Når det kommer til arbeid vet ingen egentlig hva som kreves for å utmerke seg innenfor et yrke, med mindre de også har opplevd frustrasjonene og vanskelighetene som er knyttet til å lære seg det.

Hva skal til for å få et bedre engelsknivå?

Å være en engelskstudent er rosverdig, men å bli flytende i engelsk krever mye hardt arbeid, en god del irritasjon og mer enn bare litt forvirring.

Vanskelige grammatikkregler, uregelmessig staving, og verbtider som indikerer tid i tillegg til handling kan noen ganger virke som uoverkommelige hindringer, og ikke bare utfordringer.

For ikke å nevne hvilken engelsk man skal lære, britisk eller amerikansk, og hvilken aksent man skal kultivere.

La oss begynne på veien til å lære engelsk ved å diskutere dette dilemmaet.

De beste Engelsklærerne tilgjengelig
Mari
4,9
4,9 (20 Evaluering(er))
Mari
320kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Syed
5
5 (32 Evaluering(er))
Syed
550kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Simge
5
5 (11 Evaluering(er))
Simge
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Roman
5
5 (9 Evaluering(er))
Roman
370kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Magali
5
5 (3 Evaluering(er))
Magali
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Candice
5
5 (5 Evaluering(er))
Candice
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jeanette
5
5 (8 Evaluering(er))
Jeanette
560kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Sturla
4,8
4,8 (3 Evaluering(er))
Sturla
800kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Mari
4,9
4,9 (20 Evaluering(er))
Mari
320kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Syed
5
5 (32 Evaluering(er))
Syed
550kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Simge
5
5 (11 Evaluering(er))
Simge
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Roman
5
5 (9 Evaluering(er))
Roman
370kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Magali
5
5 (3 Evaluering(er))
Magali
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Candice
5
5 (5 Evaluering(er))
Candice
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jeanette
5
5 (8 Evaluering(er))
Jeanette
560kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Sturla
4,8
4,8 (3 Evaluering(er))
Sturla
800kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Å lære muntlig engelsk

Dronningens engelsk

Mange som ikke har engelsk som morsmål vil naturlig ønske å ha en så fancy aksent som mulig, på grunn av hva den representerer; sosial klasse og kvalitetsutdanning.

Er pen uttale livsviktig i hverdagslig engelsk?

Historisk sett var, og er, Dronningens engelsk (eller kongens engelsk, om det er et mannlig overhode på tronen) noe som representerer et symbol på utdanning, god kroppsholdning og klasse.

Oxfords ordbok definerer Dronningens engelsk slik:

Det engelske språket som blir snakket av utdannede folk i Storbritannia.

Det er ingen som antyder at briter som snakker cockney, walisisk eller skotsk mangler utdanning, eller er udannede.

Det er heller det at dette utsagnet reflekterer en langvarig antakelse om at det britiske overhodet representerer det ultimate målet for sosial dannelse. Enhver som kan snakke standard engelsk må jo helt sikkert være fra de høyeste av sosiale rekker.

I filmen "My Fair Lady", foreslår Professor Higgins, en tydelig dannet mann, å transformere ei gatejente til å bli en dame som står høyt i samfunnet, bare ved å få henne til å kle seg ordentlig, og ved å endre måten hun snakker på. 

Jenta klarer til slutt å bevise sosiale forskjeller ved å endre den muntlige engelsken sin gjennom timer med streng øving.

BBC-engelsk

BBC-engelsk, derimot, er kjent som Received Pronunciation, eller RP.

I likhet med Fair Lady, er det en fremdyrket aksent, som ikke har som formål å imponere, men kunne bli forstått internasjonalt.

Når BBC Radio begynte å kringkaste like etter den første verdenskrigen, garanterte de ulike variantene av muntlig engelsk rundt om i verden nesten at operasjonen ville mislykkes.

Hvem ville sette på en radiosending om den ikke kunne bli forstått?

