Å lære matematikk er ikke alltid enkelt, og mange assosiere mattetimene sine med kjedelige emner og pugging av gangetabellen. Du husker kanskje at din mattelærer viste deg kompliserte og rigide metoder for å løse matematiske problemer, og du gjorde ditt beste for å henge med?

Det er slik de aller fleste har lært matematikk, men det er ikke nødvendigvis den mest effektive metoden. Faktum er at vi gjerne lærer matematikk på den vanskeligste måten – og den som er hardest å huske. Det føles ofte slitsomt å lære et matematikktema på en gjentakende måte.

Det viser seg at det er mer enn én innfallsmåte på matematikkproblemene.

De siste årene har flere studier blitt utført for å se hvordan mennesker tar til seg informasjon og lærer å løse matematiske problemer på best mulig måte.

Når det er sagt; det nasjonale utdanningssystemet i Norge viser at visse matematiske spørsmål krever en spesifikk jobbmetode, for å finne det rette svaret. Mange eksamen- og evalueringskarakterer belønnes også for å vise korrekt utregning samt rett svar på problemet.

Både når det gjelder hoderegning og mer kompliserte matematikkproblemer, er det viktig å huske at det er flere måter å komme frem til riktig svar. Det anbefales faktisk å oppmuntre studentene til å bruke flere strategier for å løse matematiske problemer.

Når lærerne insisterer på at det bare er én god måte å løse et problem på, forsvinner viktige elementer som kreativitet og innovasjon, og studentene blir mindre mottakelige for nye ideer. Alle disse er viktige elementer som er med på å gjøre matematikk gøy og spennende.

gangetabellen
Gangetabellen er en kjent sak. Utfordringen er å lære bort på en underholdende og motiverende måte. Kilde: unsplash.

Det er langt mer verdifullt å la studentene utforske de ulike innfallsvinklingene til matematikk. På den måten kan de jevnføre og sammenligne forskjellige måter å løse problemet på. Når lærerne setter restriksjoner på hvordan studentene skal lære, legger det også begrensninger på hvor mye elevene lærer.

Ved å tillate at elevene sammenligner ulike metoder, må elevene også tenke på hvordan og hvorfor enkelte ting fungerer, og andre ikke, når det kommer til matematikk. Du ønsker jo å inspirere elevene, og få dem til å like matematikk – ikke frustrere dem og redusere selvtilliten deres.

Bodil kleve, som har forsket på matematikkundervisning i skolen, presiserer at noe av årsaken til at matematikk er så vanskelig å lære bort, er at det oppfattes så langt utenfor barns hverdag. Lærere burde derfor ha sterke faglige kunnskaper og kunne trekke sammenhenger, for at elevene skal ha større forutsetninger for å forstå matematikk.

Vi ønsker at matematikkelever blir eksponert for ulike strategier og metoder for bedre læring. På denne måten er det lettere å unngå at elevene blir hengende etter, og det får mulighet til å innhente seg. Elevene vil få en dypere og bredere forståelse av matematikk.

Her følger en liste over innfallsvinkler til matematikk, som har vist seg å være suksessfulle. De vil gjøre måten du lærer bort mer anvendelig og stimulerende for elevene. Enten det er divisjon, algebra, multiplikasjon, forklaring av klokken eller hoderegning – denne veiledningen hjelper deg med å gjøre hver eneste matematikktime gøy.

Om du ønsker kna du også forsøke å supplere med et mattekurs, finn din lærer på Superprof i dag.

