Som vi alle vet, blir språkundervisning stadig viktigere på skoler verden over. Spansk som fremmedspråk er blant de fagene som virkelig har blomstret de siste tiårene.

Spansk snakkes av omtrent 440 millioner mennesker, og spanskkurs og undervisning i spansk blir bare mer og mer populært blant elever.

Om du skal lære spansk på skolen eller universitetet, kommer du til å måtte forsikre deg om at kunnskapen din er solid nok til at du kommer deg velberget gjennom prøver og eksamener.

Noe av det viktigste du kan gjøre, er å følge godt med i spansktimene. I de aller fleste tilfeller vil det gi deg god oversikt over hvilke temaer som blir viktige på prøver og eksamener.

Du kan imidlertid ikke si deg ferdig med jobben med det. Det er viktig å arbeide konsekvent med språklæring også utenfor klasserommet. Denne delen av arbeidet kan du gjøre på egenhånd, men har du vurdert å søke hjelp i spansk fra en privatlærer?

Finn et spanskkurs i nærheten av deg ved å se på Superprofs oversikt over spanskkurs Trondheim.

De beste Spansklærerne tilgjengelig
1. kurstime gratis!
Carolina
5
5 (20 Evaluering(er))
Carolina
350kr
/t
1. kurstime gratis!
Jeanette
5
5 (8 Evaluering(er))
Jeanette
550kr
/t
1. kurstime gratis!
Fabian
5
5 (3 Evaluering(er))
Fabian
300kr
/t
1. kurstime gratis!
Cesar
5
5 (13 Evaluering(er))
Cesar
350kr
/t
1. kurstime gratis!
Paula
5
5 (8 Evaluering(er))
Paula
270kr
/t
1. kurstime gratis!
Bárbara
5
5 (11 Evaluering(er))
Bárbara
350kr
/t
1. kurstime gratis!
Adri
5
5 (7 Evaluering(er))
Adri
380kr
/t
1. kurstime gratis!
Francesca
5
5 (12 Evaluering(er))
Francesca
350kr
/t
1. kurstime gratis!
Carolina
5
5 (20 Evaluering(er))
Carolina
350kr
/t
1. kurstime gratis!
Jeanette
5
5 (8 Evaluering(er))
Jeanette
550kr
/t
1. kurstime gratis!
Fabian
5
5 (3 Evaluering(er))
Fabian
300kr
/t
1. kurstime gratis!
Cesar
5
5 (13 Evaluering(er))
Cesar
350kr
/t
1. kurstime gratis!
Paula
5
5 (8 Evaluering(er))
Paula
270kr
/t
1. kurstime gratis!
Bárbara
5
5 (11 Evaluering(er))
Bárbara
350kr
/t
1. kurstime gratis!
Adri
5
5 (7 Evaluering(er))
Adri
380kr
/t
1. kurstime gratis!
Francesca
5
5 (12 Evaluering(er))
Francesca
350kr
/t
Første kurstime gratis>

Hvorfor ta privattimer for å bli bedre i spansk?

lærer og elev står og sitter konsentrerte foran en pc-skjerm
En privatlærer kan gi deg selvtillit, motivasjon og kompetanse. (Kilde: Unsplash)

Når man er en nybegynner, trenger man ofte kompetent hjelp for å komme i gang og å legge et solid og riktig fundament.

Man kan se på det som en form for forsikring som gjør at man kan være trygg på at arbeidet man legger inn, ikke er forgjeves.

En språkreise hvor man lærer språk intensivt over en kortere periode, kan også være en god måte å forbedre prestasjonene sine på.

Hvordan håndterer man eksamensperioden?

Mange trenger strukturerte omgivelser for å arbeide godt. Det kan være en utfordring for universitetsstudenter når eksamensperioden kommer. Gjennom semesteret følger de undervisningen, men ofte er det en pause mellom undervisningsslutt og eksamen. Da er man plutselig overlatt til seg selv.

Det kan være vanskelig å takle hvis man ikke har god nok indre motivasjon. Det blir ikke noe lettere med sommerværet som nesten alltid kommer med eksamensperioden på våren.

Slik kan eksamensperioden fort bli en test av hvilke elever som er mest motiverte.

Privatundervisning i spansk, på nett eller ansikt til ansikt, kan være en livbøye gjennom denne perioden. Det gir struktur, trygghet og noen å stå til rette for. Studenten må følge en avtalt plan, og læreren er der for å "tvinge" dem gjennom arbeidet.

Mange studenter har dessuten for dårlige studieteknikker. Det kan gjøre puggingen, lesingen og repetisjonen lite effektiv. Med privattimer i spansk vil en lærer veilede studenten gjennom eksamensforberedelsene blant annet ved å lære bort gode studieteknikker. Dette er noe som kommer godt med i alle fag og på mange områder i livet.

Siden privatlæreren bruker sin tid på én student av gangen, vil man i samarbeid kunne komme frem til den beste studieteknikken for hver enkelt elev.

