Albert Einstein ble født i Württemberg i Tyskland, 14. mars 1879, og døde i Princeton, New Jersey, i 1955. Han var unektelig en av verdens største vitenskapsmenn.

Anerkjent for sine teser (relativitetsteoriene), mottok han Nobelprisen i fysikk i 1921 og bidro til mye fremgang på flere felt, deriblant kosmologi, mekanikk og kvantefysikk.

I denne artikkelen vil vi rette fokus mot Einstein og hva han brakte til matematikken.

Matematikkens utvikling fra antikken til i dag!

De beste Matematikklærerne tilgjengelig
1. kurstime gratis!
Dag-vidar
5
5 (14 Evaluering(er))
Dag-vidar
450kr
/t
1. kurstime gratis!
M . Zuhur
5
5 (13 Evaluering(er))
M . Zuhur
190kr
/t
1. kurstime gratis!
Syed
5
5 (18 Evaluering(er))
Syed
500kr
/t
1. kurstime gratis!
Vadim
5
5 (4 Evaluering(er))
Vadim
250kr
/t
1. kurstime gratis!
Håvar
5
5 (7 Evaluering(er))
Håvar
450kr
/t
1. kurstime gratis!
Esmail
5
5 (8 Evaluering(er))
Esmail
200kr
/t
1. kurstime gratis!
Haakon
5
5 (6 Evaluering(er))
Haakon
400kr
/t
1. kurstime gratis!
Audhild
Audhild
400kr
/t
1. kurstime gratis!
Dag-vidar
5
5 (14 Evaluering(er))
Dag-vidar
450kr
/t
1. kurstime gratis!
M . Zuhur
5
5 (13 Evaluering(er))
M . Zuhur
190kr
/t
1. kurstime gratis!
Syed
5
5 (18 Evaluering(er))
Syed
500kr
/t
1. kurstime gratis!
Vadim
5
5 (4 Evaluering(er))
Vadim
250kr
/t
1. kurstime gratis!
Håvar
5
5 (7 Evaluering(er))
Håvar
450kr
/t
1. kurstime gratis!
Esmail
5
5 (8 Evaluering(er))
Esmail
200kr
/t
1. kurstime gratis!
Haakon
5
5 (6 Evaluering(er))
Haakon
400kr
/t
1. kurstime gratis!
Audhild
Audhild
400kr
/t
Første kurstime gratis>

Albert Einstein: En naturelsker

Himmel og fjell
Faktisk kan vi definere Albert Einstein som en naturelsker på den måten at hans mål var å forstå dens mekanisme. Foto: Pixabay

Legenden sier at Albert Einstein var en dårlig student, og ble fortalt at han ikke hadde det som krevdes for å gjøre det godt i mattetimene.

Dette var langt fra sannheten.

Faktisk så var den unge Albert Einstein et geni med mye talent, men uregjerlig i sin sak.

Han elsket å lære matte på skolen, men han nektet å lære fag han anså som unødvendig. Blant dem: humaniora og språk.

Under universitetstiden ble han venner med en matematiker ved navn Marcel Grossmann, som hjalp han med å bekrefte sine store teorier. Han hadde ekspertise og dyptgående kunnskap om ikke-euklidisk geometri.

Albert Einstein, en selvlært vitenskapsmann, underviste seg selv i vitenskap som fascinerte han. Dette gjorde at han kunne jobbe med emner som himmelegemets mekanikk og kjernefysikk.

Etter å ha fått sin anerkjennelse i 1909, dedikerte han seg fullt og helt til vitenskapen.

I tidligere år var han overbevist om at fysikkstudier ville tillate han å oppnå dette målet. Han tok et steg tilbake fra matematikken, og etablerte for første gang en relativitetsforestilling på sitt felt.

Han mente at matematikk ikke kunne være sikker når den ble koblet til virkeligheten. Derav hans teorier om spesiell og generell relativitet.

Etter hans død ble noen av hans egenskaper belyst, og de forklarer litt om hvorfor han ble en av de største vitenskapsmennene verden noen gang har sett.

I 1905 lanserte Albert Einstein for første gang likningen som gjorde han verdenskjent. Den kjente formelen: E = MC².

