"Burde jeg ta TOEFL eller IELTS?"

Dette er et spørsmål man ofte får som engelsklærer, gjerne etterfulgt av "hvilken av dem er vanskeligst?"

Hvilken test som vil være det beste valget for deg, er avhengig av flere faktorer.

De beste Engelsklærerne tilgjengelig
Mari
4,9
4,9 (20 Evaluering(er))
Mari
320kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Syed
5
5 (32 Evaluering(er))
Syed
550kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Simge
5
5 (11 Evaluering(er))
Simge
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Roman
5
5 (9 Evaluering(er))
Roman
370kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Magali
5
5 (3 Evaluering(er))
Magali
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Candice
5
5 (5 Evaluering(er))
Candice
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jeanette
5
5 (8 Evaluering(er))
Jeanette
560kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Sturla
4,8
4,8 (3 Evaluering(er))
Sturla
800kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Mari
4,9
4,9 (20 Evaluering(er))
Mari
320kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Syed
5
5 (32 Evaluering(er))
Syed
550kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Simge
5
5 (11 Evaluering(er))
Simge
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Roman
5
5 (9 Evaluering(er))
Roman
370kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Magali
5
5 (3 Evaluering(er))
Magali
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Candice
5
5 (5 Evaluering(er))
Candice
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jeanette
5
5 (8 Evaluering(er))
Jeanette
560kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Sturla
4,8
4,8 (3 Evaluering(er))
Sturla
800kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Fakta om de to eksamenene

TOEFL har opp mot fem tusen testsentre rundt om i verden. Selve prøven foregår som oftest på internett.

IELTS-testen har cirka tusen testsentre. Denne prøven krever ansikt-til-ansikt samtale med en sensor, og tilbys dermed ikke online.

Informasjon om priser og oppmelding i Norge finner du her.

Estimert tid det tar å gjennomføre TOEFL er fire timer, men det er selvfølgelig mulig å fullføre eksamen før dette også.

IELTS-testen er kortere, og varer ikke mer enn to timer og førtifem minutter. Hver del av eksamenen er kortere, med unntak av den skriftlige langsvarsoppgaven. En hel time er satt av til denne.

TOEFL-materialet er generelt rettet mot studenter med nord-amerikansk dialekt, og den baserer seg i høy grad på engelsk grammatikk. IELTS-materialet dekker en rekke regionale dialekter, inkludert amerikanske.

Fordi begge testene er internasjonale er det akseptert å benytte både amerikansk staving og britisk engelsk vokabular i IELTS. Dersom en velger en bestemt kommunikasjonsstil, er det nødvendig å holde seg til denne konsekvent. Det er derimot ikke akseptert å hoppe frem og tilbake mellom amerikansk og britisk engelsk. Selv om alle svarene teknisk sett er korrekte, vil hvilket som helst ord skrevet på inkonsistent engelsk bli regnet som feil.

Dersom en fra starten av benytter britisk engelsk, for så å bytte til amerikansk engelsk i samme tekst, vil resten av teksten regnes som feil, og dermed påvirke det endelige resultatet. Det er ikke avgjørende å opprettholde konsekvent staving i TOEFL-testen. Her legges det vekt på syntaks og grammatikk.

La oss ta en nærmere titt på de to testene.

Eksamen i engelsk som fremmedspråk: TOEFL

Bakgrunn

På 60-tallet ble det enklere og dermed også vanligere å reise utenlands. Dette førte til en bølge av internasjonale studenter som ville dra til USA for å ta utdannelsen sin der. Mange av disse kunne ikke engelsk når de kom.

Dette førte til etableringen av et landsråd bestående av ledere fra staten så vel som den private sektoren. Deres rolle var å sørge for at alle de utenlandske studentene var i stand til å forstå professorene sine og delta aktivt under forelesning.

Dette førte til utformingen av en formell engelsktest. De første utgavene ble utført i samarbeid med Stanford University, og videre utforming av testen ble gjort i samarbeid med The College Board.

Engelsktestens utvikling: TOEFL

Første del av eksamenen ble gjennomført på penn og papir i et akademisk miljø overvåket av en eksamensvakt. Den muntlige delen foregikk i en egen bås eller et eget rom, hvor studentene ble ropt inn én etter én for å svare på en rekke spørsmål. I tillegg til å estimere studentenes muntlige samtaleevne, ble disse spørsmålene utformet for å evaluere retoriske evner og kritisk refleksjon.