På den tiden besto britisk-engelsk av mer enn 56 regionale dialekter, de fleste av dem finnes fortsatt i dag.

Variasjonene av engelske aksenter, i Storbritannia og rundt om i verden, betydde at programlederne måtte lære seg en mer utdypende, overdreven måte å snakke på slik at de kunne bli forstått, selv via det lavteknologiske mediumet som var trådløs radio.

Til tross for BBC-programledernes iver, er det i dag anslått at det er mindre enn 2 % av engelskspråklige globalt som snakker BBC-engelsk.

Mens du fortsetter å studere engelsk og utvide vokabularet ditt, anbefaler vi at du fokuserer på standard engelsk uttale, den samme engelsken som dronningen bruker.

Vakter Buckingham Palace
Dronningens engelsk var tidligere assosiert med klasse, og å ha utdanning. (Kilde: VisualHunt).

Språk og oppfatning

Romaner og noveller er ikke de eneste eksemplene på at språk spiller en viktig rolle for hvordan du blir sett på i samfunnet. 

Finishing schools (skoler for unge kvinner) var en populær undervisningsressurs for unge kvinner, som fokuserte på å lære dem det fundamentale når det kom til å være et medlem av overklassen. Dette inkluderte å lære dem manerer, hvordan de kunne utvikle det som ble ansett for å være kvinnelige kvaliteter (slik som håndskrift, blomsterarrangering osv...), språklige ferdigheter, og hvordan de skulle ta vare på sitt fysiske utseende, altså å gjøre dem til et symbol på eleganse.

Mens slike skoler stort sett har forsvunnet nå, var det så sent som på 1960-tallet at det begynte å avta. Sveits holder fortsatt fast på sine skoler.

Begrepet "Finising School", kom fra ideen om at livsstilskurset etterfulgte vanlig skole, og fullførte jentenes utdannelse.

Etiketteklasser var ikke egentlig designet for å få andre unge kvinner til å se dårlige ut, men skulle istedet gjøre at de jentene som deltok skulle skille seg ut som høytstående kvinner. Hovedmålet til "pikeskolene" var derimot å gjøre individet et mer attraktivt valg for hennes fremtidige mann, noe som viser hvor langt samfunnet generelt har kommet siden det forrige århundret.

Som med de andre mange ulikhetene mellom britisk og amerikansk, har disse utdanningsinstitusjonene (som setter akademiske emner i annen rekke for klasse) blitt referert til som charm schools ("sjarmskole") på andre siden av Atlanteren.

I 2005 gikk det et tv-program i Storbritannia kalt Ladette to Lady som involverte en gruppe unge kvinner som skulle gjøres om til debutanter under streng instruksjon av Gill Harbord, rektor og blomsterlærer, og Rosemary Shrager, assisterende rektor og matlagingslærer. Andre medvirkende var en danseinstruktør, en lærer i talekunst, og en lærer i sosial atferd.

Programmet, som gikk tre år på rad i Storbritannia, fremhevet endringene i det moderne samfunn ikke bare med en referanse til kvinners posisjon, men også til utviklingen av hverdagslig språk. Det ble mange suksesshistorier fra programmet, med flere deltakere som endret sine tidligere turbulente liv, og gikk videre med livene sine med mer selvrespekt, femininitet og selvtillit.

Når man setter til side de noe diskutable positive sidene ved programmet, bringer det frem en mengde spørsmål angående språk og identitet.

Skal vi dømmes basert på måten vi snakker på, og hvilke ord vi velger å bruke? Hvorfor er sosial klasse direkte relevant for om vi kan snakke språket vårt "godt"? Gjør det å snakke på en "ordentlig" måte oss til bedre mennesker?

Skuespillere og skuespillerinner slik som Kate Winslet innrømmer at aksentene deres hjelper dem med å få roller, noe vi kan tolke som vi vil, men andre tv-personligheter som Stacey Solomon er bevis på at et bilde ikke er en riktig refleksjon av vår intelligens. Mens Solomon ikke later som at hun er uintelligent, oppfatter folk henne som noe uklar på grunn av hennes brede Essex-aksent. 

