Uansett om du har engelsk som morsmål eller lærer det som fremmedspråk, er den en kjent sak at engelsk staving kan være ganske forvirrende.

Engelsk kan sies å være en slags røre av ulike språk og dialekter tilhørende diverse erobrere av de britiske øyer gjennom tidene. Det kan derfor være vanskelig å finne et ordentlig mønster i reglene, noe du kan stole på og som vil være gyldig i alle tilfeller.

Selvfølgelig finnes det staveregler også i engelsk, men mange av disse har unntak som det kan være vanskelig å holde styr på. Å mestre engelsk staving kan derfor fremstå som en litt uoverkommelig oppgave.

I engelsk har vi for eksempel en regel som sier at "I before E is always the same, except after C". Så fint, en huskeregel! Dessverre er det ikke alltid den stemmer. Blant unntakene til denne regelen finner vi ord som "weird", "ceiling" og "science".

Men frykt ikke, alle staveregler kan læres, også de mest skremmende. Nøkkelen er repetisjon og øvelse.

La oss hoppe i det, rett i havet av engelske staveregler. Vi har satt sammen en oversikt med mål om å hjelpe deg å velge ut de reglene som vil gi deg størst fremgang i skrivingen din.

Videre vil disse nye staveferdighetene hjelpe deg med å oppnå ordentlig flyt og presisjon i språket, og øke nivået ditt i engelsk så mye at du snart snakker språket som en innfødt.

Som du kanskje vet, er det en del forskjeller mellom britiske og amerikanske stavregler. I denne artikkelen har vi valgt å holde oss til normene i britisk engelsk staving.

Sykkel foran skilt: "No bicycles please"
Ikke alle regler er til for å brytes..i hvert fall ikke grunnleggende grammatikk! (Kilde: Unsplash).
De beste Engelsklærerne tilgjengelig
Mari
4,9
4,9 (20 Evaluering(er))
Mari
320kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Roman
5
5 (10 Evaluering(er))
Roman
550kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kristian
4,9
4,9 (7 Evaluering(er))
Kristian
329kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Simge
5
5 (11 Evaluering(er))
Simge
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Magali
5
5 (3 Evaluering(er))
Magali
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Candice
5
5 (5 Evaluering(er))
Candice
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jeanette
5
5 (8 Evaluering(er))
Jeanette
560kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Sturla
4,8
4,8 (3 Evaluering(er))
Sturla
800kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Mari
4,9
4,9 (20 Evaluering(er))
Mari
320kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Roman
5
5 (10 Evaluering(er))
Roman
550kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kristian
4,9
4,9 (7 Evaluering(er))
Kristian
329kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Simge
5
5 (11 Evaluering(er))
Simge
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Magali
5
5 (3 Evaluering(er))
Magali
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Candice
5
5 (5 Evaluering(er))
Candice
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jeanette
5
5 (8 Evaluering(er))
Jeanette
560kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Sturla
4,8
4,8 (3 Evaluering(er))
Sturla
800kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Substantiv i flertall

Flertallsbøyning av substantiv er en av de enklere aspektene av engelsk grammatikk, ettersom den både er logisk og regelmessig.

Hovedregelen går altså ut på å legge til en "s" på slutten av ordet.

Mountain → Mountains

I visse ord kan denne s-en dessverre være litt vanskelig å uttale. Prøv å si "churchs" for eksempel! Uttaletrøbbel som dette har ført til etableringen av unntak for ord som slutter på "s", "ch", "sh" og "x". Slike ord  blir tillagt en ekstra "e" på slutten, før s-en.

 • Church → Churches
 • Gas → Gases
 • Bush → Bushes
 • Box → Boxes
 • Waltz → Waltzes

Et annet unntak til s-regelen angår substantiv som slutter på en "y". Bokstaven "y" kan fungerer både som en vokal og som en konsonant, og den behandles ikke alltid helt på samme måte.

Hvis y-en på slutten av ordet kommer etter en annen vokal bøyer vi ordet som vanlig.

 • Boy → Boys

Hvis det derimot er en konsonant før y-en, endrer regelen seg. I dette tilfellet er vi nødt til å fjerne y-en og erstatte den med "i-e". Dermed får vi endelsen "i-e-s".

 • Dolly → Dollies

Et annet unntak gjelder for substantiv som ender på "f". Her blir f-en erstattet med "v-e" før s-en settes på ordet for å danne flertall. På samme måte som med y-eksempelet, gjøres dette for at ordet skal bli enklere å uttale.

 • Calf → Calves

Dette unntaket gjelder også når ordet slutter på "f-e".

 • Knife → Knives

Det gjelder derimot ikke når f-en dobbel. Ord med dobbel "f" på slutten tillegges en "s" på vanlig måte.

