Dette er fordi aritmetikk, eller hoderegning kan finnes på alle mattenivåer.

Det er mange elever som sliter med matematikk hvert år, enten det er grunnleggende barneskolematematikk eller ungdomskolematematikk. For noen år tilbake var antallet tiendeklassinger som lå på laveste nivå i matte såpass høyt at regjeringen utformet en realfagsstrategi. Noen ganger trenger elever, og voksne også, litt ekstra støtte.

Vi har laget en guide som kan hjelpe deg med å lære om en gren innenfor matematikk som kalles aritmetikk. Aritmetikk er også kjent som hoderegning, noe som kan være en gunstig ferdighet å ha, da det ikke er sikkert du alltid har tilgang på en kalkulator. Det dreier seg altså om å kunne regne ut ting i hodet fremfor på papir.

Du kan begynne å lære i dag ved å for eksempel lese om historien til denne matematikkgrenen, og deretter gå videre til å finne ut hvordan du kan lære matte på nett!

Penn, ark, og linjal
Å øve på matematikk regelmessig, kan forbedre ferdighetene dine! (Kilde: VisualHunt).
De beste Matematikklærerne tilgjengelig
Vadim
5
5 (14 Evaluering(er))
Vadim
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Thomas
5
5 (8 Evaluering(er))
Thomas
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Dag-vidar
4,9
4,9 (15 Evaluering(er))
Dag-vidar
450kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
M . Zuhur
5
5 (20 Evaluering(er))
M . Zuhur
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Per christian
5
5 (8 Evaluering(er))
Per christian
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Syed
5
5 (34 Evaluering(er))
Syed
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Haakon
5
5 (9 Evaluering(er))
Haakon
450kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Esmail
5
5 (8 Evaluering(er))
Esmail
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Vadim
5
5 (14 Evaluering(er))
Vadim
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Thomas
5
5 (8 Evaluering(er))
Thomas
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Dag-vidar
4,9
4,9 (15 Evaluering(er))
Dag-vidar
450kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
M . Zuhur
5
5 (20 Evaluering(er))
M . Zuhur
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Per christian
5
5 (8 Evaluering(er))
Per christian
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Syed
5
5 (34 Evaluering(er))
Syed
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Haakon
5
5 (9 Evaluering(er))
Haakon
450kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Esmail
5
5 (8 Evaluering(er))
Esmail
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Hva er aritmetikk?

Aritmetikk, eller hoderegning, er et nødvendig verktøy innenfor alle matematikknivåer, i alt fra kalkulus til trigonometri, da det kan hjelpe oss med alt fra noe så grunnleggende som addisjon og subtraksjon, til mer komplekse konsepter som for eksempel kjeglesnitt, matematikklogaritmer, rasjonale uttrykk og rasjonale funksjoner.

Hva er aritmetikk egentlig? Og hvorfor er det relevant i vår verden?

La oss begynne med å se på definisjonen og opprinnelsen til aritmetikk. Navnet kommer fra det greske ordet for tall, og aritmetikk er i bunn og grunn den grenen av matematikk som dreier seg om alle stegene og ferdighetene som er involvert i utregningen av tall.

Med andre ord handler aritmetikk om å telle tall, og involverer fire grunnleggende operasjoner: multiplikasjon, divisjon, subtraksjon og addisjon. Dette er grunnen til at aritmetikk er nødvendig i all matte.

Det er nødvendig å bruke aritmetiske ferdigheter i emner som likningssystemer, polynomer, kvadratiske likninger og ulikheter. Har du kontroll på grunnleggende matematiske ferdigheter, og føler deg stødig når det kommer til hoderegning, kan mer komplekse matematikkproblemer bli mer overkommelige.

Før du begynner på kvadratiske funksjoner, begynn heller med å forstå hvilke typer tall du kan bruke i aritmetikk:

 • Rasjonale tall: dette settet med tall omfatter heltall og naturlige tall.
 • Irrasjonale tall: dette er tallene som ikke kan uttrykkes som en fraksjon av to heltall.