Vil det noen gang bli en dag hvor de som lærer engelsk læres å snakke som rollebesetningen til The Only Way is Essex (britisk realityprogram)!?

Hvordan forbedre muntlig engelsk

Kanskje er ser du etter engelsk kurs for nybegynnere, men det betyr ikke at du ikke kan utvikle dine ferdigheter og bli flytende i språket!

Mange som studerer engelsk tilegner seg et betydelig vokabular og bruker verbtider minst like godt som de som har engelsk som morsmål.

Å sette sammen denne mengden kunnskap på en slik måte at hverdagslige samtaler og offisielle saker kan håndteres med minimalt med stress, og uten komplikasjoner, er noe helt annet.

Snakke engelsk som en innfødt

For å kunne integrere seg i et samfunn prøver mange folk å få språkevner som gjenspeiler miljøet deres.

Vi kan alle identifisere de aksentene som er mest fremtredende, slik som skotsk, walisisk og irsk. Disse kan regnes som språk som er unike for en region, og som forårsaker at britisk-engelsk blir snakket annerledes enn det som kanskje er mest vanlig.

Din lokale dialekt, om du er i England eller et annet sted i verden, er sannsynligvis ikke den samme som en aksent som brukes av en med engelsk som morsmål.

For å bli flytende i engelsk raskere, anbefaler mange engelsklærere mindre fokus på kopiere talemønstre.

På grunn av variasjonene av dialekter, kan det å bli fastlåst i å imitere en aksent faktisk hemme engelsklæringen din.

Fokuset ditt bør være på å forbedre vokabular og engelsk grammatikk.

Selv om det for en britisk statsborger kan være noe rart å høre noen snakke engelsk med en uvanlig aksent, vil det likevel være imponerende å høre at all grammatikk og vokabular er på plass. Om språk fortsatt er en representasjon av vår utdanningsbakgrunn, så vil korrekt tale, i motsetning til aksent, gjøre at en som snakker et annet språk virker mer gløgg, og som at de har lært engelsk på de beste skolene.

Fokuser på engelske fraser

For å bli flytende, spesielt om du lærer engelsk på et høyere utdanningsnivå eller forretningsengelsk, burde du gå videre til å lære hele fraser på en gang.

Å lære fraser vil ikke bare øke vokabularet ditt, men det vil også gi deg sammenhenger hvor du kan bruke de ordene du allerede har lært.

Når man reflekterer over iveren til de som lærer språk generelt, er det lett å forstå hvorfor de lettere aspektene ved det engelske språket kan ansees for å være mindre viktige, enn ordentlig engelsk vokabular og grammatikk.

Engelsktalende i Storbritannia har et av de mest omfattende slangvokabularene som finnes.

Som en som lærer engelsk er du kanskje ikke komfortabel med å bruke slangfraser i muntlig engelsk, men det skader ikke å lære noen flere populære uttrykk, om så det bare er for å øke forståelsen sin.

Siden vi vet at den gjennomsnittlige engelsktalende peprer samtalen med morsomme ord og slangfraser, anbefaler vi at du ikke tar alt en som snakker engelsk sier bokstavelig. 

 • Omtrent alle som lærer språk oppnår forståelse i andrespråket sitt ved å oversette engelske ord og fraser til morsmålet sitt.
 • Noe som er like sant: noen som er på det grunnleggende engelsknivået vil formulere ideer på morsmålet sitt, og deretter oversette dem til engelsk.

Om du er på et mellomnivå eller høyere, bør du ha vokst fra dette.

De som lærer engelsk har en tendens til å akseptere alt som sies av en med engelsk som morsmål, kanskje på grunn av et slags alvor, et genuint ønske om å forstå og bruke engelsk.

Å ta alt en som er engelsktalende sier bokstavelig kan føre til noen seriøse misforståelser.