Etterspørselen var stor på amerikanske universiteter. Dette gjorde at mange studenter måtte vente, ofte i opp til to år, før de i det hele tatt fikk muligheten til å gjøre rede for engelskferdighetene sine.

Den lange ventetiden førte til utviklingen av CBT (computer based tets), prøver utført på datamaskin. Denne utgjør grunnlaget til maskinførte eksamener slik vi kjenner dem i dag.

TOEFL i dag

I dag er TOEFL en online test, bortsett fra i et fåtall områder som ikke har tilgang til stabilt internett. Her testes det fortsatt med sensor, penn og papir.

Siden standardiserte engelsktester så dagens lys i 1962, er det TOEFL som har satt standarden for tilfredsstillende engelskferdigheter hos utenlandsstudenter.

En lignende test ble utviklet av IELTS i 1980.

Kvinne foran datamaskin biter i en blyant av frustrasjon.
TOEFL-testen krever at du er komfortabel med å bli testet på data (Kilde: Unsplash).

IELTS: International English Language Testing System

IELTS tilbyr to ulike eksamener: en generell eksamen, og en mer akademisk test med høyere engelsknivå. Testen i "general English" er utviklet for arbeidssøkende immigranter som ønsker å jobbe i England eller et annet land i det britiske samveldet.

Vi kommer til å fokusere på den akademiske eksamenen, ettersom det er denne som vil være relevant for deg som potensiell student i Storbritannia, Canada, Australia og New Zealand.

Bakgrunn

The English Language Testing Service, da kjent som ELTS, var resultatet av et samarbeid mellom British Council og Cambridge English Language Assessment.

Testen skulle speile hverdagslig engelskbruk så godt som mulig, med dagligdagse uttrykk og ulike regionale dialekter. Disse inkluderte amerikansk engelsk, men ikke skotsk.

IELTS-testen slik vi kjenner den i dag har gått gjennom en hel rekke forandringer. Den speiler endringene som har blitt gjort de siste førti årene når det kommer til engelskundervisning og engelsklæring generelt.

Om du ønsker ekstra veiledning i nærheten av deg, forsøk et engelskkurs Trondheim eller en annen by i Norge.

Testens utvikling

ELTS viste seg å være litt vanskelig å administrere, og den hadde behov for litt internasjonalisering. Dette førte til at flere australske universiteter ble med i utformingen. ELTS ble dermed til IELTS, med en "i" for "international".

Etter enda mer omhyggelig revisjon, ble testen reorganisert med tydeligere skille mellom lese- og skrivedelen av prøven. I begynnelsen var testen mer tematisk strukturert, noe som gjorde det vanskeligere å få et klart bilde av folks ferdigheter. Hvis leseforståelsesdelen handlet om hvordan man kunne finne seg arbeid i Australia, handlet den skriftlige delen også om dette.

En mer nylig revisjon av IELTS-testen har sørget for at skrive- og lesemodulene samsvarer med de generelle akademiske standarden når det kommer til tidtaking, svarlengde og opptelling av poengsum.

IELTS idag

 • IELTS-testen blir fortsatt utført på pen og papir, med ansikt-til-ansikt intervju med en sensor. Resultatet av den muntlige delen blir klargjort umiddelbart.
 • Den skriftlige delen blir tilegnet lengre tid enn hos TOEFL ettersom det tar lengre tid å skrive for hånd enn på datamaskin.
 • Mer enn to millioner mennesker tar IELTS-testen hvert år. Den er favoritten blant engelskstudenter i Asia og Midtøsten.
Klasserom med barn.
Engelsk er et internasjonalt språk, og testene IELTS og TOEFL blir tatt av mennesker over hele verden (Kilde: Unsplash)
De beste Engelsklærerne tilgjengelig
Mari
4,9
4,9 (20 Evaluering(er))
Mari
320kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Syed
5
5 (32 Evaluering(er))
Syed
550kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Simge
5
5 (11 Evaluering(er))
Simge
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Roman
5
5 (9 Evaluering(er))
Roman
370kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Magali
5
5 (3 Evaluering(er))
Magali
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Candice
5
5 (5 Evaluering(er))
Candice
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jeanette
5
5 (8 Evaluering(er))
Jeanette
560kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Sturla
4,8
4,8 (3 Evaluering(er))
Sturla
800kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Mari
4,9
4,9 (20 Evaluering(er))
Mari
320kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Syed
5
5 (32 Evaluering(er))
Syed
550kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Simge
5
5 (11 Evaluering(er))
Simge
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Roman
5
5 (9 Evaluering(er))
Roman
370kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Magali
5
5 (3 Evaluering(er))
Magali
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Candice
5
5 (5 Evaluering(er))
Candice
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jeanette
5
5 (8 Evaluering(er))
Jeanette
560kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Sturla
4,8
4,8 (3 Evaluering(er))
Sturla
800kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Sammenlikning av testene

Leseforståelse

Under TOEFL-testen har du mellom fire og seks passasjer å lese, og det på akademisk engelsk. Disse ligger alle på omtrent samme vanskelighetsnivå.

