Når nordmenn først begynner prosessen med å lære seg fransk, blir mange litt satt ut når de møter på verbene. Ikke bare er et utrolig antall uregelrette, det er også en hel mengde verbformer å lære seg.

Vi kan ikke ramse opp hvert eneste uregelrette verb i alle sine former her, men vi kan gi et overblikk over noen viktige elementer i fransk verbbøyning. Blant annet ser vi nærmere på hjelpeverbene avoir og être, hovedverbgruppene, som skilles med endelsen, enten -er eller -ir, og noen av bøyningsformene til noen av de viktigste uregelrette verbene.

En innføring som dette kan ikke erstatte et fransk språkkurs, selv om det er et fint supplement. Vi anbefaler på det sterkeste å vurdere å ta et franskkurs på nett, i gruppe eller med en privatlærer, for å legge et virkelig solid grunnlag for kunnskapen.

Med det sagt, la oss ta en titt på verbene!

bilde fra lufta av en smal bilvei som gjør en brå 180-graders sving
Det krever innsats å gjøre seg kjent med hver krik og krok, hver sving og hump i det franske språket. (Kilde: Unsplash)
De beste Fransklærerne tilgjengelig
1. kurstime gratis!
Anna
5
5 (8 Evaluering(er))
Anna
300kr
/t
1. kurstime gratis!
Charlotte
5
5 (1 Evaluering(er))
Charlotte
200kr
/t
1. kurstime gratis!
Manon
5
5 (5 Evaluering(er))
Manon
150kr
/t
1. kurstime gratis!
Melody bakeli
Melody bakeli
157kr
/t
1. kurstime gratis!
Caroline slattum
5
5 (5 Evaluering(er))
Caroline slattum
300kr
/t
1. kurstime gratis!
Adri
5
5 (6 Evaluering(er))
Adri
375kr
/t
1. kurstime gratis!
Zhanna
5
5 (3 Evaluering(er))
Zhanna
450kr
/t
1. kurstime gratis!
Omar
Omar
200kr
/t
1. kurstime gratis!
Anna
5
5 (8 Evaluering(er))
Anna
300kr
/t
1. kurstime gratis!
Charlotte
5
5 (1 Evaluering(er))
Charlotte
200kr
/t
1. kurstime gratis!
Manon
5
5 (5 Evaluering(er))
Manon
150kr
/t
1. kurstime gratis!
Melody bakeli
Melody bakeli
157kr
/t
1. kurstime gratis!
Caroline slattum
5
5 (5 Evaluering(er))
Caroline slattum
300kr
/t
1. kurstime gratis!
Adri
5
5 (6 Evaluering(er))
Adri
375kr
/t
1. kurstime gratis!
Zhanna
5
5 (3 Evaluering(er))
Zhanna
450kr
/t
1. kurstime gratis!
Omar
Omar
200kr
/t
Første kurstime gratis>

De franske verbformene og hvordan de kategoriseres

Å bøye verb er en essensiell del av fransklæringen. Her ser vi på hva som skjuler seg bak noen av de vanligste verbformene på fransk.

Présent simple, passé simple og futur simple

Simple-verbformene står på egne bein, uten et hjelpeverb: En ending legges til verbstammen.

 • Présent simple beskriver en handling som pågår eller som forekommer regelmessig, og brukes også i ordtak:

Je mange en ce moment. Jeg spiser nå.

Je mange un croissant tous les matins. Jeg spiser en croissant hver morgen.

Je bois du café toute la journée. Jeg drikker kaffe hele dagen.

Les jours se suivent et ne se ressemblent pas. (Et fransk ordtak.) Dagene følger hverandre, og ingen er lik de andre.

 • Passé simple beskriver en handling som fant sted i fortiden:

Je mangeai très bien hier soir. Jeg spiste godt i går kveld.

Tu jetai ta pelure de banane sur le sol. Alice glissa dessus. Du kastet bananskallet ditt på gulvet. Alice gled på det.

 • Imparfait er en imperfektumform som beskriver en handling som varte i lengre tid eller gjentok seg i fortiden, en handling som fant sted samtidig som en annen og antagelser.

Au Moyen Âge, on tissait son drap soi-même. I middelalderen vevde folk sitt eget stoff.

L’année dernière, nous mangions au restaurant tous les vendredi. I fjor spiste vi på restaurant hver fredag.

Jean racontait sa journée alors que Marie faisait la vaiselle. Jean fortalte om dagen sin mens Marie tok oppvasken.

Moi, Monsieur, si j’avais un tel nez… Om jeg hadde en nese som det … (fra Edmond Rostands Cyrano de Bergerac).

 • Futur simple viser til en fremtidig handling som kommer til å eller burde skje. Legg merke til at en -er- legges til mellom verbstammen og endelsen:

Demain, je mangerais Chinois. I morgen skal jeg spise kinesisk.