Snakk engelsk flytende ved å bruke sammentrekninger og sammensetninger

Å bruke sammentrekninger og sammensetninger gjør at snakking på engelsk både blir raskere, og enklere å uttale.

Å vite hvordan de som har språket som morsmål setter sammen ord vil også hjelpe med lytteevnene dine.

For å forbedre dine snakkeferdigheter, lær reglene for å sette sammen ord.

Hvite hodetelefoner
Du kan øve på lytteegenskapene dine i engelsk omtrent hvor som helst. (Kilde: VisualHunt).

Nødvendigheten av å øve på å snakke engelsk

Å sette sammen og trekke sammen ord, å lære hele fraser, og å lytte etter slang som blir brukt i hverdagslig engelsk er alle gode måter å forbedre engelsken på.

Hvordan skal du anvende disse teoriene?

Snakk engelsk på en daglig basis

For de som lærer engelsk rundt om i verden som bor langt unna storbyområder, hvor språklæringssentre finnes, krever det å finne muligheter til å øve på nylig tilegnede språkferdigheter litt fantasi og innovasjon.

Nettsider som tillater lytting til engelske podcaster og andre materialer er ganske vanlige. Hva den gjennomsnittlige personen som lærer engelsk mangler, er en arena hvor de kan øve på muntlig engelsk.

Vi kan tipse om disse sidene:

 • italki er et språklæringsnettsted som er spesifikt ment for å utvikle bedre muntlige evner. Etter registrering, velger du hvilken lærer du vil lære å snakke engelsk med, og avtaler en time.
 • SpeakLanguages er også en nettside du kan bruke til å lære engelsk. Her kan du for eksempel få et bedre ordforråd, samt finne noen å øve på å snakke engelsk med.
 • Speaky er et språklæringssamfunn som har en egen innebygd lyd- og bildefunksjon.

Om du ikke allerede har det, burde du vurdere å laste ned, og installere Skype.

Ved å bruke et webkamera kan personen du snakker med følge nøye med på hvordan du former ord, og også gi deg tips til forbedring. 

Om internetttilgangen din er begrenset, uansett hva grunnen til det måtte være, kan du fremdeles dra nytte av å øve på språkferdighetene dine med en som har språket som morsmål ved å ha en samtale som kun er via lyd.

Her kommer en liste over noen av verdens mest populære chatteapper som du kan få tilgang til online og/eller laste ned til telefonen din utover Skype. Mange av dem tilbyr også gratis videosamtale!

 • Whatsapp er en plattform som tillater videochat, i tillegg til å sende bilder og tekstmeldinger. Om du vil lære engelsk gratis, er denne appen et alternativ.
 • WeChat inkluderer direktemeldinger, sending av videoer og videochat. Du kan også sende korte lydopptak.
 • Line blir av mange regnet som en rival til Whatsapp når det kommer til videokvalitet og brukervennlighet.
 • Viber er siste punktet på denne lista over chatteapper. Den inkluderer også muligheter for videochat, i tillegg til alle andre vanlige meldingsfunksjoner.

Du kan bruke en, eller alle disse appene til å komme i kontakt med engelsktalende over hele verden!

Høre etter tone og bøyning i engelsk samtale

Som så mange andre språk har engelsk sin egen rytme. Å velge en er en av de som lærer språks største utfordringer.

De som snakker andre (tonale) språk har en tendens til å adoptere en monoton tone når de snakker engelsk. De forstår kanskje ikke betydningen av stigende og fallende tonehøyde andrespråket sitt.

Å legge trykk på enkelte ord mens man snakker endrer meningen av en setning. Frasen

I didn't tell you to clean your room.

kan ha forskjellige betydninger, avhengig av hvilket ord trykket er på når det blir uttalt.

"I didn't tell you to clean your room" kan bety at jeg beordret (ordered) deg til det.

"I didn't tell you to clean your room" antyder at jeg mente at du skulle rengjøre mitt rom.

Å lære ved å lytte til engelsk dreier seg om å forstå hvordan tone, trykk og bøyning kan endre meningen til en setning.