 • Quiff → Quiffs

Forståelse av subtile forskjeller som disse har faktisk mye å si for hvor flytende du fremstår i engelsk, både muntlig og skriftlig.

Unntakene vi har sett på har egne regler, noe som gjør dem så og si regelrette. Men noen substantiver er rett og slett uregelmessige. Flere av de mest brukte engelske substantivene faller under denne kategorien.

 • Man → Men
 • Child → Children
 • Tooth → Teeth

Blant ord som brukes litt sjeldnere finner vi:

 • Crisis → Crises
 • Criterion → Criteria
 • Cactus → Cacti

Det kan dessverre være vanskelig å finne faste mønstre når det kommer til uregelmessige substantiver, så disse må du rett og slett bare lære deg.

ser du etter en engelsklærer for ditt barn? Se Superprofs oversikt over engelskkurs for barn. Heldigvis trenger ikke dette å være så vanskelig!

Tilbring så mye tid som mulig med engelsk, og utnytt alle muligheter til å snakke og til å ta i bruk språket. På denne måten vil du lære deg ordene på en naturlig måte, uten å innse at du faktisk lærer noe nytt.

Stumme og tvetydige bokstaver

På NDLAs engelsksider finner du en komplett guide til engelsk grammatikk, samt oppgaver du kan løse for å øve deg på egenhånd. Den engelske nettsiden Logic of English gir deg dessuten oversikt over forholdet mellom et ords uttale og stavemåte.

Her kan du blant annet finne ut hvordan den stumme e-en på engelsk endrer uttalen av vokaler, og få oversikt over variasjonene i uttalen av bokstaver som "c" og "g", som er avhengig av hvor i ordet de er plassert.

Den stumme e-en kan virke "silent but deadly". Men frykt ikke, heldigvis finnes det regler og gode forklaringer som kan hjelpe deg å få taket på de stumme bokstavene i engelsk.

Når siste bokstaven i et ord er "e", vil den foregående vokalen hinte om at e-en er tilstede.

Dette vil si at en "a" blir en "ay", og ikke en "ah". E-en får en ee-lyd, i-en uttales "eye", o-en blir til "oh" og u-en til "yoo".

Ta ordet "hate" for eksempel. Det er som om vi har lagt til en "e" på ordet "hat". Dette forklarer hvorfor "hate" uttales noe slikt som "hayt".

Men det er ikke bare vokaler som blir påvirket av e-endelsen.

 • C-er og g-er endrer også uttalemåte når de ertterfulgt av "e".
 • En engelsk "c" vil enten uttales som en hardere "k", eller som en myk "s".
 • Når c-en er etterfulgt av en "e" uttales den med en ss-lyd. Dette ser vi for eksempel i ordet "dance".
 • I g-en sitt tilfelle, ser vi at en engelsk j-lyd erstatter den hardere g-lyden når "e" kommer etter. Dette ser vi i ord som "tonnage".

Når regler står nedskrevet på denne måten kan de virke komplekse og vanskelige, om enn oversiktlige. Men ikke glem at regler som disse ofte er ting du lærer deg helt instinktivt etter hvert som du venner deg til språket og tilbringer tid med det. Det vil ikke ta langt tid før du klarer å gjette deg frem til riktig uttale.

Jente ved en skrivepult.
Ved å lære deg de viktigste skrivereglene i engelsk, kan du spare deg for mye hodebry i fremtiden (Kilde: Unsplash).

Hvordan ulike tidsformer påvirker stavemåten

Et annet aspekt av engelsk grammatikk som kan påvirke stavingen er tidsformer. Dette ser vi spesielt i verbbøyning, i uregelmessige verb.

Den generelle regelen for fortidsbøyning i engelsk går ut på å legge til "-ed" på slutten av verbet. Denne regelen er gyldig for de regelrette verbene.

Muntlig uttales ed-endelsen som en slags d- eller t-lyd, plassert på slutten av verbet i infinitivsform.

Ordet "walked" blir dermed uttalt noe sånt som "walk-t", uten at vi vier noe oppmerksomhet til e-en.

Visste du at mange verb ikke bøyes likt i amerikansk og britisk engelsk? Denne ed-endelsen på slutten av verbet indikerer faktisk en viktig forskjell mellom de to variantene.

I amerikansk engelsk ser vi at verb som "learn" og "dream" følger ed-mønsteret i perfektum partisipp. I britisk engelsk derimot, får visse verb en "t" på slutten også i skriftlig form. De ulike endelsene fører til at stavemåten reflekterer uttalen bedre på de respektive dialektene.