Lær grunnleggende matematisk vokabular!

Hva betyr egentlig denne formelen, og hvorfor ble den så berømt og høyt aktet?

Denne formelen forklarer at masse (M) multiplisert med hastighet av kvadratisk lys (C²) produserer en viss mengde energi (E) kalt masseenergi. Dette betyr at jo fortere noe beveger seg, desto mer energi produseres.

Denne tanken oppsto imidlertid ikke plutselig. Det krevde lang tenkeprosess å komme opp med denne likningen for spesiell relativitet.

Alt startet med antikkens antagelser om at et objekt i bevegelse har en hastighet som sammenfaller med normal hastighet, men som også sammenfaller med hastigheten en ekstern observatør observerer.

Ved å granske arbeidet utført av to fysikere på 1800-tallet (Morley og Michelson), kunne Albert Einstein utarbeide den utrolige oppdagelsen, som viser at fysiske lover er de samme over alt, uansett referanse. Han oppdaget også at bevegelse kunne sakke ned tid.

Et eksempel som illustrerer dette, er romfarere som reiser i lysets hastighet, som returnerte til jorden etter et år. Mens romfarerne hadde eldes ett år (reisens varighet), hadde jorden eldes mye mer. Enklere forklart: det er bevist at ved bevegelse i lysets hastighet, vil ett sekund for deg være det samme som ett minutt for en stillestående observatør.

Lær alt om matematikk!

Albert Einsteins genistrek var å resonnere i en mye større skala enn den menneskelige skalaen. På jorden er menneskets hastighet for sakte til å observere selv et hint av tidsvariasjon. Med utgangspunkt i lysets hastighet, hadde han en forestilling om relativitet i fysikk, og satt spørsmålstegn ved forholdet rom og tid.

Fra dette originale postulatet fant han at objektets hastighet, uansett størrelse, kan gjøre stor skade om det skytes ut i stor fart (ved bruk av den kjente likningen E = MC²). I militæret og i kjernevitenskap forsto man raskt å bruke denne type oppdagelse. Det var slik atombomben så dagens lys. I dag har vi lært å bruke denne oppdagelsen til å lage kjernekraft.

Ved å skape en "enkel" matematisk formel (et produkt), endret Albert Einstein verden og verdenshistorien. Alle husker vi tragediene i Hiroshima og Nagasaki.

Einsteins likning
Denne matematiske likningen bidro også til enorm fremgang i å forstå universet vårt. Foto: Pixabay

I 1915, etter begrenset relativitet, publiserte Albert Einstein en ny teori om tyngdekraft: generell relativitet.

Han arbeidet ut fra Isaac Newtons tese (tyngdekraftloven, som omhandler et fallende objekt og forskyvning av stjerner), og etablerte et nytt postulat. Han la konseptet om tyngdekraft til side, og forklarte at objektets bevegelse avgjøres av konfigurasjonen av tid og rom.

I stedet for at solen drar jorden rundt seg, forklarte Albert Einstein at solen faktisk skaper forstyrrelser i tid og rom. Det er denne anomalien som tvinger jorden til å gå rundt solen.

Enkelt forklart: vi forestiller oss en strukket laken som symbol på vår galakse og univers, og midt på legger vi en stein som symboliserer solen. Under steinens kraft, vil lakenet rynke seg og bli deformert.

Rull nå en klinkekule fra kantene av lakenet mot midten, i en hvilken som helst retning, og studer kulens retning. Det som er interessant er at kulen til å begynne med vil bevege seg i en rett linje. Når den kommer til krumningen forårsaket av steinen, vil den endre retning og begynne å trille rundt og i en kurvet retning. Du ser nå hvordan klinkekulen symboliserer en stjerne, for eksempel vår fantastiske planet.

Med denne type hypoteser forklarte Albert Einstein oss at hvert objekt beveger seg i rett linje i tid og rom. Uansett destinasjon, er det kun når objektet møter på avvik i konfigurasjonen av tid og rom at det vil endre retning og bevege seg rundt objektet ved utgangspunktet til dette avviket. Det vil selvfølgelig ta mye lenger tid enn at en klinkekule triller rundt steinen midt på et laken. Vi snakker her om elementer som er vanskelig for menneskets hjerne å forstå.