Du kan lære regler for hvordan du legger trykk på individuelle ord. Å lære bøyning for å gi mening kan ta litt lengre tid å forstå.

Til det formålet anbefaler vi å se filmer på engelsk.

Film er en populær form for underholdning, og basert på suksessen til britiske og amerikanske filmer verden over, strekker populariteten deres seg over hele verden.

Filmer gir både visuelle tegn og audiotegn for å forstå engelsk, men lydbøker eksponerer deg for ordentlig engelsk tale uten fordelen av visuelle indikatorer.

For å forbedre din engelske forståelse kan du laste ned lydbøker, og lytte til dem mens du lever som vanlig.

Kanskje sette inn eksempel her.

Jo mer du lytter til muntlig engelsk, jo bedre er du i stand til å oppfatte rytme og tone, og desto raskere kan du flette dette inn i din egen muntlige engelsk.

Men hvordan kan det å lytte til engelsk hjelpe deg med å lære å stave?

Hvis ditt barn ønsker å forbedre sin engelsk, så kan du finne engelskkurs for barn på Superprof.

Boks med penner
Å lære fonetikk kan være nøkkelen til skriftlig (og muntlig) engelsk av kvalitet. (Kilde: VisualHunt).
De beste Engelsklærerne tilgjengelig
Mari
4,9
4,9 (20 Evaluering(er))
Mari
320kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Syed
5
5 (32 Evaluering(er))
Syed
550kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Simge
5
5 (11 Evaluering(er))
Simge
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Roman
5
5 (9 Evaluering(er))
Roman
370kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Magali
5
5 (3 Evaluering(er))
Magali
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Candice
5
5 (5 Evaluering(er))
Candice
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jeanette
5
5 (8 Evaluering(er))
Jeanette
560kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Sturla
4,8
4,8 (3 Evaluering(er))
Sturla
800kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Mari
4,9
4,9 (20 Evaluering(er))
Mari
320kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Syed
5
5 (32 Evaluering(er))
Syed
550kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Simge
5
5 (11 Evaluering(er))
Simge
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Roman
5
5 (9 Evaluering(er))
Roman
370kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Magali
5
5 (3 Evaluering(er))
Magali
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Candice
5
5 (5 Evaluering(er))
Candice
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jeanette
5
5 (8 Evaluering(er))
Jeanette
560kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Sturla
4,8
4,8 (3 Evaluering(er))
Sturla
800kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Finne den fonetiske stavemåten til engelske ord

Mens du lytter til bøker og filmer fortalt på engelsk, lurer du kanskje på hvordan du kan bruke dialogsegmenter til rollespill i dine engelsk kurs.

Selv om to tredjedeler av ordene på engelsk kan staves riktig etter hvordan de høres ut, er det fortsatt en betydelig del av vokabular hvor du kanskje trenger hjelp av fonetisk engelsk staving.

Hvor kan du finne det?

I disse dager er det å finne en engelsk ordbok like vanskelig som å skru på pc-en din. Du kan velge fra et utvalg ordbøker som fungerer enten med en internetttilgang eller uten.

Før du laster ned noe, bør du forsikre deg om at telefonen eller nettbrettet ditt har nok lagringsplass.

Når du har skaffet deg ordboka du velger, kan du finne den fonetiske stavemåten til alle ord, og ofte står det under ordet selv.

Som en bonus kan du se et ord du leter etter delt opp i stavelser i ordboka.

Et annet verdifullt verktøy du kan finne i det nyeste tillegget i samlingen din av engelsklæringsverktøy, er et stemmeopptak av hvordan ordet sies, i noen tilfeller på både britisk og amerikansk.

Vær klar over at disse stemmeopptakene ikke nødvendigvis er den beste måten du kan lære å uttale ordet.

Utover å basere seg på den fonetiske stavemåten til ord, er det å dele dem inn i stavelser den beste hjelpen du kan få når det kommer til å lære deg å snakke...og stave!