Ikke minst gir privatundervisning elever et sted å stille alle spørsmålene de har. For nybegynnere handler det kanskje om verbtider, adjektivbruk eller andre grammatikalske strukturer.

Uansett hvilket språk man holder på å lære seg, vil en eksamen vanligvis dekke følgende fire områder: tale-, lese-, skrive- og lytteferdigheter.

En student kan for eksempel slite med å forstå muntlig spansk eller med å uttrykke seg skriftlig. En privatlærer vil oppdage dette og rette arbeidet inn mot problemområdene. Et viktig mål med undervisningen er å arbeide med enkeltstudentens svakheter, om det nå er uttale, vokabular, grammatikk, språklige vendinger eller bindeord.

Lag en plan og lær spansk effektivt

En kalender gir deg oversikt over målene dine og hjelper deg med å nå dem. (Kilde: Unsplash)

Spansklæringen bør være morsom og avslappet. Da er den mest effektiv. Et uformelt møte med en potensiell privatlærer, for eksempel på en kafé, er en god måte å finne ut om dere er kompatible.

Det er også en anledning til å diskutere behovene, utfordringene og styrkene dine. På den måten vil spansklæreren din bli godt rustet til å lede deg gjennom forberedelsene til eksamen.

Det er viktig, for forberedelsene til en eksamen i spansk kan føles som en test av evnene dine til å sjonglere. Ikke bare må du sette av tid til alle hovedområdene av språklæring – lytting, snakking, lesing og skriving – du må også passe på at grunnlaget for språkforståelsen din er solid.

Det betyr at du må øve jevnlig på ting som setningsstruktur, verbbøyning og kommunikasjon av tankene dine på spansk. Kun med konsekvent innsats vil du se virkelige forbedringer innenfor alle de fire hovedområdene.

Det er privatlærerens ansvar å forsikre seg om at undervisningen er oppdatert, solid og relevant for deg.

Det kan være en god idé å ta gjennomførte lekser, prøver eller andre oppgaver fra studiet med i privattimene. Læreren din kan gå gjennom oppgavene sammen med deg og diskutere styrkene og svakhetene dine. Det gir læreren et viktig innblikk i hva dere bør arbeide mest med.

Gode privatlærere er i stand til å forme undervisningen etter elevens behov. De bør ikke slå seg til ro med å følge en standardisert plan, men bør justere den etter enkeltelevens arbeidsmåte, kunnskap og lynne.

I noen sammenhenger handler det om å hjelpe en elev med å komme gjennom faget med ståkarakter. I andre handler det om å spisse elevens kunnskap så de virkelig kan briljere.

De beste Spansklærerne tilgjengelig
1. kurstime gratis!
Carolina
5
5 (20 Evaluering(er))
Carolina
350kr
/t
1. kurstime gratis!
Jeanette
5
5 (8 Evaluering(er))
Jeanette
550kr
/t
1. kurstime gratis!
Fabian
5
5 (3 Evaluering(er))
Fabian
300kr
/t
1. kurstime gratis!
Cesar
5
5 (13 Evaluering(er))
Cesar
350kr
/t
1. kurstime gratis!
Paula
5
5 (8 Evaluering(er))
Paula
270kr
/t
1. kurstime gratis!
Bárbara
5
5 (11 Evaluering(er))
Bárbara
350kr
/t
1. kurstime gratis!
Adri
5
5 (7 Evaluering(er))
Adri
380kr
/t
1. kurstime gratis!
Francesca
5
5 (12 Evaluering(er))
Francesca
350kr
/t
1. kurstime gratis!
Carolina
5
5 (20 Evaluering(er))
Carolina
350kr
/t
1. kurstime gratis!
Jeanette
5
5 (8 Evaluering(er))
Jeanette
550kr
/t
1. kurstime gratis!
Fabian
5
5 (3 Evaluering(er))
Fabian
300kr
/t
1. kurstime gratis!
Cesar
5
5 (13 Evaluering(er))
Cesar
350kr
/t
1. kurstime gratis!
Paula
5
5 (8 Evaluering(er))
Paula
270kr
/t
1. kurstime gratis!
Bárbara
5
5 (11 Evaluering(er))
Bárbara
350kr
/t
1. kurstime gratis!
Adri
5
5 (7 Evaluering(er))
Adri
380kr
/t
1. kurstime gratis!
Francesca
5
5 (12 Evaluering(er))
Francesca
350kr
/t
Første kurstime gratis>

Hvordan lærer man spansk fort?

Et ofte stilt spørsmål er "hvordan lære spansk". Fortvil ikke om du er i samme situasjon: Det finnes mange ulike måter man kan lære seg språket på.

Den aller beste måten å lære seg spansk på, er å bo i et spansktalende land. For de fleste er dette imidlertid helt urealistisk (ikke minst nå for tiden!).

Heldigvis er det mange andre måter å lære seg spansk på.

Tips for effektiv og god læring

En god og velprøvd taktikk er å lage såkalte "flash cards", altså vokabularkort. Ordvalgene bør styres av hvert fags spesifikke innhold.

