Som med alle andre språk som har blitt spredt over store områder, finnes det store variasjoner mellom de forskjellige regionale dialektene. Det kan være forvirrende for en som holder på å lære seg fransk. Det handler ikke alltid bare om forskjellig uttale av ord, men også ofte om stedegne begreper og særegne grammatikkregler. I tillegg finnes det naturligvis mange lokale slanguttrykk, og noen steder blandes det franske språket med ikke-fransk vokabular.

Det er flere grunner til at det franske språket snakkes så mange steder i verden. En av dem er koloniseringen som begynte på 1500-tallet, fikk et oppsving på 1830-tallet og beholdt sitt grep inn på andre halvdel av 1900-tallet. Fremdeles er det dype spor etter dette, og vi kommer tilbake til noen av de språklige konsekvensene mot slutten av artikkelen. Dersom du er interessert i å lære mer om fransk kolonisering generelt, og spesielt avkoloniseringsprosessen, anbefaler vi at du sjekker ut denne franske dokumentaren fra 2020 som ligger i NRK-spilleren.

De beste Fransklærerne tilgjengelig
1. kurstime gratis!
Anna
5
5 (8 Evaluering(er))
Anna
300kr
/t
1. kurstime gratis!
Charlotte
5
5 (1 Evaluering(er))
Charlotte
200kr
/t
1. kurstime gratis!
Manon
5
5 (5 Evaluering(er))
Manon
150kr
/t
1. kurstime gratis!
Melody bakeli
Melody bakeli
157kr
/t
1. kurstime gratis!
Caroline slattum
5
5 (5 Evaluering(er))
Caroline slattum
300kr
/t
1. kurstime gratis!
Adri
5
5 (6 Evaluering(er))
Adri
375kr
/t
1. kurstime gratis!
Zhanna
5
5 (3 Evaluering(er))
Zhanna
450kr
/t
1. kurstime gratis!
Omar
Omar
200kr
/t
1. kurstime gratis!
Anna
5
5 (8 Evaluering(er))
Anna
300kr
/t
1. kurstime gratis!
Charlotte
5
5 (1 Evaluering(er))
Charlotte
200kr
/t
1. kurstime gratis!
Manon
5
5 (5 Evaluering(er))
Manon
150kr
/t
1. kurstime gratis!
Melody bakeli
Melody bakeli
157kr
/t
1. kurstime gratis!
Caroline slattum
5
5 (5 Evaluering(er))
Caroline slattum
300kr
/t
1. kurstime gratis!
Adri
5
5 (6 Evaluering(er))
Adri
375kr
/t
1. kurstime gratis!
Zhanna
5
5 (3 Evaluering(er))
Zhanna
450kr
/t
1. kurstime gratis!
Omar
Omar
200kr
/t
Første kurstime gratis>

Regionale dialekter i Frankrike

Frankrike har kanskje ikke like stor dialektvariasjon som Norge, men det er klare regionale variasjoner. Her skal vi se på et lite utvalg av dem, i tillegg til å kaste lys over noen elementer ved fransk kultur. Hva må du vite om fransk uttale?

Sørfranske dialekter

oversiktsbilde mot havnen i monte carlo, monaco, himmelen er blå, det ligger store skip og masse båter på vannet
Monaco er blant områdene der oksitansk har vært utbredt. (Kilde: Unsplash)

De sørfranske dialektene snakkes i de områdene der oksitansk, som også kalles langue d'oc, snakkes eller ble snakket før.

Oksitansk er et romansk skriftspråk som utviklet seg fra sørfranske dialekter i området mellom Pyreneene og Alpene (inkludert i Monaco) og i deler av Spania og Italia. I middelalderen var det et av flere romanske språk som ble snakket i Frankrike. Noen av de tidligste litterære verkene på fransk ble skrevet på middelaldersk oksitansk.

De sørfranske dialektene, som også kan kalles francitansk, skiller seg fra standardfransk (altså den typen fransk som brukes i Paris-området) ved at de har noen særegne grammatikkregler. For eksempel har de en verbform som heter passé sucomposé – "j’ai eu été" – og et par andre variasjoner i bøyning, hyppig bruk av "faire" ("å gjøre") som hjelpeverb og erstatning av andre konjugasjoner med "que".

Bestemt artikkel brukes ofte i stedet for eiendomspronomen:

Comment va la soeur? – Hvordan går det med søsteren?