Vanlige staveregler som kan hjelpe deg å mestre engelsk

Fonetisk staving og å identifisere ordstavelser kan gjøre deg til en stavemester. La oss gi deg noen få enkle regler som du kan følge på veien for å bli en stavevinner.

Noen av de mer utfordrende aspektene ved engelsk staving dreier seg om å legge til suffikser og prefikser til ordets rot.

Endre -y til -ies

Når et ord ender med en vokal + y, bare legg til -s for å få flertall.

På denne måten blir key til keys, ray blir rays og day blir days.

Når du har ord som difficulty, som ender med en konsonant + y, blir flertallsformen stavet slik: difficulties.

Her er noen flere eksempler:

Baby blir til babies, og company blir til companies.

Virker dette komplisert? Forsøk et engelskkurs nær deg, hva med et engelskkurs Drammen?

Doblingsregelen

Har du noen gang lurt på hvorfor det er ulik vokallyd i put og putt, men ikke i but og butt?

For å forstå forskjellen mellom put og putt ville en med engelsk som morsmål ha sett på ordenes opprinnelse. Putt er et skotsk ord som betyr å kaste, to throw, mens put er et gammelt engelsk ord.

Hvorfor ikke ta et øyeblikk til å sjekke opp but og butt?

For å beholde den korrekte vokallyden i enstavelsesord dobles konsonanten, som for eksempel slik:

Put - putting, tap - tapping, shop - shopping, big - biggest, fat - fattest.

Regelen gjelder også for lengre ord med vokal-konsonantendelse, men bare når trykket er på den siste stavelsen.

Occur - occurring, begin - beginning, refer - referral.

Den siste konsonanten i ordet benefit blir ikke doblet fordi det muntlige trykket er på den første stavelsen.

For å øve på engelsk staving kan du velge noen fraser hver dag, og stave de nye ordene, de som ikke er kjente for deg, mens du gjør det du vanligvis gjør i løpet av en dag.

Slangfraser funker spesielt bra for denne øvelsen, i likhet med idiomer og eventuelle nye uttrykk du plukker opp i daglig samtale.

Pommes frites
Slang kan finnes overalt på britisk. Bestiller du "chips" i England, ender du sannsynligvis opp med det du ser på bildet ovenfor, og ikke potetgull. (Kilde: VisualHunt).

Kan det å forbedre stavingen din hjelpe deg å uttale ord bedre?

Det er interessant å tenke på at det er noen ord i vårt verbale spekter som vi hører regelmessig og kjenner betydningen av, men som når vi blir spurt om å stave dem, er ord vi kanskje sliter med å skrive ned på korrekt måte.

Ord stammer vanligvis fra andre ord, to eller flere begreper som settes sammen eller er direkte relatert til et annet språk (som latinsk for eksempel). Dermed kan det å kjenne til den virkelige oppbygningen av det ordet, altså hvordan det staves og historien om hvordan det ble et ord, endre måten du tenker på den samlingen av bokstaver fullstendig.

Har du noen gang repetert et vanlig ord for deg selv igjen og igjen, og overbevist deg selv om at det bare ikke høres riktig ut i hodet ditt?

Å lære seg strukturen av et ord kan hjelpe deg å uttale det bedre.

Trenger du ekstra veiledning? Sjekk ut Superprofs engelskkurs Trondheim.

Slangordbøker som kan hjelpe deg å snakke engelsk

I disse dager kan du finne verktøy for å lære engelsk på nett i tillegg til på biblioteker og i klasserom.

Det du mest sannsynlig ikke vil finne i klasserom er hverdagslig engelsk slang, og et idiom nevnes som regel som et middel til kulturell forståelse fremfor en mulighet for grammatikkøvelse.

Mer spesifikt, det kan godt være du lærer noen få slangbegreper, men vanlige engelske ord brukt som slang blir kanskje ikke inkludert ditt engelskpensum.

Blinding, smashing, ripping... Skremmende ord som indikerer vold brukes i slangform til å beskrive noe som er wonderful, fantastic eller great.