IELTS-testen har tre ulike tekster hentet fra akademiske bøker, aviser eller tidsskrifter. Vanskelighetsgraden varierer mellom de ulike tekstene.

Den skriftlige delen

I den skriftlige delen av TOEFL, må kandidaten lese eller lytte til to litt vanskelige passasjer. Det er mulig at disse to motsier hverandre. Deretter skal kandidaten vise hvorvidt hun eller han har forstått materialet ved å skrive et avsnitt om det.

I IELTS-testen har du én time på deg til å gjøre rede for:

 1. Betydningen av en graf eller et diagram.
 2. Hva du mener om et bestemt tema.

Lytteforståelse:

TOEFL er generelt veldig akademisk orientert, og dette gjelder også for den muntlige samtalen. Denne kan for eksempel være mellom en student og en bibliotekar. Alle oppgavene i TOEFL er flervalgsoppgaver.

IELTS-testen er litt mer variert, med muntlige seksjoner innen alt fra dagligdagse dialoger til situasjoner fra akademia. Spørsmålene kommer i ulike varianter– du kan til og med risikere å måtte fylle inn et tomrom i en tabell.

Konversasjonsdelen

Hvis du tar TOEFL, må du være komfortabel med å snakke inn i en datamaskin. Flyt og korrekt bruk av språket blir vurdert av en sensor i ettertid.

Under første del av IELTS-testen vil sensorene stille deg behagelige "small talk" spørsmål om for eksempel hjembyen din, hobbyene dine, og hva du gjør for å forbedre engelsken din. I de to neste seksjonene tilspisses spørsmålene litt.

Finn et engelsk kurs for å forbedre dine ferdigheter.

Sammenlikning

Verken TOEFL eller IELTS gir deg bestått/ ikke bestått som resultat. Det er institusjonene en ønsker opptak ved som setter minimumskravet når det kommer til poengsum.

Etter TOEFL fastsettes poengsummen din etter hvordan du gjør det i de fire ulike delene av testen. IELTS rangerer deltakerne og plasserer dem i kategorier som samsvarer med et visst antall poeng.

TOEFL ble utviklet i Amerika, og det er her testen vedlikeholdes. IELTS ble skapt i Storbritannia, men fikk etter hvert hjelp fra andre land i det britiske samveldet. Dette gav IELTS større internasjonal relevans.

Begge testene internasjonalt gyldige. Dette betyr at et TOEFL-resultat vil bli akseptert i Storbritannia, på samme måte som et godt IELTS-resultat vil være tilstrekkelig bevis for opptak ved et amerikansk universitet.

Likevel – amerikanske universiteter har en tendens til å sette den amerikanske testen høyere, og IELTS har noe høyere status i Storbritannia og de andre landene i det britiske samveldet.

Øvingsmetoder for internasjonale engelskeksamener

Begynn med å se for deg slutten – Stephen Covey

Dette er et godt råd når det kommer til å velge hvilken eksamen du skal ta.

Hvis målet ditt er å studere i utlandet, bør du tenke på hvilken institusjon du ønsker å søke opptak ved, eller i hvert fall hvilket land du ønsker å dra til.

Selv om både TOEFL og IELTS vil være gyldige, kan det være lurt å ha i bakhodet at IELTS fortsatt har høyere status i Storbritannia. Ønsker du å dra dit, bør du vende deg mot engelsk kurs på nett som lar deg forbedre flyt og ferdigheter innen Oxford English.

