Har du sittet lange timer over franskbøkene og tenkt at du aldri kommer til å lære deg språket ordentlig? Da er du ikke alene. Selv ikke mange franskmenn har full kontroll på alle detaljene i grammatikken.

Det er vanskelig å lære et nytt språk. Men mange har klart det, og det kommer du også til å gjøre, om du bare holder ut og ikke slutter å øve.

Som hjelp kan du skaffe deg en grammatikkbok eller to, gjøre vokabularoppgaver på nett og laste ned en app for å forbedre uttalen din.

Har du lurt på hva som gjør det franske språket så vakkert? Eller eventuelt hvorfor så mange mener at fransk er vakrere enn mange andre språk? Hør hva språkforskere har å si om saken.

I denne artikkelen ser vi på noen av utfordringene du må forsere i prosessen med å lære fransk. Lykke til!

De beste Fransklærerne tilgjengelig
Adri
5
5 (9 Evaluering(er))
Adri
470kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jelena
5
5 (3 Evaluering(er))
Jelena
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Manon
5
5 (5 Evaluering(er))
Manon
150kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Thomas
5
5 (6 Evaluering(er))
Thomas
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Anna
5
5 (8 Evaluering(er))
Anna
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Mohamed
5
5 (6 Evaluering(er))
Mohamed
399kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Caroline slattum
5
5 (5 Evaluering(er))
Caroline slattum
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Ilys
5
5 (3 Evaluering(er))
Ilys
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Adri
5
5 (9 Evaluering(er))
Adri
470kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jelena
5
5 (3 Evaluering(er))
Jelena
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Manon
5
5 (5 Evaluering(er))
Manon
150kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Thomas
5
5 (6 Evaluering(er))
Thomas
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Anna
5
5 (8 Evaluering(er))
Anna
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Mohamed
5
5 (6 Evaluering(er))
Mohamed
399kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Caroline slattum
5
5 (5 Evaluering(er))
Caroline slattum
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Ilys
5
5 (3 Evaluering(er))
Ilys
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Det franske alfabetet

Heldigvis ligner det franske alfabetet på det norske. Mer spesifikt er det identisk med det engelske, 0g går altså fra A til Z. Men noen av bokstavene har tillegg og modifikasjoner, noen fremmede for en nordmann.

Legg et godt grunnlag for språklæringen med en grammatikkbok i fransk.

Franske aksenter

en hvit retrosykkel står langs en vegg i en brolagt gate, på kurven står det "l'oeil en scène"
Skiltet på denne sykkelkurven minner oss om en viktig distinksjon: Apostrof er ikke det samme som aksent! (Kilde: Unsplash)

Aksentene på franske vokaler har ingenting å gjøre med om man kommer fra Marseilles eller Paris. En aksent forteller noe om hvordan en vokal skal uttales. Forskjellige aksenttyper forteller altså også om forskjellig uttale.

 • Akutt aksent (høyreaksent) brukes kun på e. Den ser slik ut: é. Akutt aksent forteller at lyden skal være skarpere, og uttales med en "trangere" hals.
 • Grav aksent brukes over flere vokaler: e, a og u. Slik ser den ut: è, à, ù. Den angir bare en spesiell uttale når den brukes sammen med e. I tilfeller med og brukes den som regel til å skille ellers like ord fra hverandre.
 • Cirkumfleks brukes med e, a, i, o og u. Den ser ut som et tak: ê, â, ô, î, û. Cirkumfleks gjør en vokal åpen og lang. I mange tilfeller erstatter en vokal med cirkumfleks en kombinasjon av vokal og s. For eksempel kommer hôpital fra det opprinnelige hospital, et kjent ord for de fleste.
 • Trema bruke sammen med i, og noen ganger også e. Trema ser slik ut: ë, ï. Den indikerer som regel at en vokal skal uttales separat når flere vokaler står etter hverandre i et ord (diftonger), som her: noël, maïs.

Interessert i å lære fransk på nett?

Ligaturer

I noen ord trekkes bokstavene o og e og a og e sammen til noe som kalles en ligatur. Bokstavkombinasjonene får nok bjeller til å ringe hos mange nordmenn.

Ligaturer er etterlatenskaper fra tiden da man fremdeles skrev og delte håndskrevne tekster. Noen vanlige bokstavkombinasjoner fløt etter hvert over i hverandre og ble til et eget tegn. Ampersand, &, bedre kjent av utseende enn navn, er et eksempel på dette: Den er opprinnelig en ligatur av e og t, altså et, fransk for og.

De to franske ligaturene er Œ, en sammentrekning av o og e, og Æ, sammentrekningen av a og e. Œ brukes oftest når kombinasjonen av bokstavene oeu dukker opp, i ord som cœur, hjerte. Det finnes unntak, for eksempel det franske ordet for øye, œil. I uttale tilsvarer œ ofte den norske ø-en. I tillegg brukes œ i greske ord. Her skal den egentlig uttales mer som oi, men i fransk tale har ø-lyden blitt vanligere også i ord av gresk opprinnelse.

Æ er et sjeldnere syn enn œ. Den brukes kun i noen ord av gresk og latinsk opprinnelse, som ex æquo (uavgjort) og navnet Lætitia.

Hvorfor ikke ta et fransk språkkurs med en av Superprofs dyktige privatlærere? Velg mellom undervisning ansikt til ansikt eller over webkamera.

Cedille

Blant ligaturene og de diakritiske tegnene er det siste vi trekker frem her, cedillen. Den brukes sammen med c, som dette: ç. C med cedille brukes når en c uttales som s, heller enn k. Ta en titt på disse eksemplene:

 • Gascon (en person fra regionen Gascogne) uttales som ga-skon
 • Garçon (en gutt) uttales som gar-son.