For å bygge opp et vokabular av moderne slang, og finne ut hvordan det brukes, kan du sjekke ut disse ordbøkene som er laget for å forklare engelske slangbegreper og terminologi.

Urban Dictionary fokuserer mest på amerikansk. For britisk slang, sjekk ut Peevish.

Green's dictionary of slang av Jonathon Green tar et historisk blikk på hvordan og hvorfor det engelske språket har utviklet seg gjennom århundrene til å inkludere ord og fraser med tvetydige betydninger.

Den største fordelen ved å bruke ordbøker på nett generelt, og spesielt de som er rettet mot slangforståelse, er at disse nettsidene hvor ordbøker kan finnes blir regelmessig oppdatert for å inkludere de nyeste termene.

Om du vil lese om hvordan (og potensielt hvor lenge) engelsk har påvirket norsk kan du trykke her.

Utfordringene ved slang i moderne muntlig engelsk

Å bruke populær dialekt eller snakkemåte er gøy, og en god måte å passe inn i samfunnet på, men spørsmålet gjenstår: hvilken form for slang skal du adoptere?

Du kan ha lært at serier på lokaltv har sitt eget sett med slangfraser, mens nasjonalt produserte programmer, som gjerne sendes globalt, slik som Dr. Who har en fraseologi som er mer regionsnøytral.

Selv om det er lurt å lese deg opp generell slang, kan det også være lurt å sjekke ut ordbøker som går på regional slang også, da dette kanskje kan være enda mer hjelpsomt.

A Concise Dictionary of English Slang av B.A. Phytian kan være et fint sted å starte.

Du kan også lage din egen slangordbok. Bare skriv ned ord du aldri har hørt bli brukt på den måten før, og let frem hva de betyr i en slangordbok du velger.

Når du har lært hvordan du bruker det ordet i sin slangform, sørg for at du bruker det snart, og så ofte som mulig.

Å gjøre dette kan kanskje til og med hjelpe deg med å mestre din regionale dialect!

Hvordan forbedre din engelske aksent

Dette er et tvetydig utsagn: hvilken engelsk aksent vil du dyrke? 

Måten og rytmen til engelsk tale varierer fra en engelskspråklig region til en annen.

En som snakker amerikansk-engelsk ville skilt seg ut i en folkemengde bestående av de som snakker australsk-engelsk.

Selv rundt om i Storbritannia, har de regionale dialektene egne aksenter.

En skotte må kanskje tone ned deler av snakkemåten sin på besøk i Brighton, på samme måte som en fra Bristol kanskje må gjøre en innsats for å bli forstått i Dublin...eller kanskje til og med i London.

Amerikansk-engelsk har blitt så vanlig gjennom global profilering av filmer, musikk og andre materialer, mens britisk-engelsk, og alle de regionale aksentene forblir eksotiske, og for en utenforstående kanskje uforståelige i noen tilfeller.

Du kan ta engelskkurs på nett for å hjelpe deg med å fastslå hvilken aksent som ville passe dine behov best.

Ikke heng deg for mye opp i implikasjonene og konnotasjonene rundt en spesifik aksent.

Elsk dem eller hat dem, aksentene våre er bare en del av puslespillet som gjør oss til den vi er. Cheryl Coles sterke geordie-aksent sies å ha "ødelagt" for henne noen ganger i karrieren, fordi den er vanskelig å forstå (selv for briter!), men på den annen side er det andre folk som elsker den og sier at den er det som får henne til å skille seg ut. Kan du se for deg superstjernen plutselig en dag begynne å snakke som dronningen? Det ville ikke passet!

Scouse, Birmingham-dialekten, og Glasgow-aksenten har alle stått overfor kontrovers gjennom årene.

Om aksenten stammer fra Liverpool, sammen med de som høres rundt Skottland, har de som snakker den faktisk et mye bredere spekter av lyder enn en London-aksent, ved at de bruker bakdelen av munnen og halsen mer. Kan det dermed argumenteres for at disse aksentene former fullere, mer dekorerte eksempler av muntlig engelsk?
Snakker du engelsk med en aksent?

