Hvorfor kan noen ting beskrives med samme ord, men ha forskjellig betydning? Hvorfor kan en stjerne kalles for body, mens regjeringer er politiske bodies?

Hvorfor kan man ikke legge til -s til body, som man vanligvis kan gjøre ved flertall?

Hvorfor er det slik at i engelsktimene våre ble vi fortalt at vi skulle skrive admitted, men å skrive benefitted er feil?

Benefited skrives med bare en T.

Til tross for det faktum at mer enn to tredjedeler av ordene i det engelske språket kan staves etter hvordan de høres ut, finnes det regler som må følges når man skriver ord i en annen form enn rotformen.

For å forbedre dine skriveferdigheter og språkferdigheter generelt, burde engelsklæringen din inkludere prinsipper angående korrekt staving.

Hvilke regler finnes for engelsk staving? Hvordan lærer man seg disse for å kunne stave ord korrekt hver gang?

La oss finne det ut ved å gå igjennom grammatiske regler for engelsk!

De beste Engelsklærerne tilgjengelig
1. kurstime gratis!
Mariia
4,9
4,9 (11 Evaluering(er))
Mariia
300kr
/t
1. kurstime gratis!
Jeanette
5
5 (8 Evaluering(er))
Jeanette
550kr
/t
1. kurstime gratis!
Roman
5
5 (6 Evaluering(er))
Roman
280kr
/t
1. kurstime gratis!
Isaac william
5
5 (2 Evaluering(er))
Isaac william
200kr
/t
1. kurstime gratis!
Jade
5
5 (3 Evaluering(er))
Jade
300kr
/t
1. kurstime gratis!
Hifsa
5
5 (2 Evaluering(er))
Hifsa
180kr
/t
1. kurstime gratis!
Caroline
5
5 (7 Evaluering(er))
Caroline
250kr
/t
1. kurstime gratis!
May line
May line
300kr
/t
1. kurstime gratis!
Mariia
4,9
4,9 (11 Evaluering(er))
Mariia
300kr
/t
1. kurstime gratis!
Jeanette
5
5 (8 Evaluering(er))
Jeanette
550kr
/t
1. kurstime gratis!
Roman
5
5 (6 Evaluering(er))
Roman
280kr
/t
1. kurstime gratis!
Isaac william
5
5 (2 Evaluering(er))
Isaac william
200kr
/t
1. kurstime gratis!
Jade
5
5 (3 Evaluering(er))
Jade
300kr
/t
1. kurstime gratis!
Hifsa
5
5 (2 Evaluering(er))
Hifsa
180kr
/t
1. kurstime gratis!
Caroline
5
5 (7 Evaluering(er))
Caroline
250kr
/t
1. kurstime gratis!
May line
May line
300kr
/t
Første kurstime gratis>

Lære engelsk: endre -y til -ies

Først må vi forklare det faktum at bokstaven Y ansees for å være både en vokal og en konsonant på grunn av måten den uttales på avhengig av posisjonen den har i ordet.

Den generelle regelen er som følger: Y er en konsonant om den brukes som den første bokstaven i et ord, slik som i young, yet, year.

Y ansees for å være en vokal om det er i midten, eller på slutten av et ord; rhyme, cycle, baby.

Å forstå denne retningslinjen gjør det enklere å lære hvorfor man noen ganger endrer -y-en i noen ord til -ies for å endre form til flertall.

Når et ord ender med en vokal + y, legg til -s for å gjøre det om til flertall.

På denne måten blir key til keys, ray blir til rays, og day blir til days.

Disse ordene har et VVK-mønster. Altså et vokal-vokal-konsonant-mønster.

Baby har derimot en konsonant + y, og flertallsformen av dette ordet blir dermed babies.

Her er flere eksempler:

Difficulty blir til difficulties, company blir til companies, og epiphany blir til epiphanies.

Disse ordene har et VKKV-mønster.

Denne regelen er også tydelig i verb som fry, try og apply. Når de bøyes i nåtid, tredjeperson entall, blir de til he tries, it fries og she applies.

En annen Y-regel

Mange ord som ender på -y, slik som party, beauty, og happy gjennomgår en transformasjon når de gjøres om til adjektiv, flertall eller får et suffiks.

Party blir til parties, beauty blir til beautiful, og happy blir til happiness.

Om et ord ender på en konsonant + y, blir y-en en -i, med mindre suffikset begynner med en i.

Drying, defying og applying er alle eksempler på det unntaket.

Buckingham Palace sett fra park
Visste du at det er en måte å snakke engelsk på som assosieres med den britiske monarken? (Kilde: VisualHunt).

Lær om forskjellige former for muntlig engelsk, slik som BBC-engelsk og den engelsken dronningen bruker.

Engelsk staving: doblingsregelen

Det finnes mange staveregler i engelsk, og her skal vi nevne en til.

