Uansett om du lærer deg fransk som fremmedspråk gjennom gratis undervisning, språklæringstjenester på nett eller ved å snakke med venner, lurer du kanskje på dette: Hvor lang tid tar det egentlig for en nordmann å mestre det franske språket?

Det samme gjelder uansett om du bor i Oslo, Bergen eller Kirkenes: Forholdene ligger til rette for effektiv språklæring, og internett tilbyr en rekke muligheter – gratis.

Ifølge Observatoire Francophonie er hele 421 millioner mennesker verden over fransktalende. For å sette det i perspektiv, kan det nevnes at 451 millioner mennesker snakker spansk, og 402 millioner arabisk. Det er kanskje ikke noe man lærer i fransktimene på skolen, men det er beregnet at antallet fransktalende vil forbipassere antallet spansktalende rundt 2022.

Kanskje er du interessert i å lære om innflytelsen folkelig latin har hatt på fransk? Kanskje har du et mål om å nå et visst ferdighetsnivå i språket? Eller kanskje har du lyst til å jobbe i Frankrike? Uansett er det å forstå fransk et mektig verktøy.

De beste Fransklærerne tilgjengelig
Adri
5
5 (9 Evaluering(er))
Adri
470kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jelena
5
5 (3 Evaluering(er))
Jelena
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Manon
5
5 (5 Evaluering(er))
Manon
150kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Thomas
5
5 (6 Evaluering(er))
Thomas
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Anna
5
5 (8 Evaluering(er))
Anna
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Caroline slattum
5
5 (5 Evaluering(er))
Caroline slattum
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Ilys
5
5 (3 Evaluering(er))
Ilys
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Alix
4,7
4,7 (3 Evaluering(er))
Alix
249kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Adri
5
5 (9 Evaluering(er))
Adri
470kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jelena
5
5 (3 Evaluering(er))
Jelena
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Manon
5
5 (5 Evaluering(er))
Manon
150kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Thomas
5
5 (6 Evaluering(er))
Thomas
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Anna
5
5 (8 Evaluering(er))
Anna
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Caroline slattum
5
5 (5 Evaluering(er))
Caroline slattum
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Ilys
5
5 (3 Evaluering(er))
Ilys
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Alix
4,7
4,7 (3 Evaluering(er))
Alix
249kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Antallet timer som trengs for å lære fransk

Man må bruke en del tid på å lære fransk.

Uansett om man har gått på språkskoler, om man holder på å ta et nybegynnerkurs i fransk eller er medlem i en facebookgruppe for dem som lærer fransk, gjelder det samme: Det er umulig å vite sikkert hvor mange timer det kommer til å ta før man blir flytende i fransk.

Det er vanskelig å lære seg et nytt språk, men noen er lettere enn andre. En viktig faktor er noe så enkelt som hvor likt språket er ens morsmål eller eventuelle andre språk en mestrer. I tillegg kommer faktorer som korrespondanse mellom stavemåte og uttalelse, kompleksiteten i bøyningsmønstrene og, naturligvis, kjennskap til språkets tegnsystem.

På grunn av de felles indoeuropeiske røttene og den viktige innflytelsen fransk kultur har hatt på Norge gjennom historien, er en del av det franske vokabularet kjent for nordmenn. Forståelsen forbedres videre av at de fleste nordmenn har god kompetanse i engelsk, et språk som virkelig har blitt formet av fransk.

To menn sitter foran et stort åpent vindu i en bar på dagtid
For at læringen skal være effektiv, må man praktisere språket hver dag. (Kilde: Unsplash)

EU opererer med et system for å måle språkkompetanse blant fremmedspråksbrukere. Rammeverket er fastsatt av CERFL (Common European Framework of Reference for Languages). Det består av seks nivåer. Det laveste er A1, og skalaen strekker seg til høyeste mulig nivå C2, som garanterer beherskelse av språket på morsmålsnivå.

B2 er et mellomnivå hvor man bør være i stand til å forstå fransk tale og være komfortabel med å uttrykke seg både skriftlig og muntlig. Dette er nivået som vanligvis kreves for å komme inn på universitetsstudier i språk eller realfag. Muntlig uttrykkelsesevne er spesielt viktig på franske universiteter, noe som betyr at det er viktig å arbeide med å perfeksjonere uttalen sin.

Hvor lang tid det tar å lære seg et språk er ikke bare avhengig av språket selv, men hvor høye mål man har til sin egen læring. Jim Cummins, professor emeritus ved Universitetet i Toronto, anslår at det tar 1-3 år å lære seg grunnleggende kommunikasjonsferdigheter i et nytt språk. Det krever naturligvis jevn øvelse i løpet av disse årene.

Dersom man har A1- eller A2-nivå som mål, kommer man kanskje unna med å øve med en språkapp eller podkast i lunsjpausene.

Dersom man sikter mot å nå et mer avansert nivå, derimot, krever det mye tid og innsats. Det kan være en god idé å ta et franskkurs Bergen, på nett eller på et språksenter. Amerikanske Foreign Service Institute beregner at det vil ta engelsktalende 600 til 750 timer spredd over 24-30 uker å nå B2- eller C1-nivå i fransk. Lignende tall vil sannsynligvis gjelde for nordmenn.

Og tallene er betydningsfulle: De påstår at man kan oppnå en høy grad av forståelse i et fremmedspråk i løpet av så lite som 6 måneder.

Med 10 timers studier i 48 dager kan man nå et mellomnivå. Mange går for nettopp en slik løsning. Problemet er at FSIs modell beregner svært mange timer med språklæring hver dag.

