Mange som studerer engelsk tilegner seg et betydelig vokabular, og bruker verbtidene minst like godt som de som har engelsk som morsmål.

Å kunne bruke denne omfangsrike kunnskapen på en slik måte at hverdagslige samtaler og offisielle saker kan håndteres med minimalt med stress, og uten komplikasjoner, er noe helt annet.

Er det akseptabelt å bruke slang når man er i kontakt med offisielle råd, eller opptakskontor? Hvordan kan jeg bruke et idiom for å understreke poenget mitt på en effektiv måte?

For å støtte din dedikasjon til å lære engelsk, tilbyr vi disse tipsene for å forbedre dine ferdigheter innenfor språket du har adoptert.

De beste Engelsklærerne tilgjengelig
Mari
4,9
4,9 (20 Evaluering(er))
Mari
320kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Syed
5
5 (32 Evaluering(er))
Syed
550kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Simge
5
5 (11 Evaluering(er))
Simge
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Roman
5
5 (9 Evaluering(er))
Roman
370kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Magali
5
5 (3 Evaluering(er))
Magali
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Candice
5
5 (5 Evaluering(er))
Candice
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jeanette
5
5 (8 Evaluering(er))
Jeanette
560kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Sturla
4,8
4,8 (3 Evaluering(er))
Sturla
800kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Mari
4,9
4,9 (20 Evaluering(er))
Mari
320kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Syed
5
5 (32 Evaluering(er))
Syed
550kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Simge
5
5 (11 Evaluering(er))
Simge
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Roman
5
5 (9 Evaluering(er))
Roman
370kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Magali
5
5 (3 Evaluering(er))
Magali
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Candice
5
5 (5 Evaluering(er))
Candice
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jeanette
5
5 (8 Evaluering(er))
Jeanette
560kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Sturla
4,8
4,8 (3 Evaluering(er))
Sturla
800kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Glem mestring av aksenter inntil videre

Det sies at det finnes mer enn 56 forskjellige aksenter som blir brukt rundt om i Storbritannia.

Vi kan alle identifisere de som er mest fremtredende, slik som skotsk, walisisk og irsk. Disse kan regnes som språk som er unike for en region, og som forårsaker at britisk engelsk blir snakket annerledes enn det som kanskje er mest vanlig.

Vi har også blitt eksponert for Dronningens engelsk, og Received Pronunciation (også kjent som BBC-engelsk, og blir noen ganger omtalt som standard-engelsk) - som har en noe mindre formell tone enn det som høytstående medlemmer av samfunnet bruker, og brukes generelt av kanalverter.

Hva med cockney, Estuary English (assosieres med området langs Themsen), og måten de snakker engelsk på i Nord-England?

For å kunne tilpasse seg samfunnet, streber mange etter språkferdigheter som reflekterer miljøet deres når de ankommer Storbritannia.

Om du som nykommer skulle prøve deg på talemønsteret som naboene dine har vokst opp med, ville du trenge en hel livstid for å kunne mestre de tonene og bøyningene som innfødte i området bruker som en selvfølge. 

Vårt første tips for å bli flytende: legg fra deg ideen om å kopiere talemåten til de innfødte - i hvert fall inntil videre.

Det vil bli tid senere, når du har funnet din plass og fungerer i samfunnet, til å oppdage at den bøyningen du hører mest er den du vil adoptere... uten ekstra innsats.

Folkemengde i London
Ikke tenk at du må ha en ordentlig aksent på plass når du ankommer Storbritannia. (Kilde: VisualHunt).

Ikke oversett direkte til ditt språk

Omtrent alle som lærer et nytt språk begynner med å forstå andrespråket sitt ved å oversette ord og setninger til sitt eget morsmål.

Noe som er like sant: enhver som er på et grunnleggende engelsknivå vil formulere ideer på sitt morsmål, og så oversette til engelsk.

Om du er på et mellomnivå eller har kommet forbi det, bør du ha vokst fra dette.

Et vanlig problem som plager de som ikke har engelsk som morsmål, er bokstavelig tolkning av det som blir sagt.

De som lærer engelsk har en tendens til å akseptere alt som sies av en med engelsk som morsmål, kanskje på grunn av et slags alvor, et genuint ønske om å forstå og bruke engelsk.

Tips nummer to: Ikke ta alt bokstavelig!

Det engelske språket, og spesielt britisk-engelsk, inneholder mange fantastiske særegenheter og setninger som, dersom de blir oversatt direkte, kan forårsake alvorlige misforståelser.