Vanskelig, men ikke umulig siden Albert Einstein utarbeidet matematiske likninger og formler som kan kalkulere nøyaktig kurven av tid og rom som oppstår.

Naturligvis snakker vi her om et uendelig komplekst system, som fortsatt krever årevis med forskning. Hittil har vi oppdaget hva som skjer med en isolert stjerne. Tenk deg en skala av galaksedimensjoner, eller universets uendelig mange stjerner, som hver produserer sin egen kraft.

Vi kan trygt konkludere med at Albert Einstein med denne teorien setter spørsmålstegn ved det femte postulatet i euklidisk geometri, som forklarer at ved å plassere et punkt utenfor en rett linje, finnes kun én parallell til denne linjen.

Med sin kjærlighet for fysikk og ønske om å bedre forstå hvordan universet fungerer, endret han vår oppfatning av matematikk.

Allerede i 1916 forutså Albert Einstein tyngdekraftbølger, men det var ikke før nylig at disse faktisk ble oppdaget med avanserte amerikanske instrumenter.

Se etter online matteundervisning her!

Einstein – en eventyrforteller i vitenskap

Albert Einstein portrett
Han var en briljant vitenskapsmann, og magasinet Times ga han tittelen som Det 20. Århundrets Personlighet. Foto: Pixabay

Kort sagt, ga han astronomer en ny måte å utforske universets hjørner på.

"Dette er de mest spektakulære testene av Einsteins teori," sa astrofysiker Zoltan Haiman (Columbia University), samtidig som han uttalte at "det ser ut som et nytt vindu ut i universet, noe som vil føre til mange vitenskapelige bruksområder”.

De beste Matematikklærerne tilgjengelig
1. kurstime gratis!
Dag-vidar
5
5 (14 Evaluering(er))
Dag-vidar
450kr
/t
1. kurstime gratis!
M . Zuhur
5
5 (13 Evaluering(er))
M . Zuhur
190kr
/t
1. kurstime gratis!
Syed
5
5 (18 Evaluering(er))
Syed
500kr
/t
1. kurstime gratis!
Vadim
5
5 (4 Evaluering(er))
Vadim
250kr
/t
1. kurstime gratis!
Håvar
5
5 (7 Evaluering(er))
Håvar
450kr
/t
1. kurstime gratis!
Esmail
5
5 (8 Evaluering(er))
Esmail
200kr
/t
1. kurstime gratis!
Haakon
5
5 (6 Evaluering(er))
Haakon
400kr
/t
1. kurstime gratis!
Audhild
Audhild
400kr
/t
1. kurstime gratis!
Dag-vidar
5
5 (14 Evaluering(er))
Dag-vidar
450kr
/t
1. kurstime gratis!
M . Zuhur
5
5 (13 Evaluering(er))
M . Zuhur
190kr
/t
1. kurstime gratis!
Syed
5
5 (18 Evaluering(er))
Syed
500kr
/t
1. kurstime gratis!
Vadim
5
5 (4 Evaluering(er))
Vadim
250kr
/t
1. kurstime gratis!
Håvar
5
5 (7 Evaluering(er))
Håvar
450kr
/t
1. kurstime gratis!
Esmail
5
5 (8 Evaluering(er))
Esmail
200kr
/t
1. kurstime gratis!
Haakon
5
5 (6 Evaluering(er))
Haakon
400kr
/t
1. kurstime gratis!
Audhild
Audhild
400kr
/t
Første kurstime gratis>

Forvrengelsen av tid og rom

I følge Einsteins teori, vil ethvert objekt med masse forvrenge kurven til tid og rom.

For å illustrere dette, bruker vi forestillingen om en bowlingball som spretter opp og ned på en trampoline. Den beveger tid og rom.

Ute i rommet genererer dette bølger, som stråler med lysets hastighet.

Nitidig forskning

Forskningsarbeidet har vært omstendelig og langvarig. Over ett tusen forskere fra femten land har deltatt, og over en milliard dollar har blitt brukt til dette formålet de siste tretti årene.

Forskere har avslørt tyngdekraftbølger rundt spiralformede svarte hull rundt 1,3 milliard lysår fra jorden.

Til dette brukte de et veldig avansert måleutstyr: LIGO-instrumentet (Laser Interferometer Gravitational-wave Observatory).

Dette instrumentet kan oppdage veldig små bevegelser, med andre ord: tyngdekraftbølger.

Da tyngdekraftbølgenes signal ble oppdaget, konverterte forskerne det til lydbølger. Slik kunne de lytte til lyden av to svarte hull i fusjon.

"Denne oppdagelsen vil gjøre at vi kan lære mer om fusjonen til svarte hull, nøytronstjerner og andre eksotiske astronomiske fenomen, som vekker så mange spørsmål om utviklingen av vårt univers", uttalte France Córdova (Direktør ved NSF).

Albert Einstein, mattelæreren

Princeton Universitet i USA
Etter å ha vært mattelærer i Tyskland, begynte han å gi matteundervisning på Princeton Universitet i USA. Foto: Pixabay

Fra 1909 hadde Einstein flere lærerstillinger i Europa. Nazi-Tyskland konfiskerte hans borgerskap i 1933 fordi han var jøde. Derfor flyktet han til USA og begynte å gi hjelpeklasser i matematikk på Princeton Universitet.

I 1988 skapte den amerikanske sivilingeniørers forening (American Society of Civil Engineers) Albert Einstein-prisen for Vitenskap. Dette for å anerkjenne og premiere enestående oppnåelser innen erosjonskontroll, sedimentering og / eller navigering.

I 1947 uttrykte Einstein sin lidenskap for matematikkundervisning på denne måten:

"Det er lærerens grunnleggende rolle å vekke gleden av arbeid og kunnskap."

Kan matte bli kunst?

Matte hjelper oss å forstå universet rundt oss

Blant alle artiklene dette geniet publiserte i sin livstid, er det spesielt to som vekker vår nysgjerrighet. Den ene handler om differensiell geometri, og den andre om feltlikninger. Artiklene ble skrevet i samarbeid med hans venn Marcel Grossmann. Det er denne kunnskapen som gjorde at han kunne utarbeide teoriene om begrenset relativitet og generell relativitet.

Mye mer enn bare matematiker og fysiker, var Albert Einsteins mål å oppnå bedre forståelse for universet rundt oss. Til dette brukte han matematikk og fysikk (en disiplin som kommer fra matematikk), for å understreke visse teorier som i dag er grunnleggende i dette faget.

En kan enkelt finne en sammenheng i Albert Einstein matematikk, og vitenskapsmenn i dag kan være dypt takknemlig for denne arven, som vi fortsette å gå i arv i generasjoner av vitenskapsmenn.

Sammenhengen mellom:

Einstein var imidlertid frustrert over at han aldri klarte å forklare elektromagnetisme. Han brukte sine siste 25 år på å forsøke å utvikle en enhetlig teori. Dette ville gitt forklaringen på alle naturlige krefter.

Han fryktet at ingen ville finne svaret, dersom ikke han selv fant det. Ønsker du selv å oppnå svar, kan du få hjelp av en privatlærer fra Superprof!

Avslutningsvis gir vi deg noen av hans kjente sitater:

"Fantasi er viktigere enn kunnskap."

"Det er mennesket, den frie og kreative personen, som skaper det vakre og det sublime, mens massene henger fast i en infernalsk runde av dumhet og stupiditet."

"Det vakreste vi kan oppleve er det mystiske. Den som er fremmed for denne følelsen, har øynene lukket."

“Legg hånden din på en varm plate i ett minutt, og det virker som en time. Sitt med en søt jente i en time, og det virker som et minutt. Dét er relativitet.”

En utrolig figur fra forrige århundre, som på egenhånd bidro til utviklingen av matematikk!

Les om de vanligste misoppfatningene om matematikk!

Trenger du en lærer i Matematikk?

Likte du artikkelen?

5,00/5 - 1 stemme(r)
Loading...

Bente