Har du noen gang hørt en matematiker snakke? Det er som om de snakker et annet språk, ikke sant? Pythagoras' teorem, ekvivalente brøker, differensialligninger, geometri, trigonometri, negative tall...WOW!

Det høres ut som de har ordproblemer, men de trenger i hvert ikke matematisk hjelp. Enhver seriøs matematikkstudent vil sannsynligvis forstå noe av det de sier, men de som bare kan grunnleggende matte eller er totalt uinteressert, kan det høres tullete ut.

Hvis du tar deg tid til å studere litt av tallenes bakgrunn, vil en helt ny verden åpne seg for deg. Matematikk er en levende historie som inkluderer spesialnummeret Pi, Eulers tall e, det imaginære tallet i og selvsagt det gylne snitt.

Disse ble alle oppdaget og utviklet av datidens største matematikere. De bygger på prinsippene for addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon. De store mesterne gjorde verden slik vi kjenner den logisk med hjelp av matematiske konsepter, formler, sekvenser og tallsystemer.

Disse oppdagelsene er verdens pilarer slik vi kjenner den i dag. Matematikk la grunnlaget for moderniteten som vi kjenner og elsker. Tall, datamaskiner, biler, Internett, bank, handel, historiefortelling og til og med vårt eget DNA er basert på ligninger og formler oppdaget av geniale matematikere.

Som matematikkstudent må du forstå at tilegnelsen av matematiske begreper ikke bare er vilkårlig informasjon. Du lærer noe som egentlig er et eldgammelt språk. Dette språket ble brukt til å skape mening om verden rundt oss, så på mange måter er faktisk matematikkopplæringen din noe du bør se på som en oppdagelse.

Allerede i barnehagen blir du introdusert for matematikk. Da lærer du å addere, trekke fra og dele. På grunnskolen fortsetter du å utvikle deg, og løse matteoppgaver om sekvenser, brøk, grafer, algebra og andre tallsystemer.

Matematikk på høyskole- og universitetsnivå utvider horisonten din ytterligere med avanserte kvadratiske ligninger, eksponenttall, trigonometri og mye mer.

Hvis du er en seriøs matematikkstudent, så er nok målet ditt å mestre faget. Det er noe som kan være veldig stressende, spesielt hvis du synes et konsept er veldig vanskelig, men det er helt normalt. Ikke glem alt som du allerede kan.

Husk at det var et tidspunkt hvor du ikke kunne det heller, så gi deg selv den tiden du trenger. Du vil for eksempel lære deg å forstå primtall, og det vil bli bedre etter hvert.

En jente som gjemmer ansiktet i en bok
Som en seriøs matematikkstudent er målet ditt sikkert å mestre faget. (kilde: unsplash)

Nå skal vi lære litt mer matematikk og noen flere av tallmønstrene, for denne artikkelen skal være en forklaring på primtall!

De beste Matematikklærerne tilgjengelig
M . Zuhur
5
5 (14 Evaluering(er))
M . Zuhur
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Syed
5
5 (18 Evaluering(er))
Syed
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Dag-vidar
5
5 (14 Evaluering(er))
Dag-vidar
450kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Esmail
5
5 (8 Evaluering(er))
Esmail
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Håvar
5
5 (7 Evaluering(er))
Håvar
599kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Vadim
5
5 (7 Evaluering(er))
Vadim
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Haakon
5
5 (6 Evaluering(er))
Haakon
400kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kristian
4,9
4,9 (9 Evaluering(er))
Kristian
150kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
M . Zuhur
5
5 (14 Evaluering(er))
M . Zuhur
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Syed
5
5 (18 Evaluering(er))
Syed
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Dag-vidar
5
5 (14 Evaluering(er))
Dag-vidar
450kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Esmail
5
5 (8 Evaluering(er))
Esmail
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Håvar
5
5 (7 Evaluering(er))
Håvar
599kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Vadim
5
5 (7 Evaluering(er))
Vadim
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Haakon
5
5 (6 Evaluering(er))
Haakon
400kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kristian
4,9
4,9 (9 Evaluering(er))
Kristian
150kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Hvordan defineres et primtall?