Se for deg denne setningen tatt bokstavelig: "I just had a blinding encounter with my old mate..."

Dette kunne jo bety at den gamle vennen hadde bært nag i årevis, og endelig fikk sin hevn ved å gjøre personen som snakket blind.

Blinding er slang for strålende, fantastisk.

Fremfor å oversette alt, eller å anta at ethvert ord som blir sagt menes bokstavelig, burde du heller følge med på sammenheng og nyanser.

Du vil kunne dyrke det å bli flytende når du forstår at engelske uttrykk og slang ikke alltid kan oversettes til andre språk.

Mer om å lære engelsk slang, idiomer og hverdagsuttrykk

Engelsktalende i Storbritannia har et av de mest uttømmende slangvokabularene som finnes

"You hear it from the telly; you read it in the penny-dreadfuls. Your mates may speak tosh, but it's spawny we're here for you. Don't throw a paddy, we won't let all this slang queer your pitch."

For de som allerede kjenner til det engelske språket, noe de fleste nordmenn gjør, er det likevel kanskje flere ord i setningen ovenfor som ikke gir mening.

Når man reflekterer over iveren til de som lærer språk generelt, er det lett å forstå hvorfor de lettere aspektene ved det engelske språket kan ansees for å være mindre viktige, enn ordentlig engelsk vokabular og grammatikk.

La oss tolke setningen med alle slangordene, og oversette dem til standard engelsk:

"You hear it from the television; you read it in gossip magazines. Your friends may mock you, but it's lucky we're here for you. Don't throw a tantrum, we won't let all this slang spoil your efforts."

Som du kan se fra dette eksempelet, gjør slang språket mer fargerikt, beskrivende og gøyalt, og i mange tilfeller er det mindre formelt enn standard engelsk vokabular.

Tips tre: Lær, og bruk slang i ikke-formelle situasjoner.

Som en som lærer engelsk, er du kanskje ukomfortabel med å bruke slang i din muntlige engelsk, men det skader ikke å lære litt, om enn bare for å øke din språkforståelse.

Jo bedre din forståelse av engelsk er, jo mer selvsikker vil du bli når du bruker det. Selvtillit er essensen av å kunne bli flytende!

Puslespill
Lær deg å trekke sammen, og å sette sammen engelske ord for å bli mer flytende. (Kilde: VisualHunt).
De beste Engelsklærerne tilgjengelig
Mari
4,9
4,9 (20 Evaluering(er))
Mari
320kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Syed
5
5 (32 Evaluering(er))
Syed
550kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Simge
5
5 (11 Evaluering(er))
Simge
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Roman
5
5 (9 Evaluering(er))
Roman
370kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Magali
5
5 (3 Evaluering(er))
Magali
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Candice
5
5 (5 Evaluering(er))
Candice
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jeanette
5
5 (8 Evaluering(er))
Jeanette
560kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Sturla
4,8
4,8 (3 Evaluering(er))
Sturla
800kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Mari
4,9
4,9 (20 Evaluering(er))
Mari
320kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Syed
5
5 (32 Evaluering(er))
Syed
550kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Simge
5
5 (11 Evaluering(er))
Simge
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Roman
5
5 (9 Evaluering(er))
Roman
370kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Magali
5
5 (3 Evaluering(er))
Magali
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Candice
5
5 (5 Evaluering(er))
Candice
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jeanette
5
5 (8 Evaluering(er))
Jeanette
560kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Sturla
4,8
4,8 (3 Evaluering(er))
Sturla
800kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Hvordan bruke sammentrekninger i engelsktimer

På noen måter er engelsk et tungvint språk. Om hvert ord ble tydelig uttalt, og med samme trykk, ville språket ha hørtes oppstyltet og monotont ut.

I løpet av din undervisning i engelsk, har du sannsynligvis blitt oppfordret til å skrive hvert ord ordentlig, uten sammentrekninger, og det er en god måte å utvikle dine skriftlige ferdigheter og staveferdigheter på. 

Når man snakker engelsk derimot, vil det å bruke sammentrekninger gjøre at språket flyter mer naturlig, slik som i setning 2:

  • Setning 1: Do not correct my English Pronuniciation. I should have done it myself.
  • Setning 2: Don't correct my English pronunciation. I should've done it myself.

Skrevet fonetisk: doan correct my English pronunciation. I shuh dove done it myself.

Å bruke sammentrekninger er vårt fjerde tips for bedre flyt.

I tillegg til sammentrekninger må vi snakke om sammensetninger.