En annen måte å lære på er gjennom oppgaveark. Slik kan man repetere det man har lært, som en spesifikk verbtid, til den fester seg.

Undervisningen bør inneholde retting av gamle prøver og hjemmeoppgaver. Førstnevnte tar du med, nye oppgaver kan læreren din skaffe.

Å gå gjennom gamle eksamensoppgaver er en fantastisk måte å bli godt forberedt til eksamen. Det gir et verdifullt innblikk i hvilke tema som går igjen, og gjør deg dessuten bevisst på hvor god kontroll du har på fagets innhold.

Oppgavene tar som regel utgangspunkt i ting som har blitt gjennomgått i undervisningen. Derfor er det viktig å se til notatene fra undervisningen når man forbereder seg til eksamen.

Når det gjelder lytteoppgaver, er det beste tipset enkelt: Lytt til spansk! Prøv for eksempel å se på en video på YouTube, eller lytt til en podkast. Det finnes tilpassede podkaster for dem som bare forstår grunnleggende spansk.

Kort sagt: Ikke undervurder verdien av alle læringsressursene som finnes på nett!

Forskjellige studenter, forskjellige læringsmetoder

Privatlæreren din bør også være i stand til å identifisere styrkene og svakhetene dine når det kommer til læring. Lærer du best visuelt, av å lytte, av å lese, av å arbeide med oppgaver eller av å ha en samtale?

Det finnes mange metoder for å huske bedre:

  • Bruk av fargekoding i notatene dine kan hjelpe visuell memorering. Skisser kan være en hjelp til å forstå og huske konsepter.
  • Ved å lese høyt aktiverer man det auditive minnet. Det vil også forbedre uttalen din.
  • For noen kan det være god hjelp i å skrive ned vanskelige fraser flere ganger.

Flervalgsspørsmål kan også være en morsom måte å lære og å repetere på.

en blå lærebok i spansk foran en bakgrunn av kaktuser
Hvordan lærer du best? (Kilde: Unsplash)

Lær spansk gjennom prøveeksamener

Hvis du vil nå til topps på spanskeksamen, er det viktig å ta en prøveeksamen. Fordelen med å ha en privatlærer er at de kan rette prøven for deg. De kan gi deg verktøyene du trenger for å lykkes.

Arbeid med resonnerings- og skriveferdighetene dine for å bli flinkere til å bruke preposisjoner, konjunksjoner og litterære virkemidler på en god måte.

Noen ganger kan det føles vel teatralsk å øve på muntlig spansk, men å snakke spansk med læreren din er en av de viktigste tingene du kan gjøre før eksamen.

Læreren din kan dessuten hjelpe deg med å strukturere oppgaver og essays. Akkurat som når man skriver på norsk er det viktig å presentere et sammenhengende argument og å pusse vekk irrelevant informasjon. På en prøve eller eksamen har man begrenset tid til å redigere det man skriver, så det er viktig å ha en metodisk tilnærming til skriveprosessen. Vær klar over hva du vil formidle før du begynner å skrive, og forhold deg til noen stikkord som holder oppgaven samlet, klar og relevant.

Mange er stresset i tiden før eksamen. Hvis det gjelder deg, kan privatundetvisningen inkludere nedstressingstaktikker. Læreren din kan også arbeide for å gjøre deg mer komfortabel med å snakke foran en forsamling, dersom det er noe du synes er vanskelig.

En privatlærer for hele året

Folk lærer spansk av forskjellige grunner. Uansett om du gjør det fordi du vil bli journalist, lingvist eller lærer, om du drømmer om å backpacke gjennom Sør-Amerika eller valgte spanskfaget fordi vennene dine gjorde det, gjelder det samme: Ferdigheter i fremmedspråk gir deg mange muligheter, både gjennom studiene og i arbeidslivet.

Ta et utvekslingsår i Madrid, for eksempel, eller tilbring friåret ditt i Peru. Les din spanske favorittforfatter på originalspråket, eller se den telenovelaen uten teksting.

Hvis du virkelig vil satse på språklæring, hvorfor ikke skaffe deg en privatlærer gjennom hele året?

Å arbeide jevnt og over lang tid er en god måte å sikre at kunnskapen virkelig fester seg.

Et alternativ til langtidslæring er å skaffe en privatlærer i spansk for påskeferien eller eksamensperioden. Slik intensiv læring kan være nyttig for å nå et konkret mål, men det vil ikke alene være nok til å gjøre deg til en kompetent spanskbruker.

Langtidsvarianten vil gjøre deg tryggere på din egen kunnskap og mindre stresset: Du vet jo at du har kontroll!

Trenger du en lærer i Spansk?

Likte du artikkelen?

5,00/5 - 1 stemme(r)
Loading...

Åshild

Jeg liker bøker, kunst og turer i skog og mark. Planene mine for nær fremtid er å lære meg spansk og å dyrke mine egne grønnsaker.