Å lære fransk innebærer mange ting. Du må tilegne deg et omfattende ordforråd, lære om fransk setningsstruktur, sørge for at adjektivene stemmer overens med substantivet de står til, memorere regler for verbbøyning og sørge for at du skriver hvert ord rett. Resultatet er at du skriver perfekt fransk. Men så åpner du munnen – og høres ut som en dårlig kopi av inspektør Clouseau fra Den rosa panteren.

Mange har blitt sjarmert av det franske språket, og for deg som mener alvor, er det et stort utvalg av læremuligheter. Elever i ungdomsskolealder med en lidenskap for fransk kan gå så langt som til å ta videregående i Frankrike.

Skal du mestre fransk fullt ut, må du også få kontroll på uttalen. Det er ikke en helt liten utfordring. Studier har vist at babyer legger merke til lydene i språket som snakkes rundt dem allerede før de blir født. Jo eldre vi er, desto vanskeligere har vi for ikke bare å lære oss å lage nye lyder, men også for å høre de subtile forskjellene mellom to lignende lyder i et fremmed språk.

Men opp med hodet! Det er nok franske dialekter til at en viss variasjon i uttalen er forventet. Og det viktigste er ikke å uttale ordene 100 % korrekt – det er å få det til godt nok til at det er lett å forstå hva du sier når du har en samtale med franskspråklige.

to personer sitter foran et sprinkelgjerde og snakker, bak gjerdet er utsikt over en by
Bli komfortabel i franskspråklige samtaler med god kunnskap om uttalereglene. (Kilde: Unsplash)
De beste Fransklærerne tilgjengelig
1. kurstime gratis!
Anna
5
5 (8 Evaluering(er))
Anna
300kr
/t
1. kurstime gratis!
Charlotte
5
5 (1 Evaluering(er))
Charlotte
200kr
/t
1. kurstime gratis!
Manon
5
5 (5 Evaluering(er))
Manon
150kr
/t
1. kurstime gratis!
Melody bakeli
Melody bakeli
157kr
/t
1. kurstime gratis!
Caroline slattum
5
5 (5 Evaluering(er))
Caroline slattum
300kr
/t
1. kurstime gratis!
Adri
5
5 (6 Evaluering(er))
Adri
375kr
/t
1. kurstime gratis!
Zhanna
5
5 (3 Evaluering(er))
Zhanna
450kr
/t
1. kurstime gratis!
Omar
Omar
200kr
/t
1. kurstime gratis!
Anna
5
5 (8 Evaluering(er))
Anna
300kr
/t
1. kurstime gratis!
Charlotte
5
5 (1 Evaluering(er))
Charlotte
200kr
/t
1. kurstime gratis!
Manon
5
5 (5 Evaluering(er))
Manon
150kr
/t
1. kurstime gratis!
Melody bakeli
Melody bakeli
157kr
/t
1. kurstime gratis!
Caroline slattum
5
5 (5 Evaluering(er))
Caroline slattum
300kr
/t
1. kurstime gratis!
Adri
5
5 (6 Evaluering(er))
Adri
375kr
/t
1. kurstime gratis!
Zhanna
5
5 (3 Evaluering(er))
Zhanna
450kr
/t
1. kurstime gratis!
Omar
Omar
200kr
/t
Første kurstime gratis>

Hvordan uttale franske vokaler: Enkle vokallyder

Vi bryter setningene ned i sine minste bestanddeler, nemlig ordene, for å forstå noen av de viktigste elementene ved fransk uttale. Her er en liten uttaleguide for noen av de franske vokalene:

A

Uttales i de fleste tilfeller omtrent som den norske a-en.

I

Som den norske i-en.

O

Uttales i de fleste tilfeller som å.

U

Uttales som mellom norsk u og norsk y.

Y

Uttales som en norsk i.

Variasjonene i vokalen e

For en nybegynner er det fort gjort å la seg forvirre av alle de forskjellige måtene franskmenn uttaler e på.

E uttales ofte som en kort ø-lyd. Den uttales slik i slutten av ord (le, te) og i ord med en gruppe av to konsonanter + e + én konsonant (mercerie, pelleteuse) og mellom to enkle konsonanter (menuisier, cerise).

En annen måte å uttale den franske e-en på, er som en kort norsk e. Dette gjelder mellom to enkle konsonanter i et enstavelsesord (mer, cher), før et sett av minst to konsonanter (serpent, envers) og i begynnelsen av et ord (express, expérience).

I slutten av ordet er e-en stum.

É, altså en e med akutt aksent, uttales som en kort norsk e-lyd.

E med gravistegnet, altså è, uttales med en lyd som ligger mellom norsk e og æ.

Lær mer om fransk uttale her.

En nærmere kikk på aksenttegnene og andre diakritiske tegn

Ofte får vi hjelp til å uttale e-en av et aksenttegn. Det forteller nemlig mye om hvordan bokstaven skal uttales. Når man begynner å lære seg fransk, kan det være fristende å overse de små strekene over vokalene. Men de er faktisk viktige, og en sentral del av fransk staving.

En gul bok ligger på en platting av tre, den heter Le singe d'argile
Husk at en apostrof ikke er det samme som en aksent! (Kilde: Unsplash)

Aksenttegnet modifiserer vokalenes verdi. Det franske språket bruker blant annet aksenttegn og trema:

 • Akutt aksent: é. Brukes bare med bokstaven e.
 • Gravistegnet: è, à, ù. Gravistegnet brukes bare over bokstavene e, a og u. Det åpner og forlenger vokallyden noe: eee, aaa. Bruken over u forekommer kun i ordet (hvor), hvor det faktisk korter ned lyden og skiller ordet fra ou (eller).
 • Cirkumfleks: ê, î, â, ô, û. Den eneste vokalen som ikke kan modifiseres med cirkumfleks, er y. Cirkumflekstegnet åpner og forlenger vokallyden betydelig, i større grad enn gravistegnet. Den er vanlig i visse verbbøyninger, og dukker ofte opp i franske ord som tidligere hadde en s etter vokalen (hôpital, hôte, gîte).
 • Trema: ï, ë. Trema brukes over e og i, og viser at en vokal uttales separat i en gruppe av flere vokaler (Noël (nå-el), maïs (ma-is)).