Kjønn og franske substantiver

to barn, en gutt og en jente, står med ryggen til kamera i et halvmørkt rom og ser ut av et vindu
Un garçon et une fille. (Kilde: Unsplash)

Som andre romanske språk har fransk kjønnede substantiver. Den enkleste måten å finne ut hvilket kjønn et substantiv har på (annet enn å slå opp i ordboka), er å se på artikkelen. Om det følger enten le eller un, er det maskulint. Innledes det derimot med la eller une, er det feminint.

Adjektiver og noen verb må korrespondere med substantivet og dets kjønn. Det betyr at du må passe ekstra godt på at du bøyer adjektivene rett. Det krever en del oppmerksomhet i begynnelsen, men etter hvert går det av seg selv.

Franske verb

Fransk har mange verbformer. Mange ligner bøyningsformene vi støter på på norsk, men noen ganger brukes de litt forskjellig, og andre ganger virker de rett og slett fremmede og kan være vanskelig å få grep om. Ikke minst har fransk mange uregelrette verb, altså verb som ikke følger de generelle reglene for bøyning.

Det beste rådet for å lære de uregelrette verbene, kan være kjedelig å høre: Det gjelder å øve. Snakk, les, skriv, lytt, og med tiden kommer de til å feste seg. Det finnes imidlertid noen ting å se etter, noen rettesnorer, for en del av de uregelrette verbene også. Sjekk ut noen av dem her.

Lær å snakke fransk: fransk stavemåte, fransk uttale

Fransk stavemåte står ikke i noe én-til-én-forhold med den franske uttalen. Den største utfordringen er at den franske stavemåten ikke har blitt oppdatert til å følge uttalen. Mange som holder på å lære seg fransk, reagerer på at de uttaler en så liten del av det de skriver.

Få mer veiledning på et fransk kurs.

Lydløse endelser

Hva vil det si? Noe så enkelt som at mange endelser ikke uttales. Det gjelder blant annet:

 • Noen verbendelser: for eksempel -ent-endelsen i franske verb som bøyes i tredjeperson flertall
 • Endelser på s: for eksempel i noen franske verbbøyninger, spesielt andreperson entall og førsteperson entall og flertall (j’ais, tu as – presensform av avoir, tu m’aimes, nous aimons…). S-en i flertallsformer er også lydløs.
 • Endelservokal + t: petit, attentat, tôt
 • Endelserkonsonant + il: L-en er lydløs (gentil, outil). Unntak er pronomenene il og ils.
 • Bokstaven x er som regel lydløs etter i, ou og euxle prix, des poux, heureux. Noen unntak er tallet seks, six.

Merk at lydløse endelser skal uttales om det påfølgende ordet begynner med en vokal (unntatt x).

en høy lilla blomst vokser opp av rekkene av okergule blomster i en åker
Det finnes som regel et unntak til regelen – og noen ganger også unntak til unntaket. (Kilde: Unsplash)

Klar for å se ordene i en større sammenheng? Lær mer om fransk setningsstruktur her.

H muet, h aspiré

Om du har tatt et franskkurs i Oslo eller et annet sted, har sannsynligvis læreren din fortalt deg at h ikke skal uttales på fransk. Det stemmer. Ofte blir bokstaven behandlet som om den ikke var der, og ordet det står først i, behandles som et ord som begynner på den påfølgende vokalen. Andre ganger behandles h-en som den konsonanten den er.

Resultatet er at vokaler noen ganger trekkes sammen før h, og andre ganger ikke. Se bare her:

Un homme → l’homme des hommes 
Un hibou → le hibou des hiboux 
Haut → le haut rebords des hauts rebords 

På fransk snakker man om “h muet”, den lydløse h-en, og “h aspiré”, som forhindrer sammentrekninger (den oppfører seg som en konsonant). Det er ingen regel som skiller de to typene h fra hverandre, men typen bestemmes ofte av ordets etymologi.

De mange måtene å skrive lydene é og è på

Man kunne tenke seg at siden det franske språket har en så aktiv bruk av aksenter og andre diakritiske tegn, bør de forskjellige måtene å uttale e på være relativt rett frem. Slik er det – dessverre, kan man si, for en sliten franskelev – ikke.

 • Lyden é kan skrives på disse måtene:
  -ez (på slutten av et ord)
  -er (på slutten av et ord)
  -ef (i la clef, nøkkelen)
 • Lyden è kan skrives slik:
  -ai
  -ait (på slutten av et ord)
  -et (på slutten av et ord)

Flere franske stavemåter av “an”

Den kan kalles en karakteristisk fransk lyd, an (prøv å uttale en nasal åpen a). Også denne lyden kan skrives på mange måter. Om du har et skarpt øre for fransk, vil du merke at det er en subtil forskjell mellom versjonene med e og versjonene med a (de med e har en noe mer lukket uttale), men de ligger svært tett på hverandre. Her er noen av de forskjellige måtene an-lyden kan staves på:

 • an
 • am
 • ant
 • ang
 • en
 • emps
 • ent

Flere måter å skrive “un” på på fransk

Ja, un-lyden (prøv å si "eh" gjennom nesen) kan også skrives på forskjellige måter. Bare se her:

 • un
 • in
 • ain
 • aim
 • ein

Det er mange elementer som skal på plass før man mestrer et språk. Med disse under kontroll er du et lite skritt nærmere målet om å snakke flytende fransk.

Finn spennende franskoppgaver for å teste kunnskapen her.

>

Plattformen som kobler privatlærere og elever

Første kurstime gratis

Likte du denne artikkelen? Vurder den!

5,00 (1 vurdering(er))
Loading...
oversetter

Åshild

Jeg liker bøker, kunst og turer i skog og mark. Planene mine for nær fremtid er å lære meg spansk og å dyrke mine egne grønnsaker.