For å lære engelsk, og for å kunne snakke, stave og lytte effektivt trenger du bare noen få retningslinjer:

 • Gjør standard engelsk fokuset i dine språkstudier.
 • Følg regler for riktig staving.
 • Lær fonetikk for ønsket region.
 • Plukk opp slang ved å bruke ordbøker.
 • Bli flytende ved å snakke språket hver dag.

Følg disse reglene og se hvor raskt dine engelskferdigheter vil utvikle seg!

Finn et engelskkurs Stavanger for ekstra veiledning og hjelp.

Nettsider for muntlig engelsk

Å lære en ny ferdighet kunne ikke vært enklere med teknologiens fremskritt.

Overalt på nettet kan du finne selvhjelpssider som lærer deg hvordan du kan forbedre ferdighetene dine på flere måter, ved å bruke råd, leksjoner og videoveiledninger. Å lære språk er bare at av de emnene du kan lære deg enkelt hjemmefra, uten å trenge maskineri eller utstyr. Det er kun deg, hjernen din, og kanskje en sterk vilje og besluttsomhet som kreves for å lære enda et språk.

Om du allerede kan forstå noe engelsk, kan nettsiden til British Council være nyttig. Her kan du teste nivået ditt samt lære mer om for eksempel grammatikk og vokabular.

Å bruke nettsider til å lære engelsk lar deg lære på en fleksibel måte, og det er heller ingen tidsfrister man må overholde. Et annet tips for å lære engelsk på nett kan jo være å sjekke ut videoer på Youtube også.

Hvis du ønsker en privatlærer i engelsk kan du for eksempel sjekke ut engelskkurs Bergen.

Apper for muntlig engelsk

Apper blir stadig mer populære, og det er ikke vanskelig å skjønne hvorfor.

Når vi har travle liv vil vi ofte ha enkle og praktiske måter å gjøre våre daglige gjøremål og aktiviteter på. Dette inkluderer noen ganger læringen vår. Mange revideringssider har oppdaget denne trenden, og tilrettelagt for at revideringsverktøyene sine kan bli sett og brukt på farten ved å bruke en mobiltelefon eller et nettbrett.

Det er også mange språkapper som har blitt utviklet for å rette seg mot de som pendler ,eller bruker sine personlige enheter hjemme eller mens de har pause på jobb. Ved å bruke apper som Duolingo kan du lære et nytt språk uten å måtte anstrenge deg for mye. Ikke bare er det enkelt og morsomt å bruke, men den spillaktige følelsen du får av appen er en fin distraksjon fra læring, slik at ofte vil du kanskje ikke engang være klar over hva du nettopp har lært.

Denne appen tillater deg å komme til nye nivåer basert på hva du har lært, og deler emner inn i logiske og nyttige leksjoner. 

Det fine med å laste ned en app er at den alltid er med deg, så om du får noen minutter for deg selv til å sjekke sosiale medier eller skrive en e-post, kan du like enkelt bruke denne tiden til å jobbe videre med språklæringen.

I tillegg er det slik at de fleste appene ber deg oppgi e-postadressen din, noe som fører til at du ikke glemmer verktøyet, da du vil få tilsendt påminnelser og oppmuntring fra teamet for å holde læringen gående.

En annen undervurdert måte å bruke apper til språklæringen, er å laste ned ordbøker. Du kan velge en engelsk ordbok og synonymordbok, men du vil kanskje foretrekke å laste ned en internasjonal ordbok som oversetter ord fra morsmålet ditt til engelsk.

Kom i gang; finn ditt engelskkurs Oslo.

>

Plattformen som kobler privatlærere og elever

Første kurstime gratis

Likte du denne artikkelen? Vurder den!

5,00 (1 vurdering(er))
Loading...

Elise

Har en bachelorgrad i oversetting og interkulturell kommunikasjon.