular.

Noen måter man kan oppnå dette på, er:

 • Se på franske filmer og tv-serier
 • Høre på fransk radio
 • Snakke med mennesker som har fransk som sitt morsmål

Forsøk også å finne ressurser for å lære fransk på nett.

En fin ting med Frankrike er at det legges mye energi i radioprogrammer. Et eksempel på god fransk radio er Radio France. Denne kanalen tilbyr programmer om et bredt utvalg av temaer, og er dessuten forgrenet i en rekke underkanaler.

For noen kan et fransk tastatur være overveldende. De som føler seg mer komfortabel med teknologi, kan imidlertid ha stor glede av å teste ut en stor læringsressurs: Youtube. Det er ikke bare gratis å lære fransk over nett, og internett byr ikke bare på et gigantisk utvalg av forskjellige typer læremateriell. På internett har du dessuten muligheten til å lære fransk gjennom ting, temaer og formater du selv er interessert i. Det er bare å gjøre noe du allerede liker – men på fransk.

Den viktigste grunnen til å forbedre franskaksenten sin er ikke å viske ut sin egen aksent. Det er å være i stand til å uttrykke seg på best mulig måte på fransk. Dette er grunnen til at du kanskje bør vurdere å lære fransk i Frankrike, dersom du har muligheten til det. Det vil gi deg fransktalende bekjentskaper og venner, lære deg masse om fransk kultur og gi deg en geografisk bestemt fransk aksent, noe som vil gjøre at du fremstår som en med større forståelse av fransk språk og kultur.

Det kan godt være at det går fortere enn du hadde trodd å tilegne deg en god fransk aksent. Bon courage!

>

Plattformen som kobler privatlærere og elever

Første kurstime gratis

Likte du denne artikkelen? Vurder den!

5,00 (1 vurdering(er))
Loading...
oversetter

Åshild

Jeg liker bøker, kunst og turer i skog og mark. Planene mine for nær fremtid er å lære meg spansk og å dyrke mine egne grønnsaker.