Dans deux ans, je déménagerais en Angleterre. Om to år flytter jeg til England.

Kom i gang med mer grammatikk på fransk kurs Oslo.

Hjelpeverbformer

 • Passé simple brukes sjelden i muntlig fransk. I stedet brukes passé composé for å uttrykke de fleste preteritumshandlinger.

Det består av hjelpeverbet i présent + hovedverbet i participe passé:

J’ai très bien mangé hier soir. Jeg spiste veldig godt i går kveld.

Tu as jeté ta pelure de banane sur le sol. Alice a glissé dessus. Du kastet bananskallet på bakken. Alice gled på det.

 • Plus-que-parfait, som tilsvarer norsk preteritum perfektum, brukes enten til å vise en fortidig handling som følger etter en annen fortidig handling, eller, i en helsetning, en enkel observasjon. Det består av hjelpeverbet i imparfait + hovedverbet i participe passé:

J’avais mangé avant d’aller au cinéma. Jeg hadde spist før jeg dro på kino.

L’hiver avait été froid. Vinteren hadde vært kald.

 • På fransk brukes passé antérieur til å beskrive en fortidig handling som fant sted før en annen fortidig handling. Bøyningsformen er formell, og brukes som regel i litterære sammenhenger. Verb i passé anterieur består av hjelpeverbet i passé simple + hovedverbet i participe passé:

Quand j’eus appris [passé antérieur] les effets néfastes du café, j’ai commencé [passé composé] à en boire moins. Da jeg fikk vite om de skadelige effektene ved kaffe, begynte jeg å drikke mindre av det.

 • Futur anterieur viser en fremtidig handling som finner sted før en annen fremtidig handling. Formen består av hjelpeverbet i futur simple + hovedverbet i participe passé:

Quand j’aurais fini mes études, j’irais en Angleterre. Når jeg blir ferdig med studiene, skal jeg dra til England.

Finn franskkurs Bergen, Tromsø, Kristiansand eller et annet sted på Superprofs nettsider – eller hvorfor ikke sjekke ut de forskjellige franskløpene på videregående?

tre blyanter, to av dem spisse, ligger på et hvitt underlag sammen med blyantspiss
Jobb med verbene, gjør oppgaver og skriv tabeller. Det vil hjelpe deg med å huske det du lærer. (Kilde: Unsplash)

Andre modi og verbtider

Imperativ modus: L'impératif

Imperativ brukes for å gi ordre eller råd. Denne verbformen eksisterer bare i andreperson entall, førsteperson flertall og andreperson flertall:

Va chercher ta mère! Gå og hent moren din!

Ne mangez pas de champignons vénémeux! Ikke spis giftig sopp!

Allons-y! Kom igjen!

Konjunktiv modus: Le subjonctif

Konjunktivformene brukes i leddsetninger som uttrykker en forventning, plikt, frykt, smerte eller et ønske. Konjunktiv modus brukes ofte med modalverb.

Konjunktiv i présent og imparfait er verbformer uten hjelpeverb, mens konjunktiv i passé og plus-que-parfait er sammensatt av hjelpeverb i subjonctif présent + participe passé (subjonctif passé) og hjelpeverbet i subjonctif imparfait + participe passé (subjonctif plus-que-parfait).

Ha i bakhodet at de norske oversettelsene ikke speiler den franske formen spesielt godt: Konjunktiv er en lite vanlig form på moderne norsk, men finnes i uttrykk som "Leve kongen!".

J’aimerais que nous ne mangions pas trop tard ce soir. Jeg vil ikke at vi skal spise for sent i kveld.

Nous attendons impatiemment que les voiture volassent. Vi venter spent på den dagen biler kan fly.

Moi, monsieur, si j’avais un tel nez, il faudrait sur-le-champ que je me l’amputasse. Om jeg hadde en nese som det, ville jeg amputert den på flekken. (Fra Edmond Rostands Cyrano de Bergerac).

Preteritum futurum: Le conditionnel

I fransk grammatikk brukes preteritum futurum når en handling avhenger av en annen handling eller er teoretisk. Formen brukes i présent om forbeholdet ligger i fortiden eller nåtiden og i passé om det ligger i fortiden. Det finnes to former for conditionnel passé, men en av dem er veldig lite brukt. Den vanligste består av hjelpeverb i conditionnel présent + “être” bøyd i participe passé (été) + hovedverbet i participe passé.

J’aimerais aller en Angleterre. Jeg skulle gjerne dratt til England.

Si je n’avais pas pu devenir instituteur, j’aurais été très triste. Om jeg ikke kunne ha blitt lærer, ville jeg blitt veldig lei meg.

Partisipp: Le participe

Participe presént, presens partisipp, består som regel av verbstammen + -ant. Aime ➜ aimant, courir ➜ courant.

Participe passé, perfektum partisipp, består vanligvis av verbstammen + é eller i (aimé, fini), men det finnes unntak blant de uregelrette verbene.