Et primtall er et naturlig tall som bare kan deles med 1 eller seg selv (uten at vi får desimaler eller må avrunde). I følge denne definisjonen er tallene 0 og 1 ikke primtall, siden 0 er delbart med alle positive tall og 1 er bare delelig med et enkelt positivt tall.

For eksempel:

2 er et primtall fordi faktorene av 2 er 1 og 2.

4 er ikke et primtall fordi det også kan deles på 2. Faktorene av tallet 4 er altså for mange - 1, 2 og 4.

Primtall regnes som grunnleggende matematikk og elementært for regning. Det skyldes det faktum at alle tall enten er et primtall, eller så kan de regnes ut ved å multiplisere primtall med hverandre.

For eksempel:

 • 84 er ikke et primtall, men kan regnes ut slik: 2x2x3x7.

Hvilke tall er primtall?

Det er takket være Euklids teorem om primtall at vi kjenner til primtall. I likhet med andre spesielle tall, er listen over primtall uendelig. Det er imidlertid mulig å resitere primtallene ved å definere et startpunkt og et sluttpunkt.

For eksempel:

Det er 25 primtall mellom 0 og 100: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97.

Denne listen er kort nok til at du kan klare å huske den, så neste gang læreren din spør deg kan du imponere. Hvis du husker denne listen, har du også et godt grunnlag for å lære resten av primtallene.

Hvordan kalkulere primtall

 • For å finne ut om et tall er et primtall, kan du prøve å dele det med 2. Det er enkelt å gjøre med nesten alle tall du kommer over. Hvis svaret er et helt tall, så er det ikke et primtall.

 • Hvis tallet ikke er det samme, følg samme fremgangsmåte med primtallene 3, 5, 7 og 11.

La oss undersøke om 13 er et primtall med denne metoden.

 • 13/2=6.5 (svaret er ikke et helt tall, så vi fortsetter)

 • Vi fortsetter sekvensen med 3, 5, 7, 11

 • 13 er altså et primtall, men det visste vi allerede.

En jente på fotballbanen med tallet 13 på ryggen
Tallet 13 er et primtall. (kilde: unplash)

La oss også undersøke et tall vi ikke vet om er det

 • 891 ser ut som et fint tall

 • 891/2= 445.5 og så 891/3=297

 • Vel, det er ikke et primtall siden det ble et helt tall da det ble delt på 3.

 • Så sjekket jeg listen over primtall, og det er siste primtallet 887, så det fungerer.

Du kan altså enkelt finne ut om et tall er et primtall eller ikke.

De beste Matematikklærerne tilgjengelig
M . Zuhur
5
5 (14 Evaluering(er))
M . Zuhur
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Syed
5
5 (18 Evaluering(er))
Syed
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Dag-vidar
5
5 (14 Evaluering(er))
Dag-vidar
450kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Esmail
5
5 (8 Evaluering(er))
Esmail
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Håvar
5
5 (7 Evaluering(er))
Håvar
599kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Vadim
5
5 (7 Evaluering(er))
Vadim
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Haakon
5
5 (6 Evaluering(er))
Haakon
400kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kristian
4,9
4,9 (9 Evaluering(er))
Kristian
150kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
M . Zuhur
5
5 (14 Evaluering(er))
M . Zuhur
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Syed
5
5 (18 Evaluering(er))
Syed
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Dag-vidar
5
5 (14 Evaluering(er))
Dag-vidar
450kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Esmail
5
5 (8 Evaluering(er))
Esmail
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Håvar
5
5 (7 Evaluering(er))
Håvar
599kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Vadim
5
5 (7 Evaluering(er))
Vadim
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Haakon
5
5 (6 Evaluering(er))
Haakon
400kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kristian
4,9
4,9 (9 Evaluering(er))
Kristian
150kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

En enkel måte å memorere primtall

Dette er noe som ikke krever veldig avanserte mattekunnskaper, i stedet får du bruk for hukommelsen din. Det er lurt å lese deg opp på det teoretiske, slik at du ikke trenger å sitte med nesa i boka, men faktisk følge med i timen i stedet.