J’ai mis le petit au lit. Jeg la den lille.

Når det gjelder uttale, har også francitansk noen spesielle trekk:

De som snakker francitansk, har en tendens til å legge trykket på den nest siste stavelsen i ordet heller enn den siste.

 • En stum "e" i midten eller på slutten av et ord uttales oftere.
 • Nasale vokaler i slutten av ord får en subtil "g": "pain" uttales som "paing"
 • -en-lyden uttales ofte som -in i standardfransk.

Dette er bare et utvalg av trekkene som skiller francitansk fra standardfransk. Det finnes også andre variasjoner, for ikke å snakke om at det finnes regionale variasjoner innenfor området der francitansk snakkes.

Den franske dialekten i Alsace

Fordi Alsace ligger nærme Tyskland og utbredelsen av den tyste dialekten elsassisk i området, skiller den franske dialekten i Alsace seg noe fra standardfransk. Området Alsace har stadig skiftet herredømme, fra fransk til tysk og tilbake til fransk.

Den alsaciske franske dialekten kan kjennes igjen på blant annet disse spesielle trekkene:

 • I alsacisk fransk legges som regel trykk på den første stavelsen i ordet heller enn den siste.
 • Nasale vokaler er mindre tydelige.

Innflytelsen fra elsassisk er tydelig i mange vanlige uttrykk:

 • "ça donne" ("es gibt") i stedet for "il y a" for "det er"
 • Lånord som "le schluck" (for "la gorgée" ("slurken")) og "le stück" (for "le morceau" (delen)) er utbredt.

Fransk i Bretagne

I Bretagne snakker fremdeles en del bretonsk, et keltisk språk i slekt med walisisk og kornisk. Ikke så overraskende har det bretonske språket hatt en innflytelse på den franske dialekten som snakkes i området.

 • Når man stiller et spørsmål, trekkes setningens direkte objekt først i setningen:

Le pain, le manges-tu?Brødet, du spiser det? I stedet for: Manges-tu le pain?
Le film, tu l’as aimé? – Filmen, du likte den?

 • Demonstrative pronomen (pekeord) brukes ofte når man snakker om mennesker:

Celui-là est un peu fou. – Denne (m.) er litt gæren. I stedet for: Il est un peu fou. Han er litt gæren.
Celle-là veut devenir danseuse. Denne (f.) vil bli danser. I stedet for: Elle veut devinir danseuse.

en ung jente smiler over skulderen, hun har på seg et ballettantrekk og holder tåspissko etter båndene over skulderen
Celle-là veut devenir danseuse! (Kilde: Unsplash)
 • Det er vanlig å bruke "avec" i stedet for andre preposisjoner, som kan føre til artige misforståelser med andre fransktalende:

J’ai été au lit avec le docteur. – Jeg har vært til sengs med legen. Det betyr egentlig: Legen sa at jeg måtte holde senga.

Dialekten på Korsika

Du har kanskje begynt å ane et slags mønster? På Corsica har den franske dialekten lånt mye fra det lokale språket, korsikansk.

Den korsikanske dialekten ligger relativt tett på standardfransk, men i likhet med francitansk uttales ofte e-er som vanligvis er stumme. Det er dessuten noen flere subtile forskjeller i vokalene.

Noen måter å kjenne igjen korsikansk fransk på, er:

 • Sammentrekningen av "tu es", som på standardfransk er "t’es", blir på korsikansk fransk "t’ies".
 • Når korsikanere har truffet noen, sier de "il a vu à Valérie" i stedet for "il a vu Valérie".
 • "Autant" brukes ofte for "peut-être" ("kanskje") eller i andre sammenhenger der man uttrykker en antagelse eller et ønske.

Vil du heller lære mer om å snakke fransk med dialekten fra Paris-området? Da bør du ta en titt på dette.

Fransk uttale i Québec

Québec er en canadisk provins der de snakker fransk. Quebec kan kalles den første canadiske kolonien. En gang i tide hørte det til Ny-Frankrike, men ble overtatt av britene etter syvårskrigen i 1713. Resten av de franske territoriene ble erobret og annektert av nybyggere – det gjelder blant annet Acadiana, et område rundt Mississippi som siden ble en del av det sydlige Louisiana, der det snakkes en type kreolfransk.