Har du noen gang lurt på hvorfor det er ulik vokallyd i put og putt?

Og hvorfor høres ikke "putting something away" likt ut som "putting on a golf course"?

For å forstå forskjellen mellom put og putt ville en med engelsk som morsmål ha sett på ordenes opprinnelse. Putt er et skotsk ord som betyr å kaste, to throw, mens put er et gammelt engelsk ord.

Doble konsonanter beholder lyden til vokalen foran, uansett om det er den samme konsonanten to ganger, eller et par med ulike konsonanter.

For å holde på den korrekte vokallyden i enstavelsesord med en vokal-konsonantendelse, blir konsonanten doblet.

Put - putting, tap - tapping, shop - shopping, big - biggest, fat - fattest.

Regelen gjelder også for lengre ord med vokal-konsonantendelse, men bare når trykket er på den siste stavelsen.

Occur - occurring, begin - beginning, refer - referral.

Den siste konsonanten i ordet benefit blir ikke doblet fordi det muntlige trykket er på den første stavelsen.

De beste Engelsklærerne tilgjengelig
1. kurstime gratis!
Mariia
4,9
4,9 (11 Evaluering(er))
Mariia
300kr
/t
1. kurstime gratis!
Jeanette
5
5 (8 Evaluering(er))
Jeanette
550kr
/t
1. kurstime gratis!
Roman
5
5 (6 Evaluering(er))
Roman
280kr
/t
1. kurstime gratis!
Isaac william
5
5 (2 Evaluering(er))
Isaac william
200kr
/t
1. kurstime gratis!
Jade
5
5 (3 Evaluering(er))
Jade
300kr
/t
1. kurstime gratis!
Hifsa
5
5 (2 Evaluering(er))
Hifsa
180kr
/t
1. kurstime gratis!
Caroline
5
5 (7 Evaluering(er))
Caroline
250kr
/t
1. kurstime gratis!
May line
May line
300kr
/t
1. kurstime gratis!
Mariia
4,9
4,9 (11 Evaluering(er))
Mariia
300kr
/t
1. kurstime gratis!
Jeanette
5
5 (8 Evaluering(er))
Jeanette
550kr
/t
1. kurstime gratis!
Roman
5
5 (6 Evaluering(er))
Roman
280kr
/t
1. kurstime gratis!
Isaac william
5
5 (2 Evaluering(er))
Isaac william
200kr
/t
1. kurstime gratis!
Jade
5
5 (3 Evaluering(er))
Jade
300kr
/t
1. kurstime gratis!
Hifsa
5
5 (2 Evaluering(er))
Hifsa
180kr
/t
1. kurstime gratis!
Caroline
5
5 (7 Evaluering(er))
Caroline
250kr
/t
1. kurstime gratis!
May line
May line
300kr
/t
Første kurstime gratis>

Staving på engelsk: dropp e-en

Engelsklæreren din har mest sannsynlig fortalt deg at mange ord i det engelske språket ender med en stum -e, som er der for å opprettholde korrekt vokallyd for forrige stavelse.

Dette fører til forvirring for både de som har engelsk som morsmål, og de som ikke har det.

Skal vi bare legge til suffikset uten å endre endelsen?

I ord som writing, closing og imagination vil du se at det ikke er noen -e der hvor det er det i grunnformen av ordet er det: write, close, imagine.

E-en forblir om rotordet ender med- ge eller -ce for å beholde den "myke" konsonantlyden.

Outrageous, courageous, og noticeable er eksempler på ord hvor man legger til suffikset til e-en.

Om du er usikker på grammatikk, er det lurt å gjøre noen engelsk grammatikkøvelser.

Dersom du ønsker litt mer hjelp og veiledning, kan et enkelt søk på for eksempel "engelskkurs trondheim" bære med seg flere resultater.

Lære engelsk: gjøre -f om til -ves

De fleste ord som ender på -f endres til -ves når de gjøres om til flertall.

 • calf - calves
 • half - halves
 • knife - knives
 • leaf - leaves
 • loaf - loaves
 • life - lives
 • wife - wives
 • shelf - shelves
 • yourself – yourselves

Det har nå blitt akseptabelt å bare legge til en -s til entallsformen av ordet for å få flertall, fordi noen av dem så ofte blir feilstavet.

 • scarf - scarfs/scarves
 • dwarf - dwarfs/dwarves
 • wharf - wharfs/wharves
 • handkerchief - handkerchiefs/handkerchieves

Men så kommer tvisten: ord som ender med dobbel f blir gjort om til flertall på standard måte. Man legger bare en -s til:

 • cliff - cliffs
 • toff - toffs
 • scuff - scuffs
 • sniff - sniffs

Disse ordene er blant de få som er stavet riktig med tre konsonanter.

Å lære engelsk vokabular kan gjøres på flere måter. De som lærer engelsk som et andrespråk starter ofte med å repetere en rekke ord etter engelsklæreren.