Dette kan brukes til å huske hva som helst.

Det er bevist at hvis det er noe du skal huske, så husker du det bedre hvis det betyr noe for deg. Ord har ofte mye mer betydning enn en rekke tall.

Vi kan for eksempel utvikle en personlig primtallregel ved å knytte tall til ord gjennom å relatere dem til nummeret. Det kan hjelpe deg med å huske betydningen:

 • 0 for Zara,

 • 1 for hun,

 • 2 for blå,

 • 3 for tre,

 • 4 for fattig,

 • 5 for bikube,

 • 6 for pinner,

 • 7 for himmel,

 • 8 for gate,

 • 9 for knagg.

Ved å si primtallene høyt, vil du også kunne knytte lyden til det tilsvarende tallet.

Gi fantasien din frie tøyler, og lag historier basert på navn og gjenstander. La oss nå se hva det første eksempelet gir oss:

 • Blå, tre, bikube, himmel = 2, 3, 5, 7,

 • Et blått tre med en bikube vokste til himmelen

Dette er en fin memoreringsmetode, som du kan hjelpe deg å huske alle de komplekse tallsekvensene i matematikk. Bare tilpass systemet etter det du trenger det til. Det finnes også mange andre måter som du kan huske ting med.

Fakta om primtall du ikke lærer på skolen

Alle primtall slutter på 1, 3, 7 eller 9 bortsett fra 2 og 5. Hver av disse endingene har 25% sjanse for å dukke opp. Hvis du vet det forrige tallet i sekvensen, så bør du også vite at disse tallene ikke liker å komme etter hverandre. Så hvis du har 11, vil du få et annet tall som ender på 1 igjen for noen få sifre.

Er det enkelt å forstå? Da er det bare å sette i gang med å lage ditt eget mønster!

Matematikk og moro

Matematikk og moro er ikke ord som ofte brukes sammen, men det er faktisk sånn at du lærer raskere og husker lenger hvis du har det gøy samtidig. Du husker kanskje at den første matematikklæreren din brukte spill, sang og videoer for å hjelpe deg med de matematiske konseptene.

Men når vi vokser opp, så blir matematikk plutselig mer seriøst og moroa forsvinner litt.

Å løse matteoppgaver på morsomt vis gjennom puslespill og spørrekonkurranser, er en engasjerende måte å studere matematikk på.

En haug med ballonger fri på en blå himmel
Du lærer klart best når du synes at det du skal lære, er gøy. (kilde: unsplash)

Gjør matematikklæring gøy!

 • Ikke studer alene. Å hjelpe andre på skolen i bytte mot å få hjelp selv, kan være en fin måte å jobbe med andre spirende matematikere.

 • Matematikk på nettet: Se morsomme mattevideoer, søk etter gratis matteblogger og bli medlem i mattegrupper på Facebook.

 • Matematikk på mobilen: Spill nettbaserte mattespill via mobilapper, som f.eks Sudoku.

 • Heng med vennene dine: danne en studiegruppe hvor dere jobber med matematikk.

 • Last ned gratis regne- og matteark.

 • Ansett en privatlærer: utvikle en studieplan som dekker dine behov, samtidig som dere har det gøy.

 • Gjør et lydopptak av privatundervisning matte, og hør på det senere når du er mer avslappet.

Ha det gøy med faget! Ta matematikkurs, men ignorer desimaler og eksperimenter med kvadratrøtter. Se etter symmetri og prøv å dividere negative tall. Syng leksene dine mens du løser oppgaver. Prøv å tenke utenfor trekanten og over tallinjen!

Følg matematikkplanen, men ikke bruk den som en livbøye, for det er greit å være kreativ. Det var slik de mest berømte matematikerne i historien oppdaget moderne matematikk. Lær alt du trenger å vite og oppfinn resten!

Så med det friskt i minne, hvorfor ikke prøve deg på flere av de komplekse tallene, som for eksempel de sjeldne perfekte tallene?

>

Plattformen som kobler privatlærere og elever

Første kurstime gratis

Likte du denne artikkelen? Vurder den!

5,00 (1 vurdering(er))
Loading...

Hanne