For en nybegynner i fransk er det god hjelp i å huske hva disse små tegnene betyr når man prøver å uttale franske ord.

Lurer du på hvordan du skal lære fransk så effektivt som mulig? Vi har svarene!

Nasal uttale og diftonger

Disse lydene er ikoniske deler av det franske språket, men for en nybegynner er det fort gjort å trå feil. Når man uttaler en nasal vokal, strømmer noe av luften gjennom nesen. For å øve på å uttale denne typen lyder, kan det være en god hjelp å lukke munnen og snakke "gjennom nesen". Det vil ikke produsere riktig lyd, men det vil gi deg øvelse i å inkludere nesen når du snakker.

De grunnleggende franske nasale vokallydene er:

 • On: Si en o gjennom nesa. N-en er stum, og forteller at vokalen er nasal.
 • An, am* / en, em*: Åpne “on” til en a eller schwa. Teknisk sett er “an”, altså når den staves med a, mer åpen i halsen enn den som er stavet med e. I samtalefransk er de imidlertid ofte utskiftbare, selv for en morsmålsbruker av språket.
 • In /im*/ain: Uttal en i gjennom nesa.
 • Un: I fransk dagligtale skiller folk knapt “un” fra “in”. Det er imidlertid en forskjell, selv om det er subtil. Prøv å si “uh” nasalt.

*stavemåten med m brukes før en p. Om p-en kommer i slutten av ordet, er den stum.

Fransk har to diftonger:

 • Oi: Pass på, denne diftongen uttales som “oa”, ikke som vi sier "oi" på norsk (kanskje ikke så overraskende).
 • Il og ille: Om en vokal kommer forut for denne bokstavgruppen, får l-en en subtil y-lyd.: œuil (ö-y).

Lær mer om uttalevariasjoner og forskjellige franske dialekter her.

Lær å uttale franske konsonanter

en rad av bøker, vi ser enten under- eller oversiden av dem, de ligger med bokryggen opp
Les alt du vil, det gjør deg ikke automatisk god til å snakke fransk. (Kilde: Unsplash)

Med den mest grunnleggende uttaleinformasjonen for vokalene inne, er det på tide å se på noen av konsonantene:

 • C uttales vanligvis som en norsk k, unntatt når den står foran e eller i. Her uttales den som en norsk s: carapace (ka-ra-pas), précis (pre-si).
 • G uttales vanligvis som en norsk g,  unntatt når den står mellom to vokaler. Da uttales den som en stemt zj-lyd. gomme (gom), men garage (ga-razj) og luge (lüzj).
 • H er stum. I grammatikken erkjennes den imidlertid av og til. Noen franske ord som begynner med h, behandles som om de starter med en vokal, (l’homme, l’hysterie), behandles andre som et ord som begynner med en konsonant, og man trekker dermed ikke sammen ordene (un hibou, un haut arbre.)
 • J uttales med en stemt lyd.
 • L uttales omtrent som en norsk l.
 • Q følges som regel av u. Denne bokstavkombinasjonen uttales som k (quelle, question, enquête).
 • R skarres på fransk. Dere sør- og vestlendinger har altså et fortrinn der!

Cedillen: enda et viktig diakritisk tegn

Navnet "cedille" sier deg kanskje ikke så mye, men tegnet har du nok sett. Det er den lille "halen" som noen ganger dukker opp under den franske c-en: ç.

C med cedille brukes midt i ord for å fortelle at c-en skal uttales på en spesiell måte: som en i stedet for en k. Se på forskjellen mellom placard (pla-kar) og glaçage (gla-sazj).

Bokstavkombinasjoner med en spesiell uttale på fransk

Om du ønsker å uttale franske ord på en måte som overbeviser fransktalende, bør du være klar over at noen bokstavkombinasjoner har en spesiell uttale:

  • Eu uttales som ø, men kort. De den første beskrivelsen av uttalen av e over.
  • Er i slutten av en setning uttales som é
  • Ou uttales med en kort o-lyd
  • Ai uttales som è (maire, faire, laisse)
  • Ei uttales som è (peigner, Seine)
  • Gn, når den dukker opp i midten av et ord, uttales som den spanske bokstaven ñ, altså med en norsk nj-lyd: peigne (peh-nye), chignon (shee-nyon).
  • Ch uttales som sh: chat (shah), cheveux (sheu-veu).

Én ting til på tampen: Om du vil lære å uttale franske ord rett, gjelder det å holde tunga rett i munnen når det gjelder hvorvidt siste bokstav i et ord skal uttales eller ei. Ordbøker bruker det fonetiske alfabetet til å fortelle deg hvordan hvert ord skal uttales. Men her er en liten huskeregel: -ent-endelser er ofte stumme på fransk, og det er også endelser på følgende form: vokal + s og vokal + t.

Lysten på mer franskstoff? Les deg opp på fransk slang og hverdagsspråk!

Trenger du en lærer i Fransk?

Likte du artikkelen?

5,00/5 - 1 stemme(r)
Loading...

Åshild

Jeg liker bøker, kunst og turer i skog og mark. Planene mine for nær fremtid er å lære meg spansk og å dyrke mine egne grønnsaker.