De beste Matematikklærerne tilgjengelig
1. kurstime gratis!
Dag-vidar
5
5 (14 Evaluering(er))
Dag-vidar
450kr
/t
1. kurstime gratis!
Syed
5
5 (18 Evaluering(er))
Syed
500kr
/t
1. kurstime gratis!
M . Zuhur
5
5 (12 Evaluering(er))
M . Zuhur
175kr
/t
1. kurstime gratis!
Esmail
5
5 (8 Evaluering(er))
Esmail
200kr
/t
1. kurstime gratis!
Haakon
5
5 (6 Evaluering(er))
Haakon
400kr
/t
1. kurstime gratis!
Mr. Sima (ib physics & maths)
5
5 (5 Evaluering(er))
Mr. Sima (ib physics & maths)
600kr
/t
1. kurstime gratis!
Kristian
4,9
4,9 (9 Evaluering(er))
Kristian
150kr
/t
1. kurstime gratis!
Shokrullah
5
5 (9 Evaluering(er))
Shokrullah
190kr
/t
1. kurstime gratis!
Dag-vidar
5
5 (14 Evaluering(er))
Dag-vidar
450kr
/t
1. kurstime gratis!
Syed
5
5 (18 Evaluering(er))
Syed
500kr
/t
1. kurstime gratis!
M . Zuhur
5
5 (12 Evaluering(er))
M . Zuhur
175kr
/t
1. kurstime gratis!
Esmail
5
5 (8 Evaluering(er))
Esmail
200kr
/t
1. kurstime gratis!
Haakon
5
5 (6 Evaluering(er))
Haakon
400kr
/t
1. kurstime gratis!
Mr. Sima (ib physics & maths)
5
5 (5 Evaluering(er))
Mr. Sima (ib physics & maths)
600kr
/t
1. kurstime gratis!
Kristian
4,9
4,9 (9 Evaluering(er))
Kristian
150kr
/t
1. kurstime gratis!
Shokrullah
5
5 (9 Evaluering(er))
Shokrullah
190kr
/t
Første kurstime gratis>

Gjør matematikktimene relevante med hverdagslige eksempler

Dette er en av de viktigste tingene når det kommer til å lære matematikk, derfor står den øverst på listen! Matematikk dukker hele tiden opp i hverdagen, og ved å få elevene til å forstå dette, vil det gi dem med en dypere forståelse for matematiske konsepter.

En av faktorene som vanligvis mangler i matematikkundervisningen, er sammenhengen mellom matematikk og hverdag.

I løpet av privatundervisningen er det en rekke måter du kan innlemme moro og spill for å gjøre læringen mer interessant, samt lettere å forstå. Dette forsterkes ved å gjøre ting relevante og sette de i en sammenheng som studentene gjenkjenner og setter pris på.

Avhengig av studentens alder og utdanningsnivå, er det utallige måter å vise sammenheng mellom matematikk, hverdag og daglige aktiviteter.
Bruk læremetoder som setter matematikk i en sammenheng slik at elevene forstår hvorfor de lærer.

Dette kan gjøres på flere måter. Når dere jobber med måleenheter og konverteringer, kan enkel matlaging være en artig metode for å vise eleven hvordan matematikk brukes i hverdagen.

Du kan også se på bruk av penger, med enkel hoderegning til å regne ut vekslepenger. I denne oppgaven kan du late som dere er i en butikk eller på kafé, og foreta ulike transaksjoner som demonstrer hvordan vi bruker matematikk når vi er ute.

Ved å hjelpe elevene med å se sammenhengen med hvordan matematikk brukes dag-for-dag, vil informasjon lagre seg i langtidsminnet. Det blir dermed lettere for eleven å ta til seg og bevare informasjonen.

Når du forbereder deg til din neste privatundervisning, tenk gjennom hvordan matematikk brukes i hverdagen, og hvordan du kan bruke dette, slik at undervisningen blir lettere å forstå for din elev.

 

Baking med ulike ingredienser og størrelser
Med baking kan man få bruk for matte, f.eks når man vil doble oppskriften. Kilde: Unsplash.

Matematikkstrategier: Bruk visuelle hjelpemidler

Visuelle hjelpemidler er ikke bare nyttige, men for mange elever er de nødvendige for å lære og forstå nye konsepter og overvinne matematikkutfordringene.

Elever trenger å se hva de lærer, ikke bare høre. Et klasserom er generelt sett ikke tilrettelagt for enkeltindividet, men snarere forelesningsbasert til et stort antall. Det er dermed ikke alltid tilpasset de ulike elevenes behov, som for eksempel elever med lærevansker.

Dette er grunnen til at noen elever velger private matematikklærere. Elever trenger individuell undervisning og støtte. Eleven får da den tiden, oppmerksomheten og de hjelpemidler som trengs, slik at faget blir lettere å forstå.

Som privatlærer kan du ta undervisningen ut av klasserommet ved å gjøre matematikken visuell, ikke bare hørbar. Ved å prøve ulike metoder, får sett hvilke ulike metoder som fungerer best for din elev.

