Eksamensperioden er stressende for mange elever på videregående. For mange av tredjeklassingene er det tid for å søke høyere utdannelse. De har flere eksamener foran seg, men også andreklassingene har mulighet til å komme opp til eksamen i spansk. Håpet for de fleste er å oppnå en god karakter, og dermed også gode muligheter til å komme inn på studiet man ønsker.

Uansett om du tar spansk I, II eller III er det viktig å være forberedt til eksamen. Det finnes mange forskjellige måter å bli klar til eksamen i fremmedspråk på. Du kan for eksempel få hjelp med forberedelsene av en privatlærer, eller du kan gjøre gamle eksamensoppgaver – du kan finne dem på utdanningsdirektoratets nettsider.

Kanskje velger du å forberede deg til eksamen ved å høre på spansk musikk eller se på en spansk tv-serie, eller rett og slett lese gjennom læreboka på nytt. I alle fall er det spesielt én ting man må ha kontroll på før en eksamen: Hva det er du egentlig forventes å kunne på skriftlig og muntlig eksamen i spansk.

En kvinne sitter ved et bord ved et vindu og skriver i en notatbok. Ved siden av ligger en annen bok
Har du oversikt over hva som forventes av deg? (Kilde: Unsplash)
De beste Spansklærerne tilgjengelig
Carolina
5
5 (22 Evaluering(er))
Carolina
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Cesar
5
5 (14 Evaluering(er))
Cesar
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Fabian
5
5 (9 Evaluering(er))
Fabian
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kristian
4,9
4,9 (7 Evaluering(er))
Kristian
199kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jessica
5
5 (5 Evaluering(er))
Jessica
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Paula
5
5 (8 Evaluering(er))
Paula
270kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Francesca
5
5 (20 Evaluering(er))
Francesca
400kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jeanette
5
5 (8 Evaluering(er))
Jeanette
550kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Carolina
5
5 (22 Evaluering(er))
Carolina
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Cesar
5
5 (14 Evaluering(er))
Cesar
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Fabian
5
5 (9 Evaluering(er))
Fabian
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kristian
4,9
4,9 (7 Evaluering(er))
Kristian
199kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jessica
5
5 (5 Evaluering(er))
Jessica
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Paula
5
5 (8 Evaluering(er))
Paula
270kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Francesca
5
5 (20 Evaluering(er))
Francesca
400kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jeanette
5
5 (8 Evaluering(er))
Jeanette
550kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Hva er egentlig forskjellen mellom spansk I, II, I+II og III?

Hva du forventes å kunne, er avhengig av hvilket fag du tar. Det er obligatorisk for alle som går studiespesialiserende på videregående å ha undervisning i et andre fremmedspråk. På yrkesfaglige utdanninger, derimot, er det eneste fremmedspråket med obligatorisk undervisning engelsk.
Uansett om du studerer spansk på videregående eller interessert i spansk kurs på fritiden, lær deg forskjellene mellom de ulike nivåene.

Elever på studiespesialiserende velger mellom fremmedspråk I eller II – men valget er ikke helt fritt. Dersom du vil ta spansk på videregående og også har tatt spansk på ungdomsskolen, må du ta spansk II, som krever forkunnskaper om spansk og bygger videre på kunnskapen fra ungdomsskolen. Dersom du tok et annet andre fremmedspråk på ungdomsskolen, derimot, velger du spansk I når du begynner på videregående.

Den obligatoriske spanskundervisningen avsluttes for de fleste når man går ut av vg2. Da er det mulighet for spansk I- og II-elevene til å komme opp til enten muntlig eller skriftlig eksamen i spansk.

For dem som ikke hadde et andre fremmedspråk på ungdomsskolen, gjelder litt andre regler. Disse elevene må ta to år med spansk I og deretter et tredje år med spansk II. Disse elevene får standpunkt og kan komme opp til eksamen i vg3, og har altså obligatorisk spanskundervisning gjennom hele videregående.

Spansk III ligger rent formelt i en annen kategori enn spansk I, II og I+II: Det er nemlig et valgfag. Det bygger videre på kunnskapen fra spansk II. Spansk III tilbys til tredjeklassinger, og det er naturligvis derfor også i vg3 man risikerer å komme opp til eksamen i faget.

Innholdsmessig skilles spansk I, II og III først og fremst fra hverandre etter hvor avansert de er. Man må ha kontroll på stoffet i spansk I for å være klar til å angripe spansk II, og så videre.

Læreplanmålene er generelt utformet for alle fremmedspråk på samme nivå. De tegner derfor opp generelle mål til språkferdigheter, ikke mål om kunnskap til det spanske språkets særegne egenskaper og utfordringer. Men hvordan lære spansk? For noen holder undervisningstimene på skolen og lekser, for å utvikle sitt nivå, andre trenger mer... Kanskje kan det være godt å ha en privatlærer i spansk som kan veilede deg i tråd med læreplanmålene?

Det er viktig å merke seg at læreplanmålene er i endring. Nye læreplanmål for fremmedspråk vil tre i kraft høsten 2020 for vg1, høsten 2021 for vg2 og høsten 2022 for vg3. Med andre ord gjelder endringen bare for de videregåendeelevene som begynner på videregående fra og med høsten 2020. Du kan lese mer om endringene her.

Sentrale læreplanmål i spansk I (fremmedspråk I)

Det følgende er skrevet med utgangspunkt i den nye læreplanen.

På en eksamen i spansk I vil det blant annet forventes at du kan holde enkle, hverdagslige samtaler og uttrykke meningene dine. Skriftlig forventes det at du kan skrive informerende, fortellende og beskrivende tekster. Det stilles krav til at ordforrådet ditt dekker hverdagslige situasjoner, at du har godt grep om de grunnleggende språklige strukturene og at du er kjent med regler for uttale. Det forventes også at du forstår tilpassede tekster på spansk.