De færreste kan bruke 10 timer om dagen på å lære seg et nytt språk. Derfor presenterer vi her noen pekepinner på hva man kan forvente på veien mot å bli flytende i fransk. Det finnes oversikter over prisnivået forskjellige undervisningsformer ligger på.

Hvilke elementer består fransklæring av?

Det er klart at mengden tid man bruker på å lære seg språket, er en av de aller viktigste faktorene i språklæring. Det gjelder uansett om man lærer gjennom språkutveksling, fransktimer eller ved å pugge vokabular, fraser eller reglene for fransk grammatikk.

Det er imidlertid flere faktorer å ta med i betraktningen. Det gjelder både i læringen av fransk og andre romanske språk.

Metode

Metodene man lærer fransk med, varierer ut fra hva slags type undervisning eller læringsform man velger. Naturlig nok er det stor forskjell på å lære gjennom en app som Duolingo og gjennom samtaler med fransktalende.

For de fleste vil den mest effektive måten å lære fransk på, innebære å følge universitetsemner i språket eller ta privattimer med en som har fransk som morsmål. Bevisst utarbeidet undervisning i gruppe eller med en privatlærer i fransk vil i de fleste tilfeller bygge opp språkforståelsen betydelig raskere enn selvlæringsmetoder.

Det har mange fordeler å ta et fransk kurs. Man ledes gjennom alt fra alfabetet til det komplekse verbbøyningssystemet, men kanskje aller viktigst sikrer man at man øver jevnlig.

En fransk språkskole eller privatlærer følger deg ikke bare til ditt ønskede ferdighetsnivå i fransk, men viser deg også de interessante sidene ved fransk kultur og historie.

Louvre sett utenfra
Man kan ikke virkelig lære det franske språket uten også å lære om fransk kultur. (Kilde: Unsplash)

Rammeverket for franskstudier

Det samme gjelder uansett hvilket av verdens tusenvis av språk man holder på å lære seg: Dersom man ønsker å mestre et språk, er det viktig å bruke språket hver dag.

Det er en god idé å fastsette målene sine så tidlig som mulig. Dersom man ønsker praksisplass eller arbeid i en fransk bedrift, er det stor sjanse for at man må ta en franskprøve.

Tester som DELF/DALF og TCF brukes for å måle ferdighetsnivået, og fungerer som bevis på at man er i stand til å kommunisere effektivt på fransk. Dersom man er i forberedelsesfasen til en av disse, er det ideelle rammeverket for læringen å følge et intensivt studieprogram.

Om du leter etter språkressurser, finnes en rekke alternativer på nett. Campus France, Le Point du FLE, Bonjour de France og Alliance Francaise er noen av disse. Man trenger ikke å mestre fransk for å manøvrere seg rundt på disse nettsidene.

Memorering

Det krever memorering å lære seg et nytt språk. Det anbefales å tilegne seg fransk vokabular ved å dele inn ordene i kategorier. For eksempel kan vokabular som hører til innenfor reiselivssektoren, deles inn i underkategorier som hotell, restaurant, bar, turisme og så videre.

Viktigst for memoreringen av ord er kanskje repetisjon. Eksponeres man ofte nok for et ord, vil memoreringen oppleves uanstrengt. "Use it or lose it", som det sies.

En studie utført av Harry P. Bahrick konkluderte med at de som har studert et språk, mister omtrent 60 % av vokabularet etter tre år uten å forholde seg aktivt til språket og læringen av det.

Marseille i dagslys
Hvorfor ikke lære fransk i Frankrike? (Kilde: Unsplash)

Bo i Frankrike for å bli fransktalende

Et franskkurs Oslo kan lære deg om fransk uttale og samtale, men intet språkkurs er bedre til å lære deg – det gjelder både over nett og med en privatlærer i fransk – enn dine egne ører.

På midten av 60-tallet utviklet lingvist og nevrolog Eric Lenneberg en teori om språk. Den gikk ut på at det er umulig å tilegne seg uttale på morsmålsnivå i et språk etter pubertetsalder, dersom man kun har hørt morsmålet sitt hele livet.

Det kalles synaptisk beskjæring: prosessen hvor hjernen kvitter seg med informasjonsforbindelser som ikke har blitt tatt i bruk.

Med dette utgangspunktet ser fremtiden mørk ut for voksne som er interessert i å perfeksjonere franskuttalen sin, men man får lite ut av å resignere, og man kan nyte godt av gode franskkunnskaper uten å ha en plettfri aksent. Den aller beste taktikken er å omslutte seg av fransk, gjerne i et fransktalende land. Det er stressende og utfordrende å lære et nytt språk, og språkkurs kan komme i konflikt med selv de mest fleksible timeplaner. Dersom man har mulighet til det, er imidlertid intensivkurs i fransk en svært effektiv måte å lære språket på.

Man kan lære seg et fremmedspråk gjennom nybegynnerkurs og kurs for dem på mellomnivå, hvor språkferdigheter raffineres og man lærer om fransk kultur. Eller: Man kan flytte til Frankrike (eller et annet fransktalende land!), enten gjennom utvekslingsstudier, praksis eller en jobbmulighet. En del språklæring vil komme gratis ved å bo i et fransktalende land.

Dersom du heller vil lære fransk på et sted hvor du kan snakke norsk, er det mange muligheter for å lære fransk i Norge. Alt fra privatlærere på våre nettsider til universitetsfag: Reisen din mot franskkompetansen kan starte når som helst.

>

Plattformen som kobler privatlærere og elever

Første kurstime gratis

Likte du denne artikkelen? Vurder den!

5,00 (2 vurdering(er))
Loading...
oversetter

Åshild

Jeg liker bøker, kunst og turer i skog og mark. Planene mine for nær fremtid er å lære meg spansk og å dyrke mine egne grønnsaker.