Med britisk engelsk og IELTS i fokus, kan du forberede deg gjennom en kombinasjon av følgende metoder:

 • Les en hel rekke ulike tekster – ikke bare lærebøker.
  • IELTS-eksamenen tester deg i alle aspekter av språket. Dette inkluderer diverse sosiale situasjoner, uttrykk og idiomer, samt administrasjonsrettet språkbruk. 
 • Lytt til britisk engelsk fra ulike kilder 
  • IELTS er en internasjonal prøve. Dette innebærer at du må være i stand til å forstå et mangfold av ulike dialekter og aksenter. 
 • Vokabular: lær deg å skille britisk og amerikansk engelsk
  • Når du lærer deg engelsk på skolen, møter du som oftest en blanding av amerikansk og britisk staving i bøkene dine. Du møter nok også på begge deler i media. For å unngå å tape poeng under IELTS-prøven, se til at du fokuserer på Queen's English og lærer deg de viktigste forskjellene mellom britisk og amerikansk staving.
 • Øv deg på å skrive engelsk
  • Den håndskrevne delen utgjør en viktig del av IELTS-testen. Skriv så mye som mulig, og pass på at skriften din er leselig og stavingen korrekt. Eliminer de vanligste stavefeilene. 
Fargeblyanter på pult.
Forbedre engelsken din ved å ta i bruk en kombinasjon av ulike metoder (Kilde: Unsplash).

Nettressurser i engelsk

Det finnes en hel rekke "test prep" sider på nettet som er utformet for å forberede deg til prøver som TOEFL og IELTS. Du finner også mange nettressurser som ikke nødvendigvis er skapt for en spesifikk eksamen, men som har gode oppgaver som kan hjelpe deg på veien.

På nettsiden til British Council finner du et rikt utvalg quiz, podcasts og diverse lesestoff på hverdagslig engelsk.

British Council har også en side som er dedikert til IELTS -studier.

Sjekk ellers ut BBC Learning English for spennende engelskmateriale.

Skal du ta en offisiell prøve? Øv deg med fjorårets IELTS-test.

Utnytt disse ressursene for alt de er verdt! Men pass på at du ikke jobber med engelsken din utelukkende fordi du vil bestå en prøve.

Søken etter kunnskap er mer verdifull en besittelsen av den. – Albert Einstein.

Prøv å se på språklæringsprosessen som en kultivering, heller enn en akademisk prosess.

Du kan tenke på det som å stelle en hage eller oppdra et barn. Å lære et språk krever tålmodighet, hengivenhet og disiplin.

IELTS-testen er lagt opp på en måte som skal forpurre minnet ditt ved å generere tilfeldige spørsmål og skriveoppgaver. Dette innebærer at du ikke kan stole på tradisjonelle husketeknikker og forberedelsesmetoder når du skal ta denne testen.

Formålet med IELTS er nemlig å måle den helhetlige flyten din i språket, heller enn å teste deg på veldig spesifikke områder.

Det beste du kan gjøre for å forberede deg til denne testen er dermed å ha som overordnet mål å bli flytende i engelsk. Gjør det som må til for å bli flinkere i engelsk generelt, heller enn å fokusere for mye på spesifikke aspekter av prøven.

Cambridge-testen eller ESOL

Kanskje du har hørt om ESOL eller Cambridge-testen? Denne er ikke en av de standardiserte, akademisk orienterte eksamenene. Testen er rettet mot innvandrere som ankommer et engelskspråklig land (ikke USA) for å arbeide eller for å få en ny start.

Prøven tester deg på ulike områder av språket, men med et særlig fokus på tema som er relevante når du skal integrere deg i et nytt land. Dette inkluderer ord og uttrykk knyttet til administrasjon, shopping, helsevesenet og lov og rett.

Ønsker du å bli britisk statsborger, kreves det at du havner på nivå 3. Hvis poengsummen din ikke holder, blir du tilbudt engelskkurs på mellomnivået før du kan prøve deg på nytt.

Forsøk gjerne et engelsk kurs Oslo for å forberede deg i forkant.

Akronymene IELTS, TOEFL og ESOL representerer i stor grad det samme konseptet. De er alle tre tester som er skapt for å bevise og gjøre rede for engelskferdighetene dine og åpne nye dører inn til den engelskspråklige verden.

Å lære engelsk kan være en svært berikende og givende opplevelse. Hva med å lære engelsk gjennom film? Det er også lurt å skaffe seg en ordentlig engelsk ordbok.

Enten du har en offisiell prøve å øve deg til, eller du bare ønsker å effektivisere læringen, er det en god idé å finne ut hvilket nivå du ligger på.

 

>

Plattformen som kobler privatlærere og elever

Første kurstime gratis

Likte du denne artikkelen? Vurder den!

5,00 (1 vurdering(er))
Loading...

Amanda