Fransk snakkes også i noen andre deler av Canada, blant annet New Brunswick og deler av Nova Scotia. Men det er i Québec at fransk står sterkest: Her er det offisielt språk, og alle gateskilt og offisielle dokumenter skrives på fransk i tillegg til engelsk.

Med den franske dialekten i Québec har vi nok et eksempel på at fransk er påvirket av et annet språk – denne gangen engelsk. For eksempel blir mange engelske ord oversatt direkte til fransk heller enn at et vanlig fransk uttrykk blir brukt.

Det kan fortone seg slik:

Det vanlige franske ordet for trafikklys er "feu" ("ild"), men en canadier vil heller si "lumière", fordi det på engelsk heter "traffic light", altså "lys". Et annet eksempel er det canadiske ordet for mobiltelefon, "cellulaire" (fra "cell phone"), som brukes til fordel for det franske "portable".

bilde rett ovenfra av en mobil med hvit skjerm som ligger på et bord av lyst tre
Vi nordmenn er heller ikke helt enige: Kalles det "mobil", "telefon" eller "mobiltelefon"? (Kilde: Unsplash)

Finn de beste måtene å lære fransk på her.

Noen særegne grammatikkregler

Canadisk fransk har, ikke overraskende, sine egne spesialuttrykk og særtrekk:

 • De uttaler ofte ikke den siste l-en i pronomenet "il", noe som gjør at det ender med å høres ut som "y": Y fais sa vaisselle (han vasker opp), y va pas bien (han føler seg ikke bra).
 • Der "je suis" ofte flyter over til "chuis" i muntlig standardfransk, har canadierne klart å korte det ned enda mer: De sier bare "chu".
 • Når et spørsmål stilles på canadisk fransk, legges den spørsmålet rettes til inn med et pronomen både i begynnelsen og slutten av setningen: Tu m’écoutes-tu? T’en vas-tu?
 • Noen preposisjoner og konjunksjoner brukes annerledes. Ofte sammentrekkes pronomen og preposisjonsgruppe: "s'a" i stedet for "sur la", "dins" i stedet for "dans un" eller "dans les" og "s'es" i stedet for "sur les".

Franske kreolspråk: et resultat av kolonialismen

I de tidligere franske koloniene der fransk fremdeles snakkes, har det også oppstått særegne uttalemåter og grammatikkregler. Franske kreolspråk regnes ofte som egne språk, og er sterkt påvirket av lokale språk og dialekter. Noen har likhetstrekk i for eksempel grammatikken, men det er så stor variasjon at det ikke gir mening å gruppere dem spesielt tett sammen.

 • Karibiske kreolspråk snakkes blant annet på Haiti og i Fransk Guyana. Her kombineres ikke bare fransk med de lokale språkene, men også med afrikanske språk og dialekter, som følge av at afrikanske slaver ble fraktet hit for å jobbe på tobakk- og sukkerplantasjer.
 • Afrikanske franske kreolspråk snakkes i en rekke afrikanske land. Blant annet Senegal, Benin, Mauritius og Komorene har fransk som offisielt språk. I tillegg snakkes forskjellige versjoner av fransk i forskjellige miljøer. Kun et fåtall av afrikanske land er enspråklige, og som oftest snakkes mange afrikanske språk innenfor landegrensene, i tillegg til arabisk og kolonistspråk som fransk og engelsk.
 • Kreolspråk er også utbredt i Oseania, blant annet på Fransk Polynesia, i tillegg til en rekke andre franskspråklige øyer. Fransk Polynesia er et selvstyrt område underlagt Frankrike.
 • Kreolspråk har også overlevd i Louisiana. Fransk Louisiana er best kjent for byen New Orleans. Her har blant annet også kreolsk matkultur fått en viktig plass i kulturen.

Det finnes så mange kreolspråk at de fint kunne fått sin egen artikkel, men vi nøyer oss for nå med å si at det finnes mange franskspråklige land i verden. Bare fordi du har tatt en del franskkurs og begynner å kjenne deg stødig i standardfransk, må du ikke føle deg for sikker på at du kommer til å forstå alle variasjonene!

Bli den ideelle franskspråklige samtalepartneren med disse rådene.

Trenger du en lærer i Fransk?

Likte du artikkelen?

5,00/5 - 1 stemme(r)
Loading...

Åshild

Jeg liker bøker, kunst og turer i skog og mark. Planene mine for nær fremtid er å lære meg spansk og å dyrke mine egne grønnsaker.