Visuelle hjelpemidler kan være alt mulig, og variere mellom:

  • Bilder
  • Tegninger
  • Diagrammer
  • Videoer
  • Modeller

Bruk og benyttelse av visuelle midler er lett – det kan til og med være så enkelt som å tegne et diagram! Du kan bruke hva som helst for å hjelpe eleven å forstå hva de lærer, og forstå konseptet slik at de overvinner de matematiske problemene.

Det er vidt kjent at barn lærer best når undervisningen er samkjørt med bruk av en eller annen form for visuelle hjelpemidler. Husk å variere på disse i timene og prøv ut forskjellige ting slik at du holder elevene engasjerte og interesserte i undervisningen.

 

visuelle hjelpemidler diagrammer
Visuelle hjelpemidler kan bedre elevens forståelse. Kilde: Unsplash.

Lære matematikk med hjelpemidler og ressurser

Det er mye å velge mellom og finne inspirasjon fra, når det kommer til hjelpemidler du kan bruke i privatundervisningen.

Akkurat som med visuelle hjelpemidler, trenger elevene varierte og relevante undervisningsmetoder og strategier. Det betyr at du må være kreativ med hva du bruker i undervisningen, og hvordan du underviser.

Visuelle hjelpemidler faller helt klart under definisjonen av generelle hjelpemidler og ressurser, men det er så mye mer du kan bruke i undervisningen. Tenk på hvordan du kan bruke eller anbefale ulike nettsider, mattespill, apper, bøker og videoer osv. i løpet av den tiden du tilbringer med eleven. På den måten kan du virkelige engasjere studenten med matematiske konsepter i løpet av undervisningen.

Det er også en god idé å tenke på ulike produkter til leksene eller ekstra innsats, som studenten kan prøve på egen hånd. Det kan være noe så enkelt som å repetere et par temaer på en matematikknettside, eller laste ned et spill og teste det ut på telefonen eller nettbrettet.

I våre dager er det en rekke utmerkede nettsider tilgjengelig, hvorav flere samkjører med det nasjonale pensumet, slik at din student kan lære nøyaktig det de trenger for skoleoppgaver.

Noen nettsider er tilpasset kun mattespill for barn, og introduserer dem til problemer på en festlig måte, og som bidrar til at matematikk blir enklere å forholde seg til på måte studentene lett kan forstå.

Spesielt med yngre elevene er det viktig å knytte læring med lek, slik at de kan forstå kunnskapen på best mulig måte. Søk etter spill, enten på nett, eller enda bedre; tradisjonelle brett- og kortspill.

Trenger du privatundervisning i hovedstaden? Finn en privat mattelærer Oslo.

Evaluering av matematikkeleven

Evaluering kan være ganske nedslående, men det er den beste måten å se hvordan eleven din forbedrer seg, og hvor de kanskje sliter litt. Matematikk handler om utvikling, og kunnskapen må bygges steg for steg.

Gir du eleven prøver underveis, er det mindre sjanse for at de blir hengende etter eller mister forståelsen. De fleste utfordringene med å lære matte skyldes mangel på støtte når eleven har fremgang, så regelmessige evalueringer er nøkkelen til å videre fremgang.

Evalueringen kan være så formell eller uformell som du ønsker; fra en enkel quiz til en komplett prøveeksamen. Jo mindre og mer uformell oppgaven er, jo mer komfortabel og selvsikker vil eleven være. Hensikten er jo å se hva eleven din kan, og den beste måten er når eleven er avslappet.

Det trenger ikke handle om fremføring eller karakterer. Det beste er å bruke mindre evalueringer eller prøver som referansepunkt på hvordan eleven ligger an og hvordan de kan forbedre seg.

Evaluering er også avgjørende for læreren, da den indikerer hva du trenger å bruke mer tid og oppmerksomhet på, eller hvilke læremetoder som ikke er de mest effektive for din elev.

Tenk gjennom disse ideene til din neste undervisningstime, og vurder ulike strategier slik at du finner en metode som fungerer best for din elev!

Finn din lærer for mattekurs online i dag!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trenger du en lærer i Matematikk?

Likte du artikkelen?

3,00/5 - 2 stemme(r)
Loading...

Monica