Mens du lærer engelsk som et fremmedspråk, er det sannsynlig at engelsklæreren din fortalte deg at et ord er en individuell enhet som må bli sagt tydelig.

Sammenlign det rådet med hvordan en som snakker engelsk sier følgende:

  • What do you want to do? (Whachoo wanna do?)
  • Where do you want to go? (Waird you wanna go?)
  • I will leave it to you to decide. (Ah leavit tuh yoo tuh d'cide.)

Å sette sammen ordene på denne måten gjør engelsk både enklere å uttale, og raskere å snakke.

For å forbedre dine taleevner i tillegg til flyt, lær deg reglene for å sette sammen ord.

Det kan også være nyttig å lære seg litt om fonetikk.

Få hjelp av en lærer i nærheten av deg ved å søke etter "engelsk kurs Oslo".

Å vite hvordan de som har språket som morsmål setter sammen ord vil også hjelpe dine lytteferdigheter.

Lær engelske fraser, ikke ord!

Å forstå grammatikkregler og å utvikle vokabularet ord for ord er tradisjonelle måter å forbedre engelsken din på, på mellomnivå og lavere nivå.

For å bli flytende i engelsk, spesielt dersom du lærer på høyere nivå eller lærer forretningsengelsk, burde du gå over til å lære hele fraser på en gang.

Å lære fraser vil ikke bare forbedre vokabularet ditt, men det vil gi deg en sammenheng som kan vise hvordan du bruker de ordene du allerede har lært.

Og hvordan du forstår dem, når de som har engelsk som morsmål bruker dem.

En effektiv øvelse for språklæring og for å bli mer flytende, er ved å erstatte et ord med et annet. Her kommer et eksempel:

I am going to the train station. (airport, market, bus stop, corner, etc.)

Ved å bytte destinasjoner kan du forbedre vokabularet ditt, det kan gjøre at du tenker raskere på engelsk, og det vil utfordre grammatikkferdighetene dine.

Du kan også si at du skal to the concert eller to the kitchen, men du kan ikke si at du skal til the room eller the school, i hvert fall ikke uten noe som utdyper det slik som: the back room, eller the language school.

Hånd med mikrofon
Å synge på engelsk er en morsom og naturlig måte å bli mer flytende på. (Kilde: VisualHunt).

Syng en sang

Mange som lærer engelsk ser på TV, spesielt nyheter, for å kunne studere språkmønstre og for å kunne etterligne kanalvertene.

Mens det ligger noe i denne ideen, burde den ikke toppe listen over måter å lære engelsk samtale på.

Engelskstilen som brukes til å kringkaste nyhetsprogrammer er generelt sett ikke passende for daglig engelskbruk.

Hvorfor ikke bruke musikk til å forbedre engelsken din i stedet?

Du kan finne engelske sangtekster på nett gratis, for både populærmusikk og eldre musikk. Med ordene foran deg trenger du bare å imitere sangerens vokalisering.

Tempoet og rytmen til sangene kan hjelpe deg med å utvikle en talestil som ikke bare har flyt, men som er god å høre på.

En bonus er at mange moderne sanger inneholder rikelig med slang, og inkluderer vanskelige fraser.

  • For å lære engelsk utenfor klasserommet, og spesielt for å oppnå en forståelse av britisk humor, se på populære TV-serier.
  • Det finnes ingen bedre måte å bryte isen på med de med engelsk som morsmål, enn ved å bruke fraser og uttrykk fra populære britiske TV-serier.
  • Om du går på skolen, vil kanskje engelsklæreren din vise filmer i timen. Å se filmer, spesielt med engelske undertekster, er en god måte å bli eksponert for engelsk dialog uten å måtte stresse med å svare.
  • Du kan også lære engelsk på nettet ved å søke på "engelsk kurs på nett". Her er for eksempel en link til en engelsk ordbok du kan bruke for å friske opp, eller forbedre vokabularet ditt.
  • Søk etter engelskkurs i området ditt for å se hvilke lærere som er tilgjengelige i ditt område.

Å bli flytende i engelsk kan oppnås på forskjellige måter, som nevnt i denne artikkelen.

Av alle disse metodene, er det ingenting som kan sammenlignes med å bruke engelsk i dag, og hver dag, for å kunne snakke engelsk flytende.

Lær hvordan du mestrer din engelske dialekt med vår guide til uttale

>

Plattformen som kobler privatlærere og elever

Første kurstime gratis

Likte du denne artikkelen? Vurder den!

5,00 (2 vurdering(er))
Loading...

Elise

Har en bachelorgrad i oversetting og interkulturell kommunikasjon.