Sulten på mer kunnskap om det franske språket? Få en innføring i fransk setningsstruktur her.

De beste Fransklærerne tilgjengelig
1. kurstime gratis!
Anna
5
5 (8 Evaluering(er))
Anna
300kr
/t
1. kurstime gratis!
Charlotte
5
5 (1 Evaluering(er))
Charlotte
200kr
/t
1. kurstime gratis!
Manon
5
5 (5 Evaluering(er))
Manon
150kr
/t
1. kurstime gratis!
Melody bakeli
Melody bakeli
157kr
/t
1. kurstime gratis!
Caroline slattum
5
5 (5 Evaluering(er))
Caroline slattum
300kr
/t
1. kurstime gratis!
Adri
5
5 (6 Evaluering(er))
Adri
375kr
/t
1. kurstime gratis!
Zhanna
5
5 (3 Evaluering(er))
Zhanna
450kr
/t
1. kurstime gratis!
Omar
Omar
200kr
/t
1. kurstime gratis!
Anna
5
5 (8 Evaluering(er))
Anna
300kr
/t
1. kurstime gratis!
Charlotte
5
5 (1 Evaluering(er))
Charlotte
200kr
/t
1. kurstime gratis!
Manon
5
5 (5 Evaluering(er))
Manon
150kr
/t
1. kurstime gratis!
Melody bakeli
Melody bakeli
157kr
/t
1. kurstime gratis!
Caroline slattum
5
5 (5 Evaluering(er))
Caroline slattum
300kr
/t
1. kurstime gratis!
Adri
5
5 (6 Evaluering(er))
Adri
375kr
/t
1. kurstime gratis!
Zhanna
5
5 (3 Evaluering(er))
Zhanna
450kr
/t
1. kurstime gratis!
Omar
Omar
200kr
/t
Første kurstime gratis>

De franske verbene avoir og être

Det er ikke uvanlig for verb som tilsvarer “å være” å bøyes uregelrett. Det gjør det på norsk, engelsk og mange romanske språk – blant annet. Det fungerer dessuten på mange språk som et hjelpeverb. Dette gjelder også fransk. Det andre vanlige hjelpeverbet på fransk, avoir (å ha), bøyes også uregelrett.

Her er to verbbøyningstabeller for “avoir” og “être” i enkle (“simple”) former av indikativ modus.

For “être” dannes de sammensatte formene av enkle former av “être” og hovedverbet i participe passé. For “avoir” dannes de sammensatte formene med enkle former av verbet “avoir” og hovedverbet i participe passé.

en mørk gate med en opplyst restaurant full av folk
Du kommer ikke særlig langt på fransk uten kontroll på verbene être og avoir. (Kilde: Unsplash)

Om du føler du begynner å få kontroll på verbene, hvorfor ikke sjekke ut substantivene?

Er-verb på fransk

Det nærmeste du kommer regelrette verb på fransk er infinitivene som slutter på “-er”.

Her er en tabell som viser hvordan verbet “aimer”, å like eller elske, bøyes. Igjen viser vi bare de enkle formene, siden de sammensatte verbformene konstrueres med enkle former av “avoir” (aktivt) eller “être” (passivt) og hovedverbet i participe passé.

Bøy franske verb som slutter på ir

Den andre store gruppen med regelrette verb på fransk slutter på -ir i sin infinitivsform. Her er to tabeller som viser hvilke grammatiske regler som styrer bøyingen av dem. Vi tar utgangspunkt i verbet “finir”, å avslutte.

Bøying av franske uregelrette verb

Det tar lang tid å lære seg de franske uregelrette verbene – det er så mange av dem. Heldigvis finnes det bøker og digitale ressurser som hjelper deg i læringsprosessen.

Noen franske uregelrette verb

Her er en liste over noen franske uregelrette verb som kan sette deg i gang med læringen. Noen, men ikke alle, er ir-verb:

 • Aller, envoyer og renvoyer er uregelrette er-verb
 • Verb som tar utgangspunkt i cueillir (accueillir, recueillir)
 • Ouvrir – åpne
 • Mentir – lyve
 • Bouillir – koke
 • Vêtir – kle
 • Courir – løpe
 • Tenir – holde
 • Mourir – dø
 • Venir – komme
 • Verb med infinitivsform som slutter på -oir (pleuvoir, s’asseoir)
 • Verb som slutter på en konsonant + re (coudre, tondre, mettre, rompre, suivre, vivre)
 • Verb som slutter på -aître og -oître (paraître, croître)

Lyst til å teste hva du kan? Finn oppgaver i fransk grammatikk her.

Trenger du en lærer i Fransk?

Likte du artikkelen?

5,00/5 - 1 stemme(r)
Loading...

Åshild

Jeg liker bøker, kunst og turer i skog og mark. Planene mine for nær fremtid er å lære meg spansk og å dyrke mine egne grønnsaker.