Senere memoriserer elevene hele bøker fulle av ord. De lærer å si dem ved å bruke det internasjonale fonetiske alfabetet, eller IPA for å oppnå flyt.

Mens du øver på hvordan du sier disse ordene enten på britisk eller amerikansk, blir det som regel ikke trukket linjer til hvordan staving påvirker lyden av ordene. Ikke av engelsklærere, og heller ikke om man lærer engelsk på nett, eller i det virkelige liv som et andrespråk.

For å forbedre engelsken din, burde du notere deg disse og andre staveregler.

Amerikansk flagg i blomsterkasse
Vær oppmerksom på at det er noen forskjeller mellom amerikansk og britisk stavemåte. (Kilde: VisualHunt).

Lær engelsk grammatikk: ord som ender med suffikset -ful

Er du grateful (takknemlig) for denne guiden? Er du hopeful (håpefull) om at du vil bli flytende i engelsk?

Mens du lærer å snakke engelsk, vil du bli kjent med hvordan du lager adjektiv ut av substantiv.

En viktig forskjell man må merke seg, er den mellom -ful, et suffiks, og fullmeningen av suffikset.

Å være hopefull vil si å være full av håp (hope).

Aldri skal -l-en på suffikset bli doblet!

Denne regelen vil ikke påvirke uttale, men å lære den vil helt sikkert forbedre resultatet ditt på enhver stavetest du tar.

Vær oppmerksom, mens du lærer engelsk som andrespråk, på alle de reglene som kanskje aldri nevnes i en engelsktime.

Al- betyr alle

Akkurat som at det er et suffiks som staves på nesten samme måten som betydningen, inkluderer det engelske språket et prefiks med nesten den samme stavingen som betydningen dens.

Du burde all ways ta engelsktimer - all ways blir til always.

All though (selv om) du kjenner til engelsk grammatikk, burde du ta flere engelsk kurs. All though blir although.

All right er det eneste unntaket til denne regelen. I uformelle samtaler spør du kanskje om de har det bra, om de er alright. Den første formen er for mer formell engelsk skriving.

Dette er sannsynligvis den eneste regelen du allerede har lært mens du har studert engelsk:

I før E, bortsett fra etter C.

Dette er kanskje den mest kjente staveregelen i det engelske språket.

Mens believe og relieve staves med i-en foran e-en, blir rekkefølgen på disse to bokstavene omvendt i receive og conceive for å kunne opprettholde s-lyden.

Millennium Bridge
Å mestre engelsk kan hjelpe deg når du skal på reise, og det kan være en fordel på arbeidsmarkedet også. (Kilde: Unsplash).

Tips for å mestre staving i engelsktimer

Den mest gunstige måten å lære engelsk staving på, er ved å dele opp ord i stavelser.

Dette systemet vil hjelpe deg med å snakke engelsk også!

Å snakke klart og tydelig kan bare være til hjelp for deg, uavhengig om du lærer engelsk for IELTS (engelsktest), for å komme inn på høyere utdanning, eller om du studerer forretningsengelsk på grunn av karrieren din i et globalt firma.

På begynnelsen av denne artikkelen nevnte vi at mer enn to tredjedeler av ordene i det engelske språket kan staves ved å si dem høyt.

Å lære hvordan du deler ord inn i stavelser vil hjelpe deg med å stave engelske ord raskere og på en flytende måte.

For å øve på staving på engelsk, kan du velge noen få fraser hver dag, og stave alle nye ord, de som ikke er kjentefor deg, mens du gjør det du vanligvis gjør i løpet av dagen.

Slangfraser funker spesielt bra til dette, det samme gjør idiomer og andre uttrykk du kanskje plukker opp i daglig samtale.

Mange språklæringskurs lager et klart skille mellom skriveferdigheter og snakkeferdigheter, selv om de begge ansees for å være aktive ferdigheter i språklæringsfilosofi.

Vi mener at engelsk uttale og skrivingen av engelske ord henger tett sammen.

Ettersom skriving forbedrer vokabular, noe som fører til flyt i engelsk samtale, burde det ikke være noen barriere mellom de fire hovedområdene i språket.

For å forbedre vokabularet ditt, burde du fjerneskillet mellom muntligengelsk og staving.

Bare da vil skriveferdighetene dine reflektere fremgangen du gjør i språklæringstimene dine.

Lær hvordan du perfeksjonerer din engelske aksent med vår guide til uttale. Eller hvorfor ikke se deg om etter engelskkurs i Oslo?

Her kan du lese om et eksempel på feil nordmenn gjør på engelsk.

Trenger du en lærer i Engelsk?

Likte du artikkelen?

5,00/5 - 1 stemme(r)
Loading...

Elise

Har en bachelorgrad i oversetting og interkulturell kommunikasjon.