I tillegg skal en elev som har tatt spansk I utforske og ha kjennskap til geografi og sentrale tradisjoner og levemåter innenfor spanskspråklige kulturer. Det forventes at du er i stand til å sammenligne spanske og latinamerikanske forhold med norske forhold.

Fjellområde i Peru, rødlig, med snødekte fjelltopper og blå himmel i bakgrunnen
Du vil blant annet lære om spansk og latinamerikansk geografi i spanskundervisningen. (kilde: Unsplash)

Sentrale læreplanmål i spansk II (fremmedspråk II)

Det følgende er skrevet med utgangspunkt i den gamle læreplanen.

Det forventes mer av en elev som har tatt spansk II. På en eventuell eksamen i dette faget vil det forventes at du er i stand til å holde samtaler eller presentasjoner om en rekke temaer, gjerne aktuelle og tverrfaglige. Det vil også stilles krav til god uttale.

For å oppnå en god karakter i faget bør du være i stand til å skrive tekster innenfor flere sjangere. Språket i tekstene bør være variert, og dessuten tilpasset situasjonen de forekommer i. Det forventes at du er i stand til å forstå autentiske spanske tekster innenfor forskjellige sjangere og med forskjellig nivå av formalitet.

Du forventes dessuten å være i stand til å drøfte både skikker, tradisjoner og dagligliv både i spansktalende områder og i Norge. Kravet til kunnskap om samfunnsforhold, geografi, historie og kultur i spansktalende land er høyere enn på Spansk I-nivå. Det samme gjelder naturligvis evnen til å formidle og drøfte disse forholdene på spansk. Ikke minst stilles det krav om at du kan drøfte hvordan språkkunnskaper og innsikt i andre kulturer kan fremme flerkulturelt samarbeid og forståelse.

Sentrale læreplanmål i spansk III (fremmedspråk III)

Det følgende er skrevet med utgangspunkt i den gamle læreplanen.

Spansk III krever i større grad selvstendig arbeid fra eleven. Det vil forventes at du kan reflektere over og drøfte din egen språklæring, sette deg mål og forbedre kunnskapene dine gjennom å reflektere over egen læring og kunnskap du allerede har tilegnet deg. Det forventes også at du i større grad søker deg frem til kunnskap på egenhånd.

Skriftlig krever spansk III at du mestrer flere sjangere og grader av formalitet. Det forventes at kunnskapen din om det spanske språket er solid nok til at du kan bevege deg med fleksibilitet og spontanitet både gjennom samtaler og tekst. Ikke minst stilles det krav til at du forstår lengre, autentiske spanske tekster i forskjellige sjangere.

I løpet av spansk III kommer du til å ha kontakt med spanjoler eller latinamerikanere, og du må være i stand til å beskrive og reflektere over dette møtet. Dessuten føres mange av målene fra spansk I og II videre: Du forventes å kunne formidle kunnskap om blant annet skikker og tradisjoner, aktuelle samfunnsforhold, geografi, historie og kultur. Ikke minst bør du være i stand til å drøfte hva som skjer når forskjellige kulturer møtes.

To personer lytter til hverandre foran en gruppe mennesker og en murvegg
I løpet av spanskundervisningen vil du lære å holde en samtale på spansk. (Kilde: Unsplash)

Hvordan forbereder du deg til eksamen i spansk?

Det er mange måter å gjøre det på! Når du har fått oversikt over hva det forventes at du kan, gjelder det å finne ut hvordan du kan oppnå målene på en måte som du trives med og lærer godt av.

Heldigvis kommer du langt på vei ved å delta og være aktiv i skoleundervisningen, gjøre leksene og forberede deg godt til prøvene. Om du klarer deg godt gjennom vurderingene underveis i skoleåret, er det er godt tegn på at du ligger godt an foran en eventuell eksamen. Om du ikke klarer deg like godt på prøvene som du ønsker, er det et tegn på at du må gjøre endringer.

Et godt første skritt er å snakke med læreren din. Et annet alternativ er å lete etter nye måter å lære på. Hvilke temaer og hvilke medier motiverer deg?

Hva med å lese en historisk roman satt til Argentina? Hva med å lete deg frem til nyheter fra spanskspråklige områder? Hva med å finne et spansk band du liker, og pugge tekstene deres? Spesiell kunnskap innenfor dine interesseområder vil garantert være en styrke både på vanlige prøver og på eksamen.

Hvis det butter imot

Det er helt essensielt å ha kontroll på grunnkunnskapene i faget, og det kan til tider være kjedelig eller vanskelig å nå dette punktet. Om det blir en for stor hindring til at du klarer å følge undervisningen, kan det være på tide å vurdere privatundervisning.

Det blir vanskeligere å sluntre unna med en privatlærer som under undervisningen kan vie hele sin oppmerksomhet til deg. Det er for mange en lettelse å bli holdt litt ekstra i skinnet. En privatlærer har dessuten tid og anledning til å se dine utfordringer og finne den beste måten å løse dem på. Dersom du har bestemt deg for å finne en privatlærer i spansk, har Superprof en rekke lærere å velge mellom.

Finn et spanskkurs Oslo.

Uansett hvordan du velger å gå frem, ønsker vi deg et godt skoleår og god spansklæring! Creemos en ti.

>

Plattformen som kobler privatlærere og elever

Første kurstime gratis

Likte du denne artikkelen? Vurder den!

5,00 (1 vurdering(er))
Loading...

Åshild

Jeg liker bøker, kunst og turer i skog og mark. Planene mine for nær fremtid er å lære meg spansk og å dyrke mine egne grønnsaker.