InfinitivPerfektum partisipp i amerikansk engelskPerfektum partisipp i britisk engelsk
To learnlearnedlearnt
To dreamdreameddreamt

I noen tilfeller vil ed-endelsen tillegge ordet en ekstra stavelse, slik at e-en faktisk uttales og du får "wanted" i stedet for "want".

Dette gjelder verb som allerede har en "d" eller "t" på slutten i infinitiv.

Shout → Shouted

Found → Founded

Det finnes minst 370 uregelmessig verb i det engelske språk, og dette kan være litt overveldende. Heldigvis er mange av de uregelmessige verbene også de mest brukte, så du kan nok en stor del av dem utenat allerede!

Ønsker du hjelp til å gjennomgå verbene? Finn et engelskkurs i Oslo.

At disse verbene er såpass tilstede i dagliglivet gjør også at du kan forsikre deg om at du vil plukke dem opp ganske raskt.

Tydelige eksempler på uregelmessige verb er "to be" som blir til "was", "to go" som blir til "went", og "to do" som blir til "did".

Heldigvis er både regelmessige og uregelmessige verb ganske enkle å lære seg i preteritum eller "simple past". På samme måte som på norsk, bøyes ikke verbene etter person, men kun etter tid. Dette gir oss følgende:

 • I walked
 • You walked
 • He/she walked
 • They walked
 • We walked

Du finner også bøyninger som:

 • I did
 • You did
 • He/she did
 • They did
 • We did

Som i engelsk ellers, har også denne regelen et unnak. Her er det den uregelmessige røveren "to be" som skiller seg ut. Denne har nemlig to ulike former i preteritum: "was" og "were".

 • I was
 • You were
 • He/she was
 • They were
 • We were

Det kan oppstå litt komplikasjoner når vi skal bøye et uregelmessig verb i preteritum, ettersom den bøyde varianten av ordet kan se veldig annerledes ut enn infinitivsformen.

Verbet "to buy", å kjøpe, er et godt eksempel på dette.

"I buy" blir til "I bought" i preteritum. Dette ser jo ut som to helt forskjellige ord!

Verbet "to seek", å søke, er enda verre. "I seek" blir til "I sought" i preteritum.

De uregelmessige verbene kan være frustrerende å bøye. Men ikke glem å være takknemlig for at du ikke i tillegg må streve med å tilpasse bøyningene hvert enkelt pronomen, slik du må gjøre på mange andre språk – på fransk, for eksempel.

Frustrert mann ved datamaskin.
Stavingen kan være frustrerende, men prøv å ikke gi opp! Engelsk er på mange måter også et lett språk å lære seg. (Kilde: Unsplash).

 

Når du lærer deg engelsk hjemmefra, for eksempel gjennom privat engelskundervisning online, er det mange gode metoder du kan ta i bruk for å gjøre det lettere å få kontroll på bøyning og staving av verb.

Noen liker å teste seg selv med online prøver og grammatikkøvelser for å forbedre engelskkarakterene. Andre foretrekker å absorbere informasjon gjennom å tilbringe så mye tid som mulig med det engelske språket og varierende læringsmateriale.

Du skal heller ikke undervurdere effekten av å se på engelsk film og TV med engelske undertekster på. Dette kan gjøre underverker for å harmonisere og forstå seg på forholdet mellom engelsk uttale og staving.

Film og TV hjelper deg å lære engelsk på en instinktiv måte, uten å fokusere alt for mye på staveregler.

Sjekk ellers ut våre tips og triks for bedre ordforråd.

Uansett hvilket nivå du ligger på i engelsk, er du så og si dømt til å støte borti litt rettskrivingsproblemer. Men på samme måte som med de andre områdene av språklæringen (muntlig fremstillingsevne, slang, faste uttrykk..) så må du ikke glemme at øvelse gjør mester!

Å få kontroll på vanskelige detaljer som uregelmessig staving er én av mange ting som må til hvis du vil lære deg et fremmedspråk ordentlig godt. Hvorfor ikke gå til anskaffelse av en handy liten ordbok du kan ta med deg hvor enn du går?

Det finnes som sagt et hav av ulike metoder du kan ta i bruk når det kommer til å forbedre engelskferdighetene dine. Øv deg på å snakke, løs oppgaver, hold deg oppdatert på engelskspråklig media...alternativene er mange, og variasjon er alltid en god idé! Selvstudier og egen tid tilbragt med språket vil hjelpe deg å få så mye som mulig ut av engelsktimene dine.

Hold humøret oppe, og gjør det som må til for å holde deg motivert, så vil du se at du får ordentlig fart på staveferdighetene dine. Neste stopp null feil!

>

Plattformen som kobler privatlærere og elever

Første kurstime gratis

Likte du denne artikkelen? Vurder den!

5,00 (3 vurdering(er))
Loading...

Amanda