Aritmetikk har også tre grunnleggende lover som legger til rette for utregning, og som noen ganger til og med er nødvendige. Disse lovene er:

 • Kommutativ lov
 • Assosiativ lov
 • Distributiv lov

Alle disse lovene gjelder kun for multiplikasjon og addisjon, med noen få unntak. Dersom dette virker noe forenklet, kan det overraske deg at disse lovene er tilstede i selv den mest avanserte matte. Derfor er det viktig å sørge for at du forstår og husker dem.

Om du allerede føler at du står litt fast, sørg for at du sjekker ut denne forklaringen av det grunnleggende innen aritmetikk. Det er normalt å føle at man står fast i vitenskapelige fag slik som naturfag og matematikk. En løsning på dette kan være å finne en privatlærer som kan hjelpe deg eller barnet ditt med for eksempel mattelekser, eller forberedelser til større prøver.

Finne den beste læreren

Uavhengig om det er deg eller barnet ditt som sliter med matte, kan det å finne den rette læreren hjelpe deg å mestre de mest grunnleggende matematikkferdighetene. En lærer kan for eksempel hjelpe med å lære deg teknikker og strategier for hoderegning. Det første steget til å finne en mattelærer kan i noen tilfeller være å fastslå hvilket nivå du er på.

Du kan finne lærere innenfor disse kategoriene:

 • Barneskolematematikk
 • Ungdomskolematematikk
 • Videregående matematikk
 • Matematikk på høyere utdanningsnivå

Dersom du trenger ekstraundervisning i matte på grunnskolenivå, kan det være lurt å finne en lærer som spesialiserer seg på spørsmålene og ordproblemene på dette nivået.

Du kan finne flere lærere for mattehjelp Oslo, og andre steder i nærheten av deg ved å søke på Superporfs plattform.

En lærer på høyere nivå har sannsynligvis kunnskaper om matematikken på lavere nivå også, som nevnt tidligere er hoderegning ganske grunnleggende, men det er ikke sikkert at denne læreren har erfaring med å lære bort matematikk av en lavere vanskelighetsgrad, eller til et yngre publikum.

Mann som skriver
En mattelærer kan hjelpe deg å løse matematikkproblemer steg for steg. (Kilde: VisualHunt).

Dersom du ser etter en lærer som kan undervise ansikt til ansikt, kan du sjekke ut en av disse ressursene:

 • Superprof
 • ENT3R
 • Røde Kors leksehjelp

Både ENT3R og Røde Kors tilbyr gratis leksehjelp. På Superprof finner man en privatlærer matte som ofte hjelper deg en til en, og de tar betalt per time. Prisene kan variere, men de fleste av lærerne tilbyr det første kurset gratis slik at du kan få se hvordan det er, og finne ut om det er noe for deg.

Dersom du ser etter mattehjelp på nett kan du sjekke ut en av disse:

 • Superprof
 • ENT3R
 • Røde Kors digital leksehjelp

Se Superprofs oversikt over mattekurs online for mer utvalg.

Som du ser tilbyr de ressursene som tilbyr undervisning ansikt til ansikt også undervisning via internett. På Superprof må du betale en liten sum for en privatlærer, men det er du som er i fokus, og du kan få hjelp til akkurat det du trenger.

Dersom du foretrekker gratis undervisning som foregår ansikt til ansikt, kan du sjekke ut noen av ressursene nevnt ovenfor. For eksempel arrangeres Røde Kors sin leksehjelp ofte på bibliotek, og du kan i tillegg til å få hjelp med leksene også være sammen med andre elever. En annen mulighet er å ta kontakt med skolen og undersøke om det er mulighet for å få leksehjelp via skolen.

Uansett om du betaler for det eller ikke, burde læreren din opptre profesjonelt og ha tilstrekkelige fagkunnskaper, i tillegg til å ha erfaring med å gi mattehjelp til elever gjennom matematikkproblemer.

Dersom du er interessert i å lære mer om hvor du kan finne privatlærer og ekstrahjelp, kan du sjekke ut denne guiden som omhandler hvor du kan finne dette.

Nettbaserte ressurser

Å slite med fag som matematikk, naturfag og lesing er vanlig for mange elever og voksne. Selv om mange mattekurs kan være opplysende, kan selv de som er flinke til å lære ha problemer med å forstå mer komplekse mattekonsepter. Selv om det er mulig å finne en privatlærer innenfor spesifikke emner, slik som innenfor algebra eller fysikk, er ikke privatundervisning nødvendigvis alltid det beste valget.

Noen av måtene du kan finne ut om nettbaserte ressurser er best for deg på, er ved å se på om disse tre grunnene stemmer for deg:

 • Du har et lite budsjett, eller ikke et budsjett i det hele tatt, for privatundervisning
 • Du lærer bedre gjennom egenlæring
 • Du trenger bare hjelp til å komme gjennom et matteproblem eller to en gang i blant

Det finnes heldigvis flere nettbaserte ressurser for matematikk som du kan benytte deg av gratis. Noen av de beste ressursene for ekstra mattehjelp på nett kan finnes på mattematikknettsider som deles inn etter emner, og i noen tilfeller nivå. Enten du trenger hjelp til grunnskolematematikk, eller matematikk på høyere nivå, er det følgende noen måter du kan få tilgang til mattehjelp fra ditt eget hjem på.

Dersom du trenger hjelp med leksene og ikke har anledning til å forlate hjemmet for å få det, kan du for eksempel benytte deg av Røde Kors sitt digitale leksehjelpstilbud. Det er også andre steder som i likhet med Røde Kors tilbyr gratis leksehjelp, som for eksempel ENT3R.

Du kan også finne nettsider som har forklaringer og definisjoner på matematikkbegreper innenfor forskjellige emner, og du kan også finne eksempler på disse sidene.

Dersom du eller barnet ditt er interessert i øve på mattematikkferdighetene på nettet, kan et tips være å øve gjennom et mattespill. Å spille mattespill kan være spesielt nyttig for barn, men det er også en praktisk måte for voksne å friske opp noen av sine glemte ferdigheter på.

Å øve gjennom mattespill kan i noen tilfeller hjelpe med hvor raskt man kan foreta en utregning i tillegg til å forbedre hoderegningsferdighetene.

Person som skriver på tastatur
Dersom du trenger å forbedre dine matematiske ferdigheter, kan du studere på nett eller i virkeligheten. (Kilde: Unsplash).

Vanlige spørsmål og eksempler innen aritmetikk

Nå som du har lært litt det grunnleggende bak opprinnelsen til aritmetikk, i tillegg til hvordan du kan finne ekstrahjelp både på nett og i virkeligheten, er du nå klar til å øve på noen problemer og eksempler på egenhånd. Selv om dette ikke er en defintiv guide til aritmetiske eksempler, kommer det nedenfor en smak på hva grenen dreier seg om.

Vi kan bruke den distributive loven til å løse mange likninger og ulikheter. Det mest vanlige eksempelet er forenkling av algebraiske uttrykk.

Den distributive loven sier at når man multipliserer en addisjon av tall, kan du først gange dette addisjonselementet med et tall, og så utføre addisjonen. Å se på det i en likning kan være mer hjelpsomt:

a x (b + c) = a x b + a x c

Denne loven er veldig viktig for alt fra polynomfunksjoner til matriser, og har mange anvendelser i den virkelige verden. Her er et eksempel på hvordan denne loven kan brukes til å forenkle et algebraisk uttrykk:

4x + 3(x - 10)

Ved å bruke den distributive loven kan vi se at for å kunne forenkle dette uttrykket må vi distribuere 3-tallet for å få:

4x + 3x - 30

Det neste steget involverer også den distributive loven. Når vi ser på uttrykket ovenfor, vet vi kanskje av vane at det neste naturlige steget vil være å legge 4x og 3x sammen for å få 7x. Grunnen til at vi kan gjøre dette er i imidlertid igjen på grunn av den distributive loven.

x(4 + 3) er en annen måte å skrive 4x + 3x før x blir distribuert

Når vi nå kombinerer alt vi har lært, blir det endelige svaret:

7x - 30

Å lære matematikk burde alltid være noe som kan gi mer selvtillit, og forhåpentligvis har denne guiden satt deg på rett spor når det kommer til å nå dine mål innenfor aritmetikk.

 

>

Plattformen som kobler privatlærere og elever

Første kurstime gratis

Likte du denne artikkelen? Vurder den!

5,00 (1 vurdering(er))
Loading...

Elise

Har en bachelorgrad i oversetting og